Search Results for ALL Tenders


TITLEQUALIFICATIONDOCUMENTSPECIALIAZATION
1.TENDER - Projek Membaiki Invert Level Parit Tepi Jalan Di Zon Pusat Bandar, Kuching, Jalan China
DBKU/CQS/P/3/15
Dewan Bandaraya Kuching Utara, Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
09-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
27/02/2015
Sarawak/ Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Invert Level Parit, Parit, Ditch

2.NOTIS SEBUTHARGA KALI KEEMPAT (4/2015) - Cadangan Perkhidmatan Pembersihan Awam Di Zon SA JP-6 Persiaran Angkasa 34 Seksyen U5, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 54/2015
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
11-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

3.NOTIS SEBUTHARGA KALI KEEMPAT (4/2015) - Cadangan Perkhidmatan Pembersihan Awam Di Zon SA-LB12 (A) Seksyen 22, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 53/2015
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
11-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

4.NOTIS SEBUTHARGA KALI KEEMPAT (4/2015) - Cadangan Perkhidmatan Pembersihan Awam Di Zon SA 39 (D) Seksyen U13, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 52/2015
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
11-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

5.NOTIS SEBUTHARGA KALI KEEMPAT (4/2015) - Cadangan Perkhidmatan Pembersihan Awam Di Zon SA 25 (H) Seksyen 32, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 50/2015
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
11-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

6.NOTIS SEBUTHARGA KALI KEEMPAT (4/2015) - Cadangan Perkhidmatan Pembersihan Awam Di Zon SA 19 (A) Seksyen 26, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 47/2015
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
11-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

7.NOTIS SEBUTHARGA KALI KEEMPAT (4/2015) - Cadangan Perkhidmatan Pembersihan Awam Di Zon SA 34 (L) Seksyen U13, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 51/2015
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
11-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

8.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan (Seorang (1) Pengawal Keselamatan Tanpa Senjata) Di Pejabat FAMA Jajahan Bachok, Kelantan
FAMA/BSH 037/2015
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-03-2015
Send: 
08-03-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
27/02/2015
Kelantan/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata, Security Without Firearms, Tanpa Senjata, Without Firearms, Unarmed Guard, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard

9.NOTIS SEBUTHARGA KALI KEEMPAT (4/2015) - Cadangan Perkhidmatan Pembersihan Awam Di Zon SA 24 (J) Seksyen 31, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 49/2015
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
11-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

10.NOTIS SEBUTHARGA KALI KEEMPAT (4/2015) - Cadangan Perkhidmatan Pembersihan Awam Di Zon SA 24 (D) Seksyen 31, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 48/2015
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
11-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

11.NOTIS SEBUTHARGA KALI KEEMPAT (4/2015) - Cadangan Perkhidmatan Pembersihan Awam Di Zon SA 18 (D) Seksyen 25, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 46/2015
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
11-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

12.NOTIS SEBUTHARGA KALI KEEMPAT (4/2015) - Cadangan Perkhidmatan Pembersihan Awam Di Zon SA 7 (C) Seksyen 11, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 45/2015
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
11-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

13.KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA - Cadangan Menaiktaraf Jalan Perhubungan Desa (JPD) Tahun 2015 Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan FELDA Cadur, Pengkalan Berangan, Daerah Marang, Terengganu Darul Iman
KKLW.SH.03/2015/TRGN03
Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
10-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Terengganu/ Menaiktaraf, Upgrading / Sivil, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil, Civil Engineering Works, Bahu Jalan, Kaki Lima, Pavement, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Kerja Jalan, Jalan, Bitumen Road, Bitumen, Road Works, Road, Jalan Perhubungan Desa, JPD

14.NOTIS SEBUTHARGA KALI KEEMPAT (4/2015) - Cadangan Membekal Dan Menghantar Alatulis Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 42/2015
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
11-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Alat Tulis, Alatulis, Stationery, Stationeries

15.NOTIS SEBUTHARGA KALI KEEMPAT (4/2015) - Cadangan Kerja-Kerja Membekal Kasut Untuk Pegawai, Pembantu Penguatkuasa, Pengawal Keselamatan, Kakitangan Teknikal Dan Bukan Teknikal Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 40/2015
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
11-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply / Kelengkapan Pakaian, Clothing Equipment, Kasut, Shoes

16.NOTIS SEBUTHARGA KALI KEEMPAT (4/2015) - Cadangan Kerja-Kerja Membekal Dan Menghantar Bahan Percetakan Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 43/2015
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
11-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Organiser, Diari, Diary, Kalender, Calendar, Buku Alamat, Address Book, Resit, Receipts, Memo, Bahan Percetakan, Printing Materials

17.NOTIS SEBUTHARGA KALI KEEMPAT (4/2015) - Cadangan Perkhidmatan Pembersihan Awam Di Zon SA 7 (A) Seksyen 10, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 44/2015
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
11-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

18.NOTIS SEBUTHARGA KALI KEEMPAT (4/2015) - Cadangan Kerja-Kerja Mengukur, Menjahit Dan Membekal Pakaian Korporat Untuk Kakitangan Lelaki Dan Membekal Kain Korporat Untuk Kakitangan Wanita Untuk Kakitangan Teknikal Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 39/2015
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
11-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply / Pakaian, Clothing, Clothes, Menjahit Pakaian, Menjahit Kelengkapan Pakaian, Sewing Clothes, Sewing Clothing Equipment , Menjahit, Sewing, Sew, Pakaian Korporat, Corporate Clothing, Kain Korporat

19.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Membekal, Memasang, Mengujijalan Dan Mentauliah Sebuah Bilik Sejukbeku Di Pusat Operasi FAMA Batu Kurau, Perak
FAMA/BSH 049/2015
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-03-2015
Send: 
12-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
27/02/2015
Perak/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Penyaman Udara, Penghawa Dingin, Pengudaraan, Air Conditioning, Air Cond, Air Conditioner, Ventilation, Ventilator, HVAC, Bilik Sejukbeku

20.KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Meroboh Bangunan Kedai-Kedai Di Atas Lot-Lot 47, 49, 51, 53, 55 Dan 57, Jalan Kem, Pelabuhan Klang
MPK/JK/PR 78/2015
Majlis Perbandaran Klang
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
10-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
27/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

21.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan (Seorang (1) Pegawal Keselamatan Tanpa Senjata) Di Pejabat FAMA Jajahan Machang, Kelantan
FAMA/BSH 038/2015
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-03-2015
Send: 
08-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
27/02/2015
Kelantan/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata, Security Without Firearms, Tanpa Senjata, Without Firearms, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard

22.NOTIS SEBUTHARGA KALI KEEMPAT (4/2015) - Cadangan Membekal Dan Menghantar Alatulis (Kertas) Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 41/2015
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
11-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Alat Tulis, Alatulis, Stationery, Stationeries, Kertas, Paper

23.NOTIS SEBUTHARGA (TAWARAN TERBUKA) - Supply And Delivery Of Ribbons & Cartridges To Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd. For 12 Months
QUO/CA/01/15 (PS)
Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-03-2015
Send: 
12-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Pulau Pinang/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Alat Tulis, Alatulis, Stationery, Stationeries, Ribbons, Cartridges, Reben, Katrij

24.NOTIS SEBUTHARGA KALI KEEMPAT (4/2015) - Cadangan Kerja-Kerja Mengukur, Menjahit Dan Membekal Pakaian Seragam Untuk Kakitangan Teknikal Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 38/2015
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
11-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply / Pakaian, Clothing, Clothes, Menjahit Pakaian, Menjahit Kelengkapan Pakaian, Sewing Clothes, Sewing Clothing Equipment , Menjahit, Sewing, Sew, Pakaian Seragam, Uniform

25.NOTIS SEBUTHARGA KALI KEEMPAT (4/2015) - Cadangan Kerja-Kerja Mengukur, Menjahit Dan Membekal Pakaian Seragam Untuk Kakitangan Bukan Teknikal Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 37/2015
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
11-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply / Pakaian, Clothing, Clothes, Menjahit Pakaian, Menjahit Kelengkapan Pakaian, Sewing Clothes, Sewing Clothing Equipment , Menjahit, Sewing, Sew, Pakaian Seragam, Uniform

26.NOTIS SEBUTHARGA KALI KEEMPAT (4/2015) - Cadangan Kerja-Kerja Mengukur, Menjahit Dan Membekal Pakaian Seragam Dan Operasi Untuk Pegawai, Pembantu Penguatkuasa Dan Pengawal Keselamatan Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 36/2015
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
11-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply / Pakaian, Clothing, Clothes, Menjahit Pakaian, Menjahit Kelengkapan Pakaian, Sewing Clothes, Sewing Clothing Equipment , Menjahit, Sewing, Sew, Pakaian Seragam, Uniform

27.KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Menguruskan Pameran Dan Majlis Pelancaran Sambutan Hari Hak-Hak Pengguna Sedunia 2015
Sebutharga KPDNKK (S) Bil. 3/2015
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-03-2015
Send: 
04-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
27/02/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services / Penyediaan Pentas, Stage Preparation, Pameran Pertunjukan, Exhibition Shows, Taman Hiburan, Amusement Park, Karnival, Pestaria, Carnival

28.KENYATAAN SEBUT HARGA - Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Perkakasan Pelayan Dan Pengimbas Untuk Kegunaan Perisian Agihan Dokumen Ibu Pejabat MARA
086/2015/12
Majlis Amanah Rakyat (MARA)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-03-2015
Send: 
05-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan

29.KENYATAAN TAWARAN - Kerja-Kerja Membaikpulih Laluan Bertangga Di Lokasi Tapak Radar Bukit Kemarung, Langkawi, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Jabatan Perdana Menteri
APMM/011/2015
Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Jabatan Perdana Menteri
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
09-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
27/02/2015
Kedah/ Pembaikan, Repair / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Laluan Bertangga

30.NOTIS SEBUTHARGA KALI KEEMPAT (4/2015) - Cadangan Perkhidmatan Penangkapan Dan Pemusnahan Anjing Berkeliaran Di Kawasan Pentadbiran Majlis Bandaraya Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 35/2015
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
11-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Menangkap Haiwan, Animal Catching, Menembak Haiwan, Animal Shooting, Penangkapan Anjing, Pemusnahan Anjing

31.NOTIS SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Senggaraan Dan Kecemasan Elektrik Tahun 2015 Bagi Pangkalan Udara Kuala Lumpur Dan Pusat Latihan & Pengurusan Logistik Kinrara Puchong, Kuala Lumpur
SEBUTHARGA JKR (WP/KL) NO : E 20/2015
JKR WP (KL, Ibu Pejabat Cawangan Elektrik)
PKK: 
CIDB: 
G1, G2, G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-03-2015
Send: 
12-03-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
27/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Penyelenggaraan, Maintenance / Mekanikal, Mechanical, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical Engineering, Kerja Elektrik, Electric Works, Elektrikal, Electrical, Elektrik, Electric, Voltan Rendah, Low Voltage, Voltan, Voltage, Kerja Am Elektrikal, General Electrical Works

32.NOTIS SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membina Astaka Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan Ke-58 Tahun 1436H/2015M Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Dewan Muktamar, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, Kuala Lumpur
SEBUTHARGA JKR (WP/KL) NO. A5/2015
JKR WP (KL)
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-03-2015
Send: 
12-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembinaan, Construction / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Pembuat Perabot, Pembuat Kelengkapan Perabot, Pembuat Aksesori Perabot, Furniture Manufacturer, Furniture Equipment Manufacturer, Furniture Accessories Manufacturer, Pembuat Kelengkapan Awam, Pembuat Kemudahan Awam, Public Equipment Manufacturer, Public Utilities Manufacturer, Perabot, Furniture

33.CANTEEN TENDER - Canteen Operators To Cater For About 120 Employees At Our Star Northern Hub (Penang) At No 202, Jalan Sultan Azlan Shah, Bayan Lepas, 11900 Penang
Star Publications (Malaysia) Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
23-03-2015
(-)
Ad:
27/02/2015
Pulau Pinang/ Perkhidmatan, Services / Canteen, Kantin, Food, Makanan, Minuman, Beverages, Drinks, Makanan Bermasak, Cooked Food, Makanan Bermasak Islam, Islamic Cooked Food, Muslim Cooked Food, Makanan Halal, Halal Food, Malay Dishes, Masakan Melayu

34.KENYATAAN TAWARAN -
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
09-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Johor/ Pembekalan, Supply / Perkakas Perubatan Pakai Buang, Disposable Medical Appliances, Disposable Medical Items, Perubatan, Medical, Peralatan Orang Kurang Upaya, Peralatan Pemulihan, Disabled Persons Equipment, Recovery Equipment, Double Lumen Haemodialisis Straight Cathether, Cold Sterilant For Reprocessing Dialyser

35.KENYATAAN TAWARAN -
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
09-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Johor/ Pembekalan, Supply / Perkakas Perubatan Pakai Buang, Disposable Medical Appliances, Disposable Medical Items, Perubatan, Medical, Peralatan Orang Kurang Upaya, Peralatan Pemulihan, Disabled Persons Equipment, Recovery Equipment, Central Venous Catheter Triple Lumen Set

36.KENYATAAN TAWARAN -
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
09-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Johor/ Pembekalan, Supply / Perkakas Perubatan Pakai Buang, Disposable Medical Appliances, Disposable Medical Items, Perubatan, Medical, Peralatan Orang Kurang Upaya, Peralatan Pemulihan, Disabled Persons Equipment, Recovery Equipment, Coated Undyed Braided Polyglycolic Acid

37.KENYATAAN TAWARAN -
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
09-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Johor/ Pembekalan, Supply / Kertas, Paper, Kertas A4, Kertas A3, A4 Paper, A3 Paper

38.KENYATAAN TAWARAN -
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
09-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Johor/ Pembekalan, Supply / Alat Tulis, Alatulis, Stationery, Stationeries, Toner, Ink, Dakwat

39.KENYATAAN TAWARAN -
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
09-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Johor/ Pembekalan, Supply / Dadah Berjadual, Dadah, Scheduled Drugs, Drugs, Perubatan, Medical, Enoxaparin Sodium

40.KENYATAAN TAWARAN -
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
09-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Johor/ Pembekalan, Supply / Dadah Berjadual, Dadah, Scheduled Drugs, Drugs, Perubatan, Medical, Terlipressin

41.KENYATAAN TAWARAN -
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
09-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Johor/ Pembekalan, Supply / Dadah Berjadual, Dadah, Scheduled Drugs, Drugs, Perubatan, Medical, Calcipotrial, Betamethasone, Ointment

42.KENYATAAN TAWARAN -
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
09-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Johor/ Pembekalan, Supply / Dadah Berjadual, Dadah, Scheduled Drugs, Drugs, Perubatan, Medical, Aqueous Cream

43.KENYATAAN TAWARAN -
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
09-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Johor/ Pembekalan, Supply / Dadah Berjadual, Dadah, Scheduled Drugs, Drugs, Perubatan, Medical, Diazepam 5MG Rectal Solution

44.KENYATAAN SEBUT HARGA - Membekal, Menghantar, Menguji, Memasang Dan Mentauliah Perkakasan ICT Untuk Kumpulan Wang Pusat Perdagangan Laut, Jabatan Laut Malaysia
NO. SEBUT HARGA : IPL 6/2015
Jabatan Laut Semenanjung Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
05-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
27/02/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Perkakasan, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan

45.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membina Benteng Pasir Menggunakan Sand Bag Dan Membersih Rumpai Di Intake Lok Heng
SAJ/KP/Q(KT)/47/15
SAJ Holdings Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-03-2015
Send: 
04-03-2015
(Sebelum 2.30 Petang)
Ad:
27/02/2015
Johor/ Perkhidmatan, Services, Pembinaan, Construction / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Benteng Pasir, Sand Bag, Membersih Rumpai, Weeds Cleaning

46.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Menaiktaraf Struktur Kerangka Termasuk Penutup Bumbung Bangunan Serta Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Institut Latihan FAMA Port Dickson, Negeri Sembilan
FAMA/BSH 047/2015
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
09-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
27/02/2015
Negeri Sembilan/ Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Struktur Kerangka, Bumbung Bangunan, Bumbung, Roof

47.NOTIS SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membaikpulih Jalan Masuk Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Kuarters JKR 2944 Jalan Bukit Ledang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
SEBUTHARGA JKR (WP/KL) No: A 8/2015
JKR WP (KL)
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-03-2015
Send: 
12-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Jalan, Jalan, Road Works, Road

48.NOTIS SEBUT HARGA - Cadangan Membina Tempat Letak Kereta Berbumbung Ibu Pejabat MBI Greentown, Ipoh
No. Sebut Harga : S0029/15 Fail Rujukan : F4/5/98/13
Majlis Bandaraya Ipoh
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
10-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
27/02/2015
Perak/ Pembinaan, Construction / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Tempat Letak Kereta Berbumbung, Tempat Letak Kereta, Roofing Parking, Parking, Carpark

49.NOTIS SEBUT HARGA - Mereka Bentuk, Membekal Dan Menyerahkan Perabot Untuk Majlis Bandaraya Ipoh Bagi Tahun 2015
No. Sebut Harga : S0030/15 Fail Rujukan : B9/3/12/14
Majlis Bandaraya Ipoh
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
10-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
27/02/2015
Perak/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery, Merekabentuk, Design / Pembuat Perabot, Pembuat Kelengkapan Perabot, Pembuat Aksesori Perabot, Furniture Manufacturer, Furniture Equipment Manufacturer, Furniture Accessories Manufacturer, Perabot, Furniture

50.KENYATAAN SEBUTHARGA - Tawaran Membekal Dan Menghantar Sterilization :
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
05-03-2015
(-)
Ad:
27/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Perkakas Perubatan Pakai Buang, Disposable Medical Appliances, Disposable Medical Items, Perubatan, Medical, Bag Heat Seal Closure, Bag Plain Tope

51.NOTIS SEBUTHARGA (TAWARAN TERBUKA) - Supply And Installation Of T-Glide Railings For Mobile Compactor To Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd.
QUO/CA/04/15(PS)
Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-03-2015
Send: 
12-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Pulau Pinang/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation / Mesin Pejabat, Office Machine, Aksesori Mesin Pejabat, Office Machine Accessories, T Glide Railings

52.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Membekal, Memasang, Mengujiterima Dan Mentauliah Sistem Pengurusan Beratur (Queue System) Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Pusat Khidmat Hasil (PKH) Kuala Krai Untuk Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-03-2015
Send: 
11-03-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
27/02/2015
Kelantan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Mesin Pejabat, Office Machine, Aksesori Mesin Pejabat, Office Machine Accessories, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Data, Sistem Pengurusan Beratur, Queue System

53.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Membekal, Memasang, Mengujiterima Dan Mentauliah Kamera Litar Tertutup (CCTV) Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Pusat Khidmat Hasil (PKH) Kuala Krai Untuk Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-03-2015
Send: 
11-03-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
27/02/2015
Kelantan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Mekanikal, Mechanical, Mechanical Engineering, Kejuruteraan Mekanikal, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Kawalan, Keselamatan, Kawalan Keselamatan, Pengawasan, Kamera Litar Tertutup, Security, Safety, Surveillance, CCTV, Closed Circuit Television, Alat Keselamatan, Security Equipment, Alat Perlindungan, Protection Equipment, Alat Kawalan Perlindungan, Protection Control Equipment, Alat Kawalan, Control Equipment, Kamera, Camera

54.KENYATAAN SEBUTHARGA BIL. 07/2015 - Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Baikpulih Sistem Air Conditioning & Mechanical Ventilation (ACMV) & Building Management System (BMS) Bagi Pusat Pengurusan Pengangkutan (TMC) DBKL Di Bukit Jalil, Kuala Lumpur Untuk Tempoh Dua (2) Tahun
2014/B316SS
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
G1 / G2 / G3 / G4 / G5 / G6 / G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-03-2015
Send: 
12-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Penyelenggaraan, Maintenance, Pembaikan, Repair / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Penghawa Dingin, Penyaman Udara, Pengudaraan, Air Conditioning, Air Conditioner, Air Cond, Ventilator, Ventilation, HVAC, Kerja Am Elektrikal, General Electrical Works, Mechanical Ventilation, ACMV

55.KENYATAAN SEBUTHARGA BIL. 07/2015 - Membekal, Menghantar Dan Memasang Kanopi Kain Bersalut Pvc Untuk Bazar Ramadhan Di Bawah Kendalian Jabatan Pelesenan Dan Pengurusan Penjaja Bagi Tahun 2015
2015/B037
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-03-2015
Send: 
12-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery / Bahan Tarpaulin, Kanvas, Tarpaulin Material, Canvas, Kanopi Kain Bersalut Pvc, Kanopi, Canopy

56.KENYATAAN SEBUTHARGA BIL. 07/2015 - Membekal Dan Menghantar Aksesori Basikal Untuk Peronda Basikal, Jabatan Penguatkuasaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
2015/B038
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-03-2015
Send: 
12-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Basikal, Bicycle, Alat Ganti Kenderaan, Vehicle Spare Parts, Aksesori Kenderaan, Vehicle Accessories, Kenderaan, Vehicles

57.KENYATAAN SEBUTHARGA BIL. 07/2015 - Penyelenggaraan Mesin Dan Peralatan Bengkel Untuk Tempoh Dua (2) Tahun
2015/B039
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-03-2015
Send: 
12-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Penyelenggaraan, Maintenance / Mesin, Kelengkapan Bengkel, Machine, Workshop Equipment, Kelengkapan Khusus, Specialized Equipmen​t​

58.KENYATAAN SEBUT HARGA - Sebutharga Tawaran Semula Membekal Dan Menghantar, Bahanuji Bagi Ujian Biokimia Untuk Tempoh Enam (6) Bulan Di Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu
PKK(KK)/Q/2015/01
Jabatan Kesihatan, Sabah
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-03-2015
Send: 
04-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
27/02/2015
Sabah/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Kimia, Kimia Makmal, Chemical, Laboratory Chemical

59.QUOTATION - Proposed Quotation For Design, Supply And Delivery Of Exhibition Props For Recruitment Purposes For Bank Negara Malaysia (BNM), Kuala Lumpur
Bank Negara Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-03-2015
Send: 
06-03-2015
(Before 12.00 Noon)
Ad:
27/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery, Merekabentuk, Design / Penyediaan Pentas, Stage Preparation, Pameran Pertunjukan, Exhibition Shows, Taman Hiburan, Amusement Park, Karnival, Pestaria, Carnival, Exhibition Props

60.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Membekal Peralatan Jahitan Azam Tani Negeri Pahang Bagi Daerah Raub, Pahang
FAMA/BSH 045/2015
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
09-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
27/02/2015
Pahang/ Pembekalan, Supply / Perkakas Elektrik, Aksesori Perkakas Elektrik, Electrical Appliances, Electrical Appliances Accessories, Peralatan Domestik, Perkakas Domestik, Domestic Equipment, Domestic Appliances

61.TENDER - Tender For Cleaning Services At Bank Negara Malaysia, Security Apartment Subang Jaya
Tender No : 01/2015 CLEANING-SEC HSE SBJ
Bank Negara Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
12-03-2015
(Before 12.00 Noon)
Ad:
27/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Pembersihan Pejabat, Building Cleaning, Office Cleaning, Mencuci, Membersih, Pencucian, Pembersihan, Washing, Cleaning, Wash, Clean, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning

62.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Membekal Peralatan IAT Azam Tani Negeri Pahang Bagi Daerah Maran, Pahang
FAMA/BSH 046/2015
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
09-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
27/02/2015
Pahang/ Pembekalan, Supply / Perkakas Elektrik, Aksesori Perkakas Elektrik, Electrical Appliances, Electrical Appliances Accessories, Peralatan Domestik, Perkakas Domestik, Domestic Equipment, Domestic Appliances, Mesin, Machine, Kelengkapan Khusus, Specialized Equipment

63.QUOTATION - Proposed Quotation For Supply And Design Of Recruitment Branding / Corporate Gifts And Souvenirs For Bank Negara Malaysia (BNM), Kuala Lumpur
Bank Negara Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-03-2015
Send: 
06-03-2015
(Before 12.00 Noon)
Ad:
27/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Merekabentuk, Design / Cenderamata, Hadiah, Souvenir, Present, Gift

64.KENYATAAN SEBUT HARGA - Sebut Harga Cadangan Perkhidmatan Mencuci Bangunan Dan Membersih Kawasan Wisma GIATMARA, Kuala Lumpur
PGM 400/MK/1/2015
Pusat Giatmara
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-03-2015
Send: 
17-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning

65.KENYATAAN TAWARAN - Perkhidmatan Pembungkusan Dan Penghantaran Barang Persendirian Seorang Pegawai Dari Kediaman Ke ASEAN - Korea Centre, Seoul, Korea
JPA(SII)04/2015
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-03-2015
Send: 
02-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Korea/ Perkhidmatan, Services, Penghantaran, Delivery / Agen Perkapalan, Ship Agent, Pengangkutan Lori, Lorry Transportation, Agen Penghantaran, Delivery Agent, Pembungkusan, Penyimpanan, Packaging, Storage, Pengangkutan, Transportation, Transport, Multimodal Transport Operator, MTO

66.TENDER - Supply And Delivery Of Computer Papers And Accessories To DBKU
DBKU/CQS/S/3/15
Dewan Bandaraya Kuching Utara, Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
09-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
27/02/2015
Sarawak/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Kertas, Paper

67.TENDER - Menaiktaraf Perparitan Di Kawasan Penempatan Semula Kampung Rampangi, Kuching
DBKU/CQS/P/12/15
Dewan Bandaraya Kuching Utara, Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
09-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
27/02/2015
Sarawak/ Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Perparitan, Drainage

68.TENDER - Kerja-Kerja Membaiki Parit Tepi Jalan Di Kawasan Kampung Pinang Jawa, Kuching
DBKU/CQS/P/11/15
Dewan Bandaraya Kuching Utara, Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
09-03-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
27/02/2015
Sarawak/ Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Parit, Ditch

69.TENDER - Projek Membaiki Invert Level Parit Tepi Jalan Di Zon Sri Wangi, Kuching
DBKU/CQS/P/10/15
Dewan Bandaraya Kuching Utara, Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
09-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
27/02/2015
Sarawak/ Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Invert Level Parit, Parit, Ditch

70.TENDER - Projek Membaiki Invert Level Parit Tepi Jalan Di Zon Satok, Kuching
DBKU/CQS/P/9/15
Dewan Bandaraya Kuching Utara, Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
09-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
27/02/2015
Sarawak/ Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Invert Level Parit, Parit, Ditch

71.KENYATAAN SEBUT HARGA - Sebut Harga Cadangan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan (24 Jam) Tanpa Senjata Di Ibu Pejabat GIATMARA
PGM 400/KK/1/2015
Pusat Giatmara
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-03-2015
Send: 
17-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata, Security Without Firearms, Tanpa Senjata, Without Firearms, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard

72.NOTIS SEBUTHARGA KALI KEEMPAT (4/2015) - Cadangan Pelupusan Alat Pejabat (Alat Muzik) Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 34/2015
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
11-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Barang Lusuh, Barang Terpakai, Used Items, Scrap Items, Alat Muzik, Musical Instrument

73.KENYATAAN SEBUTHARGA - Pembekalan Dan Pengiriman Catuan Makanan Mentah Basah Dan Kering Ke Asrama Bukit Baru Melaka
X0401090101150001
Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Melaka
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
10-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
27/02/2015
Melaka/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / ​Makanan, Bahan Mentah Basah, Bahan Mentah Kering, Makanan Mentah Basah, Makanan Mentah Kering, Bahan Mentah, Food, Dry Raw Materials, Wet Raw Materials, Wet Raw Food, Dry Raw Food, Raw Materials

74.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penyelenggaraan Landskap Muzium Arkeologi Lembah Bujang Dan Pejabat JMM Wilayah Utara, Merbok, Kedah
X0374100100150005
Jabatan Muzium Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-03-2015
Send: 
12-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
27/02/2015
Kedah/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, ​Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Landskap, Lanskap, Landscape, Landscaping

75.KENYATAAN TAWARAN - Reka Dan Bina Untuk Cadangan Ubahsuai Kepada Bangunan Sediada Blok D (Tingkat Bawah) Menjadi Makmal-Makmal Farmasi Di Premis Tasek, Universiti Kuala Lumpur, Royal College Of Medicine Perak, IGB Internaitional Industrial Park, Jalan Kuala Kangsar, Tasek, Ipoh, Perak Darul Ridzuan Mengandungi :
PKK: 
CIDB: 
G4
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-03-2015
Send: 
27-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
27/02/2015
Perak/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Pembinaan, Construction, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pengubahsuaian, Renovation, Merekabentuk, Design / Perabot, Furniture, Kelengkapan Perabot, Furniture Equipment, Bangunan Am, General Building, Kalis Air, Water Proofing, Water Proof, Perpaipan, Paip, Plumbing, Piping, Pipe, Kerja Aluminium, Kerja Logam, Kerja Penyaduran, Aluminium Works, Metal Works, Glazing Works, Jubin, Plaster, Lepa, Tiling, Tile, Plastering Works, Mengecat, Painting, Penyambungan Paip Persendirian Ke Pembetong, Private Pipe Connection To Sewerage, Kerja Ubahsuai, Renovation Works, Ubahsuai, Renovate Works, Renovate, Renovation, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Reka, Bina, Design, Construct, Perabut Makmal, Laboratory Furniture, Perabut, Mekanikal, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical, Mechanical Engineering, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric

76.KENYATAAN TAWARAN - Perolehan Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Mengkonfigurasi Dan Menguji Perkakasan Dan Perisian ICT Untuk Kegunaan Maktab Koperasi Malaysia
09/2015
Maktab Koperasi Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-03-2015
Send: 
12-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Data

77.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penyelenggaraan Kebersihan Bangunan Muzium Arkeologi Lembah Bujang Dan Pejabat JMM Wilayah Utara, Merbok, Kedah
X0374100100150004
Jabatan Muzium Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-03-2015
Send: 
12-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
27/02/2015
Kedah/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning

78.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Membersih Dan Penyelenggaraan Lanskap Di Pejabat JPJ Negeri Sarawak Bagi Tempoh 2 Tahun
X0311021701150012
Jabatan Pengangkutan Jalan, Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
16-03-2015
Send: 
17-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
27/02/2015
Sarawak/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Lanskap, Landskap, Landscape, Landscaping

79.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Penyelenggaraan Peralatan Latihan Di ILP Kangar, Perlis Bagi Tahun 2015
X0291022202150003
Institut Latihan Perindustrian
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-03-2015
Send: 
18-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
27/02/2015
Perlis/ Penyelenggaraan, Maintenance / Perkakas Elektrik, Electrical Appliances, Mesin, Machine, Peralatan Woksyop, Workshop Equipment, Peralatan Makmal, Laboratory Equipment

80.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Mencuci Dan Membersih Pejabat JPJ Negeri Sarawak Bagi Tempoh 2 Tahun
X0311021701150011
Jabatan Pengangkutan Jalan, Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
16-03-2015
Send: 
17-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
27/02/2015
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning

81.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Institut Latihan Perindustrian Kangar, Perlis Bagi Tempoh 1 Januari 2016 Hingga 31 Disember 2018
X0291022202150002
Institut Latihan Perindustrian
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
13-03-2015
Send: 
16-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
27/02/2015
Perlis/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard

82.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Pembekalan Makanan Mentah Basah Dan Kering Di Cure & Care Vocational Centre (CCVC) Sepang, Selangor
X0267043500150002
Kementerian Dalam Negeri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-03-2015
Send: 
05-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
27/02/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply / Makanan, Bahan Mentah Basah, Bahan Mentah Kering, Makanan Mentah Basah, Makanan Mentah Kering, Bahan Mentah, Food, Dry Raw Materials, Wet Raw Materials, Wet Raw Food, Dry Raw Food, Raw Materials

83.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Perkhidmatan Mencuci, Membersih Kawasan Dan Bangunan Kolej Komuniti Hulu Selangor Untuk Tempoh Dua (2) Tahun
X0213330170150001
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
10-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
27/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning

84.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Kawalan Keselamatan 24 Jam (Tanpa Senjata) Di Institut Latihan Perindustrian Miri, Sarawak Bagi Tempoh 2 Tahun (24 Bulan)
X0291022041150005
Institut Latihan Perindustrian
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-03-2015
Send: 
12-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
27/02/2015
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata, Security Without Firearms, Tanpa Senjata, Without Firearms, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard

85.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di Batalion 2 Rejimen 505 (AW) Kem Susur Tembeling Jerantut Pahang
X0201320101150016
Kementerian Pertahanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-03-2015
Send: 
12-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
27/02/2015
Pahang/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memotong Rumput, Mencuci Longkang, Rumput, Grass, Grass Cutting, Drain Cleaning

86.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menghantar Makanan Ternakan Ayam Kampung Dan Itik Penelur (Starter, Grower Dan Layer) Ke lADA Kalaka Saribas Betong, Saratok Bagi Tahun 2015
X0171214011150007
Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-03-2015
Send: 
05-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
27/02/2015
Sarawak/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Makanan Haiwan, Animal Feed, Makanan Ternakan Ayam Kampung, Itik Penelur, Starter, Grower, Layer

87.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menghantar Makanan Ternakan Kambing (Pellet) Dan Garam Jilat (Mineral Block) Ke IADA Kalaka Saribas Betong, Saratok Bagi Tahun 2015
X0171214011150006
Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-03-2015
Send: 
05-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
27/02/2015
Sarawak/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Makanan Haiwan, Animal Feed, Makanan Ternakan Kambing, Pellet, Garam Jilat, Mineral Block

88.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Meyelenggara, Membaiki, Menguji Terima Dan Mentauliah Mesin / Peralatan Bagi Jabatan Teknologi Mekanikal Perkakasan Dan Pemesinan Di IKTBN Sepang
X0191300000150002
Kementerian Belia Dan Sukan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-03-2015
Send: 
09-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
27/02/2015
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning, Pembaikan, Repair / Mesin, Machine, Peralatan Woksyop, Workshop Equipment

89.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Membekal Bahan Mentah Basah Dan Kering Untuk Pelajaran Dan Pembelajaran Bagi Kursus Diploma Hotel Dan Katering Politeknik METrO Kuala Lumpur
X0213320133150002
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-03-2015
Send: 
05-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
27/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply / Makanan, Bahan Mentah Basah, Bahan Mentah Kering, Makanan Mentah Basah, Makanan Mentah Kering, Bahan Mentah, Food, Dry Raw Materials, Wet Raw Materials, Wet Raw Food, Dry Raw Food, Raw Materials, Makanan, Makanan Tin, Makanan Botol, Makanan Bungkus, Food, Canned Food, Bottled Food, Packed Food, Minuman, Minuman Tin, Minuman Botol, Minuman Bungkus, Beverage, Canned Beverage, Bottled Beverage, Packed Beverage

90.KENYATAAN SEBUTHARGA - Tawaran Sebutharga Pembekalan Alcohol Swab
X0251279901150007
Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-03-2015
Send: 
05-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
27/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, Alcohol Swab

91.KENYATAAN SEBUTHARGA - Bekalan Berthing Rope 14mm, 16mm, 24mm, 28mm, 32mm Dan 48mm Kepada Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Jabatan Perdana Menteri
X0111190101150009
Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Jabatan Perdana Menteri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
11-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
27/02/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Pembekalan, Supply / Peralatan Marin, Marine Equipment, Berthing Rope

92.KENYATAAN TENDER - Pembekalan Dan Pengiriman Catuan Makanan Mentah Basah Dan Kering Ke Penjara Sungai Petani, Kedah
TJP 7/2015
Jabatan Penjara Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-03-2015
Send: 
24-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
27/02/2015
Kedah/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Makanan, Bahan Mentah Basah, Bahan Mentah Kering, Makanan Mentah Basah, Makanan Mentah Kering, Bahan Mentah, Food, Dry Raw Materials, Wet Raw Materials, Wet Raw Food, Dry Raw Food, Raw Materials

93.KENYATAAN TENDER - Membekal Perkhidmatan Penyelenggaraan Dan Baikpulih Kemudahan Rangkaian Komunikasi Setempat (LAN) Di Jabatan Penjara Malaysia
TJP 6/2015
Jabatan Penjara Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-03-2015
Send: 
24-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
27/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Penyelenggaraan, Maintenance, Pembaikan, Repair / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit, Data Management, Pengurusan Data, ICT Security, Firewall, Encryption, PKI, Anti Virus, Keselamatan ICT, Penyulitan, Rangkaian Komunikasi Setempat

94.KENYATAAN TENDER - Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Keselamatan Elektronik Bersepadu (SKEB) Ke Penjara Pokok Sena, Kedah
TJP 5/2015
Jabatan Penjara Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-04-2015
Send: 
01-04-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
27/02/2015
Kedah/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Wayar Elektrik, Electric Wire, Aksesori Wayar Elektrik, Electric Wire Accessories, Sistem Elektronik, Electronic System, Komponen Elektrik, Aksesori Elektrik, Komponen Elektronik, Aksesori Elektronik, Electric Component, Electric Accessories, Electronic Component, Electronic Accessories, Lampu, Komponen Lampu, Aksesori Lampu, Lighting, Light, Lamp, Lighting Component, Lighting Accessories, Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data, ICT Security, Firewall, Encryption, PKI, Anti Virus, Keselamatan ICT, Penyulitan, Alat Hawa Dingin, Air Conditioning Units, Penghawa Dingin, Penyaman Udara, Air Conditioning, Air Conditioner, Air Cond, Peralatan Kawalan Keselamatan, Security Control Equipment, Sistem Keselamatan Elektronik Bersepadu, SKEB

95.KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA - Membekal, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Aset ICT Untuk Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (KPKT)
BTM 1/2015
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (Bahagian Teknologi Maklumat)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
25-03-2015
Send: 
25-03-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
27/02/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off-The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Aset ICT

96.KENYATAAN TENDER PRA-KELAYAKAN - Cadangan Membina Dan Menyiapkan 74 Unit Kedai Pejabat 2 Dan 3 Tingkat Serta 18 Unit Bazar Di Fasa 7, Laman 1, Bernam Jaya, Selangor Darul Ehsan
PKK: 
CIDB: 
G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
25-03-2015
Send: 
26-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
27/02/2015
Selangor/ Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kedai Pejabat, Shop Office, Bazar, Kerja Awalan, Kerja Mekanikal, Mechanical Works, Kerja Elektrikal, Electrical Works, Kerja Infrastruktur, Infrastructure Works, Kerja Landskap, Landscape Works

97.TENDER TERBUKA - Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Bersenjatapi Dan Tanpa Senjata Di Jabatan Kastam Diraja Malaysia Putrajaya
2/2015
Jabatan Kastam Diraja Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
25-03-2015
Send: 
25-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
27/02/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata, Security Without Firearms, Tanpa Senjata, Without Firearms, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard, Kawalan Keselamatan Bersenjata Api, Security With Firearms

98.KENYATAAN TENDER - Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Keselamatan Elektronik Bersepadu (SKEB) Ke Penjara Marang, Terengganu
TJP 4/2015
Jabatan Penjara Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-04-2015
Send: 
01-04-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
27/02/2015
Terengganu/ Penyelenggaraan, Maintenance / Wayar Elektrik, Electric Wire, Aksesori Wayar Elektrik, Electric Wire Accessories, Sistem Elektronik, Electronic System, Komponen Elektrik, Aksesori Elektrik, Komponen Elektronik, Aksesori Elektronik, Electric Component, Electric Accessories, Electronic Component, Electronic Accessories, Lampu, Komponen Lampu, Aksesori Lampu, Lighting, Light, Lamp, Lighting Component, Lighting Accessories, Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data, ICT Security, Firewall, Encryption, PKI, Anti Virus, Keselamatan ICT, Penyulitan, Alat Hawa Dingin, Air Conditioning Units, Penghawa Dingin, Penyaman Udara, Air Conditioning, Air Conditioner, Air Cond, Peralatan Kawalan Keselamatan, Security Control Equipment, Sistem Keselamatan Elektronik Bersepadu, SKEB

99.NOTIS TENDER - Cadangan Kerja-Kerja Membaikpulih Jalan Dan Longkang Di Lebuh Meru Indah, Meru, Ipoh
No. Tender : T0002/15 Fail Rujukan : F6/14/109/197/14
Majlis Bandaraya Ipoh
PKK: 
CIDB: 
G4
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
23-03-2015
Send: 
24-03-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
27/02/2015
Perak/ Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Jalan, Kerja Jalan, Road, Road Works, Longkang, Drain

100.KENYATAAN TAWARAN - Perolehan Perkhidmatan Bagi Pendigitan Imej, Pengemaskinian Butiran Topografi Di Lapangan (Verifikasi Lapangan), Suntingan Dan Semakan Pengkalan Data (1:5 000) Bagi Kawasan Bandar Juru, Batu Kawan, Bagan Serai, Kubu Gajah Dan Kuala Kangsar Untuk Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE)
JUPEM T11/2015
Jabatan Ukur Dan Pemetaan, Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-03-2015
Send: 
24-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Pulau Pinang, Perak/ Perkhidmatan, Services / Topografi, LIDAR, Topography, Pemetaan, Mapping, Pemetaan Utiliti Bawah Tanah, Underground Utility Mapping, Imej, Butiran Topografi

101.KENYATAAN TAWARAN - Perolehan Perkhidmatan Bagi Pendigitan Imej, Pengemaskinian Butiran Topografi Di Lapangan (Verifikasi Lapangan), Suntingan Dan Semakan Pengkalan Data (1:5 000) Bagi Kawasan Bandar Penaga, Kepala Batas, Sungai Dua Dan Bukit Mertajam Untuk Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE)
JUPEM T10/2015
Jabatan Ukur Dan Pemetaan, Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-03-2015
Send: 
24-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Pulau Pinang/ Perkhidmatan, Services / Topografi, LIDAR, Topography, Pemetaan, Mapping, Pemetaan Utiliti Bawah Tanah, Underground Utility Mapping, Imej, Butiran Topografi

102.KENYATAAN TAWARAN - Perolehan Perkhidmatan Bagi Pendigitan Imej, Pengemaskinian Butiran Topografi Di Lapangan (Verifikasi Lapangan), Suntingan Dan Semakan Pengkalan Data (1:5 000) Bagi Kawasan Bandar Kangar, Arau, Kota Kuala Muda Dan Tikam Batu Untuk Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE)
JUPEM T9/2015
Jabatan Ukur Dan Pemetaan, Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-03-2015
Send: 
24-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Kedah, Perlis/ Perkhidmatan, Services / Topografi, LIDAR, Topography, Pemetaan, Mapping, Pemetaan Utiliti Bawah Tanah, Underground Utility Mapping, Imej, Butiran Topografi

103.KENYATAAN TENDER - Cadangan Membina Dan Menyiapkan Kerja Landskap, Kemudahan Rekreasi Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Atas Bulatan 18 Ekar, Bandar Meru Raya, Mukim Hulu Kinta, Perak Darul Ridzuan Untuk Perbadanan Kemajuan Negeri Perak
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
18-03-2015
Send: 
18-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Perak/ Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Landskap, Seni Taman, Lanskap, Landscape, Landscaping, Kerja Landskap, Landscape Works, Kemudahan Rekreasi, Recreational Facilities, Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Elektrikal, Elektrik, Mechanical Engineering, Mechanical, Electrical, Electric, Kerja Elektrik, Electric Works, Peralatan Mekanikal, Kelengkapan Mekanikal, Mechanical Equipment, Par Course Outdoor Exercise Equipment, Exercise Equipment, Peralatan Senaman

104.KENYATAAN TENDER - Cadangan Membina Dan Menyiapkan Kerja Landskap, Kemudahan Rekreasi Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Atas Bulatan 18 Ekar, Bandar Meru Raya, Mukim Hulu Kinta, Perak Darul Ridzuan Untuk Perbadanan Kemajuan Negeri Perak
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
18-03-2015
Send: 
18-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Perak/ Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Landskap, Seni Taman, Lanskap, Landscape, Landscaping, Kerja Landskap, Landscape Works, Kemudahan Rekreasi, Recreational Facilities, Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Elektrikal, Elektrik, Mechanical Engineering, Mechanical, Electrical, Electric, Kerja Elektrik, Electric Works, Peralatan Mekanikal, Kelengkapan Mekanikal, Mechanical Equipment, Children Playground Equipments, Peralatan Permainan

105.KENYATAAN TENDER - Cadangan Membina Dan Menyiapkan Kerja Landskap, Kemudahan Rekreasi Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Atas Bulatan 18 Ekar, Bandar Meru Raya, Mukim Hulu Kinta, Perak Darul Ridzuan Untuk Perbadanan Kemajuan Negeri Perak
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
18-03-2015
Send: 
18-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Perak/ Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Landskap, Seni Taman, Lanskap, Landscape, Landscaping, Kerja Landskap, Landscape Works, Kemudahan Rekreasi, Recreational Facilities, Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Elektrikal, Elektrik, Mechanical Engineering, Mechanical, Electrical, Electric, Kerja Elektrik, Electric Works, Peralatan Mekanikal, Kelengkapan Mekanikal, Mechanical Equipment, Decorative Rhythm Water Fountain

106.KENYATAAN TENDER - Cadangan Membina Dan Menyiapkan Kerja Landskap, Kemudahan Rekreasi Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Atas Bulatan 18 Ekar, Bandar Meru Raya, Mukim Hulu Kinta, Perak Darul Ridzuan Untuk Perbadanan Kemajuan Negeri Perak
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
18-03-2015
Send: 
18-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Perak/ Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Landskap, Seni Taman, Lanskap, Landscape, Landscaping, Kerja Landskap, Landscape Works, Kemudahan Rekreasi, Recreational Facilities, Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Elektrikal, Elektrik, Mechanical Engineering, Mechanical, Electrical, Electric, Kerja Elektrik, Electric Works, Peralatan Mekanikal, Kelengkapan Mekanikal, Mechanical Equipment, Water Spray Park

107.NOTIS TENDER (TAWARAN TERBUKA) - Penyelenggaraan Kenderaan PBAPP Untuk Tempoh 24 Bulan
TENDER/FA/07/15
Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
18-03-2015
Send: 
19-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
27/02/2015
Pulau Pinang/ Penyelenggaraan, Maintenance / Alat Ganti Kenderaan, Vehicle Spare Parts, Aksesori Kenderaan, Vehicle Accessories, Alat Ganti Jentera Berat, Aksesori Jentera Berat, Heavy Machinery Spare Parts, Heavy Machinery Accessories, Kenderaan Bawah 3 Ton, Vehicle Below 3 Ton, Kenderaan Melebihi 3 Ton, Vehicle Above 3 Ton, Kerja Khusus, Specialized Works, Baikpulih Enjin, Engine Repair

108.KENYATAAN TENDER - Membina Sebuah Dewan Serbaguna Masyarakat Di Kawasan Nibong Tebal, Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang
Pejabat Pembangunan Negeri Pulau Pinang
PKK: 
CIDB: 
G5
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-03-2015
Send: 
26-03-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
27/02/2015
Pulau Pinang/ Pembinaan, Construction / Kerja Bangunan, Bangunan, Builidng Works, Building, Bangunan Am, General Building, Dewan Serbaguna, Multipurpose Hall, Dewan, Hall

109.KENYATAAN TAWARAN - Membeli Barang & Kenderaan Lupus Majlis Perbandaran Kuantan Bagi Tahun 2015
MPK/W/SH/L-01/2015
Majlis Perbandaran Kuantan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-03-2015
Send: 
04-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/02/2015
Pahang/ Perkhidmatan, Services / Barang Lusuh, Scrap Items, Barang Terpakai, Used Items, Membeli Barang Lusuh, Buying Scrap Items

110.KENYATAAN SEBUT HARGA - Cadangan Pembersihan Tebing Di Sepanjang Jalan Dato Mahmud, K. Lipis
MDL/Q/13/2015
Majlis Daerah Lipis
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-03-2015
Send: 
24-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Pahang/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Jalan, Jalan, Kaki Lima, Bahu Jalan, Road Works, Road, Pavement, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Pembersihan Tebing, Cliff Cleaning

111.KENYATAAN SEBUT HARGA - Cadangan Pembersihan Tebing Di Sepanjang Jalan Tok Kaya Sentol, K. Lipis
MDL/Q/12/2015
Majlis Daerah Lipis
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-03-2015
Send: 
24-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Pahang/ Perkhidmatan, Services / Kerja Jalan, Jalan, Kaki Lima, Bahu Jalan, Road Works, Road, Pavement, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Pembersihan Tebing, Cliff Cleaning

112.KENYATAAN SEBUT HARGA - Cadangan Pembersihan Tebing Di Sepanjang Jalan Pekeliling, K. Lipis
MDL/Q/11/2015
Majlis Daerah Lipis
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-03-2015
Send: 
24-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Pahang/ Perkhidmatan, Services / Kerja Jalan, Jalan, Kaki Lima, Bahu Jalan, Road Works, Road, Pavement, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Pembersihan Tebing, Cliff Cleaning

113.KENYATAAN SEBUT HARGA - Cadangan Pembersihan Pokok Di Jalan Lipis-Benta, K. Lipis
MDL/Q/10/2015
Majlis Daerah Lipis
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-03-2015
Send: 
24-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Pahang/ Perkhidmatan, Services / Kerja Jalan, Jalan, Kaki Lima, Bahu Jalan, Road Works, Road, Pavement, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Pembersihan Pokok, Tree Cleaning

114.KENYATAAN SEBUT HARGA - Cadangan Kerja Memotong Rumput Sekitar Kawasan Bandar Lipis, K. Lipis
MDL/Q/9/2015
Majlis Daerah Lipis
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-03-2015
Send: 
24-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Pahang/ Perkhidmatan, Services / Kerja Jalan, Jalan, Kaki Lima, Bahu Jalan, Road Works, Road, Pavement, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Memotong Rumput, Rumput, Grass Cutting, Grass

115.KENYATAAN SEBUT HARGA - Cadangan Membaiki Tanah Runtuh Dan Penyelenggaraan Jalan Di Jalan Bukit Kerani, K. Lipis
MDL/Q/8/2015
Majlis Daerah Lipis
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-03-2015
Send: 
24-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Pahang/ Penyelenggaraan, Maintenance, Pembaikan, Repair / Kerja Jalan, Jalan, Kaki Lima, Bahu Jalan, Road Works, Road, Pavement, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Tanah Runtuh, Tanah, Landslide, Soil, Land

116.KENYATAAN SEBUT HARGA - Cadangan Membaiki Tanah Runtuh Dan Penyelenggaraan Jalan Di Jalan Dato Mahmud, K. Lipis
MDL/Q/7/2015
Majlis Daerah Lipis
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-03-2015
Send: 
24-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Pahang/ Penyelenggaraan, Maintenance, Pembaikan, Repair / Kerja Jalan, Jalan, Kaki Lima, Bahu Jalan, Road Works, Road, Pavement, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Tanah Runtuh, Tanah, Landslide, Soil, Land

117.KENYATAAN SEBUT HARGA - Cadangan Membaiki Tanah Runtuh Dan Penyelenggaraan Jalan Di Jalan Pintasan Institut Pertanian, K. Lipis
MDL/Q/6/2015
Majlis Daerah Lipis
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-03-2015
Send: 
24-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Pahang/ Penyelenggaraan, Maintenance, Pembaikan, Repair / Kerja Jalan, Jalan, Kaki Lima, Bahu Jalan, Road Works, Road, Pavement, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Tanah Runtuh, Tanah, Landslide, Soil, Land

118.NOTIS / IKLAN SEBUTHARGA - Sebutharga Perkhidmatan Membersih Bangunan Wisma Sri Taiping (Casual Market), MP Taiping
Q/JKS/PENJ.(7)/ 01 /2015
Majlis Perbandaran Taiping
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
05-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/02/2015
Perak/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning

119.KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA - Cadangan Membekal Dan Menghantar Benih Padi Untuk Tahun 2015/2016 Kepada Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) Kota Bharu, Kelantan
KADA(P)S12/2015
Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-03-2015
Send: 
12-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Kelantan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Tanaman, Baka, Benih Semaian, Plants, Crops, Benih Padi, Rice Seed

120.NOTIS SEBUT HARGA - Perkhidmatan Membuka Dan Memasang Semula Termasuk Membekal, Menghantar, Memasang Dan Ujilaksana Perabot Dan Peralatan Makmal Sedia Ada Dari Makmal Sektor Hiliran, Blok D Ke Tingkat 1 Makmal Pusat, Blok C Di Ibu Pejabat Lembaga Lada Malaysia Kuching
SEBUTHARGA NO.: MPB/SH/2015/12
Lembaga Lada Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-03-2015
Send: 
11-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Sarawak/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing / Alat Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Alat Kelengkapan Makmal, Laboratory Equipment, Peralatan Makmal

121.KENYATAAN SEBUT HARGA - Cadangan Penyelenggaraan Laluan Pejalan Kaki Sekitar Kawasan Majlis Daerah Lipis, K. Lipis
MDL/Q/5/2015
Majlis Daerah Lipis
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-03-2015
Send: 
24-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Pahang/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Jalan, Jalan, Kaki Lima, Bahu Jalan, Road Works, Road, Pavement, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Laluan Pejalan Kaki, Pedestrian Walks

122.KENYATAAN SEBUTHARGA - Penyelenggaraan Tahunan Mencantas Dan Menebang Pokok Di Dalam Kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru Bagi Tempoh 12 Bulan (Zon 16)
MBJB/SH/32/2015 No. Fail : MBJB/U/2014/42/CTN/CT/17
Majlis Bandaraya Johor Bahru
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-03-2015
Send: 
10-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/02/2015
Johor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal, Mencantas Pokok, Menebang Pokok

123.KENYATAAN SEBUTHARGA 2/2015 - Membina Dan Menyiapkan Longkang Jejari Di Kawasan Perumahan Belakang SMK. Intan Zaharah, Dungun
SH/MPD/9/15
Majlis Perbandaran Dungun
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-03-2015
Send: 
11-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/02/2015
Terengganu/ Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Pemasangan Konkrit Pra Tuang, PreCast Concrete Installation Works, Longkang Jejari, Longkang, Drain

124.KENYATAAN SEBUT HARGA - Cadangan Penyelenggaraan Jalan Di Kg. Kechau, K. Lipis
MDL/Q/2/2015
Majlis Daerah Lipis
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-03-2015
Send: 
24-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Pahang/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Jalan, Jalan, Kaki Lima, Bahu Jalan, Road Works, Road, Pavement, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works

125.KENYATAAN SEBUT HARGA - Cadangan Penyelenggaraan Jalan RPS Bt 9, K. Lipis
MDL/Q/3/2015
Majlis Daerah Lipis
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-03-2015
Send: 
24-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Pahang/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Jalan, Jalan, Kaki Lima, Bahu Jalan, Road Works, Road, Pavement, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works

126.KENYATAAN SEBUT HARGA - Cadangan Penyelenggaraan Jalan Sri Jerkoh, K. Lipis
MDL/Q/4/2015
Majlis Daerah Lipis
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-03-2015
Send: 
24-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Pahang/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Jalan, Jalan, Kaki Lima, Bahu Jalan, Road Works, Road, Pavement, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works

127.KENYATAAN SEBUTHARGA - Penyelenggaraan Tahunan Mencantas Dan Menebang Pokok Di Dalam Kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru Bagi Tempoh 12 Bulan (Zon 15)
MBJB/SH/31/2015 No. Fail : MBJB/U/2014/42/CTN/CT/16
Majlis Bandaraya Johor Bahru
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-03-2015
Send: 
10-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/02/2015
Johor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal, Mencantas Pokok, Menebang Pokok

128.KENYATAAN SEBUTHARGA - Penyelenggaraan Tahunan Mencantas Dan Menebang Pokok Di Dalam Kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru Bagi Tempoh 12 Bulan (Zon 14)
MBJB/SH/30/2015 No. Fail : MBJB/U/2014/42/CTN/CT/15
Majlis Bandaraya Johor Bahru
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-03-2015
Send: 
10-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/02/2015
Johor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal, Mencantas Pokok, Menebang Pokok

129.KENYATAAN SEBUTHARGA - Penyelenggaraan Tahunan Mencantas Dan Menebang Pokok Di Dalam Kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru Bagi Tempoh 12 Bulan (Zon 13)
MBJB/SH/29/2015 No. Fail : MBJB/U/2014/42/CTN/CT/14
Majlis Bandaraya Johor Bahru
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-03-2015
Send: 
10-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/02/2015
Johor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal, Mencantas Pokok, Menebang Pokok

130.KENYATAAN SEBUTHARGA - Penyelenggaraan Tahunan Mencantas Dan Menebang Pokok Di Dalam Kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru Bagi Tempoh 12 Bulan (Zon 12)
MBJB/SH/28/2015 No. Fail : MBJB/U/2014/42/CTN/CT/13
Majlis Bandaraya Johor Bahru
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-03-2015
Send: 
10-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/02/2015
Johor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal, Mencantas Pokok, Menebang Pokok

131.KENYATAAN SEBUTHARGA 2/2015 - Membina Dan Menyiapkan Longkang Jejari Di Jalan Mempelam, Paka
SH/MPD/8/15
Majlis Perbandaran Dungun
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-03-2015
Send: 
11-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/02/2015
Terengganu/ Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Pemasangan Konkrit Pra Tuang, PreCast Concrete Installation Works, Longkang Jejari, Longkang, Drain

132.KENYATAAN SEBUTHARGA - Penyelenggaraan Tahunan Mencantas Dan Menebang Pokok Di Dalam Kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru Bagi Tempoh 12 Bulan (Zon 11)
MBJB/SH/27/2015 No. Fail : MBJB/U/2014/42/CTN/CT/12
Majlis Bandaraya Johor Bahru
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-03-2015
Send: 
10-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/02/2015
Johor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal, Mencantas Pokok, Menebang Pokok

133.KENYATAAN SEBUTHARGA 2/2015 - Membina Dan Menyiapkan Longkang Jejari Di Dataran Dewan Merdeka, Dungun
SH/MPD/7/15
Majlis Perbandaran Dungun
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-03-2015
Send: 
11-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/02/2015
Terengganu/ Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Pemasangan Konkrit Pra Tuang, PreCast Concrete Installation Works, Longkang Jejari, Longkang, Drain

134.KENYATAAN SEBUTHARGA - Penyelenggaraan Tahunan Mencantas Dan Menebang Pokok Di Dalam Kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru Bagi Tempoh 12 Bulan (Zon 9)
MBJB/SH/25/2015 No. Fail : MBJB/U/2014/42/CTN/CT/10
Majlis Bandaraya Johor Bahru
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-03-2015
Send: 
10-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/02/2015
Johor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal, Mencantas Pokok, Menebang Pokok

135.KENYATAAN SEBUTHARGA - Penyelenggaraan Tahunan Mencantas Dan Menebang Pokok Di Dalam Kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru Bagi Tempoh 12 Bulan (Zon 10)
MBJB/SH/26/2015 No. Fail : MBJB/U/2014/42/CTN/CT/11
Majlis Bandaraya Johor Bahru
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-03-2015
Send: 
10-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/02/2015
Johor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal, Mencantas Pokok, Menebang Pokok

136.KENYATAAN SEBUTHARGA - Penyelenggaraan Tahunan Mencantas Dan Menebang Pokok Di Dalam Kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru Bagi Tempoh 12 Bulan (Zon 8)
MBJB/SH/24/2015 No. Fail : MBJB/U/2014/42/CTN/CT/9
Majlis Bandaraya Johor Bahru
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-03-2015
Send: 
10-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/02/2015
Johor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal, Mencantas Pokok, Menebang Pokok

137.KENYATAAN SEBUTHARGA - Penyelenggaraan Tahunan Mencantas Dan Menebang Pokok Di Dalam Kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru Bagi Tempoh 12 Bulan (Zon 7)
MBJB/SH/23/2015 No. Fail : MBJB/U/2014/42/CTN/CT/8
Majlis Bandaraya Johor Bahru
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-03-2015
Send: 
10-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/02/2015
Johor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal, Mencantas Pokok, Menebang Pokok

138.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Mencabut Atau Mengeluarkan I-Beam Jambatan Sementara Bagi Projek Pembinaan Jambatan Kedua Sultan Yahya Petra, Kota Bharu, Kelantan
JKR/SH/UPKJ/J2SYP/02/2015
JKR Kelantan
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
16-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/02/2015
Kelantan/ Perkhidmatan, Services, Pembinaan, Construction / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Pembinaan Bawah Air, Underwater Construction Works, I-Beam

139.QUOTATION NOTICE - Supply 100 Units LED Signal Modules - Yellow & 100 Units LED Signal Modules - Red
20004840
Keretapi Tanah Melayu Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-03-2015
Send: 
12-03-2015
(-)
Ad:
26/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply / Lampu, Komponen Lampu, Aksesori Lampu, Lighting Light, Lamp, Lighting Component, Lighting Accessories, LED Signal Modules

140.KENYATAAN SEBUTHARGA - Penyelenggaraan Tahunan Mencantas Dan Menebang Pokok Di Dalam Kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru Bagi Tempoh 12 Bulan (Zon 3)
MBJB/SH/19/2015 No. Fail : MBJB/U/2014/42/CTN/CT/4
Majlis Bandaraya Johor Bahru
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-03-2015
Send: 
10-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/02/2015
Johor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal, Mencantas Pokok, Menebang Pokok

141.KENYATAAN SEBUTHARGA - Penyelenggaraan Tahunan Mencantas Dan Menebang Pokok Di Dalam Kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru Bagi Tempoh 12 Bulan (Zon 4)
MBJB/SH/20/2015 No. Fail : MBJB/U/2014/42/CTN/CT/5
Majlis Bandaraya Johor Bahru
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-03-2015
Send: 
10-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/02/2015
Johor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal, Mencantas Pokok, Menebang Pokok

142.KENYATAAN SEBUTHARGA - Penyelenggaraan Tahunan Mencantas Dan Menebang Pokok Di Dalam Kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru Bagi Tempoh 12 Bulan (Zon 5)
MBJB/SH/21/2015 No. Fail : MBJB/U/2014/42/CTN/CT/6
Majlis Bandaraya Johor Bahru
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-03-2015
Send: 
10-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/02/2015
Johor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal, Mencantas Pokok, Menebang Pokok

143.KENYATAAN SEBUTHARGA - Penyelenggaraan Tahunan Mencantas Dan Menebang Pokok Di Dalam Kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru Bagi Tempoh 12 Bulan (Zon 6)
MBJB/SH/22/2015 No. Fail : MBJB/U/2014/42/CTN/CT/7
Majlis Bandaraya Johor Bahru
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-03-2015
Send: 
10-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/02/2015
Johor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal, Mencantas Pokok, Menebang Pokok

144.KENYATAAN TAWARAN - Kerja-Kerja Membersih Alur Air Sedia Ada Sepanjang 5,000 Meter Serta Kerja Berkaitan Di Kawasan Tanam Semula Fasa 1 (374.52 Ha) RKT Sungai Asap, Gua Musang, Kelantan
LKKS(RKT)S/K/20/2015
Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
15-03-2015
Send: 
16-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Kelantan/ Perkhidmatan, Services / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Membersih Alur Air

145.QUOTATION NOTICE - To Refurbish And Construct Brick Wall At KTMB Rawang Feeder Station
20004841
Keretapi Tanah Melayu Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
25-03-2015
Send: 
25-03-2015
(-)
Ad:
26/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Pembinaan, Construction / Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Brick Wall

146.KENYATAAN TAWARAN - Kerja-Kerja Membina Pagar Konkrit Di Tanah Perkuburan Di RKT Sungai Asap, Gua Musang, Kelantan
LKKS(RKT)S/K/21/2015
Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
11-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Kelantan/ Pembinaan, Construction / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Pagar Konkrit, Concrete Fencing, Pagar, Gate, Fence

147.KENYATAAN TAWARAN - Kerja-Kerja Penyelenggaraan Jalan Pertanian Sepanjang 36,583 Meter Serta Kerja-Kerja Di Kawasan Tanam Semula Fasa 1 (424 Ha) RKT Renok Baru, Gua Musang, Kelantan
LKKS(RKT)S/K/19/2015
Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
15-03-2015
Send: 
16-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Kelantan/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Jalan, Road, Kerja Jalan, Road Works

148.KENYATAAN TAWARAN - Kerja-Kerja Premix Serta Kerja Berkaitan Di Dewan Serbaguna RKT Sungai Paloh 1, Gua Musang, Kelantan
LKKS(RKT)S/K/22/2015
Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
11-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Kelantan/ Perkhidmatan, Services / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Kerja Jalan, Jalan, Asphalt Coating Works, Asphalt, Road Works, Road, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road, Premix

149.KENYATAAN SEBUTHARGA - Penyelenggaraan Tahunan Mencantas Dan Menebang Pokok Di Dalam Kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru Bagi Tempoh 12 Bulan (Zon 2)
MBJB/SH/18/2015 No. Fail : MBJB/U/2014/42/CTN/CT/3
Majlis Bandaraya Johor Bahru
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-03-2015
Send: 
10-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/02/2015
Johor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal, Mencantas Pokok, Menebang Pokok

150.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Pembaikan Kecacatan Untuk Projek Pembinaan Jambatan Kedua Sultan Yahya Petra, Kota Bharu, Kelantan
JKR/SH/UPKJ/J/J2SYP/01/2015
JKR Kelantan
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
16-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/02/2015
Kelantan/ Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

151.KENYATAAN SEBUT HARGA - Cadangan Kerja-Kerja Membina Jalan Ladang Dan Kerja-Kerja Yang Berkaitan Di Ladang Tanah Abang, Mersing Johor
LPNM/BPTN/(SK)/08/2015
Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia(MPIB)
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
09-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/02/2015
Johor/ Pembinaan, Construction / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Jalan, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road works, Road, Pavement

152.VEHICLE FOR TENDER -
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
Ad:
26/02/2015
Johor/ Jualan, Sale / Kenderaan Terpakai, Used Vehicles, Kenderaan, Vehicle, Kereta, Kereta Terpakai, Proton Saga, Proton Exora

153.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perolehan Peralatan Perabot (Mobile Team)
SH 25/2015
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
05-03-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
26/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Perabot, Furniture, Kelengkapan Perabot, Furniture Equipment, Pembuat Perabot, Furniture Manufacturer, Pembuat Kelengkapan Perabot, Furniture Equipment Manufacturer, Pembuat Aksesori Perabot, Furniture Accessories Manufacturer, Perabot Mobile Team

154.KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA - Cadangan Membekal Dan Menghantar Baja Dan Nutrient Tumbuhan Untuk Tahun 2015 / 2016 Kepada Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) Kota Bharu, Kelantan
KADA(P)S11/2015
Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-03-2015
Send: 
12-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Kelantan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Baja, Fertilizer, Nutrien Tumbuhan, Plant Nutrition, Baja Organik, Baja Bukan Organik, Organic Fertilizer, Non Organic Fertilizer

155.KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA - Cadangan Membekal Dan Menghantar Racun Serangga Dan Rumpai Untuk Tahun 2015 / 2016 Kepada Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA) Kota Bharu, Kelantan
KADA(P)S13/2015
Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-03-2015
Send: 
12-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Kelantan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Racun Serangga, Insecticides, Racun Perosak, Pesticides, Racun Rumpai, Herbicides, Racun Tumbuhan, Poison Plants

156.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Penyelenggaraan Jalan Kg. Pagar Penjom, K.Lipis
MDL/Q/15/2015
Majlis Daerah Lipis
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-03-2015
Send: 
24-03-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
26/02/2015
Pahang/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

157.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membekal, Menghantar, Mendaftar Dan Menguji Satu (1) Unit Lori Tangki Penyiram Air Untuk Majlis Perbandaran Langkawi Bandaraya Pelancongan
MPLBP/SBT/15/2015
Majlis Perbandaran Langkawi
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
10-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Kedah/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing / Lori, Lorry, Pembuat Kenderaan Bermotor, Motor Vehicles Manufacturer, Lori Tangki Penyiram Air

158.TAWARAN SEBUTHARGA - Tawaran Sebutharga Membekal Dan Menghantar Endocutter Reload 60MM Untuk Kegunaan Hospital Sungai Buloh
HSgB.PENG.47/2015
Hospital Sungai Buloh
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-03-2015
Send: 
06-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/02/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Perkakas Perubatan Pakai Buang, Disposable Medical Appliances, Disposable Medical Items, Perubatan, Medical, Endocutter Reload 60MM

159.TAWARAN SEBUTHARGA - Tawaran Sebutharga Membekal Dan Menghantar Linear Cutter Reload 75MM Untuk Kegunaan Hospital Sungai Buloh
HSgB.PENG.48/2015
Hospital Sungai Buloh
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-03-2015
Send: 
06-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/02/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Perkakas Perubatan Pakai Buang, Disposable Medical Appliances, Disposable Medical Items, Perubatan, Medical, Linear Cutter Reload 75MM

160.TAWARAN SEBUTHARGA - Tawaran Sebutharga Membekal Dan Menghantar Linear Cutter Reload 55MM Untuk Kegunaan Hospital Sungai Buloh
HSgB.PENG.49/2015
Hospital Sungai Buloh
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-03-2015
Send: 
06-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/02/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Perkakas Perubatan Pakai Buang, Disposable Medical Appliances, Disposable Medical Items, Perubatan, Medical, Linear Cutter Reload 55MM

161.KENYATAAN SEBUT HARGA - Cadangan Penyelenggaraan Jalan Di Tg. Lipis, K. Lipis
MDL/Q/1/2015
Majlis Daerah Lipis
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-03-2015
Send: 
24-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Pahang/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Jalan, Jalan, Kaki Lima, Bahu Jalan, Road Works, Road, Pavement, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works

162.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Penyelenggaraan Jalan Kg. Nabun, K. Lipis
MDL/Q/14/2015
Majlis Daerah Lipis
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-03-2015
Send: 
24-03-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
26/02/2015
Pahang/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

163.KENYATAAN SEBUTHARGA - Penyelenggaraan Tahunan Mencantas Dan Menebang Pokok Di Dalam Kawasan Majlis Bandaraya Johor Bahru Bagi Tempoh 12 Bulan (Zon 1)
MBJB/SH/17/2015 No. Fail : MBJB/U/2014/42/CTN/CT/2
Majlis Bandaraya Johor Bahru
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-03-2015
Send: 
10-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/02/2015
Johor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal, Mencantas Pokok, Menebang Pokok

164.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Membekal, Mengukur, Menjahit Dan Menghantar Pakaian Seragam Bagi Kakitangan Pejabat Pendidikan Daerah Sabak Bernam Bagi Tahun 2015
X0211610701150001 PPDSB.PKH(S) 300-1/5/2/4
Kementerian Pendidikan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-03-2015
Send: 
05-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
26/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Pakaian, Clothing, Clothes, Pakaian Seragam, Uniforms

165.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Perkhidmatan Sewa Kenderaan Termasuk Pemandu Semasa Joint Preparatory Meeting-Senior Officials Meeting Sempena Kepengerusian ASEAN 2015
X0221020101150006
Kementerian Luar Negeri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-03-2015
Send: 
04-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
26/02/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services / Kenderaan, Kenderaan Rekreasi, Vehicles, Recreational Vehicle, Penyewaan Kenderaan, Vehicles Rental, Pemandu, Driver

166.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Membekal Bahan-Bahan Makanan Mentah / Basah Ke Hospital Hulu Terengganu Bagi Tempoh Dua (2) Tahun Mulai 01 April 2015 Hingga 31 Mac 2017
X0251121601150001
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
08-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
26/02/2015
Terengganu/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply / Makanan, Makanan Tin, Makanan Botol, Makanan Bungkus, Food, Cans Food, Bottle Food, Pack Food, Minuman, Minuman Tin, Minuman Botol, Minuman Bungkus, Beverage, Cans Beverage, Bottle Beverage, Pack Beverage, Bahan Mentah Basah, Bahan Mentah Kering, Makanan Mentah Basah, Makanan Mentah Kering, Bahan Mentah, Dry Raw Materials, Wet Raw Materials, Wet Raw Food, Dry Raw Food, Raw Materials

167.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Membekal Dan Menghantar Toner / Ink Catridge Untuk Mesin Pencetak (Printer) Dan Mesin Faks Di Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Perlis
X0311020311150001
Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-03-2015
Send: 
04-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
26/02/2015
Perlis/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Alat Tulis, Alatulis, Stationery, Stationeries, Ink Cartridge, Toner, Ink, Dakwat

168.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menyediakan Makanan Bermasak Dan Minuman Bagi Peserta Program 1Malaysia Biodiversity Enforcement Operation Network (1MBEON) Di Taman Negara Pahang, Sg. Relau, Merapoh, Pahang
X0351050101150003
Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Dan Taman Negara (PERHILITAN)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-03-2015
Send: 
04-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
26/02/2015
Pahang/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply / Makanan Bermasak Islam, Makanan Bermasak, Makanan, Islamic Cooked Food, Cooked Food, Food, Muslim Cooked Food, Minuman, Drink

169.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Pembersihan Bangunan Dan Kawasan Untuk Jabatan Warisan Negara Di Jabatan Warisan Negara Zon Selatan Galeri Kota Melaka, 1A, Jalan Kota, Melaka
X0374060100150002
Jabatan Warisan Negara
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-03-2015
Send: 
09-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
26/02/2015
Melaka/ Perkhidmatan, Services / ​Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, ​Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash

170.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Pembersihan Dan Selia Senggara Bangunan Dan Kawasan Di Pejabat Jabatan Warisan Negara, Bangunan Warisan, JKR 1435 Jalan Sulaiman, Brickfield, Kuala Lumpur
X0374060100150003
Jabatan Warisan Negara
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-03-2015
Send: 
09-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
26/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / ​Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, ​Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash

171.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Mereka, Menyedia Dan Membekal Kostum Dan Aksesori Sempena Makan Malam Gala Sidang Kemuncak ASEAN Ke-26
X0374080100150022
Jabatan Kebudayaan Dan Kesenian Negara
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-03-2015
Send: 
04-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
26/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Merekabentuk, Design / Menjahit Pakaian, Menjahit Kelengkapan Pakaian, Sewing Clothes, Sewing Clothing Equipment, Menjahit, Sewing, Sew, Pakaian, Clothing, Clothes, Kelengkapan Pakaian, Clothing Equipment, Kostum, Costume, Aksesori Kostum, Costume Accessories

172.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Menyewa, Membekal, Menyediakan, Mengendalikan Dan Membuka Sistem Holographic & Visual Content Sempena Majlis Pelancaran Sidang Kemuncak ASEAN Kali Ke-26
X0374080100150021
Jabatan Kebudayaan Dan Kesenian Negara
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-03-2015
Send: 
04-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
26/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply / Penyediaan Pentas, Stage Preparation, Pameran Pertunjukan, Exhibition Shows, Taman Hiburan, Amusement Park, Karnival, Pestaria, Carnival, Holographic, Visual Content

173.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Pembersihan Dan Selia Senggara Bangunan Dan Kawasan Di Jabatan Warisan Negara, Galeri Melayu Pulau Pinang, Jalan Hutton, Pulau Pinang
X0374060100150004
Jabatan Warisan Negara
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
11-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
26/02/2015
Pulau Pinang/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / ​Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning

174.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Api Untuk Jabatan Warisan Negara Di Jabatan Warisan Negara Zon Selatan, Galeri Kota Melaka, 1A, Jalan Kota, Melaka
X0374060100150005
Jabatan Warisan Negara
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-03-2015
Send: 
09-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
26/02/2015
Melaka/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard, Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Api, Security Without Firearms, Tanpa Senjata Api, Without Firearms

175.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Api Untuk Jabatan Warisan Negara Di Galeri Melayu Pulau Pinang, No. 138, Jalan Hatin, Pulau Pinang
X0374060100150006
Jabatan Warisan Negara
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
11-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
26/02/2015
Pulau Pinang/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard, Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Api, Security Without Firearms, Tanpa Senjata Api, Without Firearms

176.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Api Untuk Jabatan Warisan Negara Di Jabatan Warisan Negara Zon Tengah, Galeri Arkeologi Lembah Lenggong, Kota Tampan, Lenggong, Perak Darul Ridzuan Dan Gua-Gua Di Lembah Lenggong (Gua Gunung Runtuh, Gua Kajang, Gua Puteri, Gua Asar, Gua Ngaum, Gua Harimau, Gua Badak, Gua Teluk Kelawar, Bukit Jawa Dan Bukit Bunuh)
X0374060100150007
Jabatan Warisan Negara
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
10-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
26/02/2015
Perak/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard, Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Api, Security Without Firearms, Tanpa Senjata Api, Without Firearms

177.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Api Untuk Jabatan Warisan Negara Di Bangunan Warisan, Jalan Sulaiman, Kuala Lumpur
X0374060100150008
Jabatan Warisan Negara
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-03-2015
Send: 
09-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
26/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard, Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Api, Security Without Firearms, Tanpa Senjata Api, Without Firearms

178.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Pembersihan Bangunan Dan Kawasan Untuk Jabatan Warisan Negara Di Jabatan Warisan Negara Zon Tengah, Galeri Arkeologi Lembah Lenggong, Kota Tampan, Lenggong, Perak Darul Ridzuan
X0374060100150001
Jabatan Warisan Negara
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
10-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
26/02/2015
Perak/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning

179.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Kawalan Keselamatan (Tanpa Senjata) Bagi Bangunan Dan Kawasan Hospital Kuala Nerang
X0251032501150001
Jabatan Kesihatan Negeri Kedah
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
08-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
26/02/2015
Kedah/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata, Security Without Firearms, Tanpa Senjata, Without Firearms, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard

180.KENYATAAN SEBUTHARGA - Bekalan Berthing Rope 14mm, 16mm, 24mm, 28mm, 32mm Dan 48mm Kepada Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Jabatan Perdana Menteri
X0111190101150008
Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Jabatan Perdana Menteri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
11-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
26/02/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Pembekalan, Supply / Peralatan Marin, Marine Equipment, Berthing Rope

181.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Pembekalan, Penghantaran Dan Pemasangan Set Partition Bag Kegunaan Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) Di Menara Seri Wilayah, Putrajaya
X0112010101150012
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-03-2015
Send: 
13-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
26/02/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery / Partition Bag, Perabot, Furniture, Kelengkapan Perabot, Furniture Equipment

182.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Pembersihan / Pencucian Dalam Dan Luar Bangunan Serta Penyelenggaraan Landskap Dan Kawasan Sekitar Kompleks Mahkamah Majistret Sungai Besar, Selangor Bagi Tempoh Dua (2) Tahun
X0111090401150004
Jabatan Perdana Menteri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
10-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
26/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Lanskap, Landskap, Landscape, Landscaping

183.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Kerja-Kerja Penyelenggaraan Sistem Rawatan Air Pelbagai Sumber Di Perkampungan Orang Asli Daerah Kuala Kangsar Zon 2 Negeri Perak Bagi Tempoh Dua Belas (18) Bulan
X0361030100150036
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-03-2015
Send: 
04-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
26/02/2015
Perak/ Penyelenggaraan, Maintenance / Pump, Pam, Paip Air, Komponen Pam, Komponen Paip Air, Water Pipe, Pump Components, Water Pipe Components, Kontena, Tangki, Containers, Tank, Membekal Air, Water Supply, Perkakas Elektrik, Electrical Appliances, Elektrik, Electrical, Kimia Memproses Air, Kimia, Water Processing Chemical, Stesen Janakuasa Elektrik, Electric Power Station, Peralatan Janakuasa Elektrik, Electric Power Equipment, Alat Ganti Janakuasa Elektrik, Electric Power Spare Parts, Aksesori Janakuasa, Elektrik, Electric Power Accessories, Bahan Binaan, Construction Materials, Building Materials, Alat Kebombaan, Alat Penyelamat, Pemadam Api, Fire Tools, Rescue Tools, Fire Extinguisher, Rawatan Air, Water Treatment

184.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Membekal Dan Menghantar Peralatan Elektrik & Elektronik Di Penjara Sungai Buloh
X0266050100150010
Jabatan Penjara Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-03-2015
Send: 
05-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
26/02/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Perkakas Elektrik, Aksesori Perkakas Elektrik, Electrical Appliances, Electrical Appliances Accessories, Kabel Elektrik, Electric Cable, Aksesori Kabel Elektrik, Electric Cable Accessories, Kabel, Cable, Elektronik, Electronic

185.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Membekal Dan Menghantar Cat Di Penjara Sungai Buloh
X0266050100150009
Jabatan Penjara Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-03-2015
Send: 
05-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
26/02/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Cat, Paint

186.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Membekal Non Woven Bag Untuk Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
X0111050401150005
Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, Jabatan Perdana Menteri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-03-2015
Send: 
04-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
26/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply / Cenderamata, Hadiah, Souvenir, Present, Gift, Non Woven Bag

187.TENDER NOTICE - Kerja-Kerja Membersih Kawasan Dan Senggaraan Landskap Untuk UNITEN Kampus Putrajaya (Pengapungan Semula)
T1377514 (UNITEN (FDM) 55/FY 14-15)
Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-03-2015
Send: 
12-03-2015
(12.00 Noon)
Ad:
26/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Bangunan Hiasan Dalaman, Hiasan Dalaman, Building Interior Design, Interior Design, Hiasan Jalan, Street Decoration, Hiasan Kawasan, Area Decoration, Hiasan, Decoration, Landskap, Lanskap, Landscaping, Landscape

188.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Pembersihan / Pencucian Dalam Dan Luar Bangunan Serta Penyelenggaraan Landskap Dan Kawasan Sekitar Di Mahkamah Seksyen / Majistret Sepang Bagi Tempoh Dua (2) Tahun
X0111090401150003
Jabatan Perdana Menteri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
10-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
26/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Lanskap, Landskap, Landscaping, Landscape

189.TENDER NOTICE - PMU 132/33kV Larkin Extension (2x90MVA), Johor
TNBT 800915 (RFx No. 400000875)
Tenaga Nasional Berhad Transmission Network
PKK: 
CIDB: 
G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
30-03-2015
Send: 
31-03-2015
(12.00 Noon)
Ad:
26/02/2015
Johor/ Perkhidmatan, Services / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Tinggi, Voltan, High Voltage, Voltage, PMU 132kV, PMU 33kV

190.TENDER NOTICE - Cadangan Membina Dan Menyiapkan Kerja-Kerja Bangunan Pencawang Pembahagian Utama (PPU) 33/11kV Kuala Sg. Baru, Melaka
RFx No. : 4000001016
Tenaga Nasional Berhad
PKK: 
CIDB: 
G4
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-03-2015
Send: 
12-03-2015
(12.00 Noon)
Ad:
26/02/2015
Melaka/ Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Bangunan Pencawang Pembahagian Utama, PPU

191.TENDER NOTICE - Supply Of Seventy Six (76) Units Of 132kV 800A Bushing, Eight (8) Units Of 132kV 1600A Bushing And Three (3) Units Of 275kV 800A Bushing For Asset Maintenance Department, TNB Transmission For Replacement & As Strategic Spare
TNBT 801315 (RFx No. : 4000001010)
Tenaga Nasional Berhad Transmission Network
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
20-03-2015
Send: 
23-03-2015
(12.00 Noon)
Ad:
26/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply / Motor, Alat Ubah Motor, Alat Ganti Motor, Motor Transformers, Motor Spare Parts, Stesen Janakuasa Elektrik, Electric Power Station, Peralatan Janakuasa Elektrik, Electric Power Equipment, Alat Ganti Janakuasa Elektrik, Electric Power Spare Parts, Aksesori Janakuasa Elektrik, Electric Power Accessories, Kabel Elektrik, Electric Cable, Aksesori Kabel Elektrik, Electric Cable Accessories, Kabel, Cable, Pembuat Peralatan Kejuruteraan Elektrik, Electric Engineering Equipment Manufacturer, Pembuat Peralatan Kejuruteraan Elektronik, Electronic Engineering Equipment Manufacturer, Pembuat Stesen Janakuasa Elektrik, Pembuat Peralatan Generator, Pembuat Alat Ganti Generator, Pembuat Bateri, Electric Power Station Manufacturer, Generator Manufacturer, Generator Spare Parts Manufacturer, Battery Manufacturer, Pembuat Kabel Elektrik, Electric Cable Manufacturer, Pembuat Aksesori Kabel Elektrik, Electric Cable Accessories Manufacturer, Pembuat Kabel, Cable Manufacturer, 132kV 800A Bushing, 132kV 1600A Bushing, 275kV 800A Bushing

192.KENYATAAN TENDER - Projek Membina Jambatan Konkrit Di Kg Rantau Panjang, Kota Tinggi, Johor
JKR WP (KL, Ibu Pejabat Cawangan Jalan)
PKK: 
CIDB: 
G6
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
30-03-2015
Send: 
06-04-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Johor/ Pembinaan, Construction / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Jambatan, Bridge

193.KENYATAAN TENDER - Cadangan Pembinaan Kolam Takungan Bawah Tanah Di Kawasan Tempat Letak Kenderaan Di Kompleks Kastam Kelana Jaya, Selangor Darul Ehsan
JKR/SEL(P)/001(T)/2015
JKR Selangor (Bahagian Kontrak Dan Ukur Bahan)
PKK: 
CIDB: 
G4
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-03-2015
Send: 
26-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/02/2015
Selangor/ Pembinaan, Construction / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kolam Takungan, Retention Pond

194.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Perkhidmatan Menyelenggara Dan Membaikpulih Tujuh (7) Unit Sistem Environmental Radiation Monitoring System (ERMS) Lembaga Perlesenan Tenaga Atom (AELB), Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (MOSTI)
X0301070100150001
Lembaga Perlesenan Tenaga Atom
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
06-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
26/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance, Pembaikan, Repair / Peralatan Pemantauan, Monitoring Equipment, Peralatan Pengesanan, Detection Equipment, Hardware, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Perkakasan, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Data, Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit, ICT Security, Firewall, Encryption, PKI, Anti Virus, Keselamatan ICT, Penyulitan, Sistem Environmental Radiation Monitoring System, ERMS

195.KENYATAAN TENDER - Kerja-Kerja Operasi Dan Penyenggaraan Secara Komprehensif Di Kompleks Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Dan Kuarters Kakitangan Shah Alam, Selangor Darul Ehsan (3 Tahun)
JKR/SEL(N)/012(T)/2015
JKR Selangor (Bahagian Kontrak Dan Ukur Bahan)
PKK: 
CIDB: 
G6
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
16-03-2015
Send: 
23-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Kalis Air, Water Proofing, Water Proof, Lanskap, Landskap, Seni Taman, Landscaping, Landscape, Perpaipan, Paip, Plumbing, Piping, Pipe, Kerja Penyenggaraan Bangunan, Building Maintenance Works, Penyenggaraan Bekalan Air, Pembentungan, Water Supply Maintenance , Sewerage Maintenance, Sivil, Civil, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Sistem Bunyi, Audio, Sound System, Kawalan, Keselamatan, Kawalan Keselamatan, Pengawasan, Kamera Litar Tertutup, Security, Safety, Surveillance, CCTV, Closed Circuit Television, Sistem Aoutomatik Bangunan, Sistem Janakuasa Tenaga, Building Automation System, Energy Generation System, EGS, Voltan Rendah, Voltan, Low Voltage, Voltage, Lampu, Pencahayaan, Specialized Lighting, Lighting, Light, Lamp, Telekomunikasi, Komunikasi, Perhubungan, Telecommunication, Communication, Kerja Am Elektrikal, General Electrical Works, Kabel Rangkaian Komputer, Computer Network Cable, Mekanikal, Mechanical, Mechanical Engineering, Kejuruteraan Mekanikal, Penyaman Udara, Penghawa Dingin, Pengudaraan, Air Conditioning, Air Cond, Air Conditioner, Ventilation, Ventilator, HVAC, Perlindungan Kebakaran, Pencegahan Kebakaran, Fire Protection, Fire Prevention, Lif, Eskalator, Tangga Bergerak, Lift, Escalator, Elevator, Penyenggaraan Am Mekanikal, General Mechanical Maintenance

196.KENYATAAN TENDER - Pemasangan Sistem Elektrik Untuk Menaiktaraf Jalan Persekutuan FT006 Dari Teluk Kumbar Ke Lapangan Terbang Antarabangsa Pulau Pinang, Bayan Lepas, Pulau Pinang
JKR Malaysia Ibu Pejabat (Cawangan Kejuruteraan Elektrik)
PKK: 
CIDB: 
G5 / G6 / G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-03-2015
Send: 
02-04-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Pulau Pinang/ Pemasangan, Installation / Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Rendah, Voltan, Low Voltage, Voltage, Kerja Am Elektrikal, General Electrical Works

197.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Satu (1) Set Peralatan Fotografi Digital Untuk Agensi Nuklear Malaysia
X0301060100150009 SH.20/2015
Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (Agensi Nuklear Malaysia)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-03-2015
Send: 
05-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
26/02/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Kamera, Aksesori Kamera, Camera, Camera Accessories, Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Perkakasan, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Peralatan Fotografi Digital, Digital Photography Equipment

198.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Membekal, Menghantar, Memeriksa Dan Menguji Lapan Ratus (800) Kilogram Serbuk Zink Bromida Untuk Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia)
X0301060100150008 SH.15/2015
Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (Agensi Nuklear Malaysia)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-03-2015
Send: 
05-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
26/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing / Kimia, Kimia Makmal, Chemical, Laboratory Chemical, Kimia Industri, Industrial Chemical, Peralatan Makmal, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Laboratory Equipment Accessories, Serbuk Zink Bromida

199.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Membersih Kawasan, Memotong Serta Selenggara Lanskap Di ILP Pasir Gudang
X0291022051150011
Institut Latihan Perindustrian
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-03-2015
Send: 
04-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
26/02/2015
Johor/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Lanskap, Landskap, Landscape, Landscaping

200.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Membekal Dan Menghantar Bahan Pencuci Dan Pembersihan Di Penjara Sungai Buloh
X0266050100150008
Jabatan Penjara Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-03-2015
Send: 
05-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
26/02/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Bahan Pencuci, Bahan Pembersihan, Detergent, Cleaning Materials

201.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Menghantar Dan Mentauliah Peralatan Komputer (Desktop), Printer Laser Jet Serta Kerja-Kerja Berkaitan
X0251130201150001
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-03-2015
Send: 
05-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
26/02/2015
Kelantan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery, Pentauliahan, Commissioning / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen

202.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Talian Suwa Di Lembaga Peperiksaan Jalan Tunku Abdul Halim Kuala Lumpur, Kementerian Pendidikan Malaysia
X0211310199150004
Lembaga Peperiksaan Malaysia Kementerian Pendidikan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-03-2015
Send: 
04-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
26/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit, Talian Suwa, Leased Line

203.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Membekal Peralatan Pejabat Ke Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia
X0211270101150031
Kementerian Pendidikan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
11-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
26/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply / Alat Tulis, Alatulis, Stationery, Stationeries

204.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di 12 Rejimen Askar Melayu Diraja (Mekanise) Kem Daralockwood Kuantan Pahang
X0201320101150018
Kementerian Pertahanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-03-2015
Send: 
12-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
26/02/2015
Pahang/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memotong Rumput, Mencuci Longkang, Rumput, Grass, Grass Cutting, Drain Cleaning

205.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di Markas Garison Mersing (Sektor B) Kem Iskandar Mersing Johor
X0201320101150017
Kementerian Pertahanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
11-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
26/02/2015
Johor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memotong Rumput, Mencuci Longkang, Rumput, Grass, Grass Cutting, Drain Cleaning

206.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Perkhidmatan Mencuci Bangunan Bilik Air Dan Tandas Di Markas 9 Briged Kem Rascom Jalan Oya Sibu Sarawak
X0201320101150014
Kementerian Pertahanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
10-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
26/02/2015
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Mencuci Tandas, Toilet Cleaning

207.KENYATAAN SEBUTHARGA - Pelantikan MTO Bagi Mengangkut Satu Ribu (1,000) Unit Bom Latihan 50KG, Satu Ribu (1,000) Unit Fuse Dan Satu Ribu (1,000) Unit Squib Bagi Keperluan Latihan Pesawat Sukhoi SU-30MKM
X0201120501150033
Kementerian Pertahanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-03-2015
Send: 
04-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
26/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Multimodal Transport Operator, MTO, Bom Latihan, Fuse, Squib, Bom, Bomb

208.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Pembelian Bahan Gunahabis Jabatan Mekanik Industri, Pemesinan Am, Alatan Acuan, Dan Kimpalan Di IKBN Pagoh
X0191360000150002
Institut Kemahiran Belia Negara
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-03-2015
Send: 
05-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
26/02/2015
Johor/ Perkhidmatan, Services, Pembaikan, Repair / Mesin, Machine, Kelengkapan Bengkel, Workshop Equipment

209.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Perkhidmatan Menaik Taraf Sistem Pengurusan Perpustakaan Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) Di Kampus Utama Bukit Kiara, Kuala Lumpur
X0112010401150004
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-03-2015
Send: 
04-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
26/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services, Menaiktaraf, Upgrading / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Data, Sistem Pengurusan Perpustakaan

210.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Membekal Dan Mencetak Buku Nota Untuk Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
X0111050401150004
Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, Jabatan Perdana Menteri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-03-2015
Send: 
04-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
26/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply / Mencetak Buku, Books Printing, Mencetak Majalah, Magazines Printing, Mencetak Laporan Akhbar, Press Reports Printing, Mencetak, Printing, Print, Pisah Warna, Colour Separation, Menjilid Kulit Lembut, Soft Cover Binding, Buku Nota

211.KENYATAAN TENDER - Cadangan Membina Dan Menyiapkan Kerja-Kerja Bangunan Pencawang Pembahagian Utama (PPU) 33/11kV Kuala Sg. Baru, Melaka
RFx No. : 4000001016
Tenaga Nasional Berhad
PKK: 
CIDB: 
G4
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-03-2015
Send: 
12-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Melaka/ Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Bangunan Pencawang Pembahagian Utama, PPU

212.KENYATAAN TENDER - Supply Of Seventy Six (76) Units Of 132kV 800A Bushing, Eight (8) Units Of 132kV 1600A Bushing And Three (3) Units Of 275kV 800A Bushing For Asset Maintenance Department, TNB Transmission For Replacement & As Strategic Spare
TNBT 801315 (RFx No. : 4000001010)
Tenaga Nasional Berhad Transmission Network
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
20-03-2015
Send: 
23-03-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
26/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply / Motor, Alat Ubah Motor, Alat Ganti Motor, Motor Transformers, Motor Spare Parts, Stesen Janakuasa Elektrik, Electric Power Station, Peralatan Janakuasa Elektrik, Electric Power Equipment, Alat Ganti Janakuasa Elektrik, Electric Power Spare Parts, Aksesori Janakuasa Elektrik, Electric Power Accessories, Kabel Elektrik, Electric Cable, Aksesori Kabel Elektrik, Electric Cable Accessories, Kabel, Cable, Pembuat Peralatan Kejuruteraan Elektrik, Electric Engineering Equipment Manufacturer, Pembuat Peralatan Kejuruteraan Elektronik, Electronic Engineering Equipment Manufacturer, Pembuat Stesen Janakuasa Elektrik, Pembuat Peralatan Generator, Pembuat Alat Ganti Generator, Pembuat Bateri, Electric Power Station Manufacturer, Generator Manufacturer, Generator Spare Parts Manufacturer, Battery Manufacturer, Pembuat Kabel Elektrik, Electric Cable Manufacturer, Pembuat Aksesori Kabel Elektrik, Electric Cable Accessories Manufacturer, Pembuat Kabel, Cable Manufacturer, 132kV 800A Bushing, 132kV 1600A Bushing, 275kV 800A Bushing

213.KENYATAAN TENDER - PMU 132/33kV Larkin Extension (2x90MVA), Johor
TNBT 800915 (RFx No. 400000875)
Tenaga Nasional Berhad Transmission Network
PKK: 
CIDB: 
G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
30-03-2015
Send: 
31-03-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
26/02/2015
Johor/ Perkhidmatan, Services / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Tinggi, Voltan, High Voltage, Voltage, PMU 132kV, PMU 33kV

214.KENYATAAN SEBUTHARGA - Pembersihan Dan Pencucian Bangunan Serta Membersihkan Kawasan Sekitar Pusat Penyelidikan Ekosistem (EKOMAR), Universiti Kebangsaan Malaysia, Mersing, Johor Darul Takzim
UKM/JPP/C/SH-18/2015
Universiti Kebangsaan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-03-2015
Send: 
17-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Johor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

215.KENYATAAN TENDER - Kerja-Kerja Membersih Kawasan Dan Senggaraan Landskap Untuk UNITEN Kampus Putrajaya (Pengapungan Semula)
T1377514 (UNITEN (FDM) 55/FY 14-15)
Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-03-2015
Send: 
12-03-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
26/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Bangunan Hiasan Dalaman, Hiasan Dalaman, Building Interior Design, Interior Design, Hiasan Jalan, Street Decoration, Hiasan Kawasan, Area Decoration, Hiasan, Decoration, Landskap, Lanskap, Landscaping, Landscape

216.KENYATAAN TAWARAN - Tawaran Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Peralatan Perubatan Invasive Cardiac Laboratory (ICL) Di Jabatan Kardiologi Hospital Serdang - 1 Sistem
JADUAL T/P&P 22/2015
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-04-2015
Send: 
02-04-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, Invasive Cardiac Laboratory, ICL

217.KENYATAAN TAWARAN TENDER - Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Pembaikan Kuarters Sedia Ada Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Sekolah Tunas Bakti Sungai Besi, Kuala Lumpur
KPWKM:T(K)/09/2015
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat (KPWKM)
PKK: 
CIDB: 
G5
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-03-2015
Send: 
31-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Penyelenggaraan, Maintenance, Pembaikan, Repair / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Kerja Penyenggaraan Bangunan, Building Maintenance Works, Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Mekanikal, Mechanical, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical Engineering, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Kerja Am Elektrikal, General Electrical Works, Kuarters, Quarters

218.KENYATAAN TAWARAN - Cadangan Tambahan Dan Pindaan Bagi Blok Bangunan Pejabat Tanah (2 Tingkat) Di Kompleks Pejabat Daerah Kubang Pasu, Jitra, Kedah Darul Aman
Unit Perancang Ekonomi Negeri Kedah
PKK: 
CIDB: 
G4
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-03-2015
Send: 
24-03-2015
(Sebelum 12.00tgh)
Ad:
26/02/2015
Kedah/ Pembinaan, Construction / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Bangunan Pejabat, Office Building

219.KENYATAAN TAWARAN - Tawaran Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Peralatan Perubatan Dual Energy X-Ray Absorptiometry (DXA)
JADUAL T/P&P 21/2015
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-04-2015
Send: 
01-04-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Johor, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Terengganu/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, Dual Energy XRay Absorptiometry, DXA

220.KENYATAAN TENDER - Cadangan Membina Dan Menyiapkan Longkang Konkrit Dan Kerja- Kerja Berkaitan Berhampiran Kompleks Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM) Mukim Dengkil, Daerah Sepang, Selangor Darul Ehsan
MOA/BPSP/01/2015(T)
Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia
PKK: 
CIDB: 
G4
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
25-03-2015
Send: 
25-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/02/2015
Selangor/ Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Longkang Konkrit, Concrete Drainage, Longkang, Drainage

221.KENYATAAN TAWARAN TENDER - Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Pembaikan Kuarters Sedia Ada Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Rumah Ehsan Kuala Kubu Bharu, Selangor
KPWKM:T(K)/08/2015
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat (KPWKM)
PKK: 
CIDB: 
G4
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
03-04-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/02/2015
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance, Pembaikan, Repair / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Kerja Penyenggaraan Bangunan, Building Maintenance Works, Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan, Voltage, Voltan Rendah, Low Voltage, Kerja Am Elektrikal, General Electrical Works, Kuarters, Quarters

222.KENYATAAN TENDER - Tender Bagi Membekal, Membangun, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Sistem Maklumat Perumahan (SMP)
PSUKPP/TENDER/03/2015
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
18-03-2015
Send: 
18-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Pulau Pinang/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Sistem Maklumat Perumahan, SMP

223.TAWARAN TENDER - Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliahguna Centrifuge Untuk Kegunaan Jabatan-Jabatan Pra-Klinikal, Fakulti Perubatan UKM, PPUKM
UKM.BEN.ZKKC 2/2015(T)
Universiti Kebangsaan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-03-2015
Send: 
19-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Makmal, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Laboratory Equipment Accessories, Centrifuge

224.KENYATAAN TAWARAN - Cadangan Perkhidmatan Menjahit, Membekal Dan Menghantar Pakaian Seragam Pekerja Operasi (Lelaki & Wanita), UiTM Shah Alam, Puncak Alam, Puncak Perdana, Sungai Buloh, Selayang, Teluk Intan Dan Pusat Latihan Kg. Gajah
UiTM/PER/T/2/5/15
Universiti Teknologi Mara
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-03-2015
Send: 
19-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Selangor, Perak/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Menjahit Pakaian, Menjahit Kelengkapan Pakaian, Sewing Clothes, Sewing Clothing Equipment , Menjahit, Sewing, Sew, Pakaian Seragam, Uniform

225.KENYATAAN TAWARAN - Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Membersih Kawasan Di Kawasan Zon 1, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang Untuk Tempoh Dua (2) Tahun 2015 - 2017
T/B/BGN/15/13
Universiti Sains Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
25-03-2015
Send: 
25-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Pulau Pinang/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memotong Rumput, Grass Cutting, Rumput, Grass

226.KENYATAAN TENDER - Pemasangan Sistem Elektrik Untuk Pembinaan Ibu Pejabat Polis Daerah (IPD), Johor Selatan, Johor
JKR Malaysia Ibu Pejabat (Cawangan Kejuruteraan Elektrik)
PKK: 
CIDB: 
G6, G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-03-2015
Send: 
19-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Johor/ Pemasangan, Installation / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Rendah, Voltan, Low Voltage, Voltage, Kerja Am Elektrikal, General Electrical Works

227.KENYATAAN TAWARAN - Tender Bagi Perkhidmatan Sewaan Dan Penyelenggaraan Peralatan Pembersihan Di Zon 1, Zon 2, Zon 3, Zon 4, Kafeteria Dan Kolej Kediaman Lestari, Kampus Induk, Universiti Teknikal Malaysia Melaka
UTeM/BEN/01/2015
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
30-03-2015
Send: 
30-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/02/2015
Melaka/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Perkakasan Kebersihan Diri, Bahan Kebersihan Diri, Hygiene Materials, Hygiene Appliances, Perkakasan Mandian, Bahan Mandian, Shower Appliances, Shower Materials, Kelengkapan Bilik Air, Aksesori Kelengkapan Bilik Air, Bathroom Equipment, Bathroom Equipment Accessories, Bahan Pencuci, Bahan Pembersihan, Detergent, Cleaning Materials, Peralatan Pembersihan, Cleaning Equipment

228.KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA BIL. 12/2015 - Supply Installation, Testing And Commissioning Of UV-VIS Spectrophotometer
SS 13/2015
Sirim Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-03-2015
Send: 
03-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/02/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment Accessories, Mesin, Machine, Kelengkapan Bengkel, Workshop Equipment, UV VIS Spectrophotometer

229.IKLAN SEBUT HARGA - Membekal, Menghantar Dan Mengujiterima Tiga (3) Unit Penimbang Mudah Alih Serta Peralatan Berkaitan Ke Lembaga Kenaf Dan Tembakau Negara Sepertimana Di Jadual Kadar Harga
LKTN/(S)/180/14 JLD.72(47)
Lembaga Kenaf Dan Tembakau Negara
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-03-2015
Send: 
17-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/02/2015
Kelantan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing / Peralatan Sukatan, Peralatan Ukuran, Measurement Equipment, Penimbang Mudah Alih, Portable Scales

230.TENDER NOTICE - Cadangan Membina Sebuah Sekolah 4-Tingkat Di Atas Lot 16747, Jalan Taman Pertama 15, Mukim Assam Kumbang, Taiping Untuk Tetuan : SJK (C) Hua Lian 2 Taiping, Perak (Main Building Works Phase 2)
Pengiklan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
31-03-2015
(4.00 PM)
Ad:
25/02/2015
Perak/ Pembinaan, Construction / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Sekolah, School, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil

231.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Pembekalan Tayar Sepanjang Tahun 2015 Bergantung Pada Permintaan Daripada Ckm JKR Melaka
KPPM(M) M / Q / 04 / 2015
JKR Melaka
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
10-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/02/2015
Melaka/ Pembekalan, Supply / Kereta, Lori, Lorry, Pembuat Kenderaan Bermotor, Motor Vehicles Manufacturer, Alat Ganti Kenderaan, Vehicle Spare Parts, Aksesori Kenderaan, Vehicle Accessories, Alat Ganti Jentera Berat, Aksesori Jentera Berat, Heavy Machinery Spare Part, Heavy Machinery Accessories, Enjin Kenderaan, Vehicles Engine, Enjin Jentera Berat, Heavy Machinery Engine, Peralatan Servis, Peralatan Selenggara, Service Equipment, Maintenance Equipment, Kenderaan Bawah 3 Ton, Vehicle Below 3 Ton, Kenderaan Melebihi 3 Ton, Vehicle Above 3 Ton, Membaik Pulih Tayar, Tyre Repair, Tayar, Tyre, Jentera Berat, Heavy Machinery, Jentera, Machinery

232.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Pembekalan Oil Filter Sepanjang Tahun 2015 Berdasarkan Permintaan Daripada CKM JKR Melaka
KPPM(M) M / Q / 03 / 2015
JKR Melaka
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
10-03-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
25/02/2015
Melaka/ Pembekalan, Supply / Kereta, Lori, Lorry, Pembuat Kenderaan Bermotor, Motor Vehicles Manufacturer, Alat Ganti Kenderaan, Vehicle Spare Parts, Aksesori Kenderaan, Vehicle Accessories, Alat Ganti Jentera Berat, Aksesori Jentera Berat, Heavy Machinery Spare Part, Heavy Machinery Accessories, Enjin Kenderaan, Vehicles Engine, Enjin Jentera Berat, Heavy Machinery Engines, Peralatan Servis, Peralatan Selenggara, Service Equipment, Maintenance Equipment, Oil Filter

233.QUOTATION NOTICE - Maintenance Service Contract Of Electric Overhead Crane (7.5 Ton, 8 Ton & 30 Ton) At ETS Maintenance Depot & EMU Wokshop Batu Gajah Perak For The Period Of Two (2) Years
20004839
Keretapi Tanah Melayu Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-03-2015
Send: 
12-03-2015
(-)
Ad:
25/02/2015
Perak/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Jentera Berat, Heavy Machinery, Electric Overhead Crane, Crane, Kren

234.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Menyenggara Pembetung Kekotak Di Jalan Tg. Ipoh - Seri Menanti - Senaling (N 24) Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan, Dalam Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan Darul Khusus
SEBUTHARGA BIL : 25/2015
JKR Negeri Sembilan
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
10-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Negeri Sembilan/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Pembetung, Culvert, Pembetung Kekotak

235.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Menyenggara Jalan Gentam (N 137) Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan, Dalam Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan Darul Khusus
SEBUTHARGA BIL : 23/2015
JKR Negeri Sembilan
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
10-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Negeri Sembilan/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Jalan, Kerja Jalan, Road, Road Works

236.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Menyenggara Jalan Tg. Ipoh - Talang (N 135) Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan, Dalam Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan Darul Khusus
SEBUTHARGA BIL : 22/2015
JKR Negeri Sembilan
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
10-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Negeri Sembilan/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Jalan, Kerja Jalan, Road, Road Works

237.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Menyenggara Jalan Guntur - Padang Lebar (N 124) Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan, Dalam Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan Darul Khusus
SEBUTHARGA BIL : 21/2015
JKR Negeri Sembilan
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
10-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Negeri Sembilan/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Jalan, Kerja Jalan, Road, Road Works

238.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Menyenggara Jalan Air Mawang - Renggoh (N 113) Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan, Dalam Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan Darul Khusus
SEBUTHARGA BIL : 20/2015
JKR Negeri Sembilan
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
10-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Negeri Sembilan/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Jalan, Kerja Jalan, Road, Road Works

239.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Menyenggara Jalan Air Mawang - Gemencheh Ulu (N 108) Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan, Dalam Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan Darul Khusus
SEBUTHARGA BIL : 19/2015
JKR Negeri Sembilan
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
10-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Negeri Sembilan/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Jalan, Kerja Jalan, Road, Road Works

240.NOTIS IKLAN SEBUTHARGA - Pembelian Komputer Dan Aksesori Untuk Projek Penyelidikan Gross Pollutant Characteristic Using Economic Analysis For Stormwater Treatment Alternatives Decision Making In Tropical Climate Change
UNITEN (iRMC/EG) 3 /FY14-15 (T1388515)
Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
05-03-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
25/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Perkakas Elektrik, Aksesori Perkakas Elektrik, Electrical Appliances, Electrical Appliances Accessories, Perkakas Elektronik, Electronic Appliances, Aksesori Perkakas Elektronik, Electronic Appliances Accessories, Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan

241.NOTIS SEBUTHARGA - Perkhidmatan Pembersihan Dan Pencucian Bangunan Di Dalam Bangunan Makmal Fakulti Teknologi Kejuruteraan Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Di Universiti Malaysia Pahang, Kampus Gambang
UMP/PPH/SH/2015(17)
Universiti Malaysia Pahang
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-03-2015
Send: 
06-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Pahang/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal, Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash

242.NOTIS SEBUTHARGA - Perkhidmatan Mengendali Dan Menyelenggara Sistem Pencegah Kebakaran Selama Satu Tahun Di Universiti Malaysia Pahang, Pekan
UMP/PPH/SH/2015(16)
Universiti Malaysia Pahang
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-03-2015
Send: 
06-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Pahang/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Alat Kebombaan, Alat Penyelamat, Pemadam Api, Fire Tools, Rescue Tools, Fire Extinguisher, Pencegah Kebakaran, Fire Prevention

243.NOTIS SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penyelenggaraan Elektrik Di Blok Pentadbiran Dan Fakulti Universiti Malaysia Pahang, Pekan
UMP/PPH/SH/2015(15)
Universiti Malaysia Pahang
PKK: 
CIDB: 
G2 / G3 / G4 / G5 / G6 / G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-03-2015
Send: 
06-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Pahang/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Rendah, Voltan, Low Voltage, Voltage, Kerja Am Elektrikal, General Electrical Works

244.KENYATAAN TAWARAN - Membekal Dan Menghantar Pakaian / Peralatan Sukan Kontinjen Majlis Sukan Sekolah Sabah (MSSS) Jabatan Pendidikan Negeri Sabah
JP(SB)/300/UBKP/2015/SBTH-006
Jabatan Pendidikan, Sabah
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-03-2015
Send: 
02-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Sabah/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Pakaian Sukan, Sports Clothing, Aksesori Pakaian Sukan, Sports Clothing Accessories, Peralatan Sukan Kontinjen, Pakaian Sukan Kontinjen, Contingent Sports Equipment, Contingent Sports Clothes

245.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Penyewaan Mesin Penyalin Sebanyak Sebelas (11) Unit Bagi Jabatan / Bahagian / Unit Di Majlis Bandaraya Petaling Jaya Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun Berdasarkan Tarikh Tamat Kontrak
MBPJ/SH/P/52/2015
Majlis Bandaraya Petaling Jaya
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-03-2015
Send: 
11-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
25/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Mesin Pejabat, Office Machine, Peralatan Pejabat, Office Equipment, Penyewaan Mesin Penyalin, Photostate Machine Rental

246.QUOTATION - Quotation For Supply And Delivery Of Pin Insulator & Tension Insulator To SESB Central Store, Kota Kinabalu
P.4344
Sabah Electricity Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-03-2015
Send: 
11-03-2015
(-)
Ad:
25/02/2015
Sabah/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Kabel Elektrik, Electric Cable, Aksesori Kabel Elektrik, Electric Cable Accessories, Kabel, Cable, Pembuat Kabel Elektrik, Electric Cable Manufacturer, Pembuat Aksesori Kabel Elektrik, Electric Cable Accessories Manufacturer, Pembuat Kabel, Cable Manufacturer, Pin Insulator, Tension Insulator

247.KENYATAAN SEBUT HARGA - Kerja-Kerja Pembaikan Dan Lain-Lain Yang Berkaitan Di Bangunan Rasmi JPM
JPM/BKP/S/08/2015
Jabatan Perdana Menteri
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
27-02-2015
Send: 
06-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Pembaikan, Repair / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Kerja Ubahsuai, Ubahsuai, Renovation Works, Renovate Works, Renovation, Renovate

248.QUOTATION - Sebutharga Pembekalan Dan Penghantaran PSV Lamp, Conventional Ballast & Ignitor, (Street Light) Ke Stor Pusat SESB, Kota Kinabalu
P.4343
Sabah Electricity Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-03-2015
Send: 
11-03-2015
(-)
Ad:
25/02/2015
Sabah/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Kabel Elektrik, Electric Cable, Aksesori Kabel Elektrik, Electric Cable Accessories, Kabel, Cable, Komponen Elektrik, Aksesori Elektrik, Komponen Elektronik, Aksesori Elektronik, Electric Component, Electric Accessories, Electronic Component, Electronic Accessories, Lampu, Komponen Lampu, Aksesori Lampu, Lighting, Light, Lamp, Lighting Component, Lighting Accessories, HPSV Lamp, Conventional Ballast, Ignitor, Street Light, Lampu Jalan

249.QUOTATION - Quotation For Supply & Delivery Of 15 Units Of Indoor Voltage Transformers As Strategic Spare Part For Jabatan Pencawang Penghantaran
P.4341
Sabah Electricity Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-03-2015
Send: 
11-03-2015
(-)
Ad:
25/02/2015
Sabah/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Motor, Alat Ubah Motor, Alat Ganti Motor, Motor Transformers, Motor Spare Parts, Indoor Voltage Transformers

250.QUOTATION - Sebutharga Pembekalan Dan Penghantaran U-Clamp & Strap Shackle Ke Stor Pusat SESB, Kota Kinabalu
P.4342
Sabah Electricity Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-03-2015
Send: 
11-03-2015
(-)
Ad:
25/02/2015
Sabah/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Kabel Elektrik, Electric Cable, Aksesori Kabel Elektrik, Electric Cable Accessories, Kabel, Cable, Pembuat Kabel Elektrik, Electric Cable Manufacturer, Pembuat Aksesori Kabel Elektrik, Electric Cable Accessories Manufacturer, Pembuat Kabel, Cable Manufacturer, U Clamp, Strap Shackle

251.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menghantar Baju Khas Bagi Pengendalian Bahan Kimia Fluoride Untuk Loji-Loji Rawatan Air SAJ Holdings Sdn Bhd
SAJ/KP/Q(IP)/48/15
SAJ Holdings Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-03-2015
Send: 
04-03-2015
(Sebelum 2.30 Petang)
Ad:
25/02/2015
Johor/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Alat Keselamatan, Security Equipment, Alat Perlindungan, Protection Equipment, Alat Kawalan Perlindungan, Protection Control Equipment, Alat Kawalan, Control Equipment

252.KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Cadangan Kerja-Kerja Menaiktaraf Kemudahan Di Bangunan Pentadbiran, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor
SH08/2015(75124)
Universiti Putra Malaysia
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
05-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Selangor/ Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Kalis Air, Water Proofing, Water Proof, Jubin, Plaster, Lepa, Tiling, Tile, Plastering Works

253.NOTIS SEBUT HARGA - Membekal Dan Menghantar Kertas Pelbagai Guna (Multipurpose) Bagi Tahun 2015 (12 Bulan) Untuk Stor Utama Alat Tulis Bahagian Pentadbiran Majlis Bandaraya Ipoh
No. Sebut Harga : S0028/15 Fail Rujukan : A1 43/3/11 JLD.1
Majlis Bandaraya Ipoh
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-03-2015
Send: 
05-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Perak/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Kertas, Paper, Kertas Pelbagai Guna, Multipurpose Paper

254.NOTIS SEBUTHARGA - Sebutharga Tawaran Perkhidmatan Kerja Kawalan Dan Penangkapan Anjing Liar Di Kawasan Zon A Majlis Perbandaran Seremban Bagi Tempoh Dua Belas (12) Bulan
MPS/102/SH(1)2015/AJG
Majlis Perbandaran Seremban
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
09-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Negeri Sembilan/ Perkhidmatan, Services / Menangkap Haiwan, Animal Catching, Menembak Haiwan, Animal Shooting, Penangkapan Anjing Liar

255.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Menyenggara Jalan Dioh - Sg. Dua Kecil (N 126) Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan, Dalam Daerah Kuala Pilah, Negeri Sembilan Darul Khusus
SEBUTHARGA BIL : 24/2015
JKR Negeri Sembilan
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
10-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Negeri Sembilan/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Jalan, Kerja Jalan, Road, Road Works

256.KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA BIL. 16/2015 - Supply, Installation, Testing And Commissioning Of Dilatometer
SS 17/2015
Sirim Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-03-2015
Send: 
03-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/02/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment Accessories, Peralatan Makmal Pengukuran, Measurement Laboratory Equipment, Peralatan Makmal Pencerapan, Observation Laboratory Equipment, Peralatan Makmal Sukat, Measures Laboratory Equipment, Mesin, Machine, Kelengkapan Bengkel, Workshop Equipment, Dilatometer

257.KENYATAAN TAWARAN - Membekal & Menghantar Peralatan Elektrik Untuk Majlis Perbandaran Kuantan
MPK/W/SH:01/2015
Majlis Perbandaran Kuantan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
27-02-2015
Send: 
27-02-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/02/2015
Pahang/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Kabel Elektrik, Electric Cable, Aksesori Kabel Elektrik, Electric Cable Accessories, Kabel, Cable, Wayar Elektrik, Electric Wire, Aksesori Wayar Elektrik, Electric Wire Accessories, Wayar, Wire, Lampu, Komponen Lampu, Aksesori Lampu, Lighting, Light, Lamp, Lighting Component, Lighting Accessories, Peralatan Elektrik, Electrical Equipment

258.TENDER - Operator Kantin Diperlukan Di Kolej Perubatan Pulau Pinang, Jalan Sepoy Lines, Pualu Pinang
Penang Medical College
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
05-03-2015
(-)
Ad:
25/02/2015
Pulau Pinang/ Perkhidmatan, Services / Makanan, Food, Makanan Bermasak, Cooked Food, Makanan Bermasak Islam, Islamic Cooked Food, Beverages, Drinks, Minuman, Canteen, Kantin, Muslim Cooked Food

259.NOTIS SEBUTHARGA - Sebutharga Tawaran Perkhidmatan Kerja Kawalan Dan Penangkapan Anjing Liar Di Kawasan Zon B Majlis Perbandaran Seremban Bagi Tempoh Dua Belas (12) Bulan
MPS/102/SH(2)2015/AJG
Majlis Perbandaran Seremban
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
09-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Negeri Sembilan/ Perkhidmatan, Services / Menangkap Haiwan, Animal Catching, Menembak Haiwan, Animal Shooting, Penangkapan Anjing Liar

260.NOTIS SEBUTHARGA - Cadangan Membina Bonggol Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Dalam Kawasan Majlis Perbandaran Seremban Tahun 2015
MPS/104/SH(39)2015/JLN(22)
Majlis Perbandaran Seremban
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
10-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Negeri Sembilan/ Pembinaan, Construction / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Road, Bahu Jalan, Kaki Lima, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Bonggol, Bumper

261.KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA BIL. 11/2015 - Supply, Installation, Testing And Commissioning Of Automatic Electrolytic Thinning Of Specimens For TEM Sample Preparation
SS 12/2015
Sirim Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-03-2015
Send: 
03-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/02/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment Accessories, Mesin, Machine, Kelengkapan Bengkel, Workshop Equipment, Automatic Electrolytic Thinning Of Specimens

262.KENYATAAN SEBUT HARGA - Kerja-Kerja Membekal Dan Memasang Dinding Kaca (Tempered Glass) Di Lobi Blok AK3, Akademi Percukaian Malaysia
APM BIL 04/2015
Lembaga Hasil Dalam Negeri
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
10-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Dinding Kaca, Glass Wall, Tempered Glass

263.NOTIS / IKLAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Di Zoo Taiping & Night Safari, MP Taiping (Pakej II)
Q/JKS/PENJ.5/ 02 /2015
Majlis Perbandaran Taiping
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-03-2015
Send: 
03-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/02/2015
Perak/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

264.KENYATAAN SEBUT HARGA - Membekal, Memasang, Mengujilari, Mentauliah, Menyelenggara, Memberi Latihan Dan Jaminan Terhadap Pencetak, Ribbon Dan Cleaning Kit Bagi Kegunaan Pengeluaran Kad Pengenalan Pekebun Kecil RISDA (Smallholder Identification Card)
RISDA-A-03/2015
RISDA
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
05-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Penyelenggaraan, Maintenance, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, Alat Tulis, Alatulis, Stationery, Stationeries, Ribbon, Cleaning Kit

265.KENYATAAN SEBUTHARGA - Tawaran Mengendalikan Kafetaria Institut Pediatrik Hospital Kuala Lumpur Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun
01(A)/15/HKL/PEM/M
Hospital Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
09-03-2015
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Ruang Niaga, Retail Space, Makanan Bermasak Islam, Makanan Bermasak, Makanan, Islamic Cooked Food, Cooked Food, Food, Kafetaria, Cafetaria

266.KENYATAAN SEBUTHARGA - Tawaran Perkhidmatan Mengendalikan Kiosk Makanan Barat (Western), Buah-Buahan Dan Jus Minuman Di Dataran Hospital Kuala Lumpur
06/15/HKL/PEM/M
Hospital Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
09-03-2015
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Ruang Niaga, Retail Space, Makanan Bermasak Islam, Makanan Bermasak, Makanan, Islamic Cooked Food, Cooked Food, Food, Kiosk Makanan, Buah, Fruits, Jus Minuman, Drinks Juice

267.KENYATAAN SEBUTHARGA - Tawaran Perkhidmatan Kiosk Telefon, Gadjet, Aksesori Telefon Dan Kad Tambah Nilai Hospital Kuala Lumpur
07/15/HKL/PEM/M
Hospital Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
09-03-2015
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Aksesori Penghubung, Aksesori Telekomunikasi, Communication Accessories, Telecommunication Accessories, Ruang Niaga, Retail Space, Kiosk Telefon, Gadjet, Aksesori Telefon, Telephone Accessories, Kad Tambah Nilai

268.TAWARAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliahguna Peralatan Pengajaran Dan Penyelidikan Mortuary Freezer 4 Tier Untuk Jabatan Anatomi, Fakulti Perubatan UKM
FPUKM/ANATOMI/03/2015
Universiti Kebangsaan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
05-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment Accessories, Mortuary Freezer 4 Tier

269.TAWARAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliahguna Peralatan Pengajaran Dan Penyelidikan Chest Freezer For Dehydration Working Temperature Variable Cadaver Size +18C To -25C Untuk Jabatan Anatomi, Fakulti Perubatan UKM
FPUKM/ANATOMI/02/2015
Universiti Kebangsaan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
05-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment Accessories, Chest Freezer

270.TAWARAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliahguna Peralatan Pengajaran Dan Penyelidikan Multi Wire Myograph System Untuk Jabatan Fisiologi, Fakulti Perubatan UKM
FPUKM/ALAT/FISIO-04/2015
Universiti Kebangsaan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
05-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment Accessories, Multi Wire Myograph

271.TAWARAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliahguna Peralatan Pengajaran Dan Penyelidikan Floid Cell Imaging System Untuk Jabatan Fisiologi, Fakulti Perubatan UKM
FPUKM/ALAT/FISIO-03/2015
Universiti Kebangsaan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
05-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment Accessories, Floid Cell Imaging

272.TAWARAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliahguna Peralatan Pengajaran Dan Penyelidikan Cryostat Untuk Jabatan-Jabatan Fakulti Perubatan UKM
FPUKM/ALAT/22/2015
Universiti Kebangsaan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
05-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Hospital, Kelengkapan Hospital, Hospital Equipment, Perubatan, Medical, Alat Kelengkapan Perubatan, Alat Kelengkapan Makmal, Medical Equipment, Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment Accessories, Cryostat

273.TAWARAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliahguna Peralatan Pengajaran Dan Penyelidikan Chemical Storage Cabinet Dan Microscope Cabinet Untuk Jabatan-Jabatan Fakulti Perubatan UKM
FPUKM/ALAT/21/2015
Universiti Kebangsaan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
05-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment Accessories, Chemical Storage Cabinet, Microscope Cabinet

274.TAWARAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliahguna Peralatan Pengajaran Dan Penyelidikan Autoclave Untuk Jabatan-Jabatan Fakulti Perubatan UKM
FPUKM/ALAT/07/2015
Universiti Kebangsaan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
05-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment Accessories, Autoclave

275.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Bagi Pelantikan Agensi Pengutip Hutang Tertunggak Hasil Bukan Pesakit Untuk Tempoh Dua (2) Tahun
S/1503/2/2015/2017 (14)
Pusat Perubatan Universiti Malaya, Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
10-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Pemungut Hutang, Penghantar Notis, Debt Collector, Notice Senders, Agensi Pengutip Hutang Tertunggak

276.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Penyelenggaraan Aset Agihan, Mengecat Paip Terdedah, Steel Truss Dan Lain-Lain Yang Berkaitan Di Kawasan Ulu Tiram, Kempas Dan Tebrau Dalam Daerah Johor Bahru
SAJ/KP/Q(JB)/46/15
SAJ Holdings Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-03-2015
Send: 
11-03-2015
(Sebelum 2.30 Petang)
Ad:
25/02/2015
Johor/ Penyelenggaraan, Maintenance, Perkhidmatan, Services / Mengecat, Painting, Kerja Cat, Painting Works, Mengecat Paip Terdedah, Steel Truss

277.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Bagi Pelantikan Agensi Pengutip Hutang Tertunggak Hasil Pesakit Untuk Tempoh Dua (2) Tahun
S/1503/2/2015/2017 (13)
Pusat Perubatan Universiti Malaya, Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
10-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Pemungut Hutang, Penghantar Notis, Notice Collecter, Notice Senders, Agensi Pengutip Hutang Tertunggak

278.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Perkhidmatan Penyediaan Kursus Kemahiran Latihan Dan Kerjaya Jurukimpal Arka Logam SKM 2
X0361030100150014
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
06-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Khidmat Latihan, Training Services, Tenaga Pengajar, Trainers, Instructors, Moderator, Negotiator

279.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Penyediaan Kursus Kemahiran Latihan Dan Kerjaya Prime Mover
X0361030100150015
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
06-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Khidmat Latihan, Training Services, Tenaga Pengajar, Trainers, Instructors, Moderator, Negotiator

280.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Perkhidmatan Penyediaan Kursus Kemahiran Latihan Dan Kerjaya NDT Inspector Officer SKM 2
X0361030100150016
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
06-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Khidmat Latihan, Training Services, Tenaga Pengajar, Trainers, Instructors, Moderator, Negotiator

281.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penyediaan Kursus Kemahiran Latihan Dan Kerjaya Fitter Oil & Gas
X0361030100150017
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
06-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Khidmat Latihan, Training Services, Tenaga Pengajar, Trainers, Instructors, Moderator, Negotiator

282.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Penyediaan Kursus Kemahiran Latihan Dan Kerjaya Prasekolah SKM 3
X0361030100150018
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
06-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Khidmat Latihan, Training Services, Tenaga Pengajar, Trainers, Instructors, Moderator, Negotiator

283.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Perkhidmatan Penyediaan Kursus Kemahiran Latihan Dan Kerjaya Pengemas Bilik
X0361030100150019
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
06-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Khidmat Latihan, Training Services, Tenaga Pengajar, Trainers, Instructors, Moderator, Negotiator

284.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Perkhidmatan Penyediaan Kursus Kemahiran Latihan Dan Kerjaya Peruncitan
X03610301001500020
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
06-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Khidmat Latihan, Training Services, Tenaga Pengajar, Trainers, Instructors, Moderator, Negotiator

285.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Perkhidmatan Penyediaan Kursus Kemahiran Latihan Dan Kerjaya Equestrian
X03610301001500021
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
06-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Khidmat Latihan, Training Services, Tenaga Pengajar, Trainers, Instructors, Moderator, Negotiator

286.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Perkhidmatan Penyediaan Kursus Kemahiran Latihan Dan Kerjaya Pembuatan Pastri SKM 2
X03610301001500022
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
06-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Khidmat Latihan, Training Services, Tenaga Pengajar, Trainers, Instructors, Moderator, Negotiator

287.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penyediaan Kursus Kemahiran Latihan Dan Kerjaya Pengawal Keselamatan
X03610301001500023
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
06-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Khidmat Latihan, Training Services, Tenaga Pengajar, Trainers, Instructors, Moderator, Negotiator

288.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Perkhidmatan Penyediaan Kursus Kemahiran Latihan Dan Kerjaya Jurudandan Rambut SKM 2
X03610301001500024
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
06-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Khidmat Latihan, Training Services, Tenaga Pengajar, Trainers, Instructors, Moderator, Negotiator

289.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Penyediaan Kursus Kemahiran Latihan Dan Kerjaya Jurudandan Rambut SKM 1
X03610301001500025
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
06-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Khidmat Latihan, Training Services, Tenaga Pengajar, Trainers, Instructors, Moderator, Negotiator

290.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Penyediaan Kursus Kemahiran Latihan Dan Kerjaya Juruterapi Spa Kanan SKM 3
X03610301001500026
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
06-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Khidmat Latihan, Training Services, Tenaga Pengajar, Trainers, Instructors, Moderator, Negotiator

291.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penyediaan Kursus Kemahiran Latihan Dan Kerjaya Jurukecantikan SKM 1 & 2
X03610301001500027
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
06-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Khidmat Latihan, Training Services, Tenaga Pengajar, Trainers, Instructors, Moderator, Negotiator

292.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penyediaan Kursus Kemahiran Latihan Dan Kerjaya Pembuatan Pakaian Wanita SKM 2
X03610301001500028
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
06-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Khidmat Latihan, Training Services, Tenaga Pengajar, Trainers, Instructors, Moderator, Negotiator

293.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penyediaan Kursus Kemahiran Latihan Dan Kerjaya Kargo
X03610301001500029
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
06-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Khidmat Latihan, Training Services, Tenaga Pengajar, Trainers, Instructors, Moderator, Negotiator

294.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penyediaan Kursus Kemahiran Latihan Dan Kerjaya Barber SKM 2
X03610301001500030
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
06-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Khidmat Latihan, Training Services, Tenaga Pengajar, Trainers, Instructors, Moderator, Negotiator

295.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penyediaan Kursus Kemahiran Latihan Dan Kerjaya Juruteknik Motosikal SKM 2
X03610301001500031
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
06-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Khidmat Latihan, Training Services, Tenaga Pengajar, Trainers, Instructors, Moderator, Negotiator

296.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penyediaan Kursus Kemahiran Latihan Dan Kerjaya Buggy Mechanic SKM 2
X03610301001500032
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
06-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Khidmat Latihan, Training Services, Tenaga Pengajar, Trainers, Instructors, Moderator, Negotiator

297.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Perkhidmatan Penyediaan Kursus Kemahiran Latihan Dan Kerjaya Airbrush SKM 2
X03610301001500033
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
06-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Khidmat Latihan, Training Services, Tenaga Pengajar, Trainers, Instructors, Moderator, Negotiator

298.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penyediaan Kursus Kemahiran Latihan Dan Kerjaya Asuhan Kanak-Kanak SKM 3
X0361030100150034
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
06-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Khidmat Latihan, Training Services, Tenaga Pengajar, Trainers, Instructors, Moderator, Negotiator

299.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penyediaan Kursus Kemahiran Latihan Dan Kerjaya Kedi
X03610301001500013
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
06-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
25/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Khidmat Latihan, Training Services, Tenaga Pengajar, Trainers, Instructors, Moderator, Negotiator

300.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Perkhidmatan Kursus Kemahiran Latihan Dan Kerjaya Kerani Tempahan Tiket SKM 2
X03610301001500012
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
06-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
25/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Khidmat Latihan, Training Services, Tenaga Pengajar, Trainers, Instructors, Moderator, Negotiator

301.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perolehan Dan Pembekalan Minyak Pelincir Dan Gris Bagi Kegunaan Kenderaan Pasukan Untuk Polis Diraja Malaysia (PDRM)
X0262250101150016
Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
10-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply / Bahan Pelincir, Lubricant Substance, Pelincir, Lubricant, Pembuat Bahan Pelincir, Lubricant Substance Manufacturer, Gris, Grease, Minyak Pelincir, Lubricant Oil

302.SEBUT HARGA MATRADE 10/2015 - Perkhidmatan - Penyewaan Pengangkutan Bagi Acara IBM - MIHAS 2015
MT/SH/10/2015
Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-03-2015
Send: 
03-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Kenderaan, Vehicle, Kenderaan Rekreasi, Recreational Vehicles, Penyewaan Pengangkutan, Transport Rentals

303.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Perpindahan Pejabat Jabatan Alam Sekitar Negeri Johor
X0351040201150002
Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-03-2015
Send: 
03-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
25/02/2015
Johor/ Perkhidmatan, Services / Pengangkutan Lori, Lorry Transportation, Pembungkusan, Packaging, Perkakas Elektrik, Electrical Appliances, Elektrik, Electrical, Kajian Telekomunikasi, Telecommunication Research

304.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Api Di Marina, Kuching Untuk Tempoh 2 Tahun
X0311050101150002
Jabatan Laut Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
10-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
25/02/2015
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata, Security Without Firearms, Tanpa Senjata, Without Firearms, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard

305.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Untuk Jabatan Pengangkutan Jalan Cawangan Kuala Kubu Bharu Dan Stesen Penguatkuasa JPJ Kalumpang Bagi Tempoh Dua Belas (12) Bulan
X0311020713150007
Jabatan Pengangkutan Jalan, Selangor
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-03-2015
Send: 
05-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
25/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard

306.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Membekal Dan Menghantar Pelbagai Jenis Laser Jet Toner Dan Ink Cartridge Untuk Agensi Nuklear Malaysia (Nuklear Malaysia) Bagi Tempoh Dua (2) Tahun
X0301060100150007 SH.33/2015
Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (Agensi Nuklear Malaysia)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-03-2015
Send: 
05-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
25/02/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Alat Tulis, Alatulis, Stationery, Stationeries, Laset Jet Toner, Ink Cartridge

307.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Penyelenggaraan Peningkatan Perisian eCognition Developer Untuk Agensi Remote Sensing Malaysia
X0301010300150006 No. Sebutharga : ARSM/SH/20/2015
Kementerian Sains Teknologi Dan Inovasi (Agensi Remote Sensing Malaysia)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-03-2015
Send: 
05-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Penyelenggaraan, Maintenance / Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data

308.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Membersih Kawasan, Memotong Rumput Dan Selenggara Landskap Di Institut Latihan Perindustrian Kuantan, Pahang
X0291022101150006
Institut Latihan Perindustrian
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
06-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
25/02/2015
Pahang/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memotong Rumput, Grass Cutting, Rumput, Grass, Lanskap, Landskap, Landscape, Landscaping

309.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Perkhidmatan Penyediaan Makanan Bermasak Islam Ke Pusat Latihan Pegawai Penjara (Wilayah Sarawak)
X0266080100150001
Jabatan Penjara Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-03-2015
Send: 
03-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
25/02/2015
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Makanan Bermasak Islam, Makanan Bermasak, Makanan, Islamic Cooked Food, Cooked Food, Food, Muslim Cooked Food

310.KENYATAAN SEBUTHARGA - Pembekalan Kain Putih Pakaian Detektif Untuk Polis Diraja Malaysia (PDRM)
X0262250101150015
Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-03-2015
Send: 
12-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply / Bahan Tekstil, Tekstil, Textile Material, Textile, Kain Putih Pakaian Detektif

311.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sewaan Dapur Dan Peralatan Untuk Pelajaran Dan Pembelajaran Bagi Kursus Diploma Hotel Dan Katering, Politeknik METrO Kuala Lumpur
X0213320133150001
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-03-2015
Send: 
03-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Ruang Niaga, Retail Space, Peralatan Domestik, Perkakas Domestik, Domestic Equipment, Domestic Appliances

312.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penyediaan Kursus Kemahiran Latihan Dan Kerja Juruelektrik Rendah Kanan SKM 2
X03610301001500011
Jabatan Hal Ehwal Orang Asli
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
06-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
25/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Khidmat Latihan, Training Services, Tenaga Pengajar, Trainers, Instructors, Moderator, Negotiator

313.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiguna, Mentauliah Dan Latihan Bagi Satu (1) Set Sistem Peralatan Mencetak Imej Satelit Beserta Jaminan Dan Sokongan Untuk Agensi Remote Sensing Malaysia
X0301010300150005 No. Sebutharga : ARSM/SH/12/2015
Kementerian Sains Teknologi Dan Inovasi (Agensi Remote Sensing Malaysia)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
10-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Percetakan, Aksesori Peralatan Percetakan, Printing Equipment, Printing Equipment Accessories, Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, Peralatan Mencetak Imej Satelit

314.KENYATAAN SEBUTHARGA - Pembekalan Kain Hitam Pakaian Detektif Untuk Polis Diraja Malaysia (PDRM)
X0262250101150014
Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-03-2015
Send: 
12-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply / Bahan Tekstil, Tekstil, Textile Material, Textile, Kain Hitam

315.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Membekal Dan Menghantar Toner / Ink Ke Hospital Miri Bagi Tempoh Dua (2) Tahun
X0251151601150005
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-03-2015
Send: 
03-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
25/02/2015
Sarawak/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Alat Tulis, Alatulis, Stationery, Stationeries, Toner, Ink, Dakwat

316.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Membekal Dan Menghantar Alat Tulis Pejabat Ke Hospital Miri Bagi Tempoh Dua (2) Tahun
X0251151601150004
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-03-2015
Send: 
03-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
25/02/2015
Sarawak/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Alat Tulis, Alatulis, Stationery, Stationeries

317.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Di Institut Latihan Perindustrian Kuantan, Pahang
X0291022101150007
Institut Latihan Perindustrian
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
06-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
25/02/2015
Pahang/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard

318.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Perkhidmatan Membekal, Memasang, Mengkonfigurasi Dan Mengujiterima Peralatan ICT Di INTAN Kampus Wilayah Utara
X0112010460150001
Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-03-2015
Send: 
03-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
25/02/2015
Kedah/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Multimedia Products, Video Conferencing, Web Cast, Graphic Design, Animation, Multimedia Produk, Persidangan Video, Reka Bentuk Grafik, Animasi, Peralatan ICT, ICT Equipment

319.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menghantar Alatulis Untuk Kegunaan Pejabat Di Mahkamah Kuala Lumpur
X0111090301150001
Jabatan Perdana Menteri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-03-2015
Send: 
12-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Alat Tulis, Alatulis, Stationery, Stationeries

320.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Api Di Kolej Komuniti Pasir Gudang
X0213330109150001
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
08-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
25/02/2015
Johor/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata, Security Without Firearms, Tanpa Senjata, Without Firearms

321.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Penyelenggaraan Sistem Pengurusan Peperiksaan Atas Talian (SPPAT) Di Lembaga Peperiksaan, Kementerian Pendidikan Malaysia
X0211310199150003
Lembaga Peperiksaan Malaysia Kementerian Pendidikan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-03-2015
Send: 
03-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Data

322.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air Dan Tandas Di 14 RAMD, Kem Syed Sirajuddin, Gemas, Negeri Sembilan
X0201120101150019
Kementerian Pertahanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-03-2015
Send: 
18-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
25/02/2015
Negeri Sembilan/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning

323.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Sewaan Hiasan Bunga Pejabat Di Kementerian Wilayah Persekutuan
X0151020200150001
Kementerian Wilayah Persekutuan Dan Kesejahteraan Bandar
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-03-2015
Send: 
05-03-2015
(12:00 PM)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services / Bangunan Hiasan Dalaman, Hiasan Dalaman, Building Interior Design, Interior Design, Hiasan Jalan, Street Decoration, Hiasan Kawasan, Area Decoration, Hiasan, Decoration, Pertanian, Agiculture, Tanaman, Crops, Ladang, Farms, Taman, Park, Hutan, Forest, Ladang Hutan, Forest Farms

324.KENYATAAN SEBUTHARGA - Bekalan Peak Cap Dan Bowler Hat Kepada Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Jabatan Perdana Menteri
X0111190101150007
Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Jabatan Perdana Menteri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
10-03-2015
(12.00 PM)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Pembekalan, Supply / Kelengkapan Pakaian, Clothing Equipment, Peak Cap, Bowler Hat

325.KENYATAAN TAWARAN - Membekal, Menghantar, Memasang Dan Komisyen Instruments, General Surgery, Major Ke Hospital Universiti Sains Malaysia, Kampus Kesihatan, Kubang Kerian, Kelantan
T/B/HUSM/15/12
Universiti Sains Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-03-2015
Send: 
17-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Kelantan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery / Peralatan Hospital, Kelengkapan Hospital, Hospital Equipment, Perubatan, Medical, Instruments, General Surgery, Major

326.KENYATAAN TAWARAN - Membekal, Menghantar, Memasang Dan Komisyen Infusion Pump, Syringe With Docking System Ke Hospital Universiti Sains Malaysia, Kampus Kesihatan, Kubang Kerian, Kelantan
T/B/HUSM/15/11
Universiti Sains Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-03-2015
Send: 
17-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Kelantan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery / Peralatan Hospital, Kelengkapan Hospital, Hospital Equipment, Perubatan, Medical, Infusion Pump, Syringe With Docking

327.KENYATAAN TAWARAN - Membekal, Menghantar, Memasang Dan Komisyen Bed, Intensive Care Ke Hospital Universiti Sains Malaysia, Kampus Kesihatan, Kubang Kerian, Kelantan
T/B/HUSM/15/10
Universiti Sains Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-03-2015
Send: 
17-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Kelantan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery / Peralatan Hospital, Kelengkapan Hospital, Hospital Equipment, Perubatan, Medical, Bed, Intensive Care

328.KENYATAAN TAWARAN - Membekal, Menghantar, Memasang Dan Komisyen Stretcher, Resuscitation Ke Hospital Universiti Sains Malaysia, Kampus Kesihatan, Kubang Kerian, Kelantan
T/B/HUSM/15/09
Universiti Sains Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-03-2015
Send: 
17-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Kelantan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery / Peralatan Hospital, Kelengkapan Hospital, Hospital Equipment, Perubatan, Medical, Stretcher, Resuscitation

329.KENYATAAN TAWARAN - Cadangan Perkhidmatan Mencuci Kawasan Pejabat Dan Awam Di Bangunan Ibu Pejabat MARA, Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur Sesi 2015/2017
4/2015
Majlis Amanah Rakyat (MARA)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
25-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning

330.KENYATAAN TENDER - Cadangan Membina Dan Menyiapkan 104 Unit Rumah Link 2 Tingkat Di Plot 2, Jalan Kemajuan, Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan
PKNS/KS/KON-1/2015
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor
PKK: 
CIDB: 
G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-03-2015
Send: 
19-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Selangor/ Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Rumah, House, Home, Rumah Link 2 Tingkat, Rumah Link, Link House

331.KENYATAAN TAWARAN - Membekal, Menghantar, Memasang Dan Komisyen Defibrillator Ke Hospital Universiti Sains Malaysia, Kampus Kesihatan, Kubang Kerian, Kelantan
T/B/HUSM/15/08
Universiti Sains Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-03-2015
Send: 
17-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Kelantan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery / Peralatan Hospital, Kelengkapan Hospital, Hospital Equipment, Perubatan, Medical, Defibrillator

332.TENDER NOTICE - The Heavy Duty Floor Repair Works For Two (2) Units Of Underfloor Lifting Jack At EMU Sentul Depot
KTMB/TC 3/2015
Keretapi Tanah Melayu Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-03-2015
Send: 
24-03-2015
(Before 12.00 Noon)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembaikan, Repair / Lokomotif, Troli Elektrik, Locomotive, Electric Trolley, Keretapi, Locomotive, Train, Peralatan Keretapi, Alat Ganti Keretapi, Train Equipment, Train Spare Part, Aksesori Keretapi, Train Accessories, Underfloor Lifting Jack

333.TENDER NOTICE - The Proposed Rehabilitation Of Track, Replacement Of Existing Rails And Turnouts From BS 80A To UIC 54 kg And Associated Works At Prai Yard
KTMB/TC 2/2015
Keretapi Tanah Melayu Berhad
PKK: 
CIDB: 
G5
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-03-2015
Send: 
24-03-2015
(Before 12.00 Noon)
Ad:
25/02/2015
Pulau Pinang/ Perkhidmatan, Services / Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Landasan Keretapi, Landasan, Railway Tracks, Tracks

334.KENYATAAN TENDER - Pendawaian Semula Di Kawasan Zoo Negara
JPS/IP/MK/02/2015
Jabatan Pengairan Dan Saliran, Malaysia
PKK: 
CIDB: 
G5 / G6 / G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-03-2015
Send: 
23-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Rendah, Voltan, Low Voltage, Voltage, Kerja Am Elektrikal, General Electrical Works, Pendawaian, Wiring, Pendawaian Semula, Rewiring

335.KENYATAAN TAWARAN - Membekal, Menghantar, Memasang Dan Komisyen High Definition Narrow Band Imaging (NBI) Video Endoscopic System Ke Institut Perubatan Dan Pergigian Termaju, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang
T/RMK/IPPT/15/14
Universiti Sains Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-03-2015
Send: 
17-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Pulau Pinang/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery / Peralatan Hospital, Kelengkapan Hospital, Hospital Equipment, Perubatan, Medical, Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Pembuat Peralatan Hospital, Pembuat Kelengkapan Hospital, Hospital Equipment Manufacturer, Pembuat Peralatan Perubatan, Pembuat Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment Manufacturer, High Definition Narrow Band Imaging, NBI, Video Endoscopic

336.KENYATAAN TENDER - The Heavy Duty Floor Repair Works For Two (2) Units Of Underfloor Lifting Jack At EMU Sentul Depot
KTMB/TC 3/2015
Keretapi Tanah Melayu Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-03-2015
Send: 
24-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembaikan, Repair / Lokomotif, Troli Elektrik, Locomotive, Electric Trolley, Keretapi, Locomotive, Train, Peralatan Keretapi, Alat Ganti Keretapi, Train Equipment, Train Spare Part, Aksesori Keretapi, Train Accessories, Underfloor Lifting Jack

337.KENYATAAN TENDER - The Proposed Rehabilitation Of Track, Replacement Of Existing Rails And Turnouts From BS 80A To UIC 54 kg And Associated Works At Prai Yard
KTMB/TC 2/2015
Keretapi Tanah Melayu Berhad
PKK: 
CIDB: 
G5
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-03-2015
Send: 
24-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/02/2015
Pulau Pinang/ Perkhidmatan, Services / Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Landasan Keretapi, Landasan, Railway Tracks, Tracks

338.KENYATAAN TAWARAN - Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang Dan Mengujilari Mesin-Mesin Untuk Jabatan-Jabatan Di Fakulti Seni Lukis & Seni Reka, UiTM Shah Alam
UiTM/PER/T/2/6/15
Universiti Teknologi Mara
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
26-03-2015
Send: 
26-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/02/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing / Mesin, Machine, Kelengkapan Bengkel, Workshop Equipment, Kelengkapan Khusus, Specialized Equipment

339.NOTIS SEBUT HARGA (TAWARAN TERBUKA) - Supply And Delivery Of Mild Steel Cabinets To Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd
QUO/CA/06/15 (PS)
Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-03-2015
Send: 
05-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/02/2015
Pulau Pinang/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Pembuat Bahan Binaan, Construction Materials Manufacturer, Building Materials Manufacturer, Pembuat Peralatan Sukatan, Pembuat Peralatan Ukuran, Measurement Equipment Manufacturer, Mild Steel Cabinets

340.KENYATAAN SEBUTHARGA - Fluorouracil 1G/20ML Injection
HPP/U/29/2015
Hospital Pulau Pinang
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-03-2015
Send: 
04-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
24/02/2015
Pulau Pinang/ Perkhidmatan, Services / Dadah Berjadual, Dadah, Scheduled Drugs, Drugs, Racun Berjadual, Racun, Scheduled Poison, Poison, Ubat Tidak Berjadual, Non Scheduled Medicine, Ubat, Medicine, Medication, Perubatan, Medical, Fluorouracil Injection

341.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Menaiktaraf Loji Kumbahan Dan Kerja Berkaitan Di Apartment KWSP Port Dickson Negeri Sembilan
18/3/5-0550-1(25)/2015
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-03-2015
Send: 
16-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/02/2015
Negeri Sembilan/ Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Penyenggaraan Sistem Pembentongan, Sewerage System Maintenence, Loji Kumbahan, Sewage Plant

342.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perolehan Item Keselamatan Kemeja T Latihan & Seluar Latihan
SH 19/2015
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-03-2015
Send: 
02-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Pakaian, Clothing, Clothes, Pakaian Keselamatan, Safety Clothing, Kelengkapan Pakaian Keselamatan, Safety Clothing Equipment, Aksesori Pakaian Keselamatan, Safety Clothing Accessories, Kameja T Latihan, Seluar Latihan

343.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perisian Sigma XL, Minitab 17 Dan Dewan Eja Pro 8
SH 15/2015
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-03-2015
Send: 
03-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Sigma XL, Minitab 17, Dewan Eja Pro 8

344.NOTIS / IKLAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Di Zoo Taiping & Night Safari, MP Taiping (Pakej I)
Q/JKS/PENJ.5/ 01 /2015
Majlis Perbandaran Taiping
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-03-2015
Send: 
03-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/02/2015
Perak/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

345.QUOTATION NOTICE - To Fabricate, Supply, Test And Commissioning 18 Units Drive PCB Of IGBT Inverter Unit And 14 Units PCB Of DC/AC Inverter For EMU Class 83
20004836
Keretapi Tanah Melayu Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
10-03-2015
(-)
Ad:
24/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Keretapi, Train, Peralatan Keretapi, Train Equipment, Alat Ganti Keretapi, Train Spare Parts, Aksesori Keretapi, Train Accessories, Lokomotif, Locomotive

346.KENYATAAN SEBUTHARGA - Carbetocin 100MCG/ML Injection
HPP/U/28/2015
Hospital Pulau Pinang
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-03-2015
Send: 
04-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
24/02/2015
Pulau Pinang/ Perkhidmatan, Services / Dadah Berjadual, Dadah, Scheduled Drugs, Drugs, Racun Berjadual, Racun, Scheduled Poison, Poison, Ubat Tidak Berjadual, Non Scheduled Medicine, Ubat, Medicine, Medication, Perubatan, Medical, Carbetocin Injection

347.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sugammadex 100MG/ML Injection
HPP/U/27/2015
Hospital Pulau Pinang
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-03-2015
Send: 
04-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
24/02/2015
Pulau Pinang/ Perkhidmatan, Services / Dadah Berjadual, Dadah, Scheduled Drugs, Drugs, Racun Berjadual, Racun, Scheduled Poison, Poison, Ubat Tidak Berjadual, Non Scheduled Medicine, Ubat, Medicine, Medication, Perubatan, Medical, Sugammadex Injection

348.KENYATAAN SEBUT HARGA - Cadangan Perkhidmatan Pengurusan Sistem Keselamatan Maklumat (ISMS) Dan Pelan Pemulihan Bencana (DRP)
086/2015/11
Majlis Amanah Rakyat (MARA)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-03-2015
Send: 
05-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Data Management, Pengurusan Data, Sistem Keselamatan Maklumat, ISMS, Pelan Pemulihan Bencana, DRP

349.NOTIS SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Kecemasan Di PLPL TUDM Kem Kinrara Untuk Tempoh Satu (1) Tahun
SEBUTHARGA JKR (WP/KL) No: A 03 / 2015
JKR WP (KL)
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
05-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/02/2015
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Perpaipan, Paip, Plumbing, Piping, Pipe, Kerja Penyenggaraan Bangunan, Building Maintenance Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Penyenggaraan Sistem Pembentungan, Penyenggaraan Sistem Bekalan Air, Sewerage System Maintenance, Water Supply System Maintenance

350.NOTIS SEBUT HARGA - Kerja-Kerja Melaksanakan Imprint Concrete Di Laluan Terbuka Dan Laluan Berbumbung, Dinding Penghadang Bagi Penghawa Dingin Serta Lain-Lain Kerja Di Cadangan Pembinaan Surau Di Majlis Sukan Negara, Bukit Jalil, Kuala Lumpur
SEBUTHARGA JKR (WP/KL) No: A 6/2015
JKR WP (KL)
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-03-2015
Send: 
17-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Melaksanakan, Implementation / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Kerja Ubahsuai, Renovation Works, Renovate Works, Ubahsuai, Renovation, Renovate, Imprint Concrete

351.KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA - Perkhidmatan Penyelenggaraan MAT95 XP High Resolution Gas Chromatography Mass Spectrometer Di Ibu Pejabat Jabatan Kimia Malaysia, Petaling Jaya, Selangor
JKM/PJ/(S)/SBH-B/M-15/2015
Jabatan Kimia Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-03-2015
Send: 
03-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
24/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Alat Kelengkapan Perubatan, Alat Kelengkapan Makmal, Medical Equipment, Mesin, Machine, Peralatan Makmal, Laboratory Equipment

352.QUOTATION NOTICE - To Repair, Calibrate, Test And Commission Four (4) Units Of Electronic Rack For EMU Class 81
20004835
Keretapi Tanah Melayu Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
10-03-2015
(-)
Ad:
24/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembaikan, Repair, Penyelenggaraan, Maintenance, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Keretapi, Train, Peralatan Keretapi, Train Equipment, Alat Ganti Keretapi, Train Spare Parts, Aksesori Keretapi, Train Accessories, Lokomotif, Locomotive, Electronic Rack

353.QUOTATION NOTICE - Four (4) Line Items Of Acrylic Spray, Busmann 1 amps Fast Acting Glass Tube, Single Phase AC Voltage Regulator And Prestar Basket Troley
20004821
Keretapi Tanah Melayu Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
10-03-2015
(-)
Ad:
24/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply / Keretapi, Train, Peralatan Keretapi, Train Equipment, Alat Ganti Keretapi, Train Spare Parts, Aksesori Keretapi, Train Accessories, Lokomotif, Locomotive, Acrylic Spray, Busmann 1 amps Fast Acting Glass Tube, Single Phase AC Voltage Regulator, Prestar Basket Troley

354.QUOTATION NOTICE - Three (3) Line Items Of Spare Parts For EMU Maintenance, Relay Type R15, Off Delay Timer And Quick Acting Switch EMU 83 Class
20004817
Keretapi Tanah Melayu Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
10-03-2015
(-)
Ad:
24/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Penyelenggaraan, Maintenance / Keretapi, Train, Peralatan Keretapi, Train Equipment, Alat Ganti Keretapi, Train Spare Parts, Aksesori Keretapi, Train Accessories, Lokomotif, Locomotive, Relay Type R15, Off Delay Timer, Quick Acting Switch

355.KENYATAAN SEBUT HARGA - Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah 62 Unit Komputer Peribadi Dan Perisian Untuk Kegunaan Pusat Pengajian Siswazah, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Kampus Gong Badak, Terengganu Darul Iman
UniSZA.B/2/KP6/756-2 Jld. 15 (2015-06)
Universiti Sultan Zainal Abidin
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-03-2015
Send: 
08-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/02/2015
Terengganu/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit, Data Management, Pengurusan Data, ICT Security, Firewall, Encryption, PKI, Anti Virus, Keselamatan ICT, Penyulitan, Multimedia, Products, Video Conferencing, Web Cast, Graphic Design, Animation, Produk, Persidangan Video, Reka Bentuk Grafik, Animasi, Hardware Leasing, Hardware Renting, Software Leasing, Perkakasan Pajakan, Perkakasan Menyewa, Perisian Pajakan, Geographic Information System, GIS, Sistem Maklumat Geografi, Pembuat Komputer, Computer Manufacturer, Pembuat Kelengkapan Komputer, Pembuat Peralatan Komputer, Computer Equipment Manufacturer, Pembuat Perkakasan Komputer, Computer Hardware Manufacturer, Pembuat Komponen Komputer, Computer Component Manufacturer

356.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Memasang, Mengkonfigurasi, Menguji Terima, Mentauliah Dan Menyelenggara (Dalam Tempoh Jaminan) Next Generation Firewall (NGFW) Di Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
UPNM(PB)03.02/01(2015)(8)
Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-03-2015
Send: 
03-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Penyelenggaraan, Maintenance, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Perkakasan, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit, Data Management, Pengurusan Data, ICT Security, Firewall, Encryption, PKI, Anti Virus, Keselamatan ICT, Penyulitan

357.KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA BIL. 13/2015 - Supply, Installation, Testing And Commissioning Of Gel Permeation Chromatography (GPC) System
SS 14/2015
Sirim Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-03-2015
Send: 
04-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/02/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment Accessories, Mesin, Machine, Kelengkapan Bengkel, Workshop Equipment, Gel Permeation Chromatography, GPC

358.KENYATAAN TAWARAN - Sebutharga Kerja-Kerja Menanggal Dan Memasang Baru Jubin, Dinding, Kertas Dinding Dan Mengikis Cat Sediada Bagi Pejabat Perpustakaan Dan Pengurusan Ilmu, Kampus Kota
UMK(LIB)/S/04/2015
Universiti Malaysia Kelantan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-03-2015
Send: 
01-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
24/02/2015
Kelantan/ Perkhidmatan, Services, Pemasangan, Installation / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Jubin, Tile, Dinding, Wall, Kertas Dinding, Wallpaper

359.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Mencetak Dan Menghantar Buku-Buku Terbitan UTHM Untuk Pejabat Penerbit, UTHM
UTHM/PT.31(S)/001/2015
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
05-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/02/2015
Johor/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Mencetak Buku, Books Printing, Mencetak Majalah, Magazines Printing, Mencetak, Printing, Print

360.QUOTATION NOTICE - Ten (10) Units Of Power Supply Model DSD-CC21B (OEM) For EMU 83 Class
20004816
Keretapi Tanah Melayu Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
10-03-2015
(-)
Ad:
24/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply / Keretapi, Train, Peralatan Keretapi, Train Equipment, Alat Ganti Keretapi, Train Spare Parts, Aksesori Keretapi, Train Accessories, Lokomotif, Locomotive, Power Supply, Model DSD CC21B

361.KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA - Sebutharga Bagi Kursus Building On The Changing Learning Landscape Di Bawah Program Pembangunan Kemahiran (PPK) Pusat Latihan Pengajar Dan Kemahiran Lanjutan (CIAST), Shah Alam, Selangor
CIAST(S) 700-5/2-19/2015
Pusat Latihan Pengajar Dan Kemahiran Lanjutan (Ciast)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-03-2015
Send: 
02-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Khidmat Latihan, Training Services, Tenaga Pengajar, Instructors, Moderator, Negotiator

362.KENYATAAN SEBUT HARGA - Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mengkonfigurasi, Mengujilari Dan Mentauliah Satu (1) Unit Traktor 90HP Dan Implemen Untuk Ladang Pasir Akar, Fakulti Biosumber Dan Industri Makanan, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) Kampus Tembila Besut, Terengganu Darul Iman
UniSZA.B/2/KP6/756-2 Jld. 15 (2015-05)
Universiti Sultan Zainal Abidin
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-03-2015
Send: 
03-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/02/2015
Terengganu/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Jentera Berat, Heavy Machinery, Traktor 90HP, Implemen

363.KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA - Sebutharga Bagi Kursus Branding On Me The Art Of Creating A Great Trainer Brand Di Bawah Program Pembangunan Kemahiran (PPK) Pusat Latihan Pengajar Dan Kemahiran Lanjutan (CIAST), Shah Alam, Selangor
CIAST(S) 700-5/2-18/2015
Pusat Latihan Pengajar Dan Kemahiran Lanjutan (Ciast)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-03-2015
Send: 
02-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Khidmat Latihan, Training Services, Tenaga Pengajar, Trainers, Instructors, Moderator, Negotiator

364.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menghantar Bekalan Alat Tulis Untuk Kegunaan Majlis Perbandaran Nilai Bagi Tahun 2015
Q/9/2015 (JKP)
Majlis Perbandaran Nilai Negeri Sembilan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-03-2015
Send: 
03-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/02/2015
Negeri Sembilan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Alat Tulis, Alatulis, Stationery, Stationeries

365.NOTIS SEBUT HARGA - Membekal, Memasang Dan Mengujilaksana Katrij Penapis Udara Dan Automatic Reverse Pulse Cleaning Solenoid Valve Baru Dan Belum Terpakai Serta Menyelenggara Sistem Pengumpulan Habuk Di Loji Pemprosesan Cucian Kering Dan Basah, Lembaga Lada Malaysia Kuching Sarawak
NO. SEBUT HARGA : MPB/2015/B12/K4
Lembaga Lada Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-03-2015
Send: 
11-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/02/2015
Sarawak/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing / Katrij Penapis Udara, Automatic Reverse Pulse Cleaning Solenoid Valve, Air Filters Cartridge, Mesin, Mesin Pengeluaran, Mesin Khusus, Kelengkapan Khusus, Machine, Production Machine, Specialized Machine, Specialized Equipment

366.KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA - Sebutharga Bagi Kursus Risk Assessment & Risk Management In Training And Developement Dibawah Program Pembangunan Kemahiran (PPK) Pusat Latihan Pengajar Dan Kemahiran Lanjutan (CIAST), Shah Alam, Selangor
CIAST(S) 700-5/2-17/2015
Pusat Latihan Pengajar Dan Kemahiran Lanjutan (Ciast)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-03-2015
Send: 
02-03-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Khidmat Latihan, Training Services, Tenaga Pengajar, Instructors, Moderator, Negotiator, Kursus, Courses

367.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Membekal Dan Menghantar Bekalan Alat Tulis Komputer (Ink, Catridge & Ribbon) Majlis Perbandaran Nilai Tahun 2015
Q/3-1/2015 (JKP)
Majlis Perbandaran Nilai Negeri Sembilan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-03-2015
Send: 
03-03-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/02/2015
Negeri Sembilan/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Alatulis, Alat Tulis, Stationery, Stationeries, Pembuat Alat Tulis, Stationeries Manufacturer, Ink, Cartridge, Ribbon, Toner, Dakwat

368.TAWARAN SEBUTHARGA - Cadangan Menaiktaraf Jalan Dan Longkang Serta Kerja Berkaitan Di Terminal Sentral, Indera Mahkota, Kuantan
MPK/J/A/W/SH:10/2015
Majlis Perbandaran Kuantan
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-03-2015
Send: 
05-03-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/02/2015
Pahang/ Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Road, Kerja Jalan, Road Works, Bahu Jalan, Kaki Lima, Pavement, Longkang, Drain

369.KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA - Perkhidmatan Mengemas Dan Mencuci Bilik (House Keeping) Serta Membersih Bangunan Asrama Dan Bangunan Kuarters Di Akademi Percukaian Malaysia (APM), Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM)
APM BIL 03/2015
Lembaga Hasil Dalam Negeri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-03-2015
Send: 
10-03-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/02/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Mencuci Bilik, House Keeping

370.KENYATAAN TAWARAN - Membekal, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Komputer Desktop Dan Komputer Riba Untuk Kegunaan Rasmi Kakitangan Lembaga Getah Malaysia
LGM/SH/BPPKS/UTM/9/2015
Lembaga Getah Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-03-2015
Send: 
02-03-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
24/02/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, Komp