Search Results for ALL Tenders


TITLEQUALIFICATIONDOCUMENTSPECIALIAZATION
1.NOTIS SEBUTHARGA - Sebutharga Mencuci Dan Servising Lampu Chandelier Dan Lampu Dinding Di Istana Iskandariah Kuala Kangsar 2014
JKR(E)PK/SH(PY/N)13/2014
JKR Perak (Cawangan Elektrik)
PKK: 
CIDB: 
G1, G2, G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-08-2014
Send: 
05-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/07/2014
Perak/ Perkhidmatan, Services / Mekanikal, Mechanical, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical Engineering, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Rendah, Low Voltage, Voltan, Voltage, Lampu Chandelier, Lampu Dinding, Lampu, Light, Lamp

2.TAWARAN SEBUTHARGA - Cadangan Membina Dewan Serbaguna Serta Kerja Berkaitan Di Taman Mahkota Aman, Kuantan
MPK/J/A/W/SH:77/2014
Majlis Perbandaran Kuantan
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2014
Send: 
11-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/07/2014
Pahang/ Pembinaan, Construction / Bangunan Am, General Building, Dewan Serbaguna, Multipurpose Hall, Dewan, Hall

3.NOTIS SEBUTHARGA - Sebutharga Mencuci Dan Senggara Lampu Chandeliar, Lampu Hiasan Dinding Dan Lampu Downlight Di Bangunan Istana Perak Kuala Lumpur
JKR(E)PK/SH(PY/N)12/2014
JKR Perak (Cawangan Elektrik)
PKK: 
CIDB: 
G1, G2, G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-08-2014
Send: 
05-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/07/2014
Perak/ Perkhidmatan, Services / Mekanikal, Mechanical, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical Engineering, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Rendah, Low Voltage, Voltan, Voltage, Kerja Am Eletrikal, General Eletrical Works, Lampu Chandeliar, Lampu Hiasan Dinding, Lampu Downlight, Lampu, Light, Lamp

4.NOTIS SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Senggaraan Elektrik Siri 2 Di Institut Latihan Tentera Udara Ipoh, Perak Darul Ridzuan
JKR(E)PK/SH(PY)56/2014
JKR Perak (Cawangan Elektrik)
PKK: 
CIDB: 
G1, G2, G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
04-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/07/2014
Perak/ Penyelenggaraan, Maintenance / Mekanikal, Mechanical, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical Engineering, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Rendah, Low Voltage, Voltan, Voltage, Kerja Am Eletrikal, General Eletrical Works

5.NOTIS SEBUTHARGA - Kontrak Senggara Rutin Dan Operasi (12 Bulan) Di Bangunan Istana Iskandariah, Kuala Kangsar 2014 / 2015
JKR(E)PK/SH(PY/N)14/2014
JKR Perak (Cawangan Elektrik)
PKK: 
CIDB: 
G1, G2, G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
04-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/07/2014
Perak/ Penyelenggaraan, Maintenance / Mekanikal, Mechanical, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical Engineering, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Rendah, Low Voltage, Voltan, Voltage, Kerja Am Eletrikal, General Eletrical Works, Senggara Rutin, Routine Maintenance

6.NOTIS SEBUT HARGA - Membekal, Menghantar, Memasang & Menguji Perisian SPSS Untuk Universiti Sains Islam Malaysia
USIM/SH/B/B 19/2014
Universiti Sains Islam Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2014
Send: 
12-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/07/2014
Negeri Sembilan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Pelayan, Kerangka Utama, Rangkaian Kawasan Penyimpanan, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, SPSS

7.KENYATAAN SEBUT HARGA - Membekal Dan Menghantar Vaksin Pneumokokal Prevenar 13 0.5 ml Dan Pneumovax 23 0.5 ml Untuk Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Kampus Kota, Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman
UniSZA.B/2/KP6/756-2 Jld.12 (2014-32)
Universiti Sultan Zainal Abidin
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-08-2014
Send: 
06-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/07/2014
Terengganu/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Dadah Berjadual, Dadah, Scheduled Drugs, Drugs, Racun Berjadual, Racun, Scheduled Poison, Poison, Ubat Tidak Berjadual, Non Scheduled Medicine, Perubatan, Medical, Makanan Tambahan, Minuman Tambahan, Food Suppliment, Drink Suppliment, Pembuat Ubat, Medicine Manufacturer, Pembuat Bahan Ubatan, Medical Substances Manufacturer, Vaksin Pneumokokal Prevenar, Pneumovax

8.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Mengumpul Dan Menyedia Dan Membekal Data-Data Untuk Hidrologi, Hidraulik Dan Hidrodinamik Untuk Tadahan Sg Ikan Dan Sg Merah Yang Telah Di Kalibrasi Sepenuhnya Dan Kawasan Tadahannya
X0351070101140043
Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Msia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
05-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Terengganu, Sarawak/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply / Kelengkapan Awam, Kemudahan Awam, Public Equipment, Public Utilities, Peralatan Makmal Pengukuran, Peralatan Makmal Sukat, Measurement Laboratory Equipment, Measures Equipment, Peralatan Makmal Pencerapan, Observation Laboratory Equipment, Peralatan Sukatan, Peralatan Ukuran, Measurement Equipment, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Data, Hidrologi, Hidraulik, Hidrodinamik

9.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Pengumpulan Dan Pembekalan Data Hidrodinamik Sungai, Data Struktur Hidraulik, Data Endapan Dan Sedimen, Serta Laporan-Laporan Berkaitan Di Kawasan Tadahan Sungai Chini, Pahang
X0351070101140042
Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Msia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-08-2014
Send: 
04-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Pahang/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply / Topografi, Topography, LIDAR, Hidrografi, Hydrography, Pemetaan, Mapping, Pemetaan Utiliti Bawah Tanah, Underground Utility Mapping, Ujian Makmal, Laboratory Test

10.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Menghantar, Memasang Dan Menguji Peralatan Bagi Kajian Endocrine Distrupting Chemicals (EDC) Untuk Makmal Kualiti Air, NAHRIM
X0351070101140041
Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Msia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
05-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing / Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment Accessories, Peralatan Makmal Pengukuran, Peralatan Makmal Sukat, Measurement Laboratory Equipment, Measures Equipment, Peralatan Makmal Pencerapan, Observation Laboratory Equipment

11.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Bagi Mengumpul, Memproses, Dan Menganalisis Data Unjuran Hidroiklim Bagi Penyediaan NAHRIM Technical Guide No. 4 Untuk Pusat Kajian Sumber Air Dan Perubahan Iklim, NAHRIM
X0351070101140040
Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Msia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-08-2014
Send: 
06-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Data, Data Management, Pengurusan Data, Kakitangan Iktisas, Kakitangan Profesional, Professional Staff

12.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Memasang, Menguji, Dan Mentauliah Multimedia Projektor Bagi Jabatan Alam Sekitar
X0351040101140011 AS(S)010/2014
Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-08-2014
Send: 
07-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Kit Pendidikan, Educational Kit, Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, Multimedia Projektor

13.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perolehan Bagi Membekal Dan Memasang Perabot Pejabat Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE)
X0351010201140018 NRE-SH07/2014
Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2014
Send: 
12-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation / Perabot, Furniture, Kelengkapan Perabot, Furniture Equipment, Pembuat Perabot, Pembuat Kelengkapan Perabot, Furniture Manufacturer, Furniture Equipment Manufacturer, Perabot Pejabat, Office Furniture

14.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penyelenggaraan Kolam Renang Di Institut Latihan Pentadbiran Dan Pengurusan Pengangkutan Laut, Jabatan Laut Malaysia
X0311030101140013
Jabatan Laut Semenanjung Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2014
Send: 
13-08-2014
(12.00 PM)
Ad:
24/07/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Mencuci Kolam Renang, Swimming Pool Cleaning

15.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perolehan Secara Sewaan Bagi Perkhidmatan Dan Penyelenggaraan Lapan (8) Unit Mesin Penyalin Di Kementerian Sumber Asli
X0351010201140015 NRE-SH13/2014
Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
30-09-2014
Send: 
01-10-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Mesin Pejabat, Office Machine, Peralatan Pejabat, Office Equipment, Penyewaan Mesin Pejabat, Office Machine Rental, Penyewaan Peralatan Pejabat, Office Equipment Rental, Penyewaan Mesin Penyalin, Photocopy Machine Rentals

16.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perolehan Perkhidmatan ICT (Security Posture Assessment - (SPA)) Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar
X0351010201140014 NRE-SH12/2014
Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
05-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services / Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Data, Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit, Data Management, Pengurusan Data, ICT Security, Firewall, Encryption, PKI, Anti Virus, Keselamatan ICT, Penyulitan

17.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Perpindahan Bagi Cawangan-Cawangan JKR Di Bangunan Mid Valley, Jalan Syed Putra Dan Blok F, Jalan Sultan Salahuddin Ke Kompleks Kerja Raya II (KKR II) Kuala Lumpur
X0341202000140005
JKR WP (KL)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2014
Send: 
13-08-2014
(12.00 PM)
Ad:
24/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Bahan Pembungkusan, Bekas, Kotak, Palet, Packaging Materials, Containers, Boxes, Pallets, Bangunan, Pejabat, Stor, Ruang Niaga, Rumah Kediaman, Building, Office, Store, Retail Space, Residential, Pengangkutan Lori, Lorry Transportation

18.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penjagaan Taman Hiasan Dan Pembersihan Kawasan Luar Bangunan Serta Yang Berkaitan Dengannya Di Premis Ibu Pejabat, Jabatan Laut Malaysia, Pelabuhan Klang, Selangor Darul Ehsan
X0311030101140015
Jabatan Laut Semenanjung Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2014
Send: 
12-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Hiasan Jalan, Decoration Road, Hiasan Kawasan, Decoration Area

19.KENYATAAN SEBUTHARGA - Penyelenggaraan Lifeboat Dan Rescue Boat Beserta Sistem Davit Di Institut Latihan Pentadbiran Dan Pengurusan Pengangkutan Laut, Jabatan Laut Malaysia
X0311030101140014
Jabatan Laut Semenanjung Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2014
Send: 
14-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Bot, Boat, Kapal, Ship, Barge, Kapal Selam, Submarine, Jet Ski, Sampan, Alat Marin, Marine Tools, Lifeboat, Davit

20.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiguna Dan Pentauliah Peralatan Latihan Tahap 3 ILP Bukit Katil, Melaka
X0291022121140007
Institut Latihan Perindustrian
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-08-2014
Send: 
11-08-2014
(12.00 PM)
Ad:
24/07/2014
Melaka/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Mesin, Kelengkapan Bengkel, Machine, Workshop Equipment, Kelengkapan Khusus, Specialized Equipment, Pembuat Mesin, Machine Manufacturer, Pembuat Kelengkapan Bengkel, Workshop Equipment Manufacturer, Pembuat Kelengkapan Khusus, Specialized Equipment Manufacturer, Komponen Elektrik, Aksesori Elektrik, Komponen Elektronik, Aksesori Elektronik, Electric Component, Electric Accessories, Electronic Component, Electronic Accessories, Pembuat Komponen Elektrik, Pembuat Aksesori Elektrik, Pembuat Komponen Elektronik, Pembuat Aksesori Elektronik, Electric Component Manufacturer, Electric Accessories Manufacturer, Electronic Component Manufacturer, Electronic Accessories Manufacturer, Peralatan Latihan, Training Equipment

21.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiguna Dan Pentauliahan Peralatan Latihan Ke Institut Latihan Perindustrian Kota Bharu (Jabatan Tenaga Manusia)
X0291022111140010
Institut Latihan Perindustrian
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2014
Send: 
11-08-2014
(12.00 PM)
Ad:
24/07/2014
Kelantan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Mesin, Machine, Kelengkapan Bengkel, Workshop Equipment, Peralatan Latihan, Training Equipment

22.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Membekal Dan Menghantar Buku-Buku Rujukan Teknikal Ke ILP Miri
X0291022041140005
Institut Latihan Perindustrian
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
20-08-2014
Send: 
21-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Sarawak/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Bahan Bacaan Terbitan Luar Negara, Foreign Issue Reading Materials, Bahan Bacaan, Reading Materials, Buku Rujukan Teknikal, Buku Rujukan, Technical Reference Books, Reference Books

23.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Membekal Dan Menghantar Barang Latihan (Barang Guna Habis) Ke Institut Latihan Perindustrian Miri, Sarawak
X0291022041140004
Institut Latihan Perindustrian
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-08-2014
Send: 
07-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Mesin, Kelengkapan Bengkel, Machine, Workshop Equipment

24.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah, Mengkonfigurasi Dan Penyelenggara Dalam Tempoh Waranti Perkakasan ICT Untuk Institut Maklumat & Analisis Pasaran Buruh (ILMIA), Kementerian Sumber Manusia
X0291011011140017
Kementerian Sumber Manusia Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-08-2014
Send: 
04-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Pembekalan, Supply, Penyelenggaraan, Maintenance, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning, Perkhidmatan, Services / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data, Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit

25.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Bagi Membekal Dan Menghantar Surf Board Rescue Untuk Kegunaan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
X0269010200140021
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-08-2014
Send: 
06-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Penghantaran, Delivery, Pembekalan, Supply / Alat Keselamatan, Safety Equipment, Alat Perlindungan, Protection Equipment, Alat Kawalan Perlindungan, Protection Control Equipment, Alat Kawalan, Control Equipment, Surf Board Rescue

26.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perolehan Projek Pembangunan Rangka Kerja 1 NRE 1 Maklumat Fasa II Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar
X0351010201140012 NRE-SH11/2014
Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
05-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data

27.KENYATAAN SEBUTHARGA - Tawaran Untuk Membekalkan Peralatan Perubatan Ultrasound For Vascular Access Bagi Jabatan Anestesiologi, Hospital Serdang
X0251062801140081
Jabatan Kesihatan, Selangor
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
25-07-2014
Send: 
30-07-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, Ultrasound, Ultrasound For Vascular Access

28.KENYATAAN SEBUTHARGA - Tawaran Membekal Ubat Salmeterol 50Mcg Dan Fluticasone 500Mcg Inhalation Kepada Stor Perubatan Hospital Kajang
X0251060401140004
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-08-2014
Send: 
06-08-2014
(12.00 PM)
Ad:
24/07/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply / Dadah Berjadual, Dadah, Scheduled Drugs, Drugs, Perubatan, Medical, Ubat, Medicine, Salmeterol, Fluticasone Inhalation

29.KENYATAAN SEBUTHARGA - Tawaran Membekalkan Ubat Zolpidem 10 mg Tablet Kepada Stor Perubatan Hospital Kajang
X0251060401140003
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-08-2014
Send: 
06-08-2014
(12.00 PM)
Ad:
24/07/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply / Dadah Berjadual, Dadah, Scheduled Drugs, Drugs, Perubatan, Medical, Ubat, Medicine, Zolpidem Tablet

30.KENYATAAN SEBUTHARGA - Tawaran Membekalkan Ubat Paracetic Acid Atau Bersamaan Dengannya Kepada Stor Perubatan Hospital Kajang
X0251060401140002
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-08-2014
Send: 
06-08-2014
(12.00 PM)
Ad:
24/07/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply / Ubat Tidak Berjadual, Non Schedule Medicine, Ubat, Medicine, Perubatan, Medical, Paracetic Acid

31.KENYATAAN SEBUTHARGA - Tawaran Membekalkan Ubat Montelukast 4mg Granules Kepada Stor Perubatan Hospital Kajang
X0251060401140001
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-08-2014
Send: 
06-08-2014
(12.00 PM)
Ad:
24/07/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply / Dadah Berjadual, Dadah, Scheduled Drugs, Drugs, Perubatan, Medical, Ubat, Medicine, Montelukast Granules

32.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Mencetak Dan Menghantar Untuk Bahagian Perancangan, Kementerian Kesihatan Malaysia Seperti Berikut :
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-08-2014
Send: 
07-08-2014
(12.00 PM)
Ad:
24/07/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Penghantaran, Delivery, Perkhidmatan, Services / Mencetak Buku, Book Printing, Mencetak Majalah, Magazine Printing, Mencetak Laporan Akhbar, Press Report Printing, Pengatur Huruf, Type Setting, Reka Bentuk Percetakan, Printing Design

33.KENYATAAN SEBUTHARGA - Tawaran Sebutharga Bagi Melaksanakan Penyenggaraan Peralatan Rangkaian Dan Server Komunikasi Di 22 Cawangan Jabatan Pendidikan Negeri, 146 Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) Dan 14 Pejabat Audit Sekolah (PAS) Dibawah Kementerian Pendidikan Malaysia
X0211130401140005
Kementerian Pendidikan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2014
Send: 
13-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Penyelenggaraan, Maintenance, Melaksanakan, Implementation / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit, Data Management, Pengurusan Data, Server Komunikasi

34.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Membekal, Menghantar, Mendokumentasi Pembaharuan Dan Penambahan Lesen Perisian Online File Sharing Safesync Enterprise Bagi Kementerian Pendidikan Malaysia
X0211130401140004
Kementerian Pendidikan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2014
Send: 
12-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data, ICT Security, Firewall, Encryption, PKI, Anti Virus, Keselamatan ICT, Penyulitan, Lesen Perisian Online

35.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Membekal, Menghantar, Mendokumentasi Pembaharuan Lesen Perisian Deep Security Bagi Virtual Machine, Data Leakage Prevention (iDLP) Dan Endpoint Encryption Kepada Kementerian Pendidikan Malaysia
X0211130401140003
Kementerian Pendidikan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2014
Send: 
12-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data, ICT Security, Firewall, Encryption, PKI, Anti Virus, Keselamatan ICT, Penyulitan, Lesen Perisian Deep Security

36.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Membekal, Menghantar, Mendokumentasi Pembaharuan 7000 Lesen Network Viruswall Enforcer, 5000 Lesen Threat Remediation Services (TRS) Dan Khidmat Sokongan Premium (Silver Level) Bagi Kementerian Pendidikan Malaysia
X0211130401140002
Kementerian Pendidikan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2014
Send: 
12-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data, ICT Security, Firewall, Encryption, PKI, Anti Virus, Keselamatan ICT, Penyulitan, Lesen Network Viruswall Enforcer, Lesen Threat Remediation Services, TRS, Khidmat Sokongan Premium, Silver Level

37.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Membekal, Menghantar, Mendokumentasi Pembaharuan 15,000 Lesen Perisian Trend Micro Kepada Kementerian Pendidikan Malaysia
X0211130401140001
Kementerian Pendidikan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2014
Send: 
12-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data, Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit, ICT Security, Firewall, Encryption, PKI, Anti Virus, Keselamatan, ICT, Penyulitan, Multimedia, Products, Video Conferencing, Web Cast, Graphic Design, Animation, Produk, Persidangan Video, Reka Bentuk Grafik, Animasi, Lesen Perisian Trend Micro

38.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Membekal Peralatan Taman Permainan Kanak-Kanak MSSPD
X0201330101140002
Kementerian Pertahanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-08-2014
Send: 
04-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Negeri Sembilan/ Pembekalan, Supply / Peralatan Sukan, Sports Equipment

39.VEHICLE FOR TENDER -
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
(-)
Ad:
24/07/2014
Johor/ Jualan, Sale / Kenderaan Terpakai, Used Vehicles, Kenderaan, Vehicle, Kereta, Kereta Terpakai, Perodua Viva, Perodua Alza

40.VEHICLES FOR TENDER -
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
(-)
Ad:
24/07/2014
Johor/ Jualan, Sale / Kenderaan Terpakai, Used Vehicles, Kenderaan, Vehicle, Kereta, Kereta Terpakai, Proton Saga, Persona, Perodua Kancil, Proton Wira

41.TENDER NOTICE - Repair Of Concrete Drains In Zones 5 And 6 In Council Of The City Of Kuching South Areas Of Jurisdiction For The Year 2014
MBKS/ENG(T)-No.34/2014
Majlis Bandaraya Kuching Selatan (MBKS)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
04-08-2014
(Before 12.00 Noon)
Ad:
24/07/2014
Sarawak/ Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Concrete Drain, Longkang Konkrit, Drain, Longkang

42.TENDER NOTICE - Repair Of Concrete Drains In Zones 3 And 4 In Council Of The City Of Kuching South Areas Of Jurisdiction For The Year 2014
MBKS/ENG(T)-No.33/2014
Majlis Bandaraya Kuching Selatan (MBKS)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
04-08-2014
(Before 12.00 Noon)
Ad:
24/07/2014
Sarawak/ Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Concrete Drain, Longkang Konkrit, Drain, Longkang

43.TENDER NOTICE - Repair Of Concrete Drains In Zones 1 And 2 In Council Of The City Of Kuching South Areas Of Jurisdiction For The Year 2014
MBKS/ENG(T)-No.32/2014
Majlis Bandaraya Kuching Selatan (MBKS)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
04-08-2014
(Before 12.00 Noon)
Ad:
24/07/2014
Sarawak/ Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Concrete Drain, Longkang Konkrit, Drain, Longkang

44.TENDER NOTICE - Proposed Drainage Improvement At Lorong Mendu 2A, Kuching
MBKS/ENG(T)-No.31/2014
Majlis Bandaraya Kuching Selatan (MBKS)
PKK: 
CIDB: 
G2 / G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
04-08-2014
(Before 12.00 Noon)
Ad:
24/07/2014
Sarawak/ Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Pengairan, Irrigation, Kawalan Banjir, Flood Control, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Drainage

45.TENDER NOTICE - Proposed Drainage Improvement At Lorong Kedandi 3, Tabuan Dusun, Kuching
MBKS/ENG(T)-No.30/2014 (Retender)
Majlis Bandaraya Kuching Selatan (MBKS)
PKK: 
CIDB: 
G2 / G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
04-08-2014
(Before 12.00 Noon)
Ad:
24/07/2014
Sarawak/ Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Pengairan, Irrigation, Kawalan Banjir, Flood Control, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Drainage

46.TENDER NOTICE - Supply, Installation, Testing And Commissioning Of Pipe, Fittings And Other Associated Maintenance Works For Plumbing And Sanitary Services At All Councils Hawker Centres And Markets For Year 2014
MBKS/ENG(T)-No.28/2014 (Retender)
Majlis Bandaraya Kuching Selatan (MBKS)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
04-08-2014
(Before 12.00 Noon)
Ad:
24/07/2014
Sarawak/ Pembekalan, Supply, Penyelenggaraan, Maintenance, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Paip Air, Water Pipe, Perpaipan, Piping, Plumbing, Paip, Pipe, Sanitary Services

47.TAWARAN SEBUTHARGA - Membekal Air Zam-Zam Dan Kismis Kepada Pelajar Maahad Tahfiz Yayasan Islam Kelantan
Yayasan Islam Kelantan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2014
Send: 
07-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/07/2014
Kelantan/ Pembekalan, Supply / Makanan, Food, Minuman, Drinks, Beverages, Air Zam Zam, Kismis

48.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Upah Menjahit Baju Celoreng (Multiskill) Untuk Pegawai-Pegawai KB17 Hingga KB38 Bagi Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia, Negeri Kedah
X0143030100140009
Jabatan Bomba Dan Penyelamat, Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-08-2014
Send: 
07-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Kedah/ Perkhidmatan, Services / Menjahit Pakaian, Sewing Clothing, Menjahit Kelengkapan Pakaian, Sewing Clothing Equipment, Menjahit, Sewing, Stitching, Tailoring, Baju Celoreng, Multiskill

49.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Menghantar, Mentauliah Dan Penerimaan Empat (4) Unit Electronic Detection Device Untuk Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia
X0143010200140049
Jabatan Bomba Dan Penyelamat, Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-08-2014
Send: 
11-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery, Pentauliahan, Commissioning / Alat Keselamatan, Safety Equipment, Alat Perlindungan, Protection Equipment, Alat Kawalan Perlindungan, Protection Control Equipment, Alat Kawalan, Control Equipment, Electronic Detection Device

50.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membangun, Membekal, Memasang, Mengkonfigurasi, Menguji Dan Mentauliah Sistem ePertukaran Untuk Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia
X0143010200140047
Jabatan Bomba Dan Penyelamat, Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-08-2014
Send: 
11-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning, Perkhidmatan, Services / Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Data, Sistem ePertukaran

51.KENYATAAN SEBUT HARGA - Sebut Harga Bagi Cadangan Membina Dan Menyiapkan Laluan Pejalan Kaki Dari Kolej Kediaman Pelajar Lestari Ke FKEKK Dan FTMK Di Kampus Induk, Universiti Teknikal Malaysia Melaka
UTeM014/PEJALAN KAKI/2014
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2014
Send: 
12-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/07/2014
Melaka/ Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Laluan Pejalan Kaki, Pedestrian

52.KENYATAAN TAWARAN - Sebut Harga Perkhidmatan Perlindungan Insuran Keluarga Berkelompok Tahun 2014 Bagi Pelajar Universiti Malaysia Kelantan
UMK(B) / S / 53 / 2014 - HEP
Universiti Malaysia Kelantan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
04-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/07/2014
Kelantan/ Perkhidmatan, Services / Syarikat Insuran, Insuran, Insurans, Insurance Company, Insurance, Perlindungan Insuran, Insurance Coverage, Perlindungan Insuran Keluarga Berkelompok

53.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Menghantar Dan Penerimaan Halon Vertical Cylinder C/W Recovery Recycle Halon Gas Device Untuk Bank Halon Kepada Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia
X0143010200140046
Jabatan Bomba Dan Penyelamat, Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-08-2014
Send: 
11-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Bahan Pembungkusan, Bahan Bekas, Bahan Kotak, Bahan Palet, Packaging Materials, Containers Materials, Boxes Materials, Pallets Materials, Pembungkusan, Bekas, Kotak, Palet, Packing, Containers, Boxes, Pallets, Halon Vertical Cylinder

54.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menghantar Bateri Untuk Kenderaan Bomba Dan Peralatan Kebombaan Berenjin Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia Negeri Sembilan
X0143080100140016
Jabatan Bomba Dan Penyelamat, Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-08-2014
Send: 
06-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Negeri Sembilan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Alat Ganti Jentera Berat, Aksesori Jentera Berat, Heavy Machinery Spare Parts, Heavy Machinery Accessories, Alat Ganti Kenderaan, Vehicle Spare Parts, Aksesori Kenderaan, Vehicle Accessories, Bateri, Battery

55.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Menghantar Dan Penerimaan Lima Puluh Dua (52) Unit Digital Single-Lens Reflex And Accessories Kepada Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia
X0143010200140050
Jabatan Bomba Dan Penyelamat, Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-08-2014
Send: 
11-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Kamera, Camera, Aksesori Camera, Camera Accessories, Digital Single Lens Reflex

56.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Bagi Alat Ukur Berkejituan Tinggi Beserta Perisian GPS GNSS Untuk Baitulmal Majlis Agama Islam Negeri Kedah Untuk Tahun 2014
MAIK/SB 07/2014 MAIK/KEW/5097 Jld.8
Majlis Agama Islam Negeri Kedah Darul Aman
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2014
Send: 
10-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/07/2014
Kedah/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Sukatan, Peralatan Ukuran, Measurement Equipment, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data, Geographic Information System, GIS, Sistem Maklumat Geografi, Alat Ukur Berkejituan Tinggi, GPS GNSS

57.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Membekal Dan Menghantar Bahan Uji Program Kualiti Luaran (EQA) Untuk Jabatan Patalogi, Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Klang
X0251060101140008
Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang, Selangor
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-08-2014
Send: 
07-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Kimia, Kimia Makmal, Chemical, Laboratory Chemical, Bahan Uji, Test Material

58.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Membekal, Menghantar, Memasang Dan Mengujilari Peralatan Siaraya Di Jabatan Pengajian Kolej Komuniti, Kementerian Pendidikan Malaysia
X0211900201140058
Kementerian Pendidikan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
05-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing / Peralatan Sistem Bunyi, Pembesar Suara, Projektor, Sound System Equipment, Speaker, Projector, Peralatan Siaraya

59.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Bagi Kerja-Kerja Membekal Bahan Guna Habis Bagi Keperluan Latihan Di Jabatan Automotif Institut Kemahiran Belia Negara Chembong Rembau, Negeri Sembilan
X0191390000140010
Institut Kemahiran Belia Negara
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-08-2014
Send: 
04-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Negeri Sembilan/ Pembekalan, Supply / Alat Ganti Kenderaan, Aksesori Kenderaan, Vehicle Spare Parts, Vehicle Accessories, Alat Ganti Jentera Berat, Aksesori Jentera Berat, Heavy Machinery Spare Parts, Heavy Machinery Accessories

60.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Merombak, Membaik Pulih, Menyelenggara Dan Menguji Mesin Dan Peralatan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jabatan Automotif Siri 2/2014 Institut Kemahiran Belia Negara Chembong, Negeri Sembilan
X0191390000140009
Institut Kemahiran Belia Negara
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-08-2014
Send: 
07-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Negeri Sembilan/ Penyelenggaraan, Maintenance, Pengujian, Testing, Pembaikan, Repair / Mesin, Machine, Peralatan Woksyop, Workshop Equipment

61.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penyelenggaraan Genset Dan Sistem SCADA Di Jabatan Elektrik Institut Kemahiran Belia Negara Bukit Mertajam
X0191380000140002
Institut Kemahiran Belia Negara
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
22-08-2014
Send: 
25-08-2014
(12.00 PM)
Ad:
24/07/2014
Pulau Pinang/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Mesin, Kelengkapan Bengkel, Machine, Workshop Equipment, Kelengkapan Khusus, Specialized Equipment, Pembuat Mesin, Pembuat Kelengkapan Bengkel, Pembuat Mesin Pengeluaran, Machine Manufacturer, Workshop Equipment Manufacturer, Production Machine Manufacturers, Stesen Janakuasa Elektrik, Electric Power Station, Peralatan Janakuasa Elektrik, Electric Power Equipment, Alat Ganti Janakuasa Elektrik, Electric Power Spare Parts, Aksesori Janakuasa Elektrik, Electric Power Accessories, Pembuat Stesen Janakuasa Elektrik, Elevtric Power Station Manufacturer, Pembuat Peralatan Generator, Generator Equipment Manufacturer, Motor, Alat Ubah Motor, Alat Ganti Motor, Motor Transformers, Motor Spare Parts, Enjin, Engine, Komponen Enjin, Engine Component, Aksesori Enjin, Engine Accessories, Aksesori Komponen Enjin, Engine Component Accessories, Alat Perhubungan, Communication Tools, Sistem Perhubungan, Sistem Telekomunikasi, Communication System, Telecommunication System, Aksesori Penghubung, Aksesori Telekomunikasi, Communication Accessories, Telecommunication Accessories, Pembuat Peralatan Telekomunikasi, Pembuat Kelengkapan Telekomunikasi, Telecommunications Equipment Manufacturers, Genset, Sistem SCADA

62.TENDER NOTICE - Proposed Drainage Improvement At Jalan Perdana, Kuching
MBKS/ENG(T)-No.29/2014 (Retender)
Majlis Bandaraya Kuching Selatan (MBKS)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
04-08-2014
(Before 12.00 Noon)
Ad:
24/07/2014
Sarawak/ Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Drainage

63.KENYATAAN SEBUTHARGA - Pembekalan Makanan Dan Minuman Bermasak Islam Di Institut Latihan Pengembangan Pertanian Serdang
X0171402041140008
Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-08-2014
Send: 
11-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply / Makanan Bermasak Islam, Makanan Bermasak, Makanan, Islamic Cooked Food, Cooked Food, Food, Muslim Cooked Food

64.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menghantar Minyak Pelincir Untuk Pelbagai Jenis Kenderaan Kepada Jabatan Bomba Dan Penyelamat Malaysia Negeri Sembilan
X0143080100140015
Jabatan Bomba Dan Penyelamat, Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-08-2014
Send: 
06-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/07/2014
Negeri Sembilan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Pembuat Bahan Bakar, Fuel Manufacturer, Pembuat Pelincir, Lubricant Manufacturer, Minyak Pelincir, Lubricant Oil

65.KENYATAAN TAWARAN - Cadangan Kontrak Perkhidmatan Servis Berjadual Dan Penyelenggaraan Kenderaan Melebihi 3 Tan Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun Di UiTM Cawangan Kelantan Kampus Machang, Kelantan Darul Naim.
UiTM/PER/T/3/72/14
Universiti Teknologi Mara
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
25-08-2014
Send: 
25-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/07/2014
Kelantan/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Kenderaan Melebihi 3 Ton, Vehicles Above 3 Tons, Kerja Khusus, Baikpulih Enjin, Specialized Works, Repairs Engine, Penyelenggaraan Enjin, Pembaikan Enjin, Pembaikan Kenderaan, Engine Maintenance, Engine Reconditioning, Repair Vehicles, Enjin, Engine

66.CONTRACTOR PRE-QUALIFICATION NOTICE - PNB Merdeka Ventures Sdn Berhad (PMV) Intends To Implement The Construction Of Infrastructure Works Consisting Of Earthworks, Road And Drainage, In Compliance With Malaysian Laws In Kuala Lumpur, Malaysia.
PKK: 
A
CIDB: 
G4, G5, G6, G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-09-2014
Send: 
03-09-2014
(Before 3.00 PM)
Ad:
24/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services, Melaksanakan, Implementation / Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Perlindungan Cerun, Cerun, Slope Protection, Slope, Kerja Cerucuk, Cerucuk, Piling Works, Piling, Konkrit, Concrete, Kerja Penyiasatan Tanah, Kerja Penyelidikan Tanah, Tanah, Soil Investigation Works, Soil, Land, Earth, Landskap, Seni Taman, Lanskap, Landscape, Landscaping, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Struktur Kejuruteraan Sivil, Civil Engineering Structures, Aram Aram, Perencah, Scaffolding, Kerja Penstabilan Tanah, Soil Stabilization Works, Kerja Penyelenggaraan Kejuruteraan Awam, General Civil Maintenance Works, Kerja Pemasangan Konkrit Pra Tuang, Precast Concrete Installation Works, Ujian Konkrit, Concrete Tests, Kerja Tanah, Land Works, Earth Works, Soil Works, Pengorekan, Dredging, Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Penerowongan, Dinding Gegendang, Tambatan Tanah, Tunneling, Land Berth, Pengairan, Banjir, Kerja Hidrokuasa, Kawalan Banjir, Watering Works, Flood, Hydropower Works, Flood Control, Irrigation, Penyaliran Bawah Tanah, Penyaliran, Saliran, Underground Irrigation, Drainage, Penggerudian, Air Bawah Tanah, Kajian Geofizik, Geofizik, Underground Water, Drilling Works, Drilling, Geophysics Studies, Geophysics, Konkrit Bertetulang, Konkrit Tuang Dahulu, Reinforced Concrete, Precast Concrete, Tembok Penahan Bertetulang, Reinforced Retaining Wall, Reinforced Concrete Retaining Structure

67.KENYATAAN TENDER - Cadangan Hospital Dungun, Terengganu (108 Katil) Fasa 1B : Kerja Bangunan Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan (Reka Dan Bina)
PKK: 
A
CIDB: 
G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
21-08-2014
Send: 
28-08-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
24/07/2014
Terengganu/ Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Rangka Konkrit Bertetulang, Bangunan Rangka, Reinforced Concrete Framed Building, Framed Building, Bangunan Am, General Building, Bangunan Rangka Konkrit, Reinforced Concrete Building, Sivil, Civil, Kerja Pembinaan, Construction Works, Reka, Bina, Design, Build

68.KENYATAAN TENDER - Tawaran Perkhidmatan Perlindungan Takaful / Insurans Untuk Melindungi Pelajar-Pelajar (Warganegara) Universiti Malaya Bagi Sesi 2014/2015 Dan Sesi 2015/2016
UM.G/PT1/804/2014/25
Universiti Malaya
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
13-08-2014
Send: 
13-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Syarikat Insuran, Insuran, Insurans, Insurance Company, Insurance, Perlindungan Takaful, Takaful Protection, Takaful, Perlindungan Insurans, Insurance Protection

69.TENDER NOTICE - PMU 132/33kV Lukut Extension (2 X 90MVA)
T5056914 (TNBT 808214)
Tenaga Nasional Berhad Transmission Network
PKK: 
I
CIDB: 
G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
26-08-2014
Send: 
27-08-2014
(12.00 Noon)
Ad:
24/07/2014
Negeri Sembilan/ Perkhidmatan, Services / Kerja Elektrik, Electric Works, Elektrikal, Electrical, Elektrik, Electric, Kelengkapan Voltan Tinggi, High Voltage Equipment, Voltan Tinggi, High Voltage, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical Engineering, Mekanikal, Mechanical, Voltan, Voltage, PMU 132kV, PMU 33kV

70.TENDER NOTICE - Kerja-Kerja Awam Bagi Projek PMU 132kV Shah Alam South Rehab (Stage 1)
T5056814 (TNBT 808414)
Tenaga Nasional Berhad Transmission Network
PKK: 
B
CIDB: 
G6
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
25-08-2014
Send: 
26-08-2014
(12.00 Noon)
Ad:
24/07/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Rangka Konkrit Bertetulang, Bangunan Rangka, Reinforced Concrete Framed Building, Framed Building, Bangunan Am, General Building

71.KENYATAAN TENDER - Cadangan Pembaikan Cerun Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Kem Bina Negara Lipis, Kuala Lipis, Pahang Darul Makmur
JKR WP (Kejuruteraan Cerun, KL, Ibu Pejabat JKR)
PKK: 
CIDB: 
G4
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-08-2014
Send: 
05-09-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/07/2014
Pahang/ Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil,Civil Engineering Works, Civil, Perlindungan Cerun, Cerun, Slope Protection, Slope, Kerja Cerucuk, Cerucuk, Piling Works, Piling, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

72.KENYATAAN TENDER - Cadangan Pembaikan Cerun Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin (PSMZA), Dungun, Terengganu Darul Iman
JKR WP (Kejuruteraan Cerun, KL, Ibu Pejabat JKR)
PKK: 
CIDB: 
G5
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
15-08-2014
Send: 
05-09-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/07/2014
Terengganu/ Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil,Civil Engineering Works, Civil, Perlindungan Cerun, Cerun, Slope Protection, Slope, Kerja Cerucuk, Cerucuk, Piling Works, Piling, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

73.NOTIS PRA-KELAYAKAN KONTRAKTOR - PNB Merdeka Ventures Sdn Bhd (PMV) Bercadang Untuk Melaksanakan Pembangunan Infrastruktur Merangkumi Kerja-Kerja Tanah, Jalan Dan Saliran Di Kuala Lumpur Yang Memenuhi Indeks Pematuhan Malaysia.
PKK: 
A
CIDB: 
G4, G5, G6, G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-09-2014
Send: 
03-09-2014
(Sebelum 3.00 Petang)
Ad:
24/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services, Melaksanakan, Implementation / Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Perlindungan Cerun, Cerun, Slope Protection, Slope, Kerja Cerucuk, Cerucuk, Piling Works, Piling, Konkrit, Concrete, Kerja Penyiasatan Tanah, Kerja Penyelidikan Tanah, Tanah, Soil Investigation Works, Soil, Land, Earth, Landskap, Seni Taman, Lanskap, Landscape, Landscaping, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Struktur Kejuruteraan Sivil, Civil Engineering Structures, Aram Aram, Perencah, Scaffolding, Kerja Penstabilan Tanah, Soil Stabilization Works, Kerja Penyelenggaraan Kejuruteraan Awam, General Civil Maintenance Works, Kerja Pemasangan Konkrit Pra Tuang, Precast Concrete Installation Works, Ujian Konkrit, Concrete Tests, Kerja Tanah, Land Works, Earth Works, Soil Works, Pengorekan, Dredging, Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Penerowongan, Dinding Gegendang, Tambatan Tanah, Tunneling, Land Berth, Pengairan, Banjir, Kerja Hidrokuasa, Kawalan Banjir, Watering Works, Flood, Hydropower Works, Flood Control, Irrigation, Penyaliran Bawah Tanah, Penyaliran, Saliran, Underground Irrigation, Drainage, Penggerudian, Air Bawah Tanah, Kajian Geofizik, Geofizik, Underground Water, Drilling Works, Drilling, Geophysics Studies, Geophysics, Konkrit Bertetulang, Konkrit Tuang Dahulu, Reinforced Concrete, Precast Concrete, Tembok Penahan Bertetulang, Reinforced Retaining Wall

74.KENYATAAN TENDER - Kerja-Kerja Membina Jambatan Merentangi Sungai Jinjang Dari Jalan 1/2A, Taman Wilayah Selayang Ke Surau Malabar Hidayatul Islam, Kuala Lumpur
JPS WPKL/ZU/01/2014
Jabatan Pengairan Dan Saliran, Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
G4
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
18-08-2014
Send: 
26-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembinaan, Construction / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jambatan, Bridge, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Pembinaan, Construction Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Kerja Jalan, Jalan, Asphalt Coating Works, Asphalt, Road Works, Road, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

75.KENYATAAN TENDER - Cadangan Infrastruktur Bagi Jalan Cassia Barat 1 Bersebelahan Pembangunan Perumahan Mampu Milik (Affordable Home) Di Atas Sebahagian Lot 282, Mukim 13, Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang
PPPP/TE 39/2014
Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang
PKK: 
CIDB: 
G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
21-08-2014
Send: 
21-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/07/2014
Pulau Pinang/ Perkhidmatan, Services / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

76.KENDERAAN UNTUK DITENDER -
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
(-)
Ad:
24/07/2014
Terengganu/ Jualan, Sale / Kenderaan Terpakai, Used Vehicles, Kenderaan, Vehicle, Kereta, Kereta Terpakai, Proton Saga, Honda Accord

77.KENYATAAN TENDER - Cadangan Kerja-Kerja Menaiktaraf Dan Penyelenggaraan Pasar Awam Dengkil Untuk Majlis Perbandaran Sepang
MP Sepang 400-10/12-24/2014 BGN
Majlis Perbandaran Sepang
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
21-08-2014
Send: 
21-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/07/2014
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Bangunan, Bangunan, Bangunan Am, Building Works, Building, General Building, Pasar Awam, Public Market, Pasar, Market

78.KENYATAAN TENDER - Cadangan Kerja-Kerja Membina Dan Menyiapkan 1 Unit Dewan Orang Ramai Di Taman Dahlia Bandar Baru Salak Tinggi Untuk Majlis Perbandaran Sepang
MP Sepang 400-10/12-23/2014 BGN
Majlis Perbandaran Sepang
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
21-08-2014
Send: 
21-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/07/2014
Selangor/ Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Bangunan, Bangunan, Bangunan Am, Building Works, Building, General Building, Dewan, Hall

79.KENYATAAN TAWARAN TAHUN 2014 - Tawaran Untuk Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Menyelenggara 480 Unit Komputer Peribadi Secara Sewaan Selama 36 Bulan Untuk Jabatan Perkhidmatan Veterinar
Jabatan Perkhidmatan Veterinar
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
14-08-2014
Send: 
14-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/07/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Pembekalan, Supply, Penyelenggaraan, Maintenance, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data, Hardware Leasing, Hardware Renting, Software Leasing, Software Renting, Pajakan Perkakasan, Menyewa Perkakasan, Pajakan Perisian, Menyewa Perisian, Komputer Peribadi, Personal Computer

80.KENYATAAN TENDER - Cadangan Kerja-Kerja Membina Dan Menyiapkan 1 Unit Dewan Orang Ramai Di Taman Putra Prima Puchong Untuk Majlis Perbandaran Sepang
MP Sepang 400-10/12-22/2014 BGN
Majlis Perbandaran Sepang
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
21-08-2014
Send: 
21-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/07/2014
Selangor/ Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Bangunan, Bangunan, Bangunan Am, Building Works, Building, General Building, Dewan, Hall

81.IKLAN TENDER - Cadangan Penyediaan Infrastruktur Pertanian Bagi Pelaksanaan Projek Tanaman Nanas (EPP7) Di Bawah Program Kg Abad Ke 21 Dan Kawasan Pertanian Tun Seh, Mukim Sedili Kecil, Daerah Kota Tinggi, Johor Darul Takzim
LKJT/UT/KG TUAN SEH/WA/2014/K284
Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)
PKK: 
CIDB: 
G5
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
18-08-2014
Send: 
25-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/07/2014
Johor/ Perkhidmatan, Services / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Kerja Jalan, Road, Pavement, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Infrastruktur Pertanian, Agricultural Infrastructure

82.KENYATAAN TENDER - PMU 132/33kV Lukut Extension (2 X 90MVA)
T5056914 (TNBT 808214)
Tenaga Nasional Berhad Transmission Network
PKK: 
I
CIDB: 
G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
26-08-2014
Send: 
27-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/07/2014
Negeri Sembilan/ Perkhidmatan, Services / Kerja Elektrik, Electric Works, Elektrikal, Electrical, Elektrik, Electric, Kelengkapan Voltan Tinggi, High Voltage Equipment, Voltan Tinggi, High Voltage, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical Engineering, Mekanikal, Mechanical, Voltan, Voltage, PMU 132kV, PMU 33kV

83.KENYATAAN TENDER - Kerja-Kerja Awam Bagi Projek PMU 132kV Shah Alam South Rehab (Stage 1)
T5056814 (TNBT 808414)
Tenaga Nasional Berhad Transmission Network
PKK: 
B
CIDB: 
G6
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
25-08-2014
Send: 
26-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/07/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Rangka Konkrit Bertetulang, Bangunan Rangka, Reinforced Concrete Framed Building, Framed Building, Bangunan Am, General Building

84.KENYATAAN TENDER - Kerja-Kerja Pembersihan Dan Menambak Tanah Merah Kawasan Tapak Rumah Di Taman Desa Sri Banang Fasa 2, Daerah Batu Pahat, Johor.
JPS/P/J/JAKOA/12/2014
Jabatan Pengairan Dan Saliran, Johor
PKK: 
CIDB: 
G4
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
20-08-2014
Send: 
27-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/07/2014
Johor/ Perkhidmatan, Services / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Tanah, Land Works, Soil Works, Earth Works, Tanah, Land, Soil

85.PERMINTAAN CADANGAN (RFP) - RFP : Development, Implementation, Roll Out And Support Of Ideation Factory Online Portal (IFOP) For Multimedia Development Corporation Sdn Bhd (MDeC)
MDeC 15/2014 - RFP
Multimedia Development Corporation Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2014
Send: 
11-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/07/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Melaksanakan, Implementation / Komputer, Peralatan Komputer, Kelengkapan Komputer, Komputer Peribadi, Sistem, Perisian, Perkakasan, Rangkaian, Computer, Computer Equipment, Personal Computer, System, Workstations, Software, Hardware, Networking, Network, Server, Notebook, Internet, Factory Online Portal, IFOP

86.KENYATAAN TENDER - Supply, Installation, Testing, Commissioning And Maintenance And Software Services Of ICT Equipment And Software For Development The Integrated Flood Forecasting And River Monitoring (Iffrm) With Decision Making Support System (DMSS) And Warning System For Muar River Basins
JPS/IP/H/08/2014
Jabatan Pengairan Dan Saliran, Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
14-08-2014
Send: 
14-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/07/2014
Johor/ Pembekalan, Supply, Penyelenggaraan, Maintenance, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Data, Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit

87.KENYATAAN TENDER - Perkhidmatan Merekabentuk, Membuat, Membekal, Memasang, Menyenggara, Membuka Semula Dan Membersih Kawasan Astaka Tourism Malaysia Di World Travel Market 2014, London. 3-6 November 2014
TM/TA/13/2014
Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
14-08-2014
Send: 
14-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/07/2014
London/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Penyelenggaraan, Maintenance, Pemasangan, Installation, Merekabentuk, Design / Penyediaan Pentas, Pameran Pertunjukan, Taman Hiburan, Karnival, Pestaria, Stage Preparation, Exhibition Shows, Amusement Park, Carnival, Pentas, Stage, Pameran, Exhibition

88.KENYATAAN TAWARAN - Penyewaan Perabot (Membekal, Menghantar, Memasang, Menyusun Atur Dan Menyelenggara) Di Kolej Perhentian, UiTM Terengganu Kampus Dungun Bagi Tempoh Lima (5) Tahun
UiTM/PER/T/3/65/14
Universiti Teknologi Mara
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
26-08-2014
Send: 
26-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/07/2014
Terengganu/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Penyelenggaraan, Maintenance, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery / Pembuat Perabot, Pembuat Kelengkapan Perabot, Pembuat Aksesori Perabot, Furniture Manufacturer, Furniture Equipment Manufacturer, Furniture Accessories Manufacturer, Kelengkapan Perabot, Furniture Equipment, Perabot, Furniture, Penyewaan Perabot, Furniture Rental

89.RALAT KENYATAAN TENDER - Adalah Dimaklumkan Bahawa Terdapat Pindaan Pada Tarikh Akhir Penjualan Dokumen Tender Dan Tarikh Tutup Tender Bagi - KENYATAAN TENDER - Tender For Network Delivery Projects Via Schedule Of Rates (JKH) For Telekom Malaysia Berhad (TM)
LPM/2014/T/05/JKH TRANSFORMATION
Telekom Malaysia Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-09-2014
Send: 
18-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Penghantaran, Delivery / Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Telekomunikasi Luaran, Telekomunikasi, External Telecommunication, Telecommunication, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Network, Rangkaian

90.RALAT - Adalah Dimaklumkan Bahawa Terdapat Pindaan Terhadap Kod Bidang Pendaftaran Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) Dan Tarikh Tutup Tender Bagi - KENYATAAN TENDER - Perkhidmatan Penyelenggaraan, Perisian Dan Sistem CCTV Di Blok D1, D2 Dan D9 Kementerian Dalam Negeri (KDN)
KDN/PL 86/2014 - PTM
Kementerian Dalam Negeri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2014
Send: 
21-08-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
24/07/2014
Wilayah Persekutuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Perkakasan, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Hardware Leasing, Hardware Renting, Software Leasing, Hardware Renting, Perkakasan Pajakan, Perkakasan Menyewa, Perisian Pajakan, Perkakasan Menyewa, CCTV

91.KENYATAAN TENDER - Supply And Delivery Complete Set Of Pin Point Landing Parachute System C/W Standard Accessories For The Royal Malaysia Police
KDN/PL 95/2014 - PTM
Kementerian Dalam Negeri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
14-08-2014
Send: 
14-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Pakaian Keselamatan, Safety Clothing, Kelengkapan Pakaian Keselamatan, Safety Clothing Equipment, Aksesori Pakaian Keselamatan, Safety Clothing Accessories, Pin Point Landing Parachute

92.KENYATAAN TENDER - Supply And Delivery Of Electronic Counter Measure (ECM) For The Royal Malaysia Police
KDN/PL 94/2014 - PTM
Kementerian Dalam Negeri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
14-08-2014
Send: 
14-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Alat Keselamatan, Safety Equipment, Alat Perlindungan, Protective Equipment, Alat Kawalan Perlindungan, Protection Control Equipment, Alat Kawalan, Control Equipment, Elektronik, Electronic,Electronic Counter Measure, ECM

93.KENYATAAN TENDER- Perkhidmatan Insurans Perlindungan Kemalangan Diri Kepada Anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia (RELA) 2014
KDN/PL 90/2014 - PA
Kementerian Dalam Negeri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
21-08-2014
Send: 
21-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Syarikat Insuran, Insuran, Insurans, Insurance Company, Insurance, Insurans Perlindungan Kemalangan Diri, Personal Accident Insurance

94.KENYATAAN TENDER - Perkhidmatan Skim Perlindungan Insurans Berkelompok Untuk Pegawai Dan Anggota Polis Diraja Malaysia (PDRM)
KDN/PL 89/2014 - PA
Kementerian Dalam Negeri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
21-08-2014
Send: 
21-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Syarikat Insuran, Insuran, Insurans, Insurance Company, Insurance, Skim Perlindungan Insurans Berkelompok, Group Insurance Protection Scheme, Insurans Berkelompok, Group Insurance

95.AMENDMENT TO TENDER NOTICE - Please Be Informed On The Amendment For The Document Selling Date And Closing Date For - TENDER NOTICE - Tender For Network Delivery Projects Via Schedule Of Rates (JKH) For Telekom Malaysia Berhad (TM)
LPM/2014/T/05/JKH TRANSFORMATION
Telekom Malaysia Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-09-2014
Send: 
18-09-2014
(12.00 Noon)
Ad:
24/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Penghantaran, Delivery / Kerja Telekomunikasi, Telecommunication Works, Telekomunikasi Luaran, Telekomunikasi, External Telecommunication, Telecommunication, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Network, Rangkaian

96.KENYATAAN SEBUTHARGA - Tawaran Membekalkan Peralatan Pakai Buang Peritoneoscopic Implantation Of Peritoneal Dialysis Catherer Di Jabatan Nefrologi, Hospital Serdang
X0251062801140078
Jabatan Kesihatan, Selangor
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
25-07-2014
Send: 
30-07-2014
(12:00 PM)
Ad:
23/07/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply / Perkakas Perubatan Pakai Buang, Disposable Medical Appliances, Perubatan, Medical

97.KENYATAAN TAWARAN - Sebutharga Membekal RFID UHF Strip Tag Bagi Sistem Keselamatan Pejabat Perpustakaan Dan Pengurusan Ilmu.
UMK(LIB)/S/07/2014
Universiti Malaysia Kelantan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
31-07-2014
Send: 
31-07-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
23/07/2014
Kelantan/ Pembekalan, Supply / Perkakas Elektrik, Aksesori Perkakas Elektrik, Electric Appliances, Electric Appliances Accessories, Perkakas Elektronik, Aksesori Perkakas Elektronik, Electronic Appliances, Electronic Appliances Accessories, RFID UHF Strip Tag

98.KENYATAAN TAWARAN - Sebutharga Merekabentuk, Mencetak, Membekal Dan Menghantar Buku Panduan Pelajar Ke Bahagian Pentadbiran Akademik, Universiti Malaysia Kelantan, Kampus Bachok
UMK(PTNCAA)/S/06/2014
Universiti Malaysia Kelantan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-08-2014
Send: 
03-08-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
23/07/2014
Kelantan/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery, Merekabentuk, Design / Mencetak Buku, Book Printing, Mencetak Majalah, Magazine Printing, Mencetak Laporan Akhbar, Press Report Printing, Mencetak Buku Panduan Pelajar, Mencetak, Printing, Print

99.KENYATAAN TAWARAN - Sebutharga Merekabentuk, Mencetak, Membekal Dan Menghantar Buku Prospektus Ke Bahagian Pentadbiran Akademik Universiti Malaysia Kelantan, Kampus Bachok
UMK(PTNCAA)/S/07/2014
Universiti Malaysia Kelantan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-08-2014
Send: 
03-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
23/07/2014
Kelantan/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery, Merekabentuk, Design / Mencetak Buku, Book Printing, Mencetak Majalah, Magazine Printing, Mencetak Laporan Akhbar, Press Report Printing, Mencetak Buku Prospektus, Prospectus Book Printing, Mencetak, Printing, Print

100.KENYATAAN TAWARAN - Tender Semula Menaiktaraf Kawasan Rekreasi Teladas Serta Pengindahan Berkaitan Di Maran, Pahang Darul Makmur
MDM/T/RT/2014/04
Majlis Daerah Maran
PKK: 
CIDB: 
G4
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
22-08-2014
Send: 
25-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
23/07/2014
Pahang/ Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Landskap, Seni Taman, Lanskap, Landscape, Landscaping, Paip Air, Paip, Water Pipe, Pipe, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

101.KENYATAAN TAWARAN - Membina Dewan Orang Ramai Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Kertau Seberang, Chenor, Maran, Pahang Darul Makmur
MDM/T/DKS/2014/03
Majlis Daerah Maran
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
22-08-2014
Send: 
25-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
23/07/2014
Pahang/ Pembinaan, Construction / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Bangunan Am, General Building, Jalan, Kerja Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Road Works, Pavement, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Tanah, Tanah, Land Works, Soil Works, Earth Works, Land, Soil, Dewan, Hall

102.KENYATAAN TAWARAN - Membekal, Memasang, Mengujiterima & Mentauliah Satu (1) Unit Bead Ruptor 12 Bagi Institut Sains Samudera & Bumi
G8/G2011/2014/07/2561
Universiti Malaya
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-08-2014
Send: 
01-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
23/07/2014
Kelantan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Bead Ruptor, Peralatan Makmal, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Laboratory Equipment Accessories

103.KENYATAAN TAWARAN - Sebutharga Membekal, Menghantar, Memasang Dan Mengujilari Peralatan Makmal Ke Fakulti Sains Bumi, Universiti Malaysia Kelantan (UMK), Kampus Jeli
UMK(B) / S / 45 / 2014 - FSB
Universiti Malaysia Kelantan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
04-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
23/07/2014
Kelantan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing / Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment Accessories

104.KENYATAAN TAWARAN - Perkhidmatan Membekalkan Makanan Dan Minuman Pada 12 Hingga 15 Ogos 2014 Untuk Sarapan Dan Makan Tengahari Bertempat Di Stesen Penyelidikan Marin Bachok, Institut Sains Samudera Dan Bumi (IOES), Universiti Malaya, Bachok, Kelantan
G8/G2011/2014/07/2560
Universiti Malaya
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-08-2014
Send: 
01-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
23/07/2014
Kelantan/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply / Makanan Bermasak Islam, Islamic Cooked Food, Muslim Cooked Food, Makanan Bermasak, Cooked Food, Makanan, Food, Makanan Tin, Makanan Botol, Makanan Bungkus, Cans Food, Bottle Food, Pack Food, Minuman, Minuman Tin, Minuman Botol, Minuman Bungkus, Beverage, Cans Beverage, Bottle Beverage, Pack Beverage

105.QUOTATION NOTICE - Recall : Contract For Installation Of Close Circuit Television Equipment At Site A and Site B Booster Pump At Tebakang And Site C HLT Tank, Situated Tebakang At Jalan Tebedu Serian, Samarahan Division
PKK: 
CIDB: 
G1 / G2 / G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-08-2014
Send: 
08-08-2014
(11.45 AM)
Ad:
23/07/2014
Sarawak/ Pemasangan, Installation / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Kerja Am Elektrikal, General Electrical Works, Close Circuit Television Equipment, CCTV

106.QUOTATION NOTICE - Recall : Annual Supply Of Stationery To PWD Divisional Office, Samarahan Division
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-08-2014
Send: 
08-08-2014
(11.45 AM)
Ad:
23/07/2014
Sarawak/ Pembekalam, Supply / Alatulis, Alat Tulis, Stationery, Stationeries

107.QUOTATION NOTICE - Recall : Pembaharuan Bagi Kontrak Toner / Cartridge Untuk Printer / Mesin Faks / Mesin Fotostat Bagi Tahun 2014 - 2015
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-08-2014
Send: 
08-08-2014
(11.45 AM)
Ad:
23/07/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Alatulis, Alat Tulis, Stationery, Stationeries, Toner, Ink, Dakwat, Cartridge

108.KENYATAAN SEBUT HARGA - Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Perhubungan Desa (JPD) Jalan Utama Kg Tanah Rancangan Luar Bandar, DUN Hutan Melintang, Parlimen Bagan Datok, Daerah Hilir Perak, Negeri Perak Darul Ridzuan
KKLW.SH.287/2014/PRK58
Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah
PKK: 
F
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
31-07-2014
Send: 
01-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
23/07/2014
Perak/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Jalan, Jalan, Road Works, Road, Kaki Lima, Bahu Jalan, Pavement

109.QUOTATION NOTICE - The Reinstatement Of Asphaltic Plug Expansion Joint For Various Chainages Along Datuk Mohd. Musa Road-802-1/802-2, Samarahan Division
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-08-2014
Send: 
08-08-2014
(11.45 AM)
Ad:
23/07/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Jambatan, Bridge, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Struktur Kejuruteraan Sivil, Civil Engineering Structures, Kerja Penyelenggaraan Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Maintenance Works, Asphaltic Plug Expansion Joint

110.QUOTATION NOTICE - The Reinstatement Of Asphaltic Plug Expansion Joint For Various Chainages Along Kuching-Kerian Road (F1-16A To F1-16B) In Samarahan Division
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-08-2014
Send: 
08-08-2014
(11.45 AM)
Ad:
23/07/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Jambatan, Bridge, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Struktur Kejuruteraan Sivil, Civil Engineering Structures, Kerja Penyelenggaraan Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Maintenance Works, Asphaltic Plug Expansion Joint

111.KENYATAAN SEBUTHARGA - Baikpulih Dan Naiktaraf Jalan Kg. Sg. Ling Luar, Maran, Pahang Darul Makmur
KKLW.SH.290/2014/PHG57
Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-08-2014
Send: 
07-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
23/07/2014
Pahang/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Jalan, Jalan, Road Works, Road, Kaki Lima, Bahu Jalan, Pavement

112.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Perkhidmatan Pengurusan Artis Dan Acara Termasuk Menyewa Peralatan Muzik, Membekal Dan Menyedia, Memasang Dan Membuka Semula Peralatan Sistem Lampu, Sistem Bunyi Dan Panel LED Sempena Kuala Lumpur Lake Garden Festival : Rhythm In The Park.
X0374080100140008
Jabatan Kebudayaan Dan Kesenian Negara
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-08-2014
Send: 
06-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
23/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation / Artis, Penghibur Profesional, Artists, Professional Performers, Audio Visual, Penyediaan Pentas, Stage Preparation, Pameran Pertunjukan, Exhibition Shows, Taman Hiburan, Amusement Park, Karnival, Carnival, Pestaria, PA Sistem, System PA, Alat Muzik, Musical Instrument, Aksesori Alat Muzik, Musical Instrument Accessories, Peralatan Muzik, Music Equipment, Panel LED, Peralatan Lampu, Light Equipment, Lampu, Lighting, Light, Lamp

113.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Membekal, Menghantar Dan Menghidang Makanan Bermasak Islam Di Institut Kemajuan Desa (INFRA) Bagi Bulan Ogos Sehingga Disember Tahun 2014
X0361010200140005
Kementerian Pembangunan Luar Bandar - Institut Kemajuan Desa (Infra)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-08-2014
Send: 
06-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
23/07/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Makanan Bermasak Islam, Makanan Bermasak, Makanan, Islamic Cooked Food, Muslims Cooked Food, Cooked Food, Food

114.KENYATAAN SEBUTHARGA BIL. 24/2014 - Perkhidmatan Pembersihan Bangunan Di Perpustakaan 1 Malaysia, Lembah Pantai Bagi Tempoh Dua (2) Tahun
2014/B226
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2014
Send: 
07-08-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
23/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Garbage Removal, Rubbish, Garbage

115.KENYATAAN SEBUTHARGA BIL. 24/2014 - Perkhidmatan Pembersihan Di Perpustakaan Kuala Lumpur Dan Perpustakaan Kanak-Kanak Bagi Tempoh Dua (2) Tahun
2014/B225
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2014
Send: 
07-08-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
23/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Garbage Removal, Rubbish, Garbage

116.KENYATAAN SEBUTHARGA BIL. 24/2014 - Membekal Dan Menghantar Alat-Alat Muzik Ke Unit Pancaragam Jabatan Penguatkuasaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
2014/B224
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2014
Send: 
07-08-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
23/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Alat Muzik, Aksesori Alat Muzik, Musical Instruments, Musical Instruments Accessories, Pembuat Alat Muzik, Musical Instruments Manufacturer, Pembuat Aksesori Alat Muzik, Musical Instruments Accessories Manufacturer

117.KENYATAAN SEBUTHARGA BIL. 24/2014 - Kerja-Kerja Perawatan Air Untuk Menara Penyejuk Di Bangunan-Bangunan Milik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun
2014/B223
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2014
Send: 
07-08-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
23/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Mekanikal, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical, Mechanical Engineering, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Penyaman Udara, Penghawa Dingin, Pengudaraan, Air Conditioning, Air Conditioner, Air Cond, Ventilation, Ventilator, HVAC, Perawatan Air, Water Treatment

118.KENYATAAN TAWARAN - Membina Dewan Orang Ramai Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Kg. Jara, Maran, Pahang Darul Makmur
MDM/T/DKJ/2014/02
Majlis Daerah Maran
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
22-08-2014
Send: 
25-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
23/07/2014
Pahang/ Pembinaan, Construction / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Bangunan Am, General Building, Jalan, Kerja Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Road Works, Pavement, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Dewan, Hall

119.KENYATAAN SEBUTHARGA BIL. 24/2014 - Kerja-Kerja Penyelenggaraan Sistem Elektrik Dan Kemudahan Lampu Hentian Bas & Teksi Berbumbung Sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Bagi Tempoh 2 Tahun
2014/B222
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2014
Send: 
07-08-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
23/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Rendah, Voltan, Low Voltage, Voltage, Kerja Am Elektrikal, General Electrical Works, Lampu, Light, Lamp

120.KENYATAAN SEBUTHARGA BIL. 24/2014 - Sebutharga Bagi Membekal Dan Menghantar Laboratory Refrigerator Untuk Makmal Kualiti Makanan, Jabatan Kesihatan Dan Alam Sekitar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tahun 2014
2014/B221
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2014
Send: 
07-08-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
23/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Peralatan Hospital, Kelengkapan Hospital, Hospital Equipment, Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Medical, Perubatan, Peralatan Makmal, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Laboratory Equipment Accessories, Pembuat Peralatan Makmal, Pembuat Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment Manufacturer, Laboratory Equipment Accessories Manufacturer, Laboratory Refrigerator

121.KENYATAAN SEBUTHARGA BIL. 24/2014 - Membekal Dan Menghantar Bunga Keratan Ke Jabatan Landskap Dan Rekreasi Untuk Tempoh Dua (2) Tahun
2014/B220
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2014
Send: 
07-08-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
23/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Tanaman, Tanaman, Baka, Benih Semaian, Plantation, Crops, Seeds, Bunga Keratan, Seedlings

122.KENYATAAN SEBUTHARGA BIL. 24/2014 - Sebutharga Bagi Perkhidmatan Membekal Dan Menghantar Bekalan Runcit Bagi Dua Puluh Lima (25) Pusat Tadika Sang Kancil Di Bawah Kendalian Jabatan Pengurusan Perumahan Dan Pembangunan Komuniti, DBKL Bagi Tempoh Dua (2) Tahun
2014/B219
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2014
Send: 
07-08-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
23/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Makanan, Bahan Mentah Basah, Bahan Mentah Kering, Makanan Mentah Basah, Makanan Mentah Kering, Bahan Mentah, Food, Dry Raw Materials, Wet Raw Materials, Wet Raw Food, Dry Raw Food, Raw Materials, Makanan Tin, Makanan Botol, Makanan Bungkus, Cans Food, Bottle Food, Pack Food, Minuman, Minuman Tin, Minuman Botol, Minuman Bungkus, Beverage, Cans Beverage, Bottle Beverage, Pack Beverage, Pembuat Bahan Mentah Kering, Pembuat Bahan Mentah Basah, Dry Raw Materials Manufacturer, Wet Raw Materials Manufacturer, Pembuat Makanan, Pembuat Minuman, Food Manufacturer, Beverage Manufacturer

123.KENYATAAN SEBUTHARGA BIL. 24/2014 - Supply And Delivery Of Four (4) Units Of 4- Seater And One (1) Unit Of 6+2 Seater Electrical Buggy
2014/B179SS
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2014
Send: 
07-08-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
23/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Kenderaan Kegunaan Khusus, Specialized Used Vehicle, Pembuat Kenderaan Kegunaan Khusus, Specialized Used Vehicle Manufacturer, Seater Electrical Buggy

124.KENYATAAN SEBUTHARGA BIL. 24/2014 - Cadangan Kajian Hidrografi Dan Kualiti Air Tasik Serta Kawasan-Kawasan Punca Pencemaran Air Di Kolam Takungan Banjir Intan Baiduri, Kepong, Kuala Lumpur
2014/B178SS
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2014
Send: 
07-08-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
23/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Kimia Makmal, Laboratory Chemical, Kimia, Chemical, Memproses Air, Kimia Memproses Air, Water Processing, Water Processing Chemical, Pembuat Kimia Makmal, Laboratory Chemical Manufacturer, Pembuat Kimia, Chemical Manufacturer, Pembuat Memproses Air, Pembuat Kimia Memproses Air, Water Processing Manufacturer, Water Processing Chemical Manufacturer, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Tasik, Lake Cleaning, Kolam Kumbahan, Sisa Perawatan, Talian Paip, Sesalur, Sewage Pond, Waste Treatment, Pipelines, Duct, Ujian Makmal, Laboratory Test, Kajian Hidrografi, Kajian Kualiti Air Tasik, Hydrographic Research, Lake Water Quality Research

125.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Bagi Kerja-Kerja EMR Interface And Integration From CVIS To EMR
S/1053/7/2014[33]
Pusat Perubatan Universiti Malaya, Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2014
Send: 
07-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
23/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, EMR Interface, EMR Integration, CVIS, EMR

126.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Membekal, Memasang, Menguji Dan Mentauliahkan Dua [2] Lesen Data Acquisition Server [DAS] Untuk Sistem EMR
S/1053/7/2014[32]
Pusat Perubatan Universiti Malaya, Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2014
Send: 
07-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
23/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Data, Lesen Data Acquisition Server, DAS

127.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Bagi Membekal Bekalan Percutaneous Transluminal Angioplasty (PTA) & Embolization
S/792/7/2014/2017 (2)
Pusat Perubatan Universiti Malaya, Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2014
Send: 
07-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
23/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply / Perkakas Perubatan Pakai Buang, Disposable Medical Appliances, Medical, Perubatan, Percutaneous Transluminal Angioplasty, PTA, Embolization

128.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliahkan Lapan Puluh Dua (82) Unit Infusion Pump, Syringe
S/1/7/2014 (65)
Pusat Perubatan Universiti Malaya, Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2014
Send: 
07-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
23/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, Infusion Pump, Syringe

129.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliahkan Dua Puluh Satu (21) Unit Infusion Pump, Volumetric
S/1/7/2014 (64)
Pusat Perubatan Universiti Malaya, Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2014
Send: 
07-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
23/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, Infusion Pump, Volumetric

130.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliahkan Enam (6) Unit Adult Freestanding Radiant Warmer
S/1/7/2014 (63)
Pusat Perubatan Universiti Malaya, Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2014
Send: 
07-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
23/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, Adult Freestanding Radiant Warmer

131.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliahkan Enam Belas (16) Unit NIBP & SPO2 Monitor
S/1/7/2014 (62)
Pusat Perubatan Universiti Malaya, Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2014
Send: 
07-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
23/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, NIBP, SPO2 Monitor

132.KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA - Tawaran Sebutharga Bagi Membekal Dan Menghantar Lab Bench Ke Makmal Kesihatan Awam, Perol, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan
JKNK/SH/45/2014
Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-08-2014
Send: 
03-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
23/07/2014
Kelantan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Peralatan Hospital, Kelengkapan Hospital, Hospital Equipment, Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Medical, Perubatan, Lab Bench

133.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Perkakasan Serta Perisian ICT Bagi Pelaksanaan Aktiviti Penyelidikan, Permodelan Fizikal Serta Penyuntingan Video Kepada Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)
X0351070101140036
Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Msia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-08-2014
Send: 
07-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
23/07/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data

134.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Perkhidmatan Mencuci Dan Membersih Ruang Dalam Dan Luar Jabatan Kimia Malaysia Cawangan Perak
X0301040300140003
Jabatan Kimia Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
05-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
23/07/2014
Perak/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning

135.KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA - Tawaran Sebutharga Bagi Membekal Dan Menghantar Prepared Media Agar (Ujian Pengesanan Dan Pengenalan Bakteria Dan Makanan) Ke Makmal Kesihatan Awam, Perol, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan
JKNK/SH/44/2014
Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-08-2014
Send: 
03-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
23/07/2014
Kelantan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Peralatan Hospital, Kelengkapan Hospital, Hospital Equipment, Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Medical, Perubatan, Prepared Media Agar, Pengesanan Bakteria, Pengenalan Bakteria

136.KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA - Tawaran Sebutharga Bagi Membekal Dan Menghantar Reagen (Ujian Polymerase Chain Reaction (PCR) Unit Molekular) Ke Makmal Kesihatan Awam, Perol, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan
JKNK/SH/43/2014
Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-08-2014
Send: 
03-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
23/07/2014
Kelantan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Peralatan Hospital, Kelengkapan Hospital, Hospital Equipment, Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Medical, Perubatan, Reagen, Reagent, Polymerase Chain Reaction, PCR

137.KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA - Tawaran Sebutharga Bagi Membekal Dan Menghantar Reagen Kit, Calibtrator / Verifer Kit, IMT System Component Kit Dan Consumable Kit (Ujian Kimia Klinikal) Ke Makmal Kesihatan Awam, Perol, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan
JKNK/SH/42/2014
Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-08-2014
Send: 
03-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
23/07/2014
Kelantan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Peralatan Hospital, Kelengkapan Hospital, Hospital Equipment, Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Medical, Perubatan, Reagen Kit, Calibtrator Kit, Verifer Kit, IMT System Component Kit, Consumable Kit, Kimia Klinikal

138.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Mencuci Bangunan Atau Membersih Kawasan Di Makmal Veterinar Kawasan Johor Bahru Bagi Tempoh 2 Tahun
X0171601281140001
Jabatan Perkhidmatan Veterinar
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
15-08-2014
Send: 
18-08-2014
(12.00 PM)
Ad:
23/07/2014
Johor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning

139.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menghantar Buku Ke Institut Latihan Perindustrian Kota Bharu
X0291022111140009
Institut Latihan Perindustrian
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2014
Send: 
11-08-2014
(12.00 PM)
Ad:
23/07/2014
Kelantan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Bahan Bacaan Terbitan Luar Negara, Foreign Issues Reading Materials, Bahan Bacaan, Reading Materials, Buku, Books

140.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Penghantaran Peralatan Bagi Tender For The Supply, Delivery, Installation, Testing And Commissioning Of A Digital High Definition TV Facilities For Studio TV Radio Television Malaysia (RTM), Kota Kinabalu, Sabah
X0281201020140009
Kementerian Penerangan, Komunikasi Dan Kebudayaan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
05-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
23/07/2014
Sabah/ Penghantaran, Delivery, Perkhidmatan, Services / Multimodal Transport Operator, MTO

141.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Bekalan Strip Dan Peralatan HbMeter, Strip Ujian Urin 2 Parameter Dan Tuib Vacuatte K2EDTA Untuk Ujian Darah Full Blood Count (FBC) Dan HbA1C Untuk Makmal-Makmal Klinik Kesihatan Daerah Alor Gajah Bagi Tempoh Setahun
X0251080601140005
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
05-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
23/07/2014
Melaka/ Pembekalan, Supply / Kimia Makmal, Kimia, Laboratory Chemical, Chamical, Strip, Peralatan HbMeter, Strip Ujian Urin, Tuib Vacuatte K2EDTA

142.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Bekalan Ubat Untuk Klinik-Klinik Kesihatan Daerah Alor Gajah, Melaka
X0251080601140004
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
05-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
23/07/2014
Melaka/ Pembekalan, Supply / Dadah Berjadual, Dadah, Scheduled Drugs, Drugs, Perubatan, Medical, Ubat, Medicine

143.KENYATAAN SEBUTHARGA - Tawaran Untuk Membekalkan Ubat Di Jabatan Farmasi, Hospital Serdang :
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
25-07-2014
Send: 
30-07-2014
(12:00 PM)
Ad:
23/07/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply / Racun Berjadual, Racun, Scheduled Poison, Poison, Perubatan, Medical, Brimonidine Opthalmic Solution

144.KENYATAAN SEBUTHARGA - Tawaran Membekalkan Peralatan Pakai Buang Wrapping Crepe Green Paper Di Unit CSSD, Hospital Serdang
X0251062801140077
Jabatan Kesihatan, Selangor
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
25-07-2014
Send: 
30-07-2014
(12:00 PM)
Ad:
23/07/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply / Perkakas Perubatan Pakai Buang, Disposable Medical Appliances, Perubatan, Medical

145.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Membekal, Menghantar Bekalan Bahan Mentah Dan Kering Untuk Kursus HH310, HH205, HH513, HK105, HK206 Dan HK410 Bagi Tempoh Satu (1) Tahun Di Politeknik Kota Kinabalu
X0211900122140014
Politeknik Kota Kinabalu
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
05-08-2014
(12.00 PM)
Ad:
23/07/2014
Sabah/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Makanan, Bahan Mentah Basah, Bahan Mentah Kering, Makanan Mentah Basah, Makanan Mentah Kering, Bahan Mentah, Food, Dry Raw Materials, Wet Raw Materials, Wet Raw Food, Dry Raw Food, Raw Materials

146.KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA - Tawaran Sebutharga Bagi Membekal Dan Menghantar Reagen Reserve Transcription Assay Kit (Ujian Polymerasen Chain Reaction (PCR) Unit Molekular) Ke Makmal Kesihatan Awam, Perol, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan
JKNK/SH/41/2014
Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-08-2014
Send: 
03-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
23/07/2014
Kelantan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Peralatan Hospital, Kelengkapan Hospital, Hospital Equipment, Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Medical, Perubatan, Reagen Reserve Transcription Assay Kit, Polymerasen Chain Reaction, PCR

147.KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA - Tawaran Sebutharga Bagi Membekal Dan Menghantar Power Media Dan Aksesori (Ujian Pengesanan Dan Pengenalan Bakteria) Ke Makmal Kesihatan Awam, Perol, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan
JKNK/SH/40/2014
Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-08-2014
Send: 
03-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
23/07/2014
Kelantan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Peralatan Hospital, Kelengkapan Hospital, Hospital Equipment, Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Medical, Perubatan, Power Media, Aksesori Power Media, Pengesanan Bakteria, Pengenalan Bakteria

148.KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA - Tawaran Sebutharga Bagi Membekal Dan Menghantar Reagen Real Time PCR Assay (Ujian Polymerase Chain Reaction Unit Molekular) Ke Makmal Kesihatan Awam, Perol, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan
JKNK/SH/39/2014
Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-08-2014
Send: 
03-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
23/07/2014
Kelantan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Peralatan Hospital, Kelengkapan Hospital, Hospital Equipment, Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Medical, Perubatan, Reagen Real Time PCR Assay, Polymerase Chain Reaction Unit Molekular

149.QUOTATION NOTICE - The Construction And Completion Of Proposed Covered Walk-Way At S.K. Tebakang, Serian, Samarahan Division
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-08-2014
Send: 
08-08-2014
(11.45 AM)
Ad:
23/07/2014
Sarawak/ Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Covered Walk Way

150.NOTIS SEBUT HARGA - Perolehan LCD Projektor Untuk Institut Latihan Sektor Awam Negeri Sabah
JPKN/2014/04
Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
04-08-2014
(10.00 Pagi)
Ad:
23/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit, Data Management, Pengurusan Data, LCD Projektor

151.NOTIS SEBUT HARGA - Perolehan Server Untuk Jabatan Perkhidmatan Komputer Sabah
JPKN/2014/05
Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
04-08-2014
(10.00 Pagi)
Ad:
23/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit, Data Management, Pengurusan Data

152.KENYATAAN SEBUTHARGA BIL. 24/2014 - Cadangan Kajian Hidrografi Dan Kualiti Air Tasik Serta Kawasan-Kawasan Punca Pencemaran Air Di Tasik Ampang Hilir Kuala Lumpur
2014/B177SS
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2014
Send: 
07-08-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
23/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Kimia Makmal, Laboratory Chemical, Kimia, Chemical, Memproses Air, Kimia Memproses Air, Water Processing, Water Processing Chemical, Pembuat Kimia Makmal, Laboratory Chemical Manufacturer, Pembuat Kimia, Chemical Manufacturer, Pembuat Memproses Air, Pembuat Kimia Memproses Air, Water Processing Manufacturer, Water Processing Chemical Manufacturer, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Tasik, Lake Cleaning, Kolam Kumbahan, Sisa Perawatan, Talian Paip, Sesalur, Sewage Pond, Waste Treatment, Pipelines, Duct, Ujian Makmal, Laboratory Test, Kajian Hidrografi, Kajian Kualiti Air Tasik, Hydrographic Research, Lake Water Quality Research

153.QUOTATION NOTICE - Cadangan Membina Dan Menyiapkan Jalan Simen Rh. Sateng, Merutup, Limbang District, Limbang Division
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
30-07-2014
Send: 
30-07-2014
(12.00 Noon)
Ad:
23/07/2014
Sarawak/ Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Tanah, Tanah, Land Works, Earths Works, Land, Soil, Soil Works, Jalan Simen, Cement Road

154.QUOTATION NOTICE - Cadangan Membina Dan Menyiapkan Jalan Simen Rh. Sateng, Merutup, Limbang District, Limbang Division
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
30-07-2014
Send: 
30-07-2014
(12.00 Noon)
Ad:
23/07/2014
Sarawak/ Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Tanah, Tanah, Land Works, Earths Works, Land, Soil, Soil Works, Jalan Simen, Cement Road

155.QUOTATION NOTICE - Term Contract For Building Maintenance Works For Government Buildings, Quarters, Flats & Barracks In Miri Division On As & When Required Basis.
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
31-07-2014
Send: 
31-07-2014
(12.00 PM)
Ad:
23/07/2014
Sarawak/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building

156.QUOTATION NOTICE - Part Supply & Laying Of New Proposed 160mm OD HDPE Watermain Extension To Kampong Tanjong Bungai, Bekenu, Coastal Miri / Bintulu Road, Miri Division
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
31-07-2014
Send: 
31-07-2014
(12.00 PM)
Ad:
23/07/2014
Sarawak/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Paip Air, Water Pipe, Perpaipan, Piping, Plumbing, Paip, Pipe, HDPE Watermain Extension

157.QUOTATION NOTICE - Electrical Maintenance And Rewiring Works To State Goverment Office Building For The Year 2014 / 2015, Sri Aman Division
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
31-07-2014
Send: 
31-07-2014
(12.00 Noon)
Ad:
23/07/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Rendah, Voltan, Low Voltage, Voltage, Kerja Am Elektrikal, General Electrical Works, Rewiring Works, Kerja Pendawaian, Wire, Wiring, Pendawaian

158.QUOTATION NOTICE - Proposed Electrical Improvement And Rewiring Works To Dewan Suarah Sri Aman, Sri Aman Division, Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
31-07-2014
Send: 
31-07-2014
(12.00 Noon)
Ad:
23/07/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services, Menaiktaraf, Upgrading / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Rendah, Voltan, Low Voltage, Voltage, Kerja Am Elektrikal, General Electrical Works, Rewiring Works, Kerja Pendawaian, Wire, Wiring, Pendawaian

159.NOTIS SEBUT HARGA - Perolehan Dan Pemasangan Rangkaian Tanpa Wayar Untuk Institut Pertanian Sabah Timbang Menggaris, Jabatan Pertanian Sabah
JPKN/2014/06
Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2014
Send: 
11-08-2014
(10.00 Pagi)
Ad:
23/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services, Pemasangan, Installation / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit, Data Management, Pengurusan Data, Rangkaian Tanpa Wayar, Wireless Network

160.QUOTATION NOTICE - Term Contract (2014 - 2015) Supply & Installation Of Split Type Air-Conditioner Units For State (Office) Buildings, Kuching Division, Sarawak.
PKK: 
CIDB: 
G1 / G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-08-2014
Send: 
01-08-2014
(11.45 AM)
Ad:
23/07/2014
Sarawak/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation / Mekanikal, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical, Mechanical Engineering, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Penyaman Udara, Penghawa Dingin, Pengudaraan, Air Conditioning, Air Conditioner, Air Cond, Ventilation, Ventilator, HVAC

161.QUOTATION NOTICE - Term Contract Maintenance Of Traffic Light Systems (2014) Along JKR Maintained State Roads In Kuching Div.
PKK: 
CIDB: 
G1 / G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-08-2014
Send: 
01-08-2014
(11.45 AM)
Ad:
23/07/2014
Sarawak/ Penyelenggaraan, Maintenance / Mekanikal, Mechanical, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical Engineering, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Lampu Isyarat, Traffic Light, Lampu, Light, Lighting, Lamp

162.QUOTATION NOTICE - Term Contract (2014 - 2015) Supply & Installation Of Split Type Air-Conditioner Units For State (Public & Residential) Bldgs, Kuching Division.
PKK: 
CIDB: 
G1 / G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-08-2014
Send: 
01-08-2014
(11.45 AM)
Ad:
23/07/2014
Sarawak/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation / Mekanikal, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical, Mechanical Engineering, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Penyaman Udara, Penghawa Dingin, Pengudaraan, Air Conditioning, Air Conditioner, Air Cond, Ventilation, Ventilator, HVAC

163.NOTIS TENDER / SEBUTHARGA - The Construction And Completion Of The Proposed Drainage System Along Jalan Sibiyu, Bintulu, Sarawak (Package 1 Outlet 1, 6, 8 and 9)
BDA/CT/30/14
Lembaga Kemajuan Bintulu (Sarawak)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2014
Send: 
12-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
23/07/2014
Sarawak/ Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Parit, Perparitan, Drainage

164.NOTIS TENDER / SEBUTHARGA - Term Contract For The Supply And Delivery Of Hot Melt Thermoplastic Road Marking Materials To BDA, Bintulu.
BDA/QT/18/14
Lembaga Kemajuan Bintulu (Sarawak)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2014
Send: 
12-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
23/07/2014
Sarawak/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Peralatan Keselamatan Jalan Raya, Road Safety Equipment, Hot Melt Thermoplastic Road Marking Materials

165.NOTIS TENDER / SEBUTHARGA - The Printing And Delivery Of BDA Annual Reports, Bintulu
BDA/QT/05/14 (Re-Quote)
Lembaga Kemajuan Bintulu (Sarawak)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2014
Send: 
12-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
23/07/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services, Penghantaran, Delivery / Mencetak Buku, Mencetak Majalah, Mencetak Laporan Akhbar, Book Printing, Magazine Printing, Newspaper Report Printing, Mencetak, Printing, BDA Annual Reports

166.NOTIS TENDER / SEBUTHARGA - The General Servicing And Maintenance Of Air Conditioning System At Perbinda Office And Other BDAs Building (Excluding Wisma Bintulu)
BDA/CT/57/14
Lembaga Kemajuan Bintulu (Sarawak)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2014
Send: 
12-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
23/07/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Penyaman Udara, Penghawa Dingin, Pengudaraan, Air Conditioning, Air Cond, Air Conditioner, Ventilation, Ventilator

167.NOTIS TENDER / SEBUTHARGA - Proposed Improvement Works To Beach Soccer Field At Pantai Temasya, Tanjung Batu, Bintulu
BDA/CT/56/14
Lembaga Kemajuan Bintulu (Sarawak)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2014
Send: 
12-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
23/07/2014
Sarawak/ Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Beach Soccer Field, Padang Bola Sepak Pantai, Soccer Field, Padang Bola Sepak, Field, Padang

168.NOTIS TENDER / SEBUTHARGA - Proposed Improvement Works To Green Space At Bintulu Bus Terminal, Medan Jaya, Bintulu
BDA/CT/55/14
Lembaga Kemajuan Bintulu (Sarawak)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2014
Send: 
12-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
23/07/2014
Sarawak/ Menaiktaraf, Upgrading / Lanskap, Landskap, Seni Taman, Landscaping, Landscape, Green Space, Kawasan Hijau

169.NOTIS TENDER / SEBUTHARGA - Proposed Laman Rekreasi Bandar Jaya At Taman Bandar Jaya, Bintulu
BDA/CT/52/14
Lembaga Kemajuan Bintulu (Sarawak)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2014
Send: 
12-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
23/07/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Lanskap, Landskap, Seni Taman, Landscaping, Landscape, Laman Rekreasi, Recreational Park

170.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Membekal, Menghantar, Memasang, Mengkonfigurasi, Menguji, Mentauliah Sistem Perkabelan Rangkaian ICT Kepada Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Malaysia (NAHRIM)
X0351070101140037
Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan Msia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2014
Send: 
08-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
23/07/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit, Sistem Perkabelan Rangkaian ICT

171.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perolehan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Di Institut Tanah Dan Ukur Negara (INSTUN)
X0351010501140033 SH28/2014
Institut Tanah Dan Ukur Negara (INSTUN)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
05-08-2014
(12.00 PM)
Ad:
23/07/2014
Perak/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard

172.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Kawalan Keselamatan 24 Jam Bersenjata Api Berpeluru Dan Tanpa Senjata Di Ibu Pejabat Jabatan Penerbangan Awam, Putrajaya
X0311070101140009
Jabatan Penerbangan Awam Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-08-2014
Send: 
06-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
23/07/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata, Security Without Firearms, Tanpa Senjata, Without Firearms, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard, Kawalan Keselamatan Bersenjata Api, Security With Firearms

173.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Di Bangunan Hangar DCA, Bahagian Kalibrasi Penerbangan Subang, Selangor
X0311070101140008
Jabatan Penerbangan Awam Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-08-2014
Send: 
07-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
23/07/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata, Security Without Firearms, Tanpa Senjata, Without Firearms, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard

174.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Penghantaran Peralatan Bagi Tender For The FM Transmitter Gap Filler Project For Radio Television Malaysia (Phase 1)
X0281201020140008
Kementerian Penerangan, Komunikasi Dan Kebudayaan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
05-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
23/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services, Penghantaran, Delivery / Multimodal Transport Operator, MTO

175.KENYATAAN SEBUTHARGA - Tawaran Untuk Membekalkan Ubat Di Jabatan Farmasi, Hospital Serdang :
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
25-07-2014
Send: 
30-07-2014
(12:00 PM)
Ad:
23/07/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply / Racun Berjadual, Racun, Scheduled Poison, Poison, Perubatan, Medical, Ubat, Medicine, Dabigatran Capsule

176.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Membekal Dan Menghantar Kenderaan Rasmi (Bas 44 Penumpang) Untuk Kolej Komuniti Tawau Dan Kolej Komuniti Mas Gading, Kementerian Pendidikan Malaysia
X0211900201140057
Kementerian Pendidikan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
05-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
23/07/2014
Sabah, Sarawak/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Bus, Kenderaan Rasmi, Official Vehicle, Kenderaan, Vehicle

177.KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA - Tawaran Sebutharga Bagi Membekal Dan Menghantar Media (Ujian Kultur Mycrobacterium Tuberculosis) Ke Makmal Kesihatan Awam, Perol, Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan
JKNK/SH/38/2014
Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-08-2014
Send: 
03-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
23/07/2014
Kelantan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Peralatan Hospital, Kelengkapan Hospital, Hospital Equipment, Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Medical, Perubatan, Kultur Mycrobacterium Tuberculosis

178.TAWARAN SEBUTHARGA - Cadangan Membina Dan Menyiapkan Dataran Kejat Di Sungai Namek, Daerah Sik, Kedah Darul Aman
KEDA 417/365/1-14/2014
Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-08-2014
Send: 
04-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
23/07/2014
Kedah/ Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Tanah, Tanah, Land Works, Earths Works, Land, Soil, Soil Works, Dataran Kejat

179.KENYATAAN SEBUT HARGA - Cadangan Kerja-Kerja Mengubahsuai Galeri Nanas Dan Membina Cafeteria Di BPTN Alor Bukit, Pekan Nanas, Pontian Johor.
LPNM/BPTN/(SK)/24/2014
Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia(MPIB)
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
04-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
23/07/2014
Johor/ Pembinaan, Construction, Pengubahsuaian, Renovation / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Galeri Nanas, Galeri, Gallery, Kafeteria, Cafeteria

180.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Membekal Kasut Bekerja Kepada Kakitangan Pendidikan Rendah Daerah Besut 2014
X0211620801140001
Kementerian Pelajaran Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
05-08-2014
(12.00 PM)
Ad:
23/07/2014
Terengganu/ Pembekalan, Supply / Kelengkapan Pakaian, Clothing Equipment, Pakaian Keselamatan, Safety Clothing, Kelengkapan Pakaian Keselamatan, Safety Clothing Equipment, Aksesori Pakaian Keselamatan, Safety Clothing Accessories, Pembuat Pakaian, Pembuat Kelengkapan Pakaian, Clothing Manufacturer, Clothing Equipment Manufacturer, Kasut Bekerja, Kasut, Work Shoes, Shoes

181.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Memperbaharui Lesen Peralatan Keselamatan Rangkaian ICT Bagi Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Bagi ;
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2014
Send: 
13-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
23/07/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Data,Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit, Data Management, Pengurusan Data, Lesen Peralatan Keselamatan Rangkaian ICT

182.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Menyelenggara Ballast Box Lampu Limpah Dan Penggantian Peralatan Yang Rosak Di Kompleks Sukan Negara Bukit Kiara
PSM/KSN/S/52/2014
Perbadanan Stadium Malaysia
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-08-2014
Send: 
05-08-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
23/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Rendah, Voltan, Low Voltage, Voltage, Ballast Box, Lampu Limpah, Lampu, Lamp, Lighting, Light

183.NOTICE FOR PRE-QUALIFICATION OF CARGO OPERATORS - Proposed Conversion And Short Term Utilisation Of The Former Low Cost Carrier Terminal (LCCT) At KL International Airport (KLIA) - Phase 1 (Project)
MAHB-HQ/PRE-Q/01/2014
Malaysia Airports Holdings Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
18-08-2014
Send: 
18-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
23/07/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pengangkutan, Transportation, Transport, Pengendali Kargo, Cargo Operators, Kargo, Cargo, Penyimpanan, Storage

184.NOTIS TENDER / SEBUTHARGA - The Provision Of Canopies For Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo, Bintulu 2014.
BDA/CT/49/14
Lembaga Kemajuan Bintulu (Sarawak)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2014
Send: 
12-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
23/07/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Bahan Tarpaulin, Kanvas, Tarpaulin Materials, Canvas, Kanopi, Canopy, Canopies

185.KENYATAAN TAWARAN - Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang Dan Mengujilari Alat Pandang Dengar Kampus Pasir Gudang, UiTM Johor
UiTM/PER/T/2/25/14
Universiti Teknologi Mara
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
26-08-2014
Send: 
26-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
23/07/2014
Johor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, , Implementation / Peralatan Sistem Bunyi, Sound System Equipment, Pembesar Suara, Speaker, Projektor, Projector, Peralatan Persembahan, Presentation Equipment, Peralatan Penyuntingan, Editing Equipment, Perkakasan Persembahan, Perkakasan Penyuntingan, Alat Perhubungan, Communication Tools, Alat Pandang Dengar

186.KENYATAAN TENDER - Bidaan Untuk Membeli Satu Unit Kapal Tangki Minyak Dalam Keadaan Seadanya
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
09-08-2014
(-)
Ad:
23/07/2014
Selangor/ Jualan, Sale / Kapal, Ship, Kapal Tangki Minyak, Oil Tanker Vessel, Kapal Tangki, Oil Tanker

187.TENDER NOTICE - Invites In Buying Of One Unit Oil Tanker Veseel On A As Is Where Is Basis Of
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
09-08-2014
(-)
Ad:
23/07/2014
Selangor/ Jualan, Sale / Kapal, Ship, Kapal Tangki Minyak, Oil Tanker Vessel, Kapal Tangki, Oil Tanker

188.TENDER - To Supply Golf Course Machinery :-
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-08-2014
Send: 
06-08-2014
(Before 12.00 Noon)
Ad:
23/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply / Jentera, Machinery, Rough Mowers, Fairway Sprayers, Green Boom Sprayers, Bunker Rakes, Utility Vehicles, Topdresser, Tractors, Trailers For Walkbehind Greens Mowers, Fertilizer Spreader

189.NOTIS PRA-KELAYAKAN PENGENDALI KARGO - Proposed Conversion And Short Term Utilisation Of The Former Low Cost Carrier Terminal (LCCT) At KL International Airport (KLIA) - Phase 1 (Project)
MAHB-HQ/PRE-Q/01/2014
Malaysia Airports Holdings Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
18-08-2014
Send: 
18-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
23/07/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pengangkutan, Transportation, Transport, Pengendali Kargo, Cargo Operators, Kargo, Cargo, Penyimpanan, Storage

190.KENYATAAN TENDER - Kerja-Kerja Membekal, Menyampai, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Memberi Latihan Serta Jaminan Sistem Pengkomputeran Prestasi Tinggi (HPC) Dengan Storan Raid Dan Sistem Pendua Untuk Aplikasi Bioinformatik Di Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB), Bandar Baru Bangi, Kajang, Selangor, Malaysia
MPOB (T/BP) 24/14
Lembaga Minyak Sawit Malaysia (MPOB)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
14-08-2014
Send: 
14-08-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
23/07/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Hardware, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Perkakasan, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit, Sistem Pengkomputeran Prestasi Tinggi, HPC

191.REQUEST FOR PROPOSAL (RFP) - RFP : Development, Implementation, Roll Out And Support Of Ideation Factory Online Portal (IFOP) For Multimedia Development Corporation Sdn Bhd (MDeC)
MDeC 15/2014 - RFP
Multimedia Development Corporation Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2014
Send: 
11-08-2014
(Before 12.00 Noon)
Ad:
23/07/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Melaksanakan, Implementation / Komputer, Peralatan Komputer, Kelengkapan Komputer, Komputer Peribadi, Sistem, Perisian, Perkakasan, Rangkaian, Computer, Computer Equipment, Personal Computer, System, Workstations, Software, Hardware, Networking, Network, Server, Notebook, Internet, Factory Online Portal, IFOP

192.KENYATAAN TENDER - Cadangan Ubahan Tambahan Ruang Dalaman Sebahagian Tingkat Bawah Pasar Awam / Kompleks Perniagaan Sedia Ada Di Lot PTB 1125, Jalan Niaga, Kota Tinggi
MDKT/JPA/03/86
Majlis Daerah Kota Tinggi
PKK: 
CIDB: 
G4
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2014
Send: 
10-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
23/07/2014
Johor/ Perkhidmatan, Services / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Ruang Dalaman, Internal Space

193.TENDER NOTICE - Tender For Supply, Delivery, Setup, Installation, Configuration, Testing & Commissioning Of Servers, Storage, KVM Switches & Consoles And Email Software To ICT Division, Wisma SESB
T.7046
Sabah Electricity Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-08-2014
Send: 
19-08-2014
(Before 12.00 Noon)
Ad:
23/07/2014
Sabah/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Komputer, Kelengkapan Komputer, Peralatan Komputer, Computer, Computer Equipment, Perisian, Perkakasan, Software, Hardware, Komputer Peribadi, Personal Computer, Rangkaian, Network, Sistem Komputer, Computer System, Servers, Storage, KVM Switches, Consoles, Email Software

194.TENDER TERBUKA SEPERTI SEADANYA -
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
(-)
Ad:
23/07/2014
Johor, Melaka/ Jualan, Sale / Kenderaan, Vehicle, Kenderaan Terpakai, Used Vehicle, Kereta, Kereta Terpakai, Proton Wira, Proton Iswara, Naza Ria, Isuzu Trooper, Daihatsu Gran, Hino, Perodua Viva, Proton Persona

195.TENDER NOTICE - Tender For Supply & Delivery Of Software To ICT Division, Wisma SESB
T.7045
Sabah Electricity Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-08-2014
Send: 
19-08-2014
(Before 12.00 Noon)
Ad:
23/07/2014
Sabah/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Pembuat Komputer, Computer Manufacturer, Pembuat Kelengkapan Komputer, Computer Equipment Manufacturer

196.KENYATAAN TENDER - Perolehan Sewaan Peralatan ICT Untuk Guna Sama Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE) Tahun 2014
NRE-T05/2014
Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
13-08-2014
Send: 
13-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
23/07/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, Sewaan Peralatan ICT, ICT Equipment Rentals

197.NOTIS TENDER - Tawaran Memberi Cadangan (RFP) Untuk Pengurusan Fasiliti, Pengurusan Penginapan Dan Rumah Kelab Dan Perkhidmatan Makanan & Minuman
Bank Negara Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
22-08-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
23/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Facility Management Services, Perkhidmatan Kemudahan Pengurusan, Kemudahan Pengurusan, Facility Management, Pengurusan, Management, Consultancy, Pengurusan Penginapan, Residential Management, Perundingan, Residential, Clubhouse, Rumah Kelab, Food, Makanan, Makanan Bermasak, Islamic Cooked Food, Cooked Food, Muslim Cooked Food, Beverages, Drinks, Minuman

198.TENDER - Request For Proposal (RFP) For Facility Management, Residential & Clubhouse Management And Food & Beverage Services
Bank Negara Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
22-08-2014
(12.00 Noon)
Ad:
23/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Facility Management Services, Perkhidmatan Kemudahan Pengurusan, Kemudahan Pengurusan, Facility Management, Pengurusan, Management, Consultancy, Pengurusan Penginapan, Residential Management, Perundingan, Residential, Clubhouse, Rumah Kelab, Food, Makanan, Makanan Bermasak, Islamic Cooked Food, Cooked Food, Muslim Cooked Food, Beverages, Drinks, Minuman

199.KENYATAAN TENDER - Tender Untuk Membekal Dan Menghantar Penyertaan Program Ujian Bagi Program Kawalan Kualiti Eksternal (EQA) Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun Kepada Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia
PPUKM KEW 48/2014
Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
18-08-2014
Send: 
19-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
23/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Kimia Makmal, Laboratory Chemical, Kimia, Chemical, Kawalan Kualiti Eksternal, EQA

200.RALAT - Perubahan Pada Tarikh Tutup Tender Bagi - KENYATAAN TAWARAN - Cadangan Kerja-Kerja Menurap Jalan Serta Kerja Berkaitan Di Taman Pulaijaya, Daerah Kulaijaya
MPKu/T/16/2014
Majlis Perbandaran Kulai (MPK)
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
31-07-2014
Send: 
05-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
23/07/2014
Johor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Kerja Jalan, Jalan, Asphalt Coating Works, Asphalt, Road Works, Road, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road, Bahu Jalan, Kaki Lima, Pavement, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

201.RALAT - Perubahan Pada Tarikh Tutup Tender Bagi - KENYATAAN TAWARAN - Cadangan Menurap Semula Jalan Di Jalan Persiaran Indahpura 2, Bandar Indahpura, 81000 Kulaijaya
MPKu/T/15/2014
Majlis Perbandaran Kulai (MPK)
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
31-07-2014
Send: 
05-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
23/07/2014
Johor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Kerja Jalan, Jalan, Asphalt Coating Works, Asphalt, Road Works, Road, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road, Bahu Jalan, Kaki Lima, Pavement, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

202.RALAT - Perubahan Pada Tarikh Tutup Tender Bagi - KENYATAAN TAWARAN - Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Persiaran Indahpura Utama (Laluan Di hadapan Zon 27 Dan Zon 36C), bandar Indahpura, 81000 Kulaijaya
MPKu/T/14/2014
Majlis Perbandaran Kulai (MPK)
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
31-07-2014
Send: 
05-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
23/07/2014
Johor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Sivil, Civil, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Kerja Jalan, Jalan, Asphalt Coating Works, Asphalt, Road Works, Road, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road, Bahu Jalan, Kaki Lima, Pavement, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

203.KENYATAAN SEBUTHARGA - Naiktaraf Parit (Sistem Perparitan) Di Kampung Kota Aur, Penaga, SPU
SH/PPPNPP/T/030/2014
Pejabat Pembangunan Negeri Pulau Pinang
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-08-2014
Send: 
08-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/07/2014
Pulau Pinang/ Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering, Parit, Perparitan, Drainage

204.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membina Sebuah Dewan Terbuka Untuk Sekolah Kebangsaan Sungai Rusa Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan
SH/PPPNPP/T/057/2014
Pejabat Pembangunan Negeri Pulau Pinang
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
04-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/07/2014
Pulau Pinang/ Pembinaan, Construction / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Rangka Keluli, Loji Industri Rangka Keluli, Bangunan Rangka, Steel Framed Buildings, Steel Framed Industrial Plant, Framed Building, Bangunan Am, General Building, Dewan Terbuka, Open Hall, Dewan, Hall

205.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja Membina Tambahan Pentas Perhimpunan Sekolah Men. Keb. Dato. Hj. Ahmad Said Sungai Dua Parlimen Tasek Gelugor
JKSHPPN : PPPZSP/PMR/42/07/2014
Pejabat Pembangunan Negeri Pulau Pinang
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-08-2014
Send: 
06-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/07/2014
Pulau Pinang/ Pembinaan, Construction / Bangunan Am, General Building, Pentas, Stage, Pentas Perhimpunan

206.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Menaiktaraf Parit Monsoon Di Jalan K.812 / Jalan Perdagangan, MP Kulim, Kedah Darul Aman
MPKK.599/TNKL/18/2014
Majlis Perbandaran Kulim, Kedah
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-08-2014
Send: 
03-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Kedah/ Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Parit Monsoon, Parit, Drainage

207.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Membina Tapak Penjaja Di Dataran Raudah, Majlis Perbandaran Kulim, Kedah Darul Aman
MPKK.599/TNKL/19/2014
Majlis Perbandaran Kulim, Kedah
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-08-2014
Send: 
03-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Kedah/ Pembinaan, Construction / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Tapak Penjaja, Hawkers Site

208.KENYATAAN SEBUT HARGA - Kerja-Kerja Mengganti Dan Membaiki Papan Tanda Taman Di Taman Perumahan, W.P. Labuan
PL/(S)69/2014(JPK)
Perbadanan Labuan
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-08-2014
Send: 
11-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/07/2014
Wilayah Persekutuan Labuan/ Perkhidmatan, Services, Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Papan Tanda, Signboard

209.KENYATAAN SEBUT HARGA - Kerja-Kerja Membekal Dan Menghantar Kemudahan Tong Sampah Amroll Untuk Perbadanan Labuan
PL/(S)67/2014(JPP)
Perbadanan Labuan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-08-2014
Send: 
11-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/07/2014
Wilayah Persekutuan Labuan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Supply / Kelengkapan Awam, Kemudahan Awam, Public Equipment, Public Utilities, Alat Ganti Jentera Berat, Aksesori Jentera Berat, Heavy Machinery Spare Parts, Heavy Machinery Accessories

210.KENYATAAN SEBUT HARGA - Kerja-Kerja Membekal Dan Menghantar Carbofol HDPE Geomembrane Untuk Perbadanan Labuan
PL/(S)68/2014(JPP)
Perbadanan Labuan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-08-2014
Send: 
11-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/07/2014
Wilayah Persekutuan Labuan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Kelengkapan Awam, Kemudahan Awam, Public Equipment, Public Utilities, Carbofol HDPE Geomembrane

211.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja Menyenggara Jalan Chetok - Tok Uban (D 186), Pasir Mas, Kelantan
JKR.PM.NO:39/2014(J)
JKR Kelantan
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-08-2014
Send: 
03-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/07/2014
Kelantan/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Jalan, Kerja Jalan, Road, Road Works

212.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja Menyenggara Jalan Kubang Batu - Kangkong (D 179), Pasir Mas, Kelantan
JKR.PM.NO:40/2014(J)
JKR Kelantan
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-08-2014
Send: 
03-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/07/2014
Kelantan/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Jalan, Jalan, Road Works, Road

213.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja Naik Taraf Dataran Perhimpunan Dan Membina Laluan Berbumbung Di Sekolah Rendah Sungai Puyu Parlimen Tasek Gelugor
JKSHPPN : PPPZSP/PMR/43/07/2014
Pejabat Pembangunan Negeri Pulau Pinang
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-08-2014
Send: 
06-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/07/2014
Pulau Pinang/ Pembinaan, Construction, Menaiktaraf, Upgrading / Bangunan Am, General Building, Dataran Perhimpunan, Laluan Berbumbung, Assembly Square, Roofed Path

214.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja Menurap Tar Dan Memasang Bumbung Di Madrasah Khairaiah Islamiah Pokok Sena Parlimen Tasek Gelugor
JKSHPPN : PPPZSP/PMR/45/07/2014
Pejabat Pembangunan Negeri Pulau Pinang
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-08-2014
Send: 
06-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/07/2014
Pulau Pinang/ Pemasangan, Installation, Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Bangunan Am, General Building, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road, Bumbung, Roof

215.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekalkan Dan Memasang 6 Jenis Peralatan Pergigian (Aset) Di Klinik Pergigian Dibawah Pentadbiran Timbalan Pengarah Kesihatan Pergigian Negeri Pulau Pinang
X0251040201140003
Jabatan Kesihatan, Pulau Pinang
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-08-2014
Send: 
06-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
22/07/2014
Pulau Pinang/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, Peralatan Pergigian, Dental Equipment

216.SEBUT HARGA MATRADE 43/2014 - Perkhidmatan Penginapan Hotel Bagi Urusan Rasmi Program TCTP Di Bawah Program Kerjasama Teknikal Malayisa (PKTM) Dari 18 29 Ogos 2014
MT/SH/43/2014
Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
25-07-2014
Send: 
25-07-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Hotel, Resort, Penginapan Hotel, Hotel Accommodation

217.SEBUT HARGA MATRADE 44/2014 - Bekalan - Dua (2) Unit Komputer Untuk Kegunaan Unit Percetakan Dalaman MATRADE
MT/SH/44/2014
Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-08-2014
Send: 
08-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data

218.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membaikpulih Kerosakan Bangunan Serta Kerja Berkaitan Di RKAT Kelas G Dan C Flat JKRAB 1381, 1475, 1174 Dan Blok Bangunan Yang Berkaitan Di Kem Desa Pahlawan, Kota Bharu, Kelantan
JKR.KN.FB(T)10/2014
JKR Kelantan
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-08-2014
Send: 
05-08-2014
(Sebelum 12.30 Tengah)
Ad:
22/07/2014
Kelantan/ Pembaikan, Repair / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Kerosakan Bangunan, Building Damage

219.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membaikpulih Kerosakan Bangunan RKAT Kelas G Flat JKRAB 1138 Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Kem Desa Pahlawan, Kota Bharu, Kelantan
JKR.KN.FB(T)09/2014
JKR Kelantan
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-08-2014
Send: 
05-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/07/2014
Kelantan/ Pembaikan, Repair / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Kerosakan Bangunan, Building Damage

220.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Pendawaian Semula Elektrik & Penggantian Pelbagai Peralatan Elektrik Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Bangunan RKAT Kelas G JKRAB 1138, Kem Desa Pahlawan, Kota Bharu, Kelantan
JKR/KN.FB(T)7/2014
JKR Kelantan
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-08-2014
Send: 
05-08-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
22/07/2014
Kelantan/ Perkhidmatan, Services / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Rendah, Voltan, Low Voltage, Voltage, Kerja Am Elektrikal, General Electrical Works, Pendawaian Semula, Rewiring, Pendawaian, Wiring

221.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Pendawaian Semula Elektrik & Penggantian Pelbagai Peralatan Elektrik Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Bangunan RKAT Kelas G Dan C Flat JKRAB 1381, 1475, 1174 Dan Blok Bangunan Berkaitan Di Kem Desa Pahlawan, Kota Bharu, Kelantan
JKR/KN.FB(T)08/2014
JKR Kelantan
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-08-2014
Send: 
05-08-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
22/07/2014
Kelantan/ Perkhidmatan, Services / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Rendah, Voltan, Low Voltage, Voltage, Kerja Am Elektrikal, General Electrical Works, Pendawaian Semula, Rewiring, Pendawaian, Wiring

222.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja Menyenggara Jalan Bunga Raya (Jalan Dalam Bandar Rantau Panjang), Pasir Mas, Kelantan
JKR.PM. NO:38/2014(J)
JKR Kelantan
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-08-2014
Send: 
03-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/07/2014
Kelantan/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Jalan, Jalan, Road Works, Road

223.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membina Pagar Batu Baru Di Belakang Sekolah Agama Rakyat Sungai Pinang Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan
JKSHPPPZP:5/PMR/2014
Pejabat Pembangunan Negeri Pulau Pinang
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
31-07-2014
Send: 
31-07-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/07/2014
Pulau Pinang/ Pembinaan, Construction / Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Pagar Batu, Pagar, Gate, Fence

224.KENYATAAN SEBUTHARGA - Baikpulih Dor Kampung Permatang Bogak Parlimen Tasek Gelugor
JKSHPPN : PPPZSP/PMR/44/07/2014
Pejabat Pembangunan Negeri Pulau Pinang
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-08-2014
Send: 
06-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/07/2014
Pulau Pinang/ Pembaikan, Repair / Bangunan Am, General Building, Dor

225.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Membersih Bangunan Dan Penyelenggaraan Taman (Landskap), Tanaman Dan Kawasan Berumput Serta Kerja-Kerja Berkaitan Bagi Pejabat Cawangan Machang, Stesen Penguatkuasa (SP) Bukit Jawa, Bukit Bunga Dan Labok Serta Pembersihan Bangunan Dan Kawasan Kuarters Di SPK Labok Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Negeri Kelantan Bagi Tempoh 24 Bulan
X0311021511140004
Jabatan Pengangkutan Jalan, Kelantan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-08-2014
Send: 
04-08-2014
(12.00 PM)
Ad:
22/07/2014
Kelantan/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Landskap, Lanskap, Landscape, Landscaping

226.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja Menyenggara Jalan Tendong - Gelang Mas (D 180) Fasa 1, Pasir Mas, Kelantan
JKR.PM.NO:41/2014(J)
JKR Kelantan
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-08-2014
Send: 
03-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/07/2014
Kelantan/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Jalan, Road, Kerja Jalan, Road Works

227.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja Mengecat Garisan Jalan Fasa 1, Jajahan Pasir Mas, Kelantan
JKR.PM.NO:42/2014(J)
JKR Kelantan
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-08-2014
Send: 
03-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/07/2014
Kelantan/ Perkhidmatan, Services / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Jalan, Road Works, Jalan, Road, Mengecat Garisan Jalan, Road Line Painting

228.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja Menyenggara Jalan Pasir Mas - Meranti (D 25), Jajahan Pasir Mas, Kelantan
JKR.PM. NO:43/2014(J)
JKR Kelantan
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-08-2014
Send: 
03-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/07/2014
Kelantan/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Jalan, Jalan, Road Works, Road

229.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Menyenggara Guardrail Di Jalan-Jalan Negeri, Jajahan Pasir Mas, Kelantan
JKR.PM.NO:44/2014(J)
JKR Kelantan
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-08-2014
Send: 
03-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/07/2014
Kelantan/ Penyelenggaraan, Maintenance / Sivil, Civil, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Guardrail

230.IKLAN SEBUTHARGA - Contract For Inspection, Service And Maintenance Of Air-Conditioning Split Unit And Ancillary Equipment At Rumah Johor, No. 53. JKR 1255, Jalan Carruthers, Kuala Lumpur
JKR/CKMNJ/Q/072/2014
JKR Johor (Cawangan Mekanikal)
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-07-2014
Send: 
07-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Mekanikal, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical, Mechanical Engineering, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Penyaman Udara, Penghawa Dingin, Pengudaraan, Air Conditioning, Air Conditioner, Air Cond, Ventilation, Ventilator, HVAC

231.IKLAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membekal, Memasang, Menguji Serta Mengujiterima Sistem Pam Najis Untuk Masjid Jamek Parit Tengah C, Batu 18, Air Hitam, Muar, Johor
JKR/CKMNJ/Q/071/2014
JKR Johor (Cawangan Mekanikal)
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-07-2014
Send: 
07-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Johor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing / Mekanikal, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical, Mechanical Engineering, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Kelengkapan Mekanikal, Peralatan Mekanikal, Mechanical Equipment, Pam Najis

232.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Membersih Kawasan Pejabat Dan Penyelenggaraan Taman (Landskap) Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Ibu Pejabat Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Negeri Kelantan Di Panji Bagi Tempoh 24 Bulan
X0311021511140003
Jabatan Pengangkutan Jalan, Kelantan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-08-2014
Send: 
04-08-2014
(02:00 PM)
Ad:
22/07/2014
Kelantan/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Landskap, Lanskap, Landscape, Landscaping

233.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Pencucian Dan Pembersihan Pejabat Di Pejabat-Pejabat JPJ Negeri Terengganu
X0311021411140002
Jabatan Pengangkutan Jalan, Terengganu
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-08-2014
Send: 
06-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
22/07/2014
Terengganu/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning

234.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Bagi Pembekalan, Pemasangan, Pengujian Dan Pentauliahan Dua (2) Sistem Pencerapan Cuaca Automatik Di Sabah Dan Sarawak
X0301050100140046
Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (Jabatan Meteorologi Malaysia)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
05-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
22/07/2014
Sabah, Sarawak/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Sukatan, Measurement Equipment, Peralatan Ukuran, Sistem Elektronik, Electronic System, Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit, Sistem Pencerapan Cuaca Automatik

235.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penyelenggaraan Pemulihan (Corrective Maintenance) Perkakasan ICT Bagi Tempoh Satu (1) Tahun Di Ibu Pejabat Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (MOSTI)
X0301010100140011
Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
05-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
22/07/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Hardware, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Perkakasan, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan,Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit

236.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Pelaksanaan Penilaian Kualiti Udara (IAQ) Di Bangunan KWSP Petaling Jaya Dan Bangunan KWSP Kota Bharu
18/3/5-0550-1(116)/2014
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-08-2014
Send: 
11-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/07/2014
Kelantan, Selangor/ Melaksanakan, Implementation / Alat Hawa Dingin, Air Conditioning Units, Penyaman Udara, Penghawa Dingin, Air Conditioner, Air Cond, Air Conditioning, Penilaian Kualiti Udara, Air Quality Assessment, IAQ

237.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiguna Dan Pentauliahan Peralatan ICT Di Jabatan Mekanikal, Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Batu Pahat, Johor
X0291022161140009
Kementerian Sumber Manusia Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-08-2014
Send: 
06-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
22/07/2014
Johor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data

238.KENYATAAN TAWARAN - Menyediakan Perkhidmatan Kejuruteraan Rekabentuk, Tenaga Kerja, Bahan, Peralatan, Fabrikasi, Pemasangan, Ujijalan, Komisyen Dan Jaminan Untuk Penyediaan Fasiliti Elektrik Bagi Sambungan 11kV Kepada Sistem Pembahagian TNB
  • Kilang : Triang
    FPI - 150/2014 FGV - 348/2014
    Felda Palm Industries Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
04-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Pahang/ Perkhidmatan, Services, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Kontrak Buruh, Buruh, Labour Contract, Labour, Guna Tenaga, Manpower, Kerja Elektrik, Elektrik, Elektrikal, Electric Works, Electric, Electrical, Electrical Facilities, Fasiliti Elektrik

239.KENYATAAN TAWARAN - Menyediakan Perkhidmatan Kejuruteraan Rekabentuk, Tenaga Kerja, Bahan, Peralatan, Fabrikasi, Pemasangan, Ujijalan, Komisyen Dan Jaminan Untuk Penyediaan Fasiliti Elektrik Bagi Sambungan 33kV Kepada Sistem Pembahagian TNB
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
04-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Pahang/ Perkhidmatan, Services, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Kontrak Buruh, Buruh, Labour Contract, Labour, Guna Tenaga, Manpower, Kerja Elektrik, Elektrik, Elektrikal, Electric Works, Electric, Electrical, Electrical Facilities, Fasiliti Elektrik

240.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penyelenggaraan / Membaikpulih Mesin Gildemeister CNC Lathe Model CTX 400E Di Bahagian CNC ILP Kuala Lumpur
X0291022031140010
Institut Latihan Perindustrian
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2014
Send: 
05-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
22/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance, Pembaikan, Repair / Mesin, Machine, Peralatan Woksyop, Woksyop Equipment, Mesin Gildemeister CNC Lathe

241.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penghantaran Protective Body Armour Di Bawah Kontrak Pembekalan Dan Penghantaran Pakej Protective Body Armour Untuk Polis Diraja Malaysia
X0267010600140060 (KDN/PL/PDRM/49/2014)
Kementerian Dalam Negeri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-08-2014
Send: 
07-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
22/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Multimodal Transport Operator, MTO, Protective Body Armour

242.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Membekal Dan Memasang Papan Tanda Program Komuniti Sihat Perkasa Negara Di 20 Kampung Di Daerah Lahad Datu
X0251142801140014
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
25-07-2014
Send: 
30-07-2014
(12.00 PM)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation / Papan Tanda, Signboard, Aksesori Papan Tanda, Signboard Accessories

243.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Perkhidmatan Pembersihan Di Klinik Kesihatan Lahad Datu
X0251142801140012
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
25-07-2014
Send: 
30-07-2014
(12.00 PM)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

244.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Memasang 5 Jenis Peralatan Pergigian (Aset) Di Klinik Pergigian Dibawah Pentadbiran Timbalan Pengarah Kesihatan Pergigian Negeri Pulau Pinang
X0251040201140002
Jabatan Kesihatan, Pulau Pinang
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-08-2014
Send: 
06-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
22/07/2014
Pulau Pinang/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation / Pembuat Peralatan Perubatan, Pembuat Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment Manufacturer, Perubatan, Medical, Peralatan Pergigian, Dental Appliances

245.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Mengendalikan Pengeposan Bungkusan Skrip Jawapan Calon
X0211780101140011
Kementerian Pendidikan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-08-2014
Send: 
04-08-2014
(12.00 PM)
Ad:
22/07/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services / Pengangkutan Lori, Lorry Transportation, Penghantaran Dokumen, Document Delivery, Pengeposan Bungkusan Skrip Jawapan

246.SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Perkhidmatan Pembersihan Klinik Kesihatan Felda Sahabat Dan Klinik Kesihatan Tambisan
X0251142801140013
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
25-07-2014
Send: 
30-07-2014
(12:00 PM)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

247.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

248.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

249.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

250.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

251.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

252.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

253.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

254.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

255.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

256.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

257.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

258.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

259.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

260.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

261.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

262.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

263.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

264.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

265.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

266.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

267.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

268.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

269.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

270.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

271.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

272.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

273.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

274.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

275.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

276.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

277.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

278.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

279.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

280.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

281.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

282.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

283.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

284.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

285.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

286.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

287.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

288.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

289.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

290.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

291.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

292.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

293.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

294.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

295.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

296.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

297.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

298.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

299.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

300.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

301.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

302.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

303.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

304.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

305.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

306.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

307.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

308.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

309.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

310.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

311.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

312.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

313.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

314.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

315.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

316.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

317.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

318.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

319.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

320.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

321.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

322.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

323.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

324.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

325.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

326.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

327.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

328.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

329.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

330.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

331.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

332.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

333.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

334.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

335.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

336.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

337.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

338.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

339.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

340.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

341.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Di Sekolah / Institusi Pendidikan Bagi Tempoh Kontrak Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Januari 2018
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2014
Send: 
08-09-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Membersih, Mencuci, Pembersihan, Pencucian, Washing, Wash, Cleaning, Clean

342.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Bagi Kerja-Kerja Publisiti Dan Promosi Di Media Cetak Untuk Program-Program Pengajian Tinggi, Kementerian Pendidikan Malaysia
X0211150801140023
Kementerian Pendidikan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-08-2014
Send: 
04-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
22/07/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services / Media Cetak, Print Media

343.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Membekal Peralatan Taman Permainan Kanak-Kanak MSSPD
X0201330101140001
Kementerian Pertahanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
31-07-2014
Send: 
01-08-2014
(12:00 PM)
Ad:
22/07/2014
Negeri Sembilan/ Pembekalan, Supply / Peralatan Sukan, Sports Equipment, Peralatan Taman Permainan Kanak, Children Playground Equipment

344.KENYATAAN SEBUTHARGA - Menyelenggara, Menghantar, Menguji, Menyedia, Memasang Dan Mentauliah Sistem Pencegahan Kebakaran (Fire Supression System) Untuk Ibu Pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)
X0115011100140012
Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2014
Send: 
13-08-2014
(12.00 PM)
Ad:
22/07/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services,Penyelenggaraan, Maintenance, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Pencegah Kebakaran, Fire Prevention, Fire Supression

345.TENDER NOTICE - Engagement Of Specialist Collaborator To Carry Out Development Of Intergrated Lake Management Plan For Jor And Mahang Reservoirs
T3055614 (TNBR/T37/2014)
Tenaga Nasional Berhad Research Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
13-08-2014
Send: 
14-08-2014
(12.00 Noon)
Ad:
22/07/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Khidmat Latihan, Tenaga Pengajar, Moderator, Negotiator, Training Services, Trainer, Kejuruteraan Awam, Civil Engineering, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical Engineering, Ukur Tanah, Land Surveying, Perunding Fizikal, Physical Consultant, Perunding, Consultant, Consultancy

346.TENDER NOTICE - Membekal Dan Menghantar 132kV Minyak Kabel Untuk Kegunaan Jabatan Senggaraan Aset, Bahagian Penghantaran, TNB
T5054614
Tenaga Nasional Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2014
Send: 
12-08-2014
(12.00 Noon)
Ad:
22/07/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Bahan Pelincir, Lubricant Substance, Pelincir, Lubricant, Kabel Elektrik, Electric Cabel, Aksesori Kabel Elektrik, Electric Cabel Accessories, Kabel, Cabel, 132kV Minyak Kabel, 132kV Cable Oil, Minyak Kabel, Cable Oil

347.TENDER NOTICE - Cadangan Kerja-Kerja Dalaman (Penambahan Lantai) Untuk Pejabat TNB Penghantaran Negeri Selangor Di Metropolitan Business Park, Jalan Para U8/103, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
T3052514
Tenaga Nasional Berhad
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
18-08-2014
Send: 
21-08-2014
(12.00 Noon)
Ad:
22/07/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Pasang Siap, Prefabricated Buildings, Loji Industri Pasang Siap, Prefabricated Industrial Plant, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Struktur Kejuruteraan Sivil, Civil Engineering Structures

348.TENDER NOTICE - Kerja-Kerja Membaikpulih Cerun Runtuh Di Sekitar Menara No. 52 Talian Atas 132kV Mantin (MTIN) - Arab Malaysian Industrial (AMID) / Nilai - Arab Malaysian Industrial (AMID), Jabatan Senggaraan Aset, Bahagian Penghantaran, TNB
T5055914 (TNBT 808514)
Tenaga Nasional Berhad Transmission Network
PKK: 
D
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
20-08-2014
Send: 
21-08-2014
(12.00 Noon)
Ad:
22/07/2014
Negeri Sembilan/ Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Tanah, Tanah, Land Works, Earths Works, Land, Soil, Soil Works, Kerja Penurapan Tekanan, Stress Paving Works, Gunit, Guniting, Gunite, Konkrit, Concrete, Perlindungan Cerun, Cerun, Slope Protection, Slope, Cerun Runtuh

349.TENDER NOTICE - Proposed Double Circuit 275kV Transmission Line From PMU 275/132kV PRAI GIS To PMU Kuala Ketil
T5053114 (TNBT 806314)
Tenaga Nasional Berhad Transmission Network
PKK: 
I
CIDB: 
G4 / G5 / G6 / G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-08-2014
Send: 
18-08-2014
(12.00 Noon)
Ad:
22/07/2014
Kedah/ Perkhidmatan, Services / Kerja Elektrik, Electric Works, Elektrikal, Electrical, Elektrik, Electric, Kabel bawah Tanah, Lebih 11kV, Kabel, Underhound Cable, Cable, 11kV Above, Talian Atas, Menara Penghantaran, Upper Line, Distribution Tower, Rentas, Cross, Kelengkapan Voltan Tinggi, High Voltage Equipment, Voltan Tinggi, High Voltage, Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Voltan, Voltage, 275KV Double Circuit

350.TENDER NOTICE - Kerja-Kerja Membaikpulih Jubin Lantai Di Pejabat Pengurus Kawasan TNB Tanah Merah, Kelantan
T2054814
Tenaga Nasional Berhad
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2014
Send: 
11-08-2014
(12.00 Noon)
Ad:
22/07/2014
Kelantan/ Pembaikan, Repair / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Jubin, Plaster, Lepa, Tiling, Tile, Plastering Works, Jubin Lantai, Floor Tiles

351.KENYATAAN TENDER - The Supply, Delivery, Installation, Testing And Commissioning Of Engineering Mechanics Equipment
Tender No. 7/2014
University College Of Technology Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-07-2014
Send: 
25-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/07/2014
Sarawak/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Makmal, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Laboratory Equipment Accessories, Pembuat Peralatan Makmal, Pembuat Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment Manufacturer, Laboratory Equipment Accessories Manufacturer, Mesin, Kelengkapan Bengkel, Machine, Workshop Equipment, Kelengkapan Khusus, Specialized Equipment

352.KENYATAAN TENDER - The Supply, Delivery, Installation, Testing And Commissioning Of Mechanical Engineering Laboratory Workshop Equipment
Tender No. 6/2014
University College Of Technology Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-07-2014
Send: 
25-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/07/2014
Sarawak/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Makmal, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Laboratory Equipment Accessories, Pembuat Peralatan Makmal, Pembuat Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment Manufacturer, Laboratory Equipment Accessories Manufacturer, Mesin, Kelengkapan Bengkel, Machine, Workshop Equipment, Kelengkapan Khusus, Specialized Equipment

353.KENYATAAN TENDER - The Supply, Delivery, Installation, Testing And Commissioning Of Electrical And Electronic Engineering Laboratory Equipment
Tender No. 5/2014
University College Of Technology Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-07-2014
Send: 
25-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/07/2014
Sarawak/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Makmal, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Laboratory Equipment Accessories, Pembuat Peralatan Makmal, Laboratory Equipment Manufacturer

354.KENYATAAN TENDER - The Supply, Delivery, Installation, Testing And Commissioning Of Software And Computers
Tender No. 4/2014
University College Of Technology Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-07-2014
Send: 
25-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/07/2014
Sarawak/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Perkakasan, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data

355.KENYATAAN TENDER - The Supply, Delivery, Installation, Testing And Commissioning Of Engineering Metrology Equipment
Tender No. 3/2014
University College Of Technology Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-07-2014
Send: 
25-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/07/2014
Sarawak/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Makmal, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Laboratory Equipment Accessories, Pembuat Peralatan Makmal, Laboratory Equipment Manufacturer, Engineering Metrology Equipment

356.KENYATAAN TENDER - The Supply, Delivery, Installation, Testing And Commissioning Of Mechanical Engineering Laboratory Equipment (Fluids Mechanics, Thermodynamics, Heat Transfer, Airconditioning & Refrigeration)
Tender No. 2/2014
University College Of Technology Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-07-2014
Send: 
25-08-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/07/2014
Sarawak/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Makmal, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Laboratory Equipment Accessories, Pembuat Peralatan Makmal, Laboratory Equipment Manufacturer, Mechanical Engineering Laboratory Equipment, Fluids Mechanics, Thermodynamics, Heat Transfer, Refrigeration

357.KENYATAAN TENDER - Kerja-Kerja Membaikpulih Cerun Runtuh Di Sekitar Menara No. 52 Talian Atas 132kV Mantin (MTIN) - Arab Malaysian Industrial (AMID) / Nilai - Arab Malaysian Industrial (AMID), Jabatan Senggaraan Aset, Bahagian Penghantaran, TNB
T5055914 (TNBT 808514)
Tenaga Nasional Berhad Transmission Network
PKK: 
D
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
20-08-2014
Send: 
21-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Negeri Sembilan/ Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Tanah, Tanah, Land Works, Earths Works, Land, Soil, Soil Works, Kerja Penurapan Tekanan, Stress Paving Works, Gunit, Guniting, Gunite, Konkrit, Concrete, Perlindungan Cerun, Cerun, Slope Protection, Slope, Cerun Runtuh

358.KENYATAAN TENDER - Proposed Double Circuit 275kV Transmission Line From PMU 275/132kV PRAI GIS To PMU Kuala Ketil
T5053114 (TNBT 806314)
Tenaga Nasional Berhad Transmission Network
PKK: 
I
CIDB: 
G4 / G5 / G6 / G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-08-2014
Send: 
18-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Kedah/ Perkhidmatan, Services / Kerja Elektrik, Electric Works, Elektrikal, Electrical, Elektrik, Electric, Kabel bawah Tanah, Lebih 11kV, Kabel, Underhound Cable, Cable, 11kV Above, Talian Atas, Menara Penghantaran, Upper Line, Distribution Tower, Rentas, Cross, Kelengkapan Voltan Tinggi, High Voltage Equipment, Voltan Tinggi, High Voltage, Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Voltan, Voltage, 275KV Double Circuit

359.KENYATAAN TENDER - Engagement Of Specialist Collaborator To Carry Out Development Of Intergrated Lake Management Plan For Jor And Mahang Reservoirs
T3055614 (TNBR/T37/2014)
Tenaga Nasional Berhad Research Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
13-08-2014
Send: 
14-08-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/07/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Khidmat Latihan, Tenaga Pengajar, Moderator, Negotiator, Training Services, Trainer, Kejuruteraan Awam, Civil Engineering, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical Engineering, Ukur Tanah, Land Surveying, Perunding Fizikal, Physical Consultant, Perunding, Consultant, Consultancy

360.KENYATAAN TENDER - Membekal Dan Menghantar 132kV Minyak Kabel Untuk Kegunaan Jabatan Senggaraan Aset, Bahagian Penghantaran, TNB