Search Results for ALL Tenders


TITLEQUALIFICATIONDOCUMENTSPECIALIAZATION
1.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Longkang Dan Sistem Perparitan Di Zon R Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 364/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Longkang, Drain

2.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Pemotongan Rumput, Membersihkan Kawasan Dan Mencuci Bangunan Luar Dan Dalam Dewan Dan Pejabat Majlis Perwakilan Penduduk (MPP) Di Zon 11 Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 375/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Pemotongan Rumput, Grass Cutting, Rumput, Grass, Mencuci Bangunan

3.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Pemotongan Rumput, Membersihkan Kawasan Dan Mencuci Bangunan Luar Dan Dalam Dewan Dan Pejabat Majlis Perwakilan Penduduk (MPP) Di Zon 12 Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 376/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Pemotongan Rumput, Grass Cutting, Rumput, Grass, Mencuci Bangunan

4.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Pemotongan Rumput, Membersihkan Kawasan Dan Mencuci Bangunan Luar Dan Dalam Dewan Dan Pejabat Majlis Perwakilan Penduduk (MPP) Di Zon 8 Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 372/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Pemotongan Rumput, Grass Cutting, Rumput, Grass, Mencuci Bangunan

5.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Pemotongan Rumput, Membersihkan Kawasan Dan Mencuci Bangunan Luar Dan Dalam Dewan Dan Pejabat Majlis Perwakilan Penduduk (MPP) Di Zon 9 Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 373/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Pemotongan Rumput, Grass Cutting, Rumput, Grass, Mencuci Bangunan

6.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Pemotongan Rumput, Membersihkan Kawasan Dan Mencuci Bangunan Luar Dan Dalam Dewan Dan Pejabat Majlis Perwakilan Penduduk (MPP) Di Zon 10 Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 374/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Pemotongan Rumput, Grass Cutting, Rumput, Grass, Mencuci Bangunan

7.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Longkang Dan Sistem Perparitan Di Zon K Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 357/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Longkang, Drain

8.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Longkang Dan Sistem Perparitan Di Zon O Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 361/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Longkang, Drain

9.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Longkang Dan Sistem Perparitan Di Zon Q Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 363/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Longkang, Drain

10.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Pemotongan Rumput, Membersihkan Kawasan Dan Mencuci Bangunan Luar Dan Dalam Dewan Dan Pejabat Majlis Perwakilan Penduduk (MPP) Di Zon 4 Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 368/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Pemotongan Rumput, Grass Cutting, Rumput, Grass, Mencuci Bangunan

11.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Pemotongan Rumput, Membersihkan Kawasan Dan Mencuci Bangunan Luar Dan Dalam Dewan Dan Pejabat Majlis Perwakilan Penduduk (MPP) Di Zon 5 Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 369/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Pemotongan Rumput, Grass Cutting, Rumput, Grass, Mencuci Bangunan

12.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Pemotongan Rumput, Membersihkan Kawasan Dan Mencuci Bangunan Luar Dan Dalam Dewan Dan Pejabat Majlis Perwakilan Penduduk (MPP) Di Zon 7 Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 371/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Pemotongan Rumput, Grass Cutting, Rumput, Grass, Mencuci Bangunan

13.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Pemotongan Rumput, Membersihkan Kawasan Dan Mencuci Bangunan Luar Dan Dalam Dewan Dan Pejabat Majlis Perwakilan Penduduk (MPP) Di Zon 6 Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 370/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Pemotongan Rumput, Grass Cutting, Rumput, Grass, Mencuci Bangunan

14.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Pemotongan Rumput, Membersihkan Kawasan Dan Mencuci Bangunan Luar Dan Dalam Dewan Dan Pejabat Majlis Perwakilan Penduduk (MPP) Di Zon 3 Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 367/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Pemotongan Rumput, Grass Cutting, Rumput, Grass, Mencuci Bangunan

15.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Pemotongan Rumput, Membersihkan Kawasan Dan Mencuci Bangunan Luar Dan Dalam Dewan Dan Pejabat Majlis Perwakilan Penduduk (MPP) Di Zon 2 Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 366/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Pemotongan Rumput, Grass Cutting, Rumput, Grass, Mencuci Bangunan

16.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Longkang Dan Sistem Perparitan Di Zon P Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 362/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Longkang, Drain

17.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Longkang Dan Sistem Perparitan Di Zon N Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 360/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Longkang, Drain

18.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Longkang Dan Sistem Perparitan Di Zon M Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 359/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Longkang, Drain

19.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Longkang Dan Sistem Perparitan Di Zon L Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 358/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Longkang, Drain

20.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Longkang Dan Sistem Perparitan Di Zon F Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 352/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Longkang, Drain

21.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Longkang Dan Sistem Perparitan Di Zon G Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 353/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Longkang, Drain

22.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Longkang Dan Sistem Perparitan Di Zon J Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 356/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Longkang, Drain

23.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Longkang Dan Sistem Perparitan Di Zon H Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 354/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Longkang, Drain

24.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Longkang Dan Sistem Perparitan Di Zon I Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 355/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Longkang, Drain

25.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Longkang Dan Sistem Perparitan Di Zon D Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 350/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Longkang, Drain

26.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Longkang Dan Sistem Perparitan Di Zon E Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 351/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Longkang, Drain

27.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Longkang Dan Sistem Perparitan Di Zon C Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 349/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Longkang, Drain

28.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Membekal, Menghantar Dan Memasang Tong Sampah Di Taman Tasik Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 342/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery / Kelengkapan Awam, Kemudahan Awam, Public Equipment, Public Utilities, Pembuat Kelengkapan Awam, Pembuat Kemudahan Awam, Public Equipment Manufacturer, Public Utilities Manufacturer, Tong Sampah, Garbage Can

29.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang Dan Mengujiterima Perisian AutoCad 2015 / Versi Terkini Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 345/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing / Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Perisian AutoCad

30.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang Dan Mengujiterima Perkakasan Dan Perisian Data Storage Solution Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 346/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Data Storage Solution

31.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Longkang Dan Sistem Perparitan Di Zon B Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 348/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Longkang, Drain

32.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang Dan Mengujiterima Sistem Pelarasan Berpusat Dan Sistem Perundangan Berpusat Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 344/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing / Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Sistem Pelarasan Berpusat, Sistem Perundangan Berpusat

33.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Perkhidmatan Pembersihan Awam Di Zon SA JP-2 Persiaran Perusahaan, Seksyen 23, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 383/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Garbage Removal, Rubbish, Garbage, Pembersihan Awam, General Cleaning

34.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Tawaran Semula Bagi Cadangan Perkhidmatan Penangkapan Anjing Dan Pemusnahan Anjing Berkeliaran Di Kawasan Pentadbiran Majlis Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 385/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Destruction Dogs, Anjing, Dog, Pemusnahan Anjing, Penangkapan Anjing, Catching Dog, Menangkap Haiwan, Animal Catching

35.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Perkhidmatan Pencucian Dan Pembersihan Luar Dan Dalam Pejabat Cawangan Kota Kemuning Dan Perpustakaan Anggerik Vanilla (PAV), Seksyen 31, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 384/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning

36.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Perkhidmatan Pembersihan Awam Di Zon SA JP-5 Persiaran Elmina, Seksyen U17, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 382/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal, Pembersihan Awam, General Cleaning

37.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Pemotongan Rumput, Membersihkan Kawasan Dan Mencuci Bangunan Luar Dan Dalam Dewan Dan Pejabat Majlis Perwakilan Penduduk (MPP) Di Zon 13 Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 377/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Pemotongan Rumput, Grass Cutting, Rumput, Grass, Mencuci Bangunan

38.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Perkhidmatan Pembersihan Awam Di Zon SA24 (B), Seksyen 31, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 378/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal, Pembersihan Awam, General Cleaning

39.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Perkhidmatan Pembersihan Gerai Majlis Di Zon SA-G16, Seksyen U5, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 379/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal, Pembersihan Gerai, Stall Cleaning

40.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Perkhidmatan Pembersihan Awam Di Zon SA4 (H), Seksyen 7, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 380/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal, Pembersihan Awam, General Cleaning

41.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Perkhidmatan Pembersihan Awam Di Zon SA34 (G), Seksyen U8, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 381/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal, Pembersihan Awam, General Cleaning

42.TENDER NOTICE - Tender For The Renting Of Cafeteria At The Miri Handicraft Centre, Miri
Cont. No. MCC/LS/CONT-10/2015
Majlis Bandaraya Miri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-12-2014
Send: 
05-12-2014
(11.00 a.m.)
Ad:
26/11/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Cafeteria, Kafeteria, Cafe, Kafe, Makanan Bermasak, Makanan, Cooked Food, Food

43.KENYATAAN SEBUT HARGA - Membekal, Menghantar, Memasang Dan Menguji Satu (1) Unit Design Jet Scanner Untuk Penyelidikan, Pembelajaran Bagi Kegunaan Institut Penyelidikan Alam Sekitar Pantai Timur (ESERI), Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA), Kuala Terengganu, Terengganu
UniSZA.B/2/KP6/756-2 Jld. 14 (2014-75)
Universiti Sultan Zainal Abidin
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-12-2014
Send: 
03-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
26/11/2014
Terengganu/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing / Mesin Pejabat, Office Machine, Aksesori Mesin Pejabat, Office Machine Accessories, Design Jet Scanner

44.KENYATAAN TENDER - Tender For Proposed Slaughtering Of Pigs, General Cleaning Of Abattoir And Service Maintenance Of Mechanical And Electrical Parts And Equipments At Councils Abattoir At Lot 1062, Krokop Lorong 2, Miri For Year 2015
Tender No. MCC/PH-6/2015
Majlis Bandaraya Miri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-12-2014
Send: 
05-12-2014
(11.00 am)
Ad:
26/11/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric

45.TENDER NOTICE - Tender For Operation And Maintenance Of Council(s) Public Toilets For Zone B (Re-Tender)
22/2015/PCM
Majlis Bandaraya Miri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-12-2014
Send: 
05-12-2014
(Before 11.00 a.m.)
Ad:
26/11/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Public Toilets, Tandas Awam, Tandas, Toilets

46.TENDER NOTICE - Tender For Proposed Landscaping Works (Design And Build) From Curtin University Junction To Asean Bridge / Miri Port Traffic Light, Miri
Cont. No. MCC/LS/PRO/5-2015
Majlis Bandaraya Miri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-12-2014
Send: 
05-12-2014
(11.00 a.m.)
Ad:
26/11/2014
Sarawak/ Pembinaan, Construction, Merekabentuk, Design / Kerja Pembinaan, Construction Works, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Lanskap, Landskap, Landscape, Landscaping, Landscaping Works, Kerja Landskap

47.TENDER NOTICE - Tender For Proposed Landscaping Works (Design And Build) From E-Mart Junction To Curtin University Junction, Miri
Cont. No. MCC/LS/PRO/4-2015
Majlis Bandaraya Miri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-12-2014
Send: 
05-12-2014
(11.00 a.m.)
Ad:
26/11/2014
Sarawak/ Pembinaan, Construction, Merekabentuk, Design / Kerja Pembinaan, Construction Works, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Lanskap, Landskap, Landscape, Landscaping, Landscaping Works, Kerja Landskap

48.IKLAN SEBUT HARGA - Cadangan Kerja-Kerja Menaiktaraf Satu (1) Unit Bangunan Pejabat Kepada Kuarters, Membaiki Dan Membaikpulih Dua (2) Unit Kuarters Sedia Ada, Dataran Kejat Serta Kerja-Kerja Berkaitan Dengannya Di Pejabat LKTN Kawasan Rompin, Pahang Kelantan Untuk Lembaga Kenaf Dan Tembakau Negara
LKTN/ (S)/180/14 JLD.69(31)
Lembaga Kenaf Dan Tembakau Negara
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Kelantan, Pahang/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kuarters, Quarters, Dataran Kejat

49.QUOTATION - Quotation For Casio Handheld Devices & Zebra Thermal Printers
QUO/IT/27/14(OP)
Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Before 12.00 Noon)
Ad:
26/11/2014
Pulau Pinang/ Perkhidmatan, Services / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, Casio Handheld Devices, Zebra Thermal Printers

50.KENYATAAN TENDER - Tender For The Landscaping Maintenance At Area 9, Miri
Cont. No. MCC/LS/CONT-9/2015
Majlis Bandaraya Miri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
01-12-2014
(Before 12.00 Noon)
Ad:
26/11/2014
Sarawak/ Penyelenggaraan, Maintenance / Lanskap, Seni Taman, Landskap, Landscape, Landscaping

51.KENYATAAN TENDER - Tender For Proposed Landscaping Works From Pujut 7 Junction To Pujut 7 Bridge, Miri
Cont. No. MCC/LS/CONT-9/2015
Majlis Bandaraya Miri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
01-12-2014
(Before 12.00 Noon)
Ad:
26/11/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Lanskap, Seni Taman, Landskap, Landscape, Landscaping

52.KENYATAAN TAWARAN TENDER - Pelupusan Aset Alih Kerajaan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-12-2014
Send: 
05-12-2014
(11.00 Pagi)
Ad:
26/11/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Barang Terpakai, Barang Lusuh, Used Items, Scrap Items, Biomate Organic Waste On Site Composting Machine, Biomate Organic Waste

53.KENYATAAN TENDER - Tender For Proposed Landscaping Works From Pujut 7 Bridge To Go_Cart Track Junction, Miri
Cont. No. MCC/LS/CONT-9/2015
Majlis Bandaraya Miri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
01-12-2014
(Before 12.00 Noon)
Ad:
26/11/2014
Sarawak/ Penyelenggaraan, Maintenance / Lanskap, Seni Taman, Landskap, Landscape, Landscaping

54.TENDER NOTICE - Tender For Proposed Landscaping Works (Design And Build) From Go-Kart Junction To Emart Junction, Miri
Cont. No. MCC/LS/PRO/3-2015
Majlis Bandaraya Miri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-12-2014
Send: 
05-12-2014
(11.00 a.m.)
Ad:
26/11/2014
Sarawak/ Pembinaan, Construction, Merekabentuk, Design / Kerja Pembinaan, Construction Works, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Lanskap, Landskap, Landscape, Landscaping, Landscaping Works, Kerja Landskap

55.TENDER NOTICE - Tender For Operation And Maintenance Of Council(s) Public Toilets For Zone A (Re-Tender)
21/2015/PCM
Majlis Bandaraya Miri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-12-2014
Send: 
05-12-2014
(Before 11.00 a.m.)
Ad:
26/11/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Public Toilets, Tandas Awam, Tandas, Toilets

56.TAWARAN SEBUTHARGA - Perolehan Pembangunan Sistem MyAset Bagi Bahagian Pengurusan Aset Dan Kualiti (BPAK), Jabatan Khidmat Pengurusan, Majlis Perbandaran Kajang
MPKj S 200/2014
Majlis Perbandaran Kajang
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Data, Sistem MyAset

57.TAWARAN SEBUTHARGA - Sebutharga Membekal Perabot Dan Kelengkapan Pejabat Majlis Perbandaran Kajang
MPKj S 201/2014
Majlis Perbandaran Kajang
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply / Perabot, Furniture, Kelengkapan Perabot, Furniture Equipment, Mesin Pejabat, Office Machine, Aksesori Mesin Pejabat, Office Machine Accessories, Perkakas Elektrik, Aksesori Perkakas Elektrik, Electrical Appliances, Electrical Appliances Accessories, Bahan Tarpaulin, Kanvas, Tarpaulin Material, Canvas

58.KENYATAAN TENDER - Tender For The Landscaping Maintenance At Area 8, Miri
Cont. No. MCC/LS/CONT-8/2015
Majlis Bandaraya Miri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
01-12-2014
(Before 12.00 Noon)
Ad:
26/11/2014
Sarawak/ Penyelenggaraan, Maintenance / Lanskap, Seni Taman, Landskap, Landscape, Landscaping

59.KENYATAAN TENDER - Tender For The Landscaping Maintenance At Area 7, Miri
Cont. No. MCC/LS/CONT-7/2015
Majlis Bandaraya Miri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
01-12-2014
(Before 12.00 Noon)
Ad:
26/11/2014
Sarawak/ Penyelenggaraan, Maintenance / Lanskap, Seni Taman, Landskap, Landscape, Landscaping

60.KENYATAAN TENDER - Tender For The Landscaping Maintenance At Area 6, Miri
Cont. No. MCC/LS/CONT-6/2015
Majlis Bandaraya Miri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
01-12-2014
(Before 12.00 Noon)
Ad:
26/11/2014
Sarawak/ Penyelenggaraan, Maintenance / Lanskap, Seni Taman, Landskap, Landscape, Landscaping

61.KENYATAAN TENDER - Tender For The Landscaping Maintenance At Area 5, Miri
Cont. No. MCC/LS/CONT-5/2015
Majlis Bandaraya Miri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
01-12-2014
(Before 12.00 Noon)
Ad:
26/11/2014
Sarawak/ Penyelenggaraan, Maintenance / Lanskap, Seni Taman, Landskap, Landscape, Landscaping

62.KENYATAAN TENDER - Tender For The Landscaping Maintenance At Area 4, Miri
Cont. No. MCC/LS/CONT-4/2015
Majlis Bandaraya Miri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
01-12-2014
(Before 12.00 Noon)
Ad:
26/11/2014
Sarawak/ Penyelenggaraan, Maintenance / Lanskap, Seni Taman, Landskap, Landscape, Landscaping

63.KENYATAAN TENDER - Tender For The Landscaping Maintenance At Area 3, Miri
Cont. No. MCC/LS/CONT-3/2015
Majlis Bandaraya Miri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
01-12-2014
(Before 12.00 Noon)
Ad:
26/11/2014
Sarawak/ Penyelenggaraan, Maintenance / Lanskap, Seni Taman, Landskap, Landscape, Landscaping

64.KENYATAAN TENDER - Tender For The Landscaping Maintenance At Area 2, Miri
Cont. No. MCC/LS/CONT-2/2015
Majlis Bandaraya Miri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
01-12-2014
(Before 12.00 Noon)
Ad:
26/11/2014
Sarawak/ Penyelenggaraan, Maintenance / Lanskap, Seni Taman, Landskap, Landscape, Landscaping

65.TAWARAN SEBUT HARGA - Sebutharga Membekal Alat Tulis Dan Peralatan Pekerja Majlis Perbandaran Kajang
MPKj S 202/2014
Majlis Perbandaran Kajang
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply / Alatulis, Alat Tulis, Stationery, Stationeries, Kertas, Paper, Bahan Pencuci, Detergent, Bahan Pembersihan, Makanan, Makanan Tin, Makanan Botol, Makanan Bungkus, Food, Cans Food, Bottle Food, Pack Food, Minuman, Minuman Tin, Minuman Botol, Minuman Bungkus, Beverage, Cans Beverage, Bottle Beverage, Pack Beverage

66.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Pemotongan Rumput, Membersihkan Kawasan Dan Mencuci Bangunan Luar Dan Dalam Dewan Dan Pejabat Majlis Perwakilan Penduduk (MPP) Di Zon 1 Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 365/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Pemotongan Rumput, Grass Cutting, Rumput, Grass, Mencuci Bangunan

67.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Longkang Dan Sistem Perparitan Di Zon A Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 347/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Longkang, Drain

68.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Membina Dan Menyiapkan Laluan Trek Di Taman Bukit SUK, Seksyen 5, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 343/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Laluan Trek, Track Route

69.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-16 (2014) - Cadangan Membekal Dan Menghantar Tong Sampah Bagi Pertandingan Zon Bersih Mini (Mini ZeeBee) Antara Majlis Perwakilan Penduduk (MPP) Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 341/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Kelengkapan Awam, Kemudahan Awam, Public Equipment, Public Utilities, Pembuat Kelengkapan Awam, Pembuat Kemudahan Awam, Public Equipment Manufacturer, Public Utilities Manufacturer, Tong Sampah, Garbage Can

70.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Bagi Pembekalan Perabot Untuk Pejabat YBHG. Dato Ketua Setiausaha Dan Bahagian Khidmat Pengurusan Di Aras 8 Dan Aras 9, Blok D3, Kompleks D, Kementerian Sumber Manusia, Putrajaya
X0291011011140034
Kementerian Sumber Manusia Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
02-12-2014
(12:00 PM)
Ad:
26/11/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Pembekalan, Supply / Pembuat Perabot, Furniture Manufacturer, Pembuat Kelengkapan Perabot, Furniture Equipment Manufacturer, Pembuat Aksesori Perabot, Furniture Accessories Manufacturer, Perabot, Furniture

71.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Cash In Transit Di Jabatan Pengangkutan Jalan WP Labuan Untuk Tempoh Dua (2) Tahun
X0311021601140013
Jabatan Pengangkutan Jalan, Sabah
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-12-2014
Send: 
04-12-2014
(12.00 PM)
Ad:
26/11/2014
Wilayah Persekutuan Labuan/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security, Safety, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard, Kawalan Keselamatan Cash In Transit

72.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menghantar Bekalan Barang Bencana Ke Depot Simpanan Keperluan Bencana, Sungai Buloh
X0401060101140003
Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
02-12-2014
(12:00 PM)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Pakaian, Clothing, Clothes, Cloths, Peralatan Domestik, Perkakas Domestik, Domestic Equipment, Domestic Appliances, Pakaian Pakai Buang Kakitangan, Disposbale Staff Clothing, Tekstil Pakai Buang Kakitangan, Disposable Staff Textiles, Pakaian Pakai Buang Pesakit, Disposable Patients Clothing, Tekstil Pakai Buang Pesakit, Disposable Patients Textiles

73.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Penggantian Paip Kondensor Bagi Cooling Tower Di Aras Bumbung Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Bangunan KWSP Perlis
18/3/5-0550-1(177)/2014
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 12:00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Perlis/ Perkhidmatan, Services / Mekanikal, Mechanical, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical Engineering, Kerja Elektrik, Electric Works, Elektrikal, Electrical, Elektrik, Electric, Penyaman Udara, Air Conditioning, Penghawa Dingin, Air Cond, Pengudaraan, Air Conditioner, Ventilation, Ventilator, HVAC

74.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Pelantikan Perunding Pemeriksaan Dan Penilaian Fizikal Keadaan Bangunan KWSP Changkat Raja Chulan Kuala Lumpur
18/3/5-0550-4(3)/2014
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-12-2014
Send: 
05-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Kejuruteraan Struktur, Structural Engineering, Perunding, Perundingan, Consultancy, Consultant, Consulting

75.NOTIS SEBUT HARGA (TAWARAN TERBUKA) - Proposed Upgrading Moulded Case Circuit Breaker (MCCB) From 160Amp To 200Amp And Earth Leakage Circuit Breaker (ELCB) To Combine Earth Fault & Overcurrent (EF/OC) At Taman Kim Pump House, DTL, Penang
QUO/FA/149/14(E)
Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
G1 / G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
16-12-2014
Send: 
16-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Pulau Pinang/ Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Rendah, Voltan, Low Voltage, Voltage, Kerja Am Elektrikal, General Electrical Works, Moulded Case Circuit Breaker, MCCB, Earth Leakage Circuit Breaker, ELCB, Combine Earth Fault, Overcurrent, EF, OC

76.NOTIS SEBUT HARGA (TAWARAN TERBUKA) - To Supply And Install 2 Stainless Steel 304 Mid-Rail Along The Phase 2 Raw Water Chamber Until The Disribution Chamber At Sg Dua WTP And To Supply, Install And Replace 2x2 (Square) Mild Steel Mid-Railing Near To The Old Clear Water Tank At Sg Dua WTP
QUO/PR/36/14 (1135)
Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-12-2014
Send: 
18-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Pulau Pinang/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation / Kerja Kejuteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Penghasilan Khusus, Rawatan Khusus, Specialized Fabrication, Specialized Treatment, Peralatan Mekanikal, Kelengkapan Mekanikal, Mechanical Equipment

77.NOTIS IKLAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Merekacipta, Mencetak Dan Membekalkan Buku Laporan Tahunan 2014, Universiti Tenaga Nasional
UNITEN (MCC) 42/ FY14-15 (T1374614)
Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-12-2014
Send: 
04-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Merekabentuk, Design, Pembekalan, Supply / Mencetak, Buku, Book Printing, Mencetak Majalah, Magazines Printing, Mencetak Laporan Akhbar, Press Report Printing, Mencetak, Printing, Print, Buku Laporan Tahunan, Annual Report

78.NOTIS IKLAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Baikpulih Kerosakan Automatic Barrier Gate System, Universiti Tenaga Nasional, Kampus Putrajaya
UNITEN (FDM) 43/ FY14-15 (T1374714)
Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
PKK: 
CIDB: 
G1 / G2 / G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-12-2014
Send: 
04-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Pembaikan, Repair / Peralatan Kawalan Keselamatan, Security Control Equipment, Perkakas Elektrik, Electric Appliances, Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Kawalan, Keselamatan, Kawalan Keselamatan, Pengawasan, Kamera Litar Tertutup, Security, Safety, Surveillance, CCTV, Closed Circuit Television, Automatic Barrier Gate

79.KENYATAAN TENDER - Tender For The Landscaping Maintenance At Area 1, Miri
Cont. No. MCC/LS/CONT-1/2015
Majlis Bandaraya Miri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
01-12-2014
(Before 12.00 Noon)
Ad:
26/11/2014
Sarawak/ Penyelenggaraan, Maintenance / Lanskap, Seni Taman, Landskap, Landscape, Landscaping

80.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Bagi Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Api Klinik Kesihatan Daerah Kuala Berang, Hulu Terengganu, Terengganu
X0251120801140001
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
02-12-2014
(12.00 PM)
Ad:
26/11/2014
Terengganu/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata, Security Without Firearms, Tanpa Senjata, Without Firearms, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard

81.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Bagi Membekal, Menghantar Dan Memasang Perisian Pengajaran Dan Pembelajaran Bahasa Inggeris Di Kolej Komuniti Hulu Langat Kementerian Pendidikan Malaysia
X0211900272140004
Kementerian Pendidikan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
02-12-2014
(12.00 PM)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery / Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Data

82.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Membekal, Menghantar, Mengujilari Dan Mentauliah Peralatan Makmal Highway Dan Makmal Hidraulik Bagi Program Ijazah (Pakej 5) Di Jabatan Kejuruteraan Awam, Politeknik Ungku Omar, Ipoh
X0211900117140027
Politeknik Ungku Omar
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
02-12-2014
(12.00 PM)
Ad:
26/11/2014
Perak/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment Accessories, Mesin, Kelengkapan Bengkel, Machine, Workshop Equipment, Peralatan Makmal Highway, Makmal Hidraulik

83.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Membekal, Menghantar, Mengujilari Dan Mentauliah Peralatan Makmal Kejuruteraan Alam Sekitar Dan Kualiti Air Dan Makmal Geoteknik Bagi Program Ijazah (Pakej 4) Di Jabatan kejuruteraan Awam, Politeknik Ungku Omar, Ipoh
X0211900117140026
Politeknik Ungku Omar
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
02-12-2014
(12:00 PM)
Ad:
26/11/2014
Perak/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment Accessories, Mesin, Kelengkapan Bengkel, Machine, Workshop Equipment, Peralatan Makmal Kejuruteraan Alam Sekitar, Kualiti Air, Makmal Geoteknik

84.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Menghantar, Mengujilari Dan Mentauliah Peralatan Bengkel Bagi Program Sedia Ada (Pakej 12) Di Jabatan Kejuruteraan Awam, Politeknik Ungku Omar, Ipoh
X0211900117140025
Politeknik Ungku Omar
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
02-12-2014
(12.00 PM)
Ad:
26/11/2014
Perak/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Makmal, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Laboratory Equipment Accessories, Mesin, Machine, Kelengkapan Bengkel, Peralatan Bengkel, Workshop Equipment

85.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 16/2014 - Cadangan Kerja-Kerja Menaiktaraf Lanterna Lampu Jalan Dan Merentang Kabel Di Jalan Playar 15/1, Jalan Sesiku 15/2, Jalan Sepana 15/3, Jalan Gerudi 15/4, Jalan Renggam 15/5, Jalan Bicu 15/6, Jalan Kikir 15/10, Jalan Beliung 15/11, Jalan Gergaji 15/14, Jalan Keluli 15/16, Jalan Ragum 15/17, Dan Jalan Kawat 15/18, Seksyen 15, Shah Alam Di Bawah Peruntukan Kerajaan Persekutuan Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Tender : T308/2014-MIDA
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G4 / G5 / G6 / G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-12-2014
Send: 
23-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Menaiktaraf, Upgrading / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Elektrikal, Elektrik, Electrical Electric, Voltan Rendah, Voltan, Low Voltage, Voltage, Lampu, Pencahayaan, Lamp, Light, Lighting, Specialized Lighting, Kerja Am Elektrikal, General Electrical Works, Lanterna Lampu Jalan, Street Light Lanterna, Cable, Kabel

86.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 16/2014 - Tawaran Semula Cadangan Kerja-Kerja Penjagaan Pokok, Penyelenggaraan Kawasan Dan Pemotongan Rumput Di Kawasan Taman Rekreasi Seksyen 7, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Tender : T307/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-12-2014
Send: 
23-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal, Penjagaan Pokok, Penyelenggaraan Kawasan, Pemotongan Rumput, Pokok, Tree, Rumput, Grass, Grass Cutting, Area Maintenance

87.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 16/2014 - Tawaran Semula Cadangan Kerja-Kerja Merekabentuk, Membekal Dan Memasang Alatan Permainan Bersepadu Di Kawasan Taman Permainan 17/47B, U2/10, U2/42, 6/2, 35/10, 25/20, 26/6, U6/2, 19/9, 8/13, 8/5, 11/6C, U9/24 Dan Taman Sri Buloh U19/HB, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Tender : T306/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-12-2014
Send: 
23-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Merekabentuk, Design / Kelengkapan Awam, Kemudahan Awam, Public Equipment, Public Utilities, Alatan Permainan, Games Utilities

88.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 16/2014 - Tawaran Semula Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Aset Majlis Zon VI (Seksyen U4, U5, U7, U14 Hingga U20 Hingga 25) Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Tender : T305/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-12-2014
Send: 
23-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Mekanikal, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical, Mechanical Engineering, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Rendah, Voltan, Low Voltage, Voltage, Kerja Am Elektrikal, General Electrical Works

89.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Perkhidmatan Kawalan Serangga Dan Mahluk Perosak Di Institut Pendidikan Guru Kampus Tawau
X0211220322140007
Institut Pendidikan Guru Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-12-2014
Send: 
03-12-2014
(12:00 PM)
Ad:
26/11/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Serangga Perosak, Pest Control, Anti Termite

90.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Perkhidmatan Kerja-Kerja Perpindahan Barang-Barang Kelengkapan Pejabat Bahagian Pengurusan Psikologi, Bahagian Pengurusan Maklumat Dan Bahagian Khidmat Pengurusan Cyberjaya Di Bangunan Jabatan Perkhidmatan Awam Cyberjaya Ke Bangunan Menara Seri Wilayah Dan Jabatan Perkhidmatan Awam, Kompleks C Putrajaya
X0112010101140035
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-12-2014
Send: 
04-12-2014
(12:00 PM)
Ad:
26/11/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services / Pengangkutan Lori, Lorry Transportation, Agen Penghantaran, Delivery Agent, Pembungkusan, Penyimpanan, Packaging, Storage

91.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Perkhidmatan Perpindahan Peralatan ICT Bagi Bahagian Pengurusan Maklumat Dan Bahagian Pengurusan Psikologi Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia Di Cyberjaya Ke Bangunan Menara Seri Wilayah, Presint 2, Putrajaya Dan Bangunan JPA Di Kompleks C, Putrajaya
X0112010101140034
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-12-2014
Send: 
04-12-2014
(12:00 PM)
Ad:
26/11/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit, ICT Security, Firewall, Encryption, PKI, Anti Virus, Keselamatan ICT, Penyulitan, Multimedia, Products, Video Conferencing, Web Cast, Graphic Design, Animation, Produk, Persidangan Video, Reka Bentuk Grafik, Animasi

92.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 16/2014 - Tawaran Semula Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Aset Majlis Zon V (Seksyen U1 Hingga U3, U6, U8 Hingga U13) Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Tender : T304/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-12-2014
Send: 
23-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Mekanikal, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical, Mechanical Engineering, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Rendah, Voltan, Low Voltage, Voltage, Kerja Am Elektrikal, General Electrical Works

93.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 16/2014 - Cadangan Perkhidmatan Pembersihan Awam Di Zon SA 43 (B) Seksyen U19, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam.
No. Tender : T295/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-12-2014
Send: 
23-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

94.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 16/2014 - Cadangan Perkhidmatan Pembersihan Awam Di Zon SA 6 (B) Seksyen 9, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam.
No. Tender : T294/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-12-2014
Send: 
23-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

95.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 16/2014 - Cadangan Perkhidmatan Pembersihan Awam Di Zon SA 27 (C) Seksyen 35, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam.
No. Tender : T293/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-12-2014
Send: 
23-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

96.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 16/2014 - Cadangan Perkhidmatan Pembersihan Awam Di Zon SA 34 (D) Seksyen U8, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam.
No. Tender : T292/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-12-2014
Send: 
23-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

97.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 16/2014 - Tawaran Semula Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Aset Majlis Zon IV (Seksyen 26 Hingga 36) Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Tender : T303/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-12-2014
Send: 
23-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Mekanikal, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical, Mechanical Engineering, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Rendah, Voltan, Low Voltage, Voltage, Kerja Am Elektrikal, General Electrical Works

98.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 16/2014 - Tawaran Semula Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Aset Majlis Zon III (Seksyen 20 Hingga 25) Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Tender : T302/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-12-2014
Send: 
23-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Mekanikal, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical, Mechanical Engineering, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Rendah, Voltan, Low Voltage, Voltage, Kerja Am Elektrikal, General Electrical Works

99.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 16/2014 - Tawaran Semula Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Aset Majlis Zon II (Seksyen 15 Hingga 19) Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Tender : T301/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-12-2014
Send: 
23-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Mekanikal, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical, Mechanical Engineering, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Rendah, Voltan, Low Voltage, Voltage, Kerja Am Elektrikal, General Electrical Works

100.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 16/2014 - Cadangan Perkhidmatan Pembersihan Awam Di Zon SA3 Seksyen 6, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam.
No. Tender : T288/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-12-2014
Send: 
23-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

101.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 16/2014 - Cadangan Perkhidmatan Pembersihan Awam Di Zon SA JP-1, Persiaran Jubli Perak Seksyen 17 Hingga Seksyen 22, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam.
No. Tender : T287/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-12-2014
Send: 
23-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

102.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 16/2014 - Cadangan Perkhidmatan Pembersihan Awam Di Zon SA 32 (J) Seksyen U5, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam.
No. Tender : T286/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-12-2014
Send: 
23-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

103.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 16/2014 - Cadangan Perkhidmatan Pembersihan Awam Di Zon SA 30 (C) Seksyen U2, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam.
No. Tender : T285/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-12-2014
Send: 
23-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

104.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 16/2014 - Cadangan Kerja-Kerja Menaiktaraf Laluan Keluar Masuk Sediaada Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Wisma MBSA, Seksyen 14, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Tender : T283/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-12-2014
Send: 
23-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

105.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 16/2014 - Cadangan Kerja-Kerja Menaiktaraf Kawasan Tempat Letak Kereta MBSA Di Wisma MBSA, Seksyen 14, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Tender : T282/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-12-2014
Send: 
23-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kawasan Tempat Letak Kereta, Parking, Parking Lot

106.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 16/2014 - Cadangan Perkhidmatan Pembersihan Longkang Besar Di Zon SA-LB18, Seksyen 32 Dan Seksyen 33, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam.
No. Tender : T299/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-12-2014
Send: 
23-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

107.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 16/2014 - Cadangan Perkhidmatan Pembersihan Awam Di Zon SA JP-4, Persiaran Neutron Dan Elektron, Seksyen U16, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam.
No. Tender : T298/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-12-2014
Send: 
23-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

108.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 16/2014 - Cadangan Perkhidmatan Pembersihan Awam Di Zon SA JP-3, Persiaran Metafasa Seksyen U16, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam.
No. Tender : T297/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-12-2014
Send: 
23-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

109.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 16/2014 - Cadangan Perkhidmatan Pembersihan Awam Di Zon SA 8 (D) Seksyen 13, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam.
No. Tender : T296/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-12-2014
Send: 
23-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

110.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 16/2014 - Cadangan Perkhidmatan Pembersihan Awam Di Zon SA 18 (C) Seksyen 25, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam.
No. Tender : T291/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-12-2014
Send: 
23-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

111.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 16/2014 - Cadangan Perkhidmatan Pembersihan Awam Di Zon SA 8 (C) Seksyen 13, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam.
No. Tender : T290/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-12-2014
Send: 
23-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

112.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 16/2014 - Cadangan Perkhidmatan Pembersihan Awam Di Zon SA 8 (B) Seksyen 13, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam.
No. Tender : T289/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-12-2014
Send: 
23-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

113.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 17/2014 - Cadangan Kerja-Kerja Membaharumuka Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Sungai Renggam 32/1, Seksyen 32, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Tender : T 316/2014-MARRIS
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-12-2014
Send: 
09-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kaki Lima, Bahu Jalan, Pavement, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Kerja Jalan, Jalan, Asphalt Coating Works, Asphalt, Road Works, Road, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

114.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 17/2014 - Cadangan Kerja-Kerja Membaharumuka Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Sungai Rasau (32/24, 32/25, 32/26, 32/27, 32/28, 32/29 Dan 32/30), Seksyen 32, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Tender : T 315/2014-MARRIS
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-12-2014
Send: 
09-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kaki Lima, Bahu Jalan, Pavement, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Kerja Jalan, Jalan, Asphalt Coating Works, Asphalt, Road Works, Road, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

115.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 17/2014 - Cadangan Kerja-Kerja Membaharumuka Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Persiaran Klang (Bulatan Persiaran Klang Ke Persimpangan Lampu Isyarat Persiaran Kuala Selangor), Seksyen 27, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Tender : T 314/2014-MARRIS
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G4
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-12-2014
Send: 
09-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kaki Lima, Bahu Jalan, Pavement, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Kerja Jalan, Jalan, Asphalt Coating Works, Asphalt, Road Works, Road, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

116.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 17/2014 - Cadangan Kerja-Kerja Membaharumuka Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Tukas 18/34, Jalan Tukas Satu 18/34A, Jalan Tukas Dua 18/34D, Jalan Tukas Tiga 18/34C, Jalan Tukas Empat 18/34D, Jalan Lumpit 18/35, Jalan Lumpit Satu 18/35A, Jalan Lumpit Dua 18/35B, Jalan Lumpit Tiga 18/35C, Jalan Nibung 18/36, Jalan Nibung Satu 18/36A, Jalan Kabung 18/37, Jalan Asam Paya 18/38, Jalan Dangsa 18/39, Jalan Nyiur 18/41, Jalan Nyiur Satu 18/41A, Jalan Nyiur Dua 18/41B, Jalan Nyiur Tiga 18/41C, Jalan Nyiur Empat 18/41D, Seksyen 18, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Tender : T 313/2014-MARRIS
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G4
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-12-2014
Send: 
09-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kaki Lima, Bahu Jalan, Pavement, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Kerja Jalan, Jalan, Asphalt Coating Works, Asphalt, Road Works, Road, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

117.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 17/2014 - Cadangan Kerja-Kerja Membaharumuka Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Persiaran Selangor (Bermula Susur Masuk Dari Lebuhraya Persekutuan Hingga Ke Bulatan Sejahtera), Seksyen 15, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Tender : T 312/2014-MARRIS
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G4
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-12-2014
Send: 
09-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kaki Lima, Bahu Jalan, Pavement, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Kerja Jalan, Jalan, Asphalt Coating Works, Asphalt, Road Works, Road, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

118.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 16/2014 - Cadangan Kerja-Kerja Menaiktaraf Pasar Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Seksyen 6, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Tender : T281/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-12-2014
Send: 
23-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Pasar, Market, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

119.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 17/2014 - Cadangan Kerja-Kerja Membaharumuka Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Kawasan Komersial (Jalan Platinum 7/58, E7/E, F7/F Dan G7/G, Seksyen 7, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Tender : T 311/2014-MARRIS
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-12-2014
Send: 
09-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kaki Lima, Bahu Jalan, Pavement, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Kerja Jalan, Jalan, Asphalt Coating Works, Asphalt, Road Works, Road, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

120.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 17/2014 - Cadangan Kerja-Kerja Membaharumuka Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Sebahagian Persiaran Raja Muda (Dari Bulatan Bestari Hingga Bulatan Mestika), Seksyen 3 Dan Seksyen 7, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Tender : T 310/2014-MARRIS
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G4
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-12-2014
Send: 
09-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kaki Lima, Bahu Jalan, Pavement, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Kerja Jalan, Jalan, Asphalt Coating Works, Asphalt, Road Works, Road, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

121.KENYATAAN TENDER - Tender Untuk Membekal Dan Menghantar Bahan Pakai Habis Complete Bloodline Tubing Set For Continuous Renal Replacement Therapy Secara Berperingkat-Peringkat Untuk Tempoh Dua (2) Tahun Kepada Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia
PPUKM KEW 85/2014
Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
22-12-2014
Send: 
23-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Perkakas Perubatan Pakai Buang, Disposable Medical Items, Disposable Medical Appliances, Perubatan, Medical, Bloodline Tubing Set

122.KENYATAAN TENDER - Tender Untuk Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliahguna Integrated Full HD Floor Stand Microscope Kepada Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia
PPUKM KEW 87/2014
Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
22-12-2014
Send: 
23-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Hospital, Kelengkapan Hospital, Hospital Equipment, Perubatan, Medical, Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Integrated Full HD Floor Stand Microscope

123.KENYATAAN TENDER - Cadangan Perlantikan Syarikat Mover Bagi Menguruskan Kerja-Kerja Pemindahan Pejabat
NO. TENDER : PPPP/BKP/T2/2014
Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-12-2014
Send: 
17-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/11/2014
Pulau Pinang/ Perkhidmatan, Services / Pengangkutan Lori, Lorry Transportation, Syarikat Mover

124.VEHICLES FOR TENDER - As Is Where Is Basis
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
Ad:
26/11/2014
Pulau Pinang/ Jualan, Sale / Kenderaan Terpakai, Used Vehicles, Kenderaan, Vehicle, Lori, Lorry, Lori Terpakai, Used Lorry, Lori Kargo, Hino

125.KENDERAAN UNTUK DITENDER - Dalam Keadaan Sedia Ada
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
Ad:
26/11/2014
Pulau Pinang/ Jualan, Sale / Kenderaan Terpakai, Used Vehicles, Kenderaan, Vehicle, Lori, Lorry, Lori Terpakai, Used Lorry, Lori Kargo, Hino

126.KENYATAAN TAWARAN - Tender Membekal, Menghantar Serah Dan Mengisi Bahan Bakar Diesel Untuk Kegunaan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) Di Semenanjung Malaysia
BHEPMM/JPM/ABM/T12/2014
Bahagian Hal Ehwal Penguatkuasa Maritim Malaysia, Jabatan Perdana Menteri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-12-2014
Send: 
17-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/11/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Bahan Bakar, Fuel, Bahan Bakar Diesel, Diesel Fuel, Diesel

127.KENYATAAN TAWARAN - Cadangan Naiktaraf Bekalan Elektrik Di Pencawang FSPU Lama Untuk Makmal Di Bangunan Kejuruteraan Lama, UiTM Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
UiTM/PER/7/22/14
Universiti Teknologi Mara
PKK: 
CIDB: 
G3, G4, G5, G6, G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-12-2014
Send: 
24-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Menaiktaraf, Upgrading / Mekanikal, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical, Mechanical Engineering, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Rendah, Low Voltage, Voltan, Voltage, Voltan Tinggi, High Voltage, Bekalan Elektrik, Electric Supply

128.TENDER NOTICE - The Design, Supply, Testing And Commissioning Work For The Proposed Project Stated As Follows :
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-12-2014
Send: 
11-02-2015
(Before 3.00 PM)
Ad:
26/11/2014
Sarawak/ Pembekalan, Supply, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning, Merekabentuk, Design / Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit

129.NOTIS PELAWAAN - Pendaftaran Kontraktor Untuk Kerja-Kerja Infrastruktur Bagi Cadangan Projek Pembangunan Bandar Kwasa Damansara, Mukim Sungai Buloh, Daerah Petaling, Selangor Darul Ehsan Untuk Tetuan Kwasa Land Sdn Bhd (849896-A)
PKK: 
CIDB: 
G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
19-12-2014
(5.00 Petang)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Mekanikal, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical, Mechanical Engineering, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Kerja Struktuk, Structure Works, Kerja Mekanikal, Mechanical Works, Kerja Elektrikal, Electrical Works, Kerja Lanskap, Landscape Works, Lanskap, Landskap, Landscape, Landscaping, Kerja Infrastruktur, Infrastructure Works

130.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 17/2014 - Cadangan Kerja-Kerja Membaharumuka Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Pusat Komersial Jalan Tengku Ampuan Zabedah J9/J, K9/K, H9/H, Seksyen 9, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Tender : T 309/2014-MARRIS
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-12-2014
Send: 
09-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kaki Lima, Bahu Jalan, Pavement, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Kerja Jalan, Jalan, Asphalt Coating Works, Asphalt, Road Works, Road, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

131.KENYATAAN TAWARAN - Tender Bekalan Bahan Mentah, Basah Dan Kering (Bhg. I-IV) Hospital Taiping, Perak (01.04.2015 Hingga 31.03.2017)
JKN.PK.T.019/2014 X0251059901140013
Jabatan Kesihatan, Perak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-12-2014
Send: 
24-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
26/11/2014
Perak/ Pembekalan, Supply / Makanan, Bahan Mentah Basah, Bahan Mentah Kering, Makanan Mentah Basah, Makanan Mentah Kering, Bahan Mentah, Food, Dry Raw Materials, Wet Raw Materials, Wet Raw Food, Dry Raw Food, Raw Materials, Makanan Tin, Makanan Botol, Makanan Bungkus, Cans Food, Bottle Food, Pack Food, Minuman, Minuman Tin, Minuman Botol, Minuman Bungkus, Beverage, Cans Beverage, Bottle Beverage, Pack Beverage

132.KENYATAAN TAWARAN - Membekal, Memasang Dan Menyiapkan Perabot Dapur Untuk :-
PKK: 
CIDB: 
G3, G4, G5
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-12-2014
Send: 
09-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penyiapan, Completion / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Peralatan Dapur, Kelengkapan Dapur, Kitchen Equipment

133.RALAT - Pelanjutan Tarikh Tutup Tawaran Tender Bagi - KENYATAAN TENDER 18/2014 - Kontrak Penyelenggaraan Sistem Kad Akses Di Universiti Malaysia Pahang Kampus Gambang Dan Kampus Pekan
UMP/BEND.T/2014(10)
Universiti Malaysia Pahang
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
15-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/11/2014
Pahang/ Penyelenggaraan, Maintenance / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit, Sistem Kad Akses, Card Access System

134.RALAT - Perubahan Pada Tarikh Tutup Tender Bagi - KENYATAAN TENDER - Perkhidmatan Sewaan Peralatan ICT Di Ibu Pejabat Dan Pejabat-Pejabat Cawangan Jabatan Pertanian Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun
DOA BIL. 3/2014 (X017140202114XXXX)
Jabatan Pertanian Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-12-2014
Send: 
11-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/11/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services / Hardware Leasing, Hardware Renting, Software Leasing, Software Renting, Pemajakan Computer, Pajakan Perkakasan, Penyewaan Perkakasan, Pajakan Perisian, Penyewaan Perisian, Sewaan Peralatan ICT, ICT Software Rentals

135.IKLAN TAWARAN - Tender Bagi Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Api Di Premis Politeknik Kota Kinabalu, Sabah
PKK/PENT(T)/37/2014
Politeknik Kota Kinabalu
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-12-2014
Send: 
24-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
26/11/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata, Security Without Firearms, Tanpa Senjata, Without Firearms, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard

136.TENDER TERBUKA SEPERTI SEADANYA -
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
Ad:
26/11/2014
Melaka/ Jualan, Sale / Kenderaan, Vehicle, Kenderaan Terpakai, Used Vehicle, Kereta, Kereta Terpakai, Perodua Viva, Nissan Frontier, Peugeot

137.KENYATAAN SEBUTHARGA - Penyewaan Perabot (Membekal, Menghantar, Memasang, Menyusun Atur Dan Menyelenggara) Di Blok Teratai 3 & 4, Kolej Teratai, UiTM Shah Alam Bagi Tempoh Lima (5)
UiTM/PER/T/3/111/14
Universiti Teknologi Mara
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
23-12-2014
Send: 
23-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply, Penyelenggaraan, Maintenance, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery / Pembuat Perabot, Pembuat Kelengkapan Perabot, Furniture Manufacturer, Furniture Equipment Manufacturer, Pembuat Aksesori Perabot, Furniture Accessories Manufacture, Penyewaan Perabot, Furniture Rental, Perabot, Furniture

138.KENYATAAN TENDER - Nominated Sub Contract For Mechanical And Electrical Works For Rancangan Tebatan Banjir Sungai Bunus, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
G4
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
23-12-2014
Send: 
23-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Peralatan Mekanikal, Kelengkapan Mekanikal, Mechanical Equipment, Online Storage

139.KENYATAAN TENDER - Performance Management System Replacement
16/2014
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-12-2014
Send: 
17-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Pelayan, Kerangka Utama, Rangkaian Kawasan Penyimpanan, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Performance Management System

140.TENDER NOTIFICATION - Supply, Installation And Completion Of Kitchen Furniture For :-
PKK: 
CIDB: 
G3, G4, G5
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-12-2014
Send: 
09-12-2014
(12.00 Noon)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pembinaan, Construction, Pemasangan, Installation, Penyiapan, Completion / Construction Works, Kerja Pembinaan, Civil, Sivil, Building Works, Building, Kerja Bangunan, Bangunan, Bangunan Am, General Building, Civil Engineering Works, Kerja Kejuruteraan Awam, Kitchen Furniture, Perabot Dapur, Pangsapuri, Tempat Letak Kereta, Lot Kedai, Apartments, Parking, Shops Lot

141.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 16/2014 - Tawaran Semula Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Aset Majlis Zon I (Seksyen 2 Hingga 14) Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Tender : T300/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-12-2014
Send: 
23-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Mekanikal, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical, Mechanical Engineering, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Rendah, Voltan, Low Voltage, Voltage, Kerja Am Elektrikal, General Electrical Works

142.KENYATAAN TENDER - Tender Untuk Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliahguna Laparoscopy Simulator Kepada Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia
PPUKM KEW 84/2014
Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
22-12-2014
Send: 
23-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Hospital, Kelengkapan Hospital, Hospital Equipment, Perubatan, Medical, Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Laparoscopy Simulator

143.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Memasang Pagar Penghadang Sementara Untuk KOMTAR Fasa 5 Sia Boey Di Sempadan Jalan Lebuh Pantai, Jalan Magazine, Lebuh Carnarvon Dan Jalan Dr. Lim Chwee Leong
PPPP/QE83/2014
Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang
PKK: 
CIDB: 
G1 / G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-12-2014
Send: 
17-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
26/11/2014
Pulau Pinang/ Pemasangan, Installation / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Kerja Jalan, Road, Pavement, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Pagar Penghadang, Pagar, Gate, Fence

144.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 16/2014 - Cadangan Perkhidmatan Pembersihan Awam Di Zon SA 29 (D) Seksyen U1, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam.
No. Tender : T284/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-12-2014
Send: 
23-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

145.KENYATAAN TAWARAN TENDER KALI KE - 16/2014 - Cadangan Kerja-Kerja Menaiktaraf Dewan Bankuet Dan Auditorium Fasa 2 Bagi Tandas Dan Sistem Perpaipan Sediada Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Wisma MBSA, Seksyen 14, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Tender : T280/2014
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G4
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-12-2014
Send: 
23-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
26/11/2014
Selangor/ Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Dewan Bankuet, Tandas, Auditorium, Banquet Hall, Toilet

146.NOTIS TENDER - Cadangan Membina Dan Menyiapkan Sebuah Bangunan Perniagaan 3 Tingkat (Jerteh Trade Centre-JTC) Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Atas Sebahagian Lot 60,000 Di Pekan Jerteh, Besut, Terengganu
MDB 01/10/14
Majlis Daerah Besut
PKK: 
CIDB: 
G6
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
15-12-2014
Send: 
18-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/11/2014
Terengganu/ Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering

147.VEHICLES FOR TENDER -
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
(-)
Ad:
25/11/2014
Johor/ Perkhidmatan, Services / Kenderaan Terpakai, Used Vehicles, Kenderaan, Vehicle, Kereta, Kereta Terpakai, Suzuki, Proton Iswara, Proton Saga, Proton Persona, Perodua Viva

148.NOTIS IKLAN SEBUTHARGA - Pembelian System Center Configuration Manager Server Di Universiti Tenaga Nasional
UNITEN (ITMS) 44/ FY14-15 (T1374814)
Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-12-2014
Send: 
04-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Hardware, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Perkakasan, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, System Center Configuration Manager Server

149.NOTIS IKLAN SEBUTHARGA - Pembelian Public Digital Certificate Untuk UNITEN
UNITEN (ITMS) 39/ FY14-15 (T1375114)
Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-12-2014
Send: 
02-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / ICT Security, Firewall, Encryption, PKI, Anti Virus, Keselamatan ICT, Penyulitan, Public Digital Certificate

150.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-17 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Membaharumuka Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Kalumpang 27/41A, Jalan Kalumpang 27/41B Dan Jalan Kemensah 27/53A, Seksyen 27, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 388/2014-MARRIS
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
01-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/11/2014
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Kerja Jalan, Road, Pavement, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

151.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-17 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Membaharumuka Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Persimpangan Jalan Nagasari 36/A Dan Jalan Nagasari B 36/B, Seksyen 36, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 389/2014-MARRIS
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
01-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/11/2014
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Kerja Jalan, Road, Pavement, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

152.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-17 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Membaharumuka Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Kuning U9/22, Seksyen U9, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 390/2014-MARRIS
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
01-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/11/2014
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Kerja Jalan, Road, Pavement, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

153.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-17 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Membaharumuka Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Presiden F U1/F, Seksyen U1, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 391/2014-MARRIS
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
01-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/11/2014
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Kerja Jalan, Road, Pavement, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

154.KENYATAAN SEBUT HARGA - Cadangan Kerja-Kerja Mengganti Tingkap Naco Di Blok 3A, 3B, 4A Dan 4B Di Kolej Melati, UiTM Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
PB/PER/7/46/14
Universiti Teknologi Mara
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
16-12-2014
Send: 
16-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Kerja Penyenggaraan Bangunan, Building Maintenance Works, Tingkap Naco, Tingkap, Window

155.NOTIS IKLAN SEBUTHARGA - Pembelian Server Aplikasi Moodle Untuk UNITEN
UNITEN (ITMS) 38/ FY14-15 (T1374914)
Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-12-2014
Send: 
02-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Hardware, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Perkakasan, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Server Aplikasi Moodle

156.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-17 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Membaharumuka Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan 24/32, 24/33, 24/33A, 24/33B, 24/33C, Seksyen 24, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 387/2014-MARRIS
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
01-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/11/2014
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Kerja Jalan, Road, Pavement, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

157.NOTIS SEBUTHARGA KALI KE-17 (2014) - Cadangan Kerja-Kerja Membaharumuka Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Kawasan Komersial (Jalan Zirkon 7 F/F), Seksyen 7, Shah Alam Untuk Majlis Bandaraya Shah Alam
No. Sebutharga : SH 386/2014-MARRIS
Majlis Bandaraya Shah Alam
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
01-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/11/2014
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Kerja Jalan, Road, Pavement, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

158.KENYATAAN SEBUTHARGA - Tawaran Membekal Dan Menghantar Fibrin Sealant
281/14/HKL/PEM/M
Hospital Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
01-12-2014
(-)
Ad:
25/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Perkakas Perubatan Pakai Buang, Disposable Medical Appliances, Medical, Perubatan, Fibrin Sealant

159.KENYATAAN SEBUTHARGA - Tawaran Membekal, Menghantar Dan Memasang Profile Source (GD-153 Source Array) Untuk Kegunaan Kamera Gamma Siemens E.Cam Jabatan Perubatan Nuklear, HKL Bagi Tempoh Dua (2) Tahun
282/14/HKL/PEM/M
Hospital Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
01-12-2014
(-)
Ad:
25/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery / Perkakas Perubatan Pakai Buang, Disposable Medical Appliances, Medical, Perubatan, Profile Source, GD 153 Source Array

160.NOTIS SEBUT HARGA - Menaiktaraf, Menguji, Mengkonfigurasi, Mentauliah Dan Menyelenggara Perkakasan Dan Aplikasi (Mana Yang Berkenaan) Sistem Kewangan (SAGA) Di Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia
LPNM/ICT/(SB)/57/2014
Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia(MPIB)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-12-2014
Send: 
02-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/11/2014
Johor/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning, Menaiktaraf, Upgrading / Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data, Sistem Kewangan, SAGA

161.NOTIS SEBUT HARGA - Sebutharga Bagi Mengkaji, Membekal, Memasang, Mengkonfigurasi, Mengintegrasi, Menguji, Mentauliah Dan Menyelenggara Perkakasan Dan Aplikasi (Mana Yang Berkenaan) Sistem Pengurusan Perolehan (SPP) Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia
LPNM/ICT/(SB)/56/2014
Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia(MPIB)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-12-2014
Send: 
02-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/11/2014
Johor/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Penyelenggaraan, Maintenance, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data, Sistem Pengurusan Perolehan, SPP

162.KENYATAAN SEBUTHARGA - Tawaran Membekal, Memasang, Menguji Dan Mentauliah OT Table
283/14/HKL/PEM/ASET/(PFI)
Hospital Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
01-12-2014
(-)
Ad:
25/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, OT Table

163.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Mengubahsuai Pejabat Di Stor Kewangan SAJ Holdings Sdn Bhd Jalan Ismail Muar Johor
SAJ/KP/Q(MR)/318/14
SAJ Holdings Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-12-2014
Send: 
03-12-2014
(Sebelum 2.30 Petang)
Ad:
25/11/2014
Johor/ Pengubahsuaian, Renovation / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Kerja Penyelenggaraan Bangunan, Building Maintenance Works, Kerja Mengubahsuai, Renovation Works, Renovate Works, Ubahsuai, Renovation, Renovate

164.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Mengecat Tangki Dan Lain-Lain Kerja Yang Berkaitan Di Tangki Pekan Air Panas B, Tangki Bukit Genuang, Tangki Ladang Bukit Siput, Tangki Gemas Baru Dan Tangki Felda Kemelah 2, Daerah Segamat
SAJ/KP/Q(SGT)/234/14 (R)
SAJ Holdings Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-12-2014
Send: 
03-12-2014
(Sebelum 2.30 Petang)
Ad:
25/11/2014
Johor/ Perkhidmatan, Services / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Mengecat, Painting, Kerja Mengecat, Painting Works

165.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Menyelenggara, Membersih Kawasan Dan Bangunan Pejabat Pentadbiran, Asrama, Dewan Makan Dan Surau Di Pusat Latihan SAJ Sg. Layang, Pasir Gudang Bagi Tempoh Dua (2) Tahun
SAJ/KP/Q(JB)/317/14
SAJ Holdings Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
01-12-2014
(Sebelum 2.30 Petang)
Ad:
25/11/2014
Johor/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning

166.NOTIS SEBUT HARGA - Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Bersenjata Majlis Bandaraya Ipoh Bagi Tahun 2015
No. Sebut Harga : S0251/14 Fail Rujukan : J3/P2/19/14
Majlis Bandaraya Ipoh
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
30-11-2014
Send: 
01-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
25/11/2014
Perak/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard, Kawalan Keselamatan Bersenjata Api, Security With Firearms

167.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Menaiktaraf Klinik Pergigian Pasir Mas
PKPDPM/SH/01/2014
Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
01-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
25/11/2014
Kelantan/ Menaiktaraf, Upgrading / Bangunan Am, General Building, Kerja Ubahsuai, Renovation Works, Renovate Works, Ubahsuai, Renovate, Renovation, Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Klinik, Clinic, Klinik Pergigian, Dental Clinic

168.NOTIS SEBUT HARGA - Kontrak Tahunan Bagi Kerja-Kerja Penyelenggaraan Jalan Raya Dan Yang Berkaitan Dengannya Termasuk Bahu Jalan Di Kawasan Bandaraya Ipoh Zon 1 Untuk Tempoh 12 Bulan (Tahun 2014-2015)
No. Sebut Harga : S0256/14 Fail Rujukan : F6/17/1/201/14
Majlis Bandaraya Ipoh
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
30-11-2014
Send: 
01-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
25/11/2014
Perak/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

169.NOTIS SEBUT HARGA - Kontrak Tahunan Bagi Kerja-Kerja Penyelenggaraan Jalan Raya Dan Yang Berkaitan Dengannya Termasuk Bahu Jalan Di Kawasan Bandaraya Ipoh Zon 2 Untuk Tempoh 12 Bulan (Tahun 2014-2015)
No. Sebut Harga : S0255/14 Fail Rujukan : F6/17/2/202/14
Majlis Bandaraya Ipoh
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
30-11-2014
Send: 
01-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
25/11/2014
Perak/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

170.KENYATAAN TAWARAN - Membekal, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Perkakasan ICT Untuk Kegunaan IPG Di LGM
LGM/SH/UTM/156/2014
Lembaga Getah Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
28-11-2014
Send: 
01-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen

171.NOTIS SEBUT HARGA - Kontrak Tahunan Bagi Kerja-Kerja Penyelenggaraan Jalan Raya Dan Yang Berkaitan Dengannya Termasuk Bahu Jalan Di Kawasan Bandaraya Ipoh Zon 3 Untuk Tempoh 12 Bulan (Tahun 2014-2015)
No. Sebut Harga : S0254/14 Fail Rujukan : F6/17/3/203/14
Majlis Bandaraya Ipoh
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
30-11-2014
Send: 
01-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
25/11/2014
Perak/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

172.NOTIS SEBUT HARGA - Kontrak Tahunan Bagi Kerja-Kerja Penyelenggaraan Jalan Raya Dan Yang Berkaitan Dengannya Termasuk Bahu Jalan Di Kawasan Bandaraya Ipoh Zon 5 Untuk Tempoh 12 Bulan (Tahun 2014-2015)
No. Sebut Harga : S0252/14 Fail Rujukan : F6/17/5/205/14
Majlis Bandaraya Ipoh
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
30-11-2014
Send: 
01-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
25/11/2014
Perak/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

173.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membaikpulih Tandas Lelaki Dan Perempuan Di Tingkat Bawah Bangunan Agensi Muar SAJ Holdings Sdn Bhd
SAJ/KP/Q(MR)/319/14
SAJ Holdings Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-12-2014
Send: 
03-12-2014
(Sebelum 2.30 Petang)
Ad:
25/11/2014
Johor/ Pembaikan, Repair / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Kerja Penyenggaraan Bangunan, Building Maintenance Works

174.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Kawalan Serangga Perosak Di LRA Daerah Batu Pahat Untuk SAJ Holdings Sdn Bhd Bagi Tempoh Dua (2) Tahun
SAJ/KP/Q(BP)/316/14
SAJ Holdings Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(Sebelum 2.30 Petang)
Ad:
25/11/2014
Johor/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Serangga Perosak, Pest Control, Anti Termite

175.NOTIS SEBUT HARGA - Kontrak Tahunan Bagi Kerja-Kerja Penyelenggaraan Jalan Raya Dan Yang Berkaitan Dengannya Termasuk Bahu Jalan Di Kawasan Bandaraya Ipoh Zon 4 Untuk Tempoh 12 Bulan (Tahun 2014-2015)
No. Sebut Harga : S0253/14 Fail Rujukan : F6/17/4/204/14
Majlis Bandaraya Ipoh
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
30-11-2014
Send: 
01-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
25/11/2014
Perak/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

176.KENYATAAN TAWARAN - Membekal & Menghantar Bekalan Perkakasan Kelengkapan Komputer Bagi Jabatan Teknologi Maklumat, Hospital Sultan Ismail
HSIJB.98/KWH/K&H/900/1/2014/150
Hospital Sultan Ismail Johor Bahru
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
01-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/11/2014
Johor/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen

177.KENYATAAN SEBUT HARGA - Sebut Harga Bagi Membekalkan Fully Motorized Rotary Microtome Ke Unit Makmal Anatomi Patologi, Jabatan Patologi Hospital Pulau Pinang
HPP/BEKALAN/144/2014
Hospital Pulau Pinang
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
01-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/11/2014
Pulau Pinang/ Pembekalan, Supply / Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment Accessories, Pembuat Peralatan Makmal, Laboratory Equipment Manufacturer, Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, Pembuat Peralatan Perubatan, Pembuat Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment Manufacturer, Fully Motorized Rotary Microtome

178.KENYATAAN TAWARAN - Perkhidmatan Mereka Bentuk, Mencetak Dan Membekal Majalah Buletin Transformasi JPA Keluaran Julai - Disember Tahun 2014
JPA(SII)28/2014
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-12-2014
Send: 
03-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/11/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Merekabentuk, Design / Mencetak Buku, Mencetak Majalah, Mencetak Laporan Akhbar, Books Printing, Magazines Printing, Press Report Printing, Rekabentuk Percetakan, Printing Design, Majalah Buletin Transformasi JPA

179.TENDER NOTICE - Kerja-Kerja Membaikpulih Kabinet Dapur Dan Tandas Di Kuarters TNB Tanah Merah, Kelantan
T2094814
Tenaga Nasional Berhad
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-12-2014
Send: 
18-12-2014
(12.00 Noon)
Ad:
25/11/2014
Kelantan/ Pembaikan, Repair / Kerja Bangunan, Building Works, Bangunan, Building, Bangunan Am, General Building, Kerja Penyelenggaraan Bangunan, Building Maintenance Works, Kerja Ubahsuai, Renovation Works, Renovate Works, Ubahsuai, Renovate, Renovation, Kabinet Dapur, Tandas, Toilet, Kitchen Cabinet

180.TENDER NOTICE - Kerja-Kerja Membekal Dan Merentang Paip Dengan Kaedah HDD Bagi Projek MSVT
PKK: 
CIDB: 
G3 / G4 / G5 / G6 / G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-12-2014
Send: 
04-12-2014
(12.00 Noon)
Ad:
25/11/2014
Negeri Sembilan/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Penerowongan, Terowong, Tunneling, Underpinning, Merentang Paip, Kabel Voltan Tinggi, High Voltage Cable, Kabel Voltan Tinggi 11kV

181.TENDER NOTICE - Supply, Training And Testing Of A Portable Thermal Imaging System For In-Furnace Temperature Profiling In The Furnace Of An Industrial Scale Power Station
T3096314 (TNBR/T4/2015)
Tenaga Nasional Berhad Research Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-12-2014
Send: 
18-12-2014
(12.00 Noon)
Ad:
25/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Pengujian, Testing / Kamera, Camera, Aksesori Kamera, Camera Accessories, Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment Accessories, Alat Kelengkapan Perubatan, Alat Kelengkapan Makmal, Medical Equipment, Portable Thermal Imaging

182.TENDER NOTICE - Kerja-Kerja Membaikpulih Rumah Kediaman Kakitangan Sedia Ada (5 Unit Rumah Teres 1 Tingkat Corner Lot Dan 25 Unit Rumah Teres 1 Tingkat Intermediate) Di Taman Bukit Perdana, Batu Pahat, Johor Untuk Pengurus Kawasan (Batu Pahat), Bahagian Pembahagian, TNB
T2095114
Tenaga Nasional Berhad
PKK: 
CIDB: 
G4
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
21-12-2014
Send: 
22-12-2014
(12.00 Noon)
Ad:
25/11/2014
Johor/ Pembaikan, Repair / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Rumah Kediaman Kakitangan, Staff Residences House, Rumah Teres, Terrace House, Rumah, House, Home

183.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Kerja-Kerja Pengubahsuaian Ruang Pejabat Pusat Khidmat Hasil Baling, Kedah Untuk Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
Bil.38/2014
Lembaga Hasil Dalam Negeri
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
25/11/2014
Kedah/ Pengubahsuaian, Renovation / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Kerja Ubahsuai, Ubahsuai, Renovation Works, Renovate Works, Renovation, Renovate

184.KENYATAAN SEBUT HARGA - Perkhidmatan Mencuci Dan Membersih Kawasan Pejabat Dan Rumah Rehat Di Pejabat PERHILITAN Daerah Kluang, Johor
JPHL&TN(J): SH (B) 03/2015
Jabatan Perlindungan Hidupan Liar Dan Taman Negara (PERHILITAN)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-12-2014
Send: 
09-12-2014
(-)
Ad:
25/11/2014
Johor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning

185.KENYATAAN TAWARAN - Membekal, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Perkakasan Pengeluaran Kad Pat-G Di LGM
LGM/SH/UTM/157/2014
Lembaga Getah Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
28-11-2014
Send: 
01-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen

186.TENDER NOTICE - Installation, Testing And Commissioning Of 33kV Aluminium XLPE Single Core Underground Cables, And Accessories From PMU Bayan Mutiara To PPU Bayan Bay, For TNB Distribution, Pulau Pinang
T2078814
Tenaga Nasional Berhad
PKK: 
CIDB: 
G3 / G4 / G5 / G6 / G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-12-2014
Send: 
18-12-2014
(12.00 Noon)
Ad:
25/11/2014
Pulau Pinang/ Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Elektrikal, Elektrik, Mechanical Engineering, Mechanical, Electrical, Electric, Kerja Elektrik, Electric Works, Voltan Tinggi, Voltan, Voltage, High Voltage, Kabel, Cable, 33kV Aluminium XLPE Single Core Underground Cables

187.TENDER NOTICE - Installation, Testing And Commissioning Of 33kV Aluminium XLPE Single Core Underground Cables, And Accessories From PMU Taman Intan To PPU Laguna Merbok, For TNB Distribution, Kedah
T2077714
Tenaga Nasional Berhad
PKK: 
CIDB: 
G3 / G4 / G5 / G6 / G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
21-12-2014
Send: 
22-12-2014
(12.00 Noon)
Ad:
25/11/2014
Kedah/ Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Elektrikal, Elektrik, Mechanical Engineering, Mechanical, Electrical, Electric, Kerja Elektrik, Electric Works, Voltan Tinggi, Voltan, Voltage, High Voltage, Kabel, Cable, 33kV Aluminium XLPE Single Core Underground Cables

188.TENDER NOTICE - Installation, Testing And Commissioning Of 33kV Aluminium XLPE Single Core Underground Cables, And Accessories From PPU Aman Jaya To PPU Laguna Merbok, For TNB Distribution, Kedah
T2077614
Tenaga Nasional Berhad
PKK: 
CIDB: 
G3 / G4 / G5 / G6 / G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
21-12-2014
Send: 
22-12-2014
(12.00 Noon)
Ad:
25/11/2014
Kedah/ Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Elektrikal, Elektrik, Mechanical Engineering, Mechanical, Electrical, Electric, Kerja Elektrik, Electric Works, Voltan Tinggi, Voltan, Voltage, High Voltage, Kabel, Cable, 33kV Aluminium XLPE Single Core Underground Cables

189.KENYATAAN TENDER - Installation, Testing And Commissioning Of 33kV Aluminium XLPE Single Core Underground Cables, And Accessories From PMU Taman Intan To PPU Laguna Merbok, For TNB Distribution, Kedah
T2077714
Tenaga Nasional Berhad
PKK: 
CIDB: 
G3 / G4 / G5 / G6 / G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
21-12-2014
Send: 
22-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
25/11/2014
Kedah/ Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Elektrikal, Elektrik, Mechanical Engineering, Mechanical, Electrical, Electric, Kerja Elektrik, Electric Works, Voltan Tinggi, Voltan, Voltage, High Voltage, Kabel, Cable, 33kV Aluminium XLPE Single Core Underground Cables

190.KENYATAAN TENDER - Installation, Testing And Commissioning Of 33kV Aluminium XLPE Single Core Underground Cables, And Accessories From PMU Bayan Mutiara To PPU Bayan Bay, For TNB Distribution, Pulau Pinang
T2078814
Tenaga Nasional Berhad
PKK: 
CIDB: 
G3 / G4 / G5 / G6 / G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-12-2014
Send: 
18-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
25/11/2014
Pulau Pinang/ Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Elektrikal, Elektrik, Mechanical Engineering, Mechanical, Electrical, Electric, Kerja Elektrik, Electric Works, Voltan Tinggi, Voltan, Voltage, High Voltage, Kabel, Cable, 33kV Aluminium XLPE Single Core Underground Cables

191.KENYATAAN TENDER - Kerja-Kerja Membaikpulih Rumah Kediaman Kakitangan Sedia Ada (5 Unit Rumah Teres 1 Tingkat Corner Lot Dan 25 Unit Rumah Teres 1 Tingkat Intermediate) Di Taman Bukit Perdana, Batu Pahat, Johor Untuk Pengurus Kawasan (Batu Pahat), Bahagian Pembahagian, TNB
T2095114
Tenaga Nasional Berhad
PKK: 
CIDB: 
G4
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
21-12-2014
Send: 
22-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
25/11/2014
Johor/ Pembaikan, Repair / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Rumah Kediaman Kakitangan, Staff Residences House, Rumah Teres, Terrace House, Rumah, House, Home

192.KENYATAAN TENDER - Kerja-Kerja Membaikpulih Kabinet Dapur Dan Tandas Di Kuarters TNB Tanah Merah, Kelantan
T2094814
Tenaga Nasional Berhad
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-12-2014
Send: 
18-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
25/11/2014
Kelantan/ Pembaikan, Repair / Kerja Bangunan, Building Works, Bangunan, Building, Bangunan Am, General Building, Kerja Penyelenggaraan Bangunan, Building Maintenance Works, Kerja Ubahsuai, Renovation Works, Renovate Works, Ubahsuai, Renovate, Renovation, Kabinet Dapur, Tandas, Toilet, Kitchen Cabinet

193.KENYATAAN TENDER - Kerja-Kerja Membekal Dan Merentang Paip Dengan Kaedah HDD Bagi Projek MSVT
PKK: 
CIDB: 
G3 / G4 / G5 / G6 / G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-12-2014
Send: 
04-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
25/11/2014
Negeri Sembilan/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Penerowongan, Terowong, Tunneling, Underpinning, Merentang Paip, Kabel Voltan Tinggi, High Voltage Cable, Kabel Voltan Tinggi 11kV

194.KENYATAAN TENDER - Supply, Training And Testing Of A Portable Thermal Imaging System For In-Furnace Temperature Profiling In The Furnace Of An Industrial Scale Power Station
T3096314 (TNBR/T4/2015)
Tenaga Nasional Berhad Research Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-12-2014
Send: 
18-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Pengujian, Testing / Kamera, Camera, Aksesori Kamera, Camera Accessories, Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment Accessories, Alat Kelengkapan Perubatan, Alat Kelengkapan Makmal, Medical Equipment, Portable Thermal Imaging

195.KENYATAAN TENDER - Provision Of Teleprotection System Equipment For New And Existing Transmission Substations
T1369414
Tenaga Nasional Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-12-2014
Send: 
22-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
25/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Alat Perhubungan, Communication Tools, Pembuat Peralatan Telekomunikasi, Pembuat Kelengkapan Telekomunikasi, Telecommunication Equipment Manufacturer, Teleprotection System Equipment

196.KENYATAAN TENDER - Installation, Testing And Commissioning Of 33kV Aluminium XLPE Single Core Underground Cables, And Accessories From PPU Aman Jaya To PPU Laguna Merbok, For TNB Distribution, Kedah
T2077614
Tenaga Nasional Berhad
PKK: 
CIDB: 
G3 / G4 / G5 / G6 / G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
21-12-2014
Send: 
22-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
25/11/2014
Kedah/ Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Elektrikal, Elektrik, Mechanical Engineering, Mechanical, Electrical, Electric, Kerja Elektrik, Electric Works, Voltan Tinggi, Voltan, Voltage, High Voltage, Kabel, Cable, 33kV Aluminium XLPE Single Core Underground Cables

197.KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA BIL. 70/2014 (P) - Cadangan Perkhidmatan Penyenggaraan Sistem Hawa Dingin Pusat Dan Sistem Automasi Bangunan (BAS) Serta Aksesori Berkaitan Untuk Makmal Pengukuran Standard Kebangsaan Sepang
SS 102/2014
Sirim Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-12-2014
Send: 
04-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Alat Hawa Dingin, Airconditioning Units, Penghawa Dingin, Penyaman Udara, Air Cond, Air Conditioning, Air Conditioner

198.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Lesen Dan Perisian Di Kementerian Luar Negeri
X0221020101140019 SH13/2014
Kementerian Luar Negeri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
28-11-2014
Send: 
01-12-2014
(12.00 PM)
Ad:
25/11/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Multimedia, Products, Video Conferencing, Web Cast, Graphic Design, Animation, Produk, Persidangan Video, Reka Bentuk Grafik, Animasi

199.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perolehan Bekalan Radargrammetric Spaceborne Synthetic Aparture Radar Bagi Keperluan Pemetaan Topografi Sarawak, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia
X0351031701140006
Jabatan Ukur Dan Pemetaan, Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
28-11-2014
Send: 
01-12-2014
(12:00 PM)
Ad:
25/11/2014
Sarawak/ Pembekalan, Supply / Pemetaan, Mapping, Pemetaan Utiliti Bawah Tanah, Underground Utility Mapping, Radargrammetric Spaceborne Synthetic Aparture Radar

200.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Sewaan Dua (2) Unit Mesin Fotokopi (JPJ Lahad Datu Dan JPJ Tawau) Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun
X0311021601140012
Jabatan Pengangkutan Jalan, Sabah
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-12-2014
Send: 
03-12-2014
(12:00 PM)
Ad:
25/11/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Mesin Pejabat, Peralatan Pejabat, Office Machine, Office Equipment, Mesin Fotokopi, Photocopy Machine, Sewaan Mesin Fotokopi, Photocopy Machine Rentals

201.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Api Di Pejabat Cawangan Pengesan Siaran Klang Untuk Tempoh Dua (2) Tahun
X0281101010140029
Kementerian Penerangan, Komunikasi Dan Kebudayaan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-12-2014
Send: 
04-12-2014
(12:00 PM)
Ad:
25/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata, Security Without Firearms, Tanpa Senjata, Without Firearms, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard

202.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Membekal, Menghantar Dan Memasang Perabot Berasaskan Logam Ke Asrama Kolej Pertanian Malaysia, Bukit Tangga, Bukit Kayu Hitam, Kedah
X0171202051140007
Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan (Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
30-11-2014
Send: 
01-12-2014
(12.00 PM)
Ad:
25/11/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery / Pembuat Perabot, Furniture Manufacturer, Pembuat Kelengkapan Perabot, Furniture Equipment Manufacturer, Pembuat Aksesori Perabot, Furniture Accessories Manufacturer, Perabot Berasaskan Logam, Metal Based Furniture

203.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Membersih Pejabat Bagi Bahagian Kawalan Penapisan Filem Dan Penguatkuasaan (BKF) Negeri Pulau Pinang
X0267010600140125
Kementerian Dalam Negeri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
28-11-2014
Send: 
01-12-2014
(12.00 PM)
Ad:
25/11/2014
Pulau Pinang/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning

204.KENYATAAN SEBUTHARGA - Pembekalan Ubat Simvastatin 10MG Tablet Di PKD Petaling
X0251060901140016
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-12-2014
Send: 
04-12-2014
(12.00 PM)
Ad:
25/11/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply / Racun Berjadual, Racun, Scheduled Poison, Poison, Perubatan, Medical, Ubat, Medicine, Simvastatin

205.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perolehan Membekal, Menghantar, Menguji Dan Mentauliah Peralatan Makmal Bahasa Untuk Tentera Darat
X0201120501140261
Kementerian Pertahanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
28-11-2014
Send: 
01-12-2014
(12.00 PM)
Ad:
25/11/2014
Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Pahang, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Sabah, Sarawak, Selangor, Terengganu, Wilayah Persekutuan, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data, Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit, ICT Security, Firewall, Encryption, PKI, Anti Virus, Keselamatan ICT, Penyulitan, Multimedia, Products, Video Conferencing, Web Cast, Graphic Design, Animation, Produk, Persidangan Video, Reka Bentuk Grafik, Animasi

206.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Membekal Dan Menghantar Alat Ganti Alatan Bantuan Pernafasan 80 Set PSS Lung Demand Valve (LDV) Untuk Akademi Bomba Dan Penyelamat Malaysia Wakaf Tapai Marang Terengganu
X0143112000140031
Jabatan Bomba Dan Penyelamat, Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
30-11-2014
Send: 
01-12-2014
(12:00 PM)
Ad:
25/11/2014
Terengganu/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Alat Keselamatan, Security Equipment, Alat Perlindungan, Protection Equipment, Alat Kawalan Perlindungan, Protection Control Equipment, Alat Kawalan, Control Equipment, Lung Demand Valve, LDV

207.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Membaikpulih Dan Menyelenggara Alat Pernafasan Untuk Akademi Bomba Dan Penyelamat Malaysia Wakaf Tapai Marang Terengganu
X0143112000140030
Jabatan Bomba Dan Penyelamat, Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
30-11-2014
Send: 
01-12-2014
(12:00 PM)
Ad:
25/11/2014
Terengganu/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance, Pembaikan, Repair / Alat Kebombaan, Alat Penyelamat, Pemadam Api, Fire Tools, Rescue Tools, Fire Extinguisher, Alat Pernafasan

208.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penyediaan Makanan Bermasak Islam Kepada Peserta Kursus Di Pusat Latihan Sarawak, Telaga Air, Jalan Matang Kuching Bagi Tempoh 1 Tahun
X0111050301140010
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-12-2014
Send: 
03-12-2014
(12.00 PM)
Ad:
25/11/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Makanan Bermasak Islam, Makanan Bermasak, Makanan, Islamic Cooked Food, Cooked Food, Food, Muslim Cooked Food

209.KENYATAAN TENDER - Establishment Of 275kV AIS Tanjung Langsat Industrial Estate Switching Station, Johor
T5096514 (TNBT 813014)
Tenaga Nasional Berhad Transmission Network
PKK: 
CIDB: 
G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-12-2014
Send: 
18-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
25/11/2014
Johor/ Perkhidmatan, Services / Mekanikal, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical, Mechanical Engineering, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Tinggi, Voltan, High Voltage, Voltage, 275kV AIS

210.TENDER NOTICE - Establishment Of 275kV AIS Tanjung Langsat Industrial Estate Switching Station, Johor
T5096514 (TNBT 813014)
Tenaga Nasional Berhad Transmission Network
PKK: 
CIDB: 
G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-12-2014
Send: 
18-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
25/11/2014
Johor/ Perkhidmatan, Services / Mekanikal, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical, Mechanical Engineering, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Tinggi, Voltan, High Voltage, Voltage, 275kV AIS

211.TENDER NOTICE - Provision Of Teleprotection System Equipment For New And Existing Transmission Substations
T1369414
Tenaga Nasional Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-12-2014
Send: 
22-12-2014
(12.00 Noon)
Ad:
25/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Alat Perhubungan, Communication Devices, Pembuat Peralatan Telekomunikasi, Pembuat Kelengkapan Telekomunikasi, Telecommunication Equipment Manufacturer, Teleprotection System Equipment

212.TAWARAN TENDER - Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliahguna Laboratory Upright Ultra Low Temperature Freezer -80C, Freezer -20C And Chiller +4C With Wireless Temperature Monitoring System Untuk Kegunaan Institusi Perubatan Molekul UKM (UMBI)
UKM.BEN.ZKKC 16/2014(T)
Universiti Kebangsaan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
16-12-2014
Send: 
16-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Makmal, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Laboratory Equipment Accessories, Laboratory Upright Ultra Low Temperature, Freezer, Chiller, Wireless Temperature Monitoring

213.TAWARAN TENDER - Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliahguna Mass Spectrometry With Maldi-Imaging Platform Untuk Kegunaan Institut Perubatan Molekul UKM (UMBI)
UKM.BEN.ZKKC 15/2014(T)
Universiti Kebangsaan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
16-12-2014
Send: 
16-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Makmal, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Laboratory Equipment Accessories, Mass Spectrometry With Maldi Imaging Platform

214.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Penyewaan Mesin Fotostat Mulai 1 Februari 2015 Hingga 31 Februari 2018 Ke Bahagian Perolehan Dan Pengurusan Aset, Kementerian Pendidikan Malaysia
KPM/36/2015/11/0004
Kementerian Pendidikan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
16-12-2014
Send: 
16-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/11/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services / Mesin Pejabat, Peralatan Pejabat, Office Machine, Office Equipment, Mesin Fotostat, Photostat Machine, Penyewaan Mesin Fotostat, Photostat Machine Rental

215.TENDER TERBUKA - Cadangan Membina Dan Menyiapkan Kerja-Kerja Infrastruktur Bandar Teknologi Pahang, Gambang, Pahang Darul Makmur Untuk Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi Pantai Timur (ECERDC)
PKK: 
CIDB: 
G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-12-2014
Send: 
17-12-2014
(Sebelum 3.00 Petang)
Ad:
25/11/2014
Pahang/ Perkhidmatan, Services, Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Tanah, Tanah, Land Works, Earth Works, Soil Works, Soil, Land, Kerja Pembinaan, Construction Works, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Earthwork, Drainage Works, Kerja Saliran, Saliran, Drainage

216.KENYATAAN TAWARAN - Cadangan Kerja-Kerja Mengubahsuai Ruang Bangunan Untuk Kerja-Kerja Pemasangan Lif Di Pejabat Pentadbiran RTC Di Atas Lot 3309, Batu 4, Lebuhraya Pasir Mas - Salor, Kota Bharu, Kelantan
FAMA/RTC(LIFT)-KB/03-2014
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-12-2014
Send: 
23-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/11/2014
Kelantan/ Pengubahsuaian, Renovation / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

217.VEHICLES FOR TENDER - As Is Where Is Basis
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
Ad:
25/11/2014
Pulau Pinang/ Jualan, Sale / Kenderaan Terpakai, Used Vehicles, Kenderaan, Vehicle, Lori, Lorry, Lori Terpakai, Used Lorry, Lori Kargo, Hino

218.NOTICE OF TENDER - Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Pembaikan Infrastruktur Bagi Jambatan Seri Saujana Wilayah Persekutuan Putrajaya
PPj/T/JB/30/2014
Perbadanan Putrajaya
PKK: 
CIDB: 
G4
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-12-2014
Send: 
19-12-2014
(12.00 Noon)
Ad:
25/11/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Penyelenggaraan, Maintenance, Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Jambatan, Bridge, Struktur Marin, Marin, Maritim, Marine Structures, Marine, Maritime, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

219.KENYATAAN TAWARAN - Cadangan Mengendalikan Kutipan Letak Kereta Di Kompleks Letak Kereta Seksyen 14, Jalan 14/21, Petaling Jaya Bagi Tempoh 1 + 1 + 1 Tahun
MBPJ/TD/P/79/2014
Majlis Bandaraya Petaling Jaya
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
15-12-2014
Send: 
15-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
25/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Tempat Letak Kereta, Carpark, Parking, Kutipan Letak Kereta, Parking Lots

220.KENYATAAN TENDER -
 • Cadangan Pengurusan Dan Pengoperasian, Atau
 • Cadangan Pembelian, Atau
 • Cadangan Penyewaan
Hotel KOBEMAS, Jalan MITC Prima 1, Hang Tuah Jaya, 75450 Melaka
KBM/T/1-2014
Koperasi Bela Masyarakat Melaka Berhad (Kobemas)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-12-2014
Send: 
18-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/11/2014
Melaka/ Perkhidmatan, Services / Makanan, Bahan Mentah Basah, Bahan Mentah Kering, Makanan Mentah Basah, Makanan Mentah Kering, Bahan Mentah, Food, Dry Raw Materials, Wet Raw Materials, Wet Raw Food, Dry Raw Food, Raw Materials, Makanan Bermasak Islam, Makanan Bermasak, Islamic Cooked Food, Cooked Food, Muslim Cooked Food, Khidmat Latihan, Training Services, Tenaga Pengajar, Trainer, Moderator, Negotiator, Kenderaan, Vehicle, Kenderaan Rekreasi, Recreational Vehicles, Jentera, Machinery, Bangunan, Pejabat, Stor, Ruang Niaga, Rumah Kediaman, Building, Office, Store, Retail Space, Residential

221.KENDERAAN UNTUK DITENDER - Dalam Keadaan Sedia Ada
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
(-)
Ad:
25/11/2014
Pulau Pinang/ Jualan, Sale / Kenderaan Terpakai, Used Vehicles, Kenderaan, Vehicle, Lori, Lorry, Lori Terpakai, Used Lorry, Lori Kargo, Hino

222.KENYATAAN TAWARAN TENDER - Perkhidmatan Pelaksanaan Program Promosi Bagi Perkhidmatan Dalam Talian Kerajaan
TENDER/MAMPU/PERKHIDMATAN/7/2014
MAMPU (Unit Permodenan Tadbiran Dan Perancangan Pengurusan Malaysia, Jabatan Perdana Menteri)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-12-2014
Send: 
17-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
25/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Melaksanakan, Implementation / Penyediaan Pentas, Stage Preparation, Pameran Pertunjukan, Exhibition Shows, Taman Hiburan, Amusement Park, Karnival, Pestaria, Carnival, Mencetak Label, Mencetak Poster, Mencetak Iron On, Labels Printing, Posters Printing, Iron On Printing, Mencetak Pelekat, Sticker Printing, Mencetak Pelekat Plastik, Plastic Sticker Printing, Rekabentuk Percetakan, Printing Design, Mencetak, Printing, Print, Media Elektronik, Electronic Media, Media Cetak, Printing Media, Penulisan, Writing

223.TAWARAN TENDER - Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliahguna High-Throughput Desktop Next Generation Sequencer Untuk Jabatan Biokimia Fakulti Perubatan UKM
UKM.BEN.ZKKC 14/2014(T)
Universiti Kebangsaan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
16-12-2014
Send: 
16-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Makmal, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Laboratory Equipment Accessories, High Throughput Desktop Next Generation Sequencer

224.KENYATAAN TAWARAN - Tender Bagi Cadangan Baikpulih Dan Membina Pagar Baru Jenis Chainlink Perimeter, Di Kampus Induk, Universiti Teknikal Malaysia Melaka
UTeM/BEN/06/2014
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
26-12-2014
Send: 
26-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/11/2014
Melaka/ Pembinaan, Construction, Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Pagar, Gate, Fence, Pagar Jenis Chainlink Perimeter

225.KENYATAAN SEBUTHARGA - Pembersihan Dan Pencucian Bangunan Serta Membersih Kawasan Dan Penyelenggaraan Pokok Sekitar Pusat Penyelidikan Tasik Chini (PPTC), Universiti Kebangsaan Malaysia, Pahang Darul Makmur Untuk Tempoh 2 Tahun
No.Sebutharga : UKM/JPP/C/SH-48/2014
Universiti Kebangsaan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-12-2014
Send: 
09-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/11/2014
Pahang/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage

226.KENYATAAN TENDER - Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Pembaikan Infrastruktur Bagi Jambatan Seri Saujana Wilayah Persekutuan Putrajaya
PPj/T/JB/30/2014
Perbadanan Putrajaya
PKK: 
CIDB: 
G4
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-12-2014
Send: 
19-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
25/11/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Penyelenggaraan, Maintenance, Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jambatan, Bridge, Struktur Marin, Marin, Maritim, Marine Structures, Marine, Maritime, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

227.KENYATAAN TAWARAN eP : 68/2014 - Perkhidmatan Dobi Dan Jahitan Di Pasukan 2 RAMD, Kem Sungai Ara, Bayan Lepas, Pulau Pinang
KP/PERO6C/T339/2014/OE
Kementerian Pertahanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
16-12-2014
Send: 
16-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
25/11/2014
Pulau Pinang/ Perkhidmatan, Services / Dobi, Laundry, Menjahit Pakaian, Clothes Sewing, Menjahit Kelengkapan Pakaian, Clothing Equipment Sewing, Menjahit, Sewing, Menjahit Bukan Pakaian, Non Cothing Sewing, Jahitan, Stitching, Pakaian, Clothes, Clothing

228.KENYATAAN TENDER - Cadangan Projek Menaiktaraf Tapak Pelupusan Sisa Pepejal Di Blue Valley, Cameron Highlands, Pahang Darul Makmur
TENDER NO. KPKT/JPSPN/BPT/T/4/2014
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara)
PKK: 
CIDB: 
G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
18-12-2014
Send: 
18-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/11/2014
Pahang/ Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Tanah, Tanah, Land Works, Earth Works, Soil Works, Soil, Land, Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Tapak Pelupusan Sisa Pepejal

229.KENYATAAN TAWARAN - Perkhidmatan Takaful Am Untuk Universiti Kebangsaan Malaysia Bagi Tempoh 2 Tahun
UK.BEN/UPO 7/2014
Universiti Kebangsaan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
16-12-2014
Send: 
16-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
25/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Syarikat Insuran, Insuran, Insurans, Insurance Company, Insurance, Takaful Am

230.KENYATAAN TAWARAN - Tender Perkhidmatan Penggunaan Mesin Pencetak Berwarna Mulai 16 Februari 2015 Hingga 15 Februari 2018 Ke Bahagian Pembangunan Kurikulum (BPK), Kementerian Pendidikan Malaysia
KPM/44/2015/11/0003
Kementerian Pendidikan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
16-12-2014
Send: 
16-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
25/11/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services / Mesin Pejabat, Peralatan Pejabat, Office Machine, Office Equipment, Mesin Pencetak Berwarna, Colour Printer Machine

231.KENYATAAN TAWARAN - Perkhidmatan Penyelenggaraan Elektrik Dan Telekomunikasi Di Zon AE Dan BE, UiTM Cawangan Johor Kampus Segamat Selama Tiga (3) Tahun
UiTM/PER/T/3/107/14
Universiti Teknologi Mara
PKK: 
CIDB: 
G4 / G5
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
23-12-2014
Send: 
23-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
25/11/2014
Johor/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Perkakas Elektrik, Electric Appliances, Alat Semboyan, Alat Perhubungan, Alat Penyiaran, Signalling Devices, Communication Devices, Broadcasting Devices, Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Kawalan, Keselamatan, Kawalan Keselamatan, Pengawasan, Kamera Litar Tertutup, Security, Safety, Surveillance, CCTV, Closed Circuit Television, Voltan Rendah, Voltan, Low Voltage, Voltage, Pencahayaan, Lampu, Specialized Lighting, Lighting, Light, Lamp, Kerja Am Elektrikal, General Electrical Works, Telekomunikasi, Telecommunication

232.KENYATAAN SEBUT HARGA - Membekal Dan Menghantar 9 Buah Bot Fibreglass Dan 9 Unit Enjin Sangkut 15 Kuasa Kuda Untuk Peserta Program Peningkatan Pendapatan (PPP) Di W.P. Labuan
PL/(S)106/2014(JPSE)
Perbadanan Labuan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-12-2014
Send: 
04-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/11/2014
Wilayah Persekutuan Labuan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Bot, Boat, Alat Ganti Bot, Kelengkapan Bot, Boat Spare Parts, Boat Equipment, Bot Fibreglass, Enjin Sangkut 15 Kuasa Kuda

233.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Bagi Penyelenggaraan Padang Bola Di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia Untuk Tempoh Dua Tahun (2014 - 2016)
UTHM.PPH/03(P)/029/2014
Universiti Tun Hussein Onn Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
30-11-2014
Send: 
30-11-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/11/2014
Johor/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Hiasan Jalan, Street Decoration, Hiasan Kawasan, Area Decoration, Padang, Field, Padang Bola, Football Fields

234.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata (Unarmed Guard) Bagi Pejabat FAMA Negeri Sabah, Pejabat FAMA Daerah Lahad Datu Dan Pejabat Pakar Kota Belud
FAMA/BSH 234/2014
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/11/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata, Security Without Firearms, Tanpa Senjata, Without Firearms, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard, Unarmed Guard

235.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Mencuci Dan Membersih Bangunan Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Di Pejabat Pengarah Negeri Selangor, Tingkat 2, Plaza Perangsang, Shah Alam, Selangor, Untuk Tempoh Dua (2) Tahun
LHDNM PPNS Bil.2/2014
Lembaga Hasil Dalam Negeri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
28-11-2014
Send: 
05-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning

236.TENDER - Grass Cutting And Drain Cleaning Works Within DBKU Area For Zone 2 (MK8-Satok)
DBKU/CQS/P/21/14
Dewan Bandaraya Kuching Utara, Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(12.00 PM)
Ad:
24/11/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Garss Cutting, Pemotongan Rumput, Grass, Rumput, Drain Cleaning, Pembersihan Longkang, Drain, Longkang

237.TENDER - Grass Cutting And Drain Cleaning Works Within DBKU Area For Zone 4 (S1A-Sungai Maong)
DBKU/CQS/P/23/14
Dewan Bandaraya Kuching Utara, Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(12.00 PM)
Ad:
24/11/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Garss Cutting, Pemotongan Rumput, Grass, Rumput, Drain Cleaning, Pembersihan Longkang, Drain, Longkang

238.TENDER - Grass Cutting And Drain Cleaning Works Within DBKU Area For Zone 3 (S2-Batu Lintang)
DBKU/CQS/P/22/14
Dewan Bandaraya Kuching Utara, Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(12.00 PM)
Ad:
24/11/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Garss Cutting, Pemotongan Rumput, Grass, Rumput, Drain Cleaning, Pembersihan Longkang, Drain, Longkang

239.TENDER - Grass Cutting And Drain Cleaning Works Within DBKU Area For Zone 15 (E2-2A-Demak Height)
DBKU/CQS/P/35/14
Dewan Bandaraya Kuching Utara, Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(12.00 PM)
Ad:
24/11/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Garss Cutting, Pemotongan Rumput, Grass, Rumput, Drain Cleaning, Pembersihan Longkang, Drain, Longkang

240.TENDER - Grass Cutting And Drain Cleaning Works Within DBKU Area For Zone 8 (MK1A-Tupong)
DBKU/CQS/P/24/14
Dewan Bandaraya Kuching Utara, Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(12.00 PM)
Ad:
24/11/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Garss Cutting, Pemotongan Rumput, Grass, Rumput, Drain Cleaning, Pembersihan Longkang, Drain, Longkang

241.TENDER - Grass Cutting And Drain Cleaning Works Within DBKU Area For Zone 17 (N1-1-KASUMA, MK5-Stadium & N1-2B-SUKMA)
DBKU/CQS/P/36/14
Dewan Bandaraya Kuching Utara, Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(12.00 PM)
Ad:
24/11/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Garss Cutting, Pemotongan Rumput, Grass, Rumput, Drain Cleaning, Pembersihan Longkang, Drain, Longkang

242.TENDER - Grass Cutting And Drain Cleaning Works Within DBKU Area For Zone 18 (N1-2A-SUKMA)
DBKU/CQS/P/37/14
Dewan Bandaraya Kuching Utara, Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(12.00 PM)
Ad:
24/11/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Garss Cutting, Pemotongan Rumput, Grass, Rumput, Drain Cleaning, Pembersihan Longkang, Drain, Longkang

243.TENDER - Grass Cutting And Drain Cleaning Works Within DBKU Area For Zone 19 (NW1A-Semariang)
DBKU/CQS/P/38/14
Dewan Bandaraya Kuching Utara, Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(12.00 PM)
Ad:
24/11/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Garss Cutting, Pemotongan Rumput, Grass, Rumput, Drain Cleaning, Pembersihan Longkang, Drain, Longkang

244.TENDER - Grass Cutting And Drain Cleaning Works Within DBKU Area For Zone 13 (MK3-Medan Raya)
DBKU/CQS/P/26/14
Dewan Bandaraya Kuching Utara, Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(12.00 PM)
Ad:
24/11/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Garss Cutting, Pemotongan Rumput, Grass, Rumput, Drain Cleaning, Pembersihan Longkang, Drain, Longkang

245.TENDER - Grass Cutting And Drain Cleaning Works Within DBKU Area For Zone 11 (MK2-Bukit Siol)
DBKU/CQS/P/25/14
Dewan Bandaraya Kuching Utara, Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(12.00 PM)
Ad:
24/11/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Garss Cutting, Pemotongan Rumput, Grass, Rumput, Drain Cleaning, Pembersihan Longkang, Drain, Longkang

246.TENDER - Grass Cutting And Drain Cleaning Works Within DBKU Area For Zone 20 (NW1B-Semariang)
DBKU/CQS/P/39/14
Dewan Bandaraya Kuching Utara, Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(12.00 PM)
Ad:
24/11/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Garss Cutting, Pemotongan Rumput, Grass, Rumput, Drain Cleaning, Pembersihan Longkang, Drain, Longkang

247.TENDER - Grass Cutting And Drain Cleaning Works Within DBKU Area For Zone 22 (NE2B-Demak Laut)
DBKU/CQS/P/41/14
Dewan Bandaraya Kuching Utara, Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(12.00 PM)
Ad:
24/11/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Garss Cutting, Pemotongan Rumput, Grass, Rumput, Drain Cleaning, Pembersihan Longkang, Drain, Longkang

248.TENDER - Grass Cutting And Drain Cleaning Works Within DBKU Area For Zone 23 (NE2C-Demak Laut)
DBKU/CQS/P/42/14
Dewan Bandaraya Kuching Utara, Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(12.00 PM)
Ad:
24/11/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Garss Cutting, Pemotongan Rumput, Grass, Rumput, Drain Cleaning, Pembersihan Longkang, Drain, Longkang

249.NOTIS SEBUTHARGA - Sebut Harga Bagi Membekal, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Menyelenggara Komputer Pentadbiran Sewaan Untuk Tempoh (3) Tahun Bagi Bajet 2014
PKNS/BPA/ST/12 JLD 10/20/2014
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-12-2014
Send: 
04-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/11/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning, Penyelenggaraan, Maintenance / Hardware Leasing, Hardware Renting, Software Leasing, Hardware Renting, Perkakasan Pajakan, Perkakasan Menyewa, Perisian Pajakan, Perkakasan Menyewa

250.NOTIS INDEN - Kerja-Kerja Penyelenggaraan Landskap Bagi :
 • Taman Linear (Park II - 0.56 Ekar) Di Jalan Setia Perdana U13/27 Dan
 • Bebahu Jalan Masuk Jalan Setia Perdana U13/24 Sehingga Tapak Tadika
Di Precint 12, Bandar Setia Alam, Seksyen U13, 40170 Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
NO. INDEN : PKNS / USL / IND / 25 / 2014
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
27-11-2014
Send: 
28-11-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
24/11/2014
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Landskap, Lanskap, Seni Taman, Landscape, Landscaping, Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Tanaman, Plants, Baka, Benih Semaian, Seedling, Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Hiasan Jalan, Street Decoration, Hiasan Kawasan, Area Decoration, Pertanian, Ladang, Taman, Hutan, Ladang Hutan, Agriculture, Crops, Farm, Garden, Forest, Forest Plantation

251.TENDER - Grass Cutting And Drain Cleaning Works Within DBKU Area For Zone 21 (N2-Damai & NW1C-Semariang)
DBKU/CQS/P/40/14
Dewan Bandaraya Kuching Utara, Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(12.00 PM)
Ad:
24/11/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Garss Cutting, Pemotongan Rumput, Grass, Rumput, Drain Cleaning, Pembersihan Longkang, Drain, Longkang

252.NOTIS INDEN - Kerja-Kerja Penyelenggaraan Landskap Bagi :
 • Kawasan Cerun Zon Penampan Sepanjang Jalan Setia Perdana U13/27A, Sebahagian Jalan Setia Perdana U13/25E Dan Sebahagian Jalan Setia Perdana U13/27L Dan
 • Kawasan Papan Tanda Alam Nusantara
Alam Nusantara, Bandar Setia Alam, Seksyen U13, Shah Alam, Selangor Darul Ehsan
NO. INDEN : PKNS / USL / IND / 24 / 2014
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
27-11-2014
Send: 
28-11-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
24/11/2014
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Landskap, Lanskap, Seni Taman, Landscape, Landscaping, Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Tanaman, Plants, Baka, Benih Semaian, Seedling, Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Hiasan Jalan, Street Decoration, Hiasan Kawasan, Area Decoration, Pertanian, Ladang, Taman, Hutan, Ladang Hutan, Agriculture, Crops, Farm, Garden, Forest, Forest Plantation

253.NOTIS SEBUTHARGA - Cadangan Membina Dan Menyiapkan 22 Unit Rumah Sesebuah 1 Tingkat Yang Mengandungi :
 • 7 Unit Rumah Sesebuah Jenis A
 • 8 Unit Rumah Sesebuah Jenis B
 • 7 Unit Rumah Sesebuah Jenis C
Di Sebahagian Laman 1, Fasa 2A, Bernam Jaya, Mukim Hulu Bernam, Daerah Hulu Selangor, Selangor Darul Ehsan. (Kerja-Kerja Landskap)
PKNS/USL/JP(ANZ)/SH/05/2014
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
08-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
24/11/2014
Selangor/ Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Landskap, Seni Taman, Lanskap, Landscape, Landscaping

254.KENYATAAN SEBUT HARGA - Membekal, Menghantar Dan Memasang Pencetak Kepada Perbadanan Labuan
PL/(S)105/2014(JPM)
Perbadanan Labuan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
28-11-2014
Send: 
01-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/11/2014
Wilayah Persekutuan Labuan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen

255.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Penjagaan Kebersihan Bangunan Dan Kawasan Persekitaran Medan Selera Bandar Puchong Jaya, Jalan Merbok, Puchong, Selangor Darul Ehsan
MPSJ/KUB/400-10/2/223(2014)
Majlis Perbandaran Subang Jaya
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-12-2014
Send: 
03-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
24/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

256.KENYATAAN TENDER - Cadangan Kontrak Tahunan Kerja-Kerja Pemasangan Dan Penyelenggaraan Elektrik Lampu Jalan, Lampu Taman, Lampu Hiasan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Dengannya Selama 2 Tahun Di Kawasan SPT
T0414085
Majlis Perbandaran Seberang Perai
PKK: 
CIDB: 
G4 / G5
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
16-12-2014
Send: 
16-12-2014
(-)
Ad:
24/11/2014
Pulau Pinang/ Penyelenggaraan, Maintenance, Pemasangan, Installation / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Rendah, Voltan, Low Voltage, Voltage, Lampu, Pencahayaan, Specialized Lighting, Lighting, Light, Lamp, Kerja Am Elektrikal, General Electrical Works

257.KENYATAAN SEBUT HARGA - Cadangan Membekal, Memasang Dan Mengujilari Sistem Penghawa Dingin Di Dewan Kuliah 500, FF4 Termasuk Kerja-Kerja Yang Berkaitan Di UiTM Kampus Puncak Alam, Selangor Darul Ehsan
PB/PER/7/45/14
Universiti Teknologi Mara
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
15-12-2014
Send: 
15-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
24/11/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing / Mekanikal, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical, Mechanical Engineering, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Penyaman Udara, Penghawa Dingin, Pengudaraan, Air Conditioning, Air Cond, Air Conditioner, Ventilation, Ventilator, HVAC

258.KENYATAAN SEBUT HARGA - Sebut Harga Bagi Membekal, Menghantar, Memasang Dan Mengujilari Alat Bantu Mengajar Untuk Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Teknousahawanan, Universiti Teknikal Malaysia Melaka
UTeM070/ALAT BANTU MENGAJAR/2014
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
02-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/11/2014
Melaka/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing / Multimedia Products, Video Conferencing, Web Cast, Graphic Design, Animation, Produk, Persidangan Video, Reka Bentuk Grafik, Animasi

259.KENYATAAN TENDER - Cadangan Kontrak Tahunan Kerja-Kerja Pemasangan Dan Penyelenggaraan Elektrik Lampu Jalan, Lampu Taman, Lampu Hiasan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Dengannya Selama 2 Tahun Di Kawasan SPU
T0414051
Majlis Perbandaran Seberang Perai
PKK: 
CIDB: 
G4 / G5
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
16-12-2014
Send: 
16-12-2014
(-)
Ad:
24/11/2014
Pulau Pinang/ Penyelenggaraan, Maintenance, Pemasangan, Installation / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Rendah, Voltan, Low Voltage, Voltage, Lampu, Pencahayaan, Specialized Lighting, Lighting, Light, Lamp, Kerja Am Elektrikal, General Electrical Works

260.TENDER - Grass Cutting And Drain Cleaning Works Within DBKU Area For Zone 1 (MK10-India Street, MK11-Main Bazaar & MK9-Taman Budaya
DBKU/CQS/P/20/14
Dewan Bandaraya Kuching Utara, Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(12.00 PM)
Ad:
24/11/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Garss Cutting, Pemotongan Rumput, Grass, Rumput, Drain Cleaning, Pembersihan Longkang, Drain, Longkang

261.NOTIS TENDER / SEBUTHARGA - Sale Of Thirteen (13) Units Three-Storey Shophouses At Kemena Industrial Estate, Jalan Bintulu - Tatau, Bintulu
BDA/CT/71/14 (Re-Tender)
Lembaga Kemajuan Bintulu (Sarawak)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-12-2014
Send: 
09-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/11/2014
Sarawak/ Jualan, Sale / Shophouses, Rumah Kedai, Bangunan, Building, Rumah, House, Home

262.NOTIS TENDER / SEBUTHARGA - Term Contract For The Desludging And Servicing Of Septic Tanks In Bintulu
BDA/CT/76/14
Lembaga Kemajuan Bintulu (Sarawak)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-12-2014
Send: 
09-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/11/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Tangki, Tank, Septic Tanks

263.NOTIS TENDER / SEBUTHARGA - Proposed Repair & Resurfacing Of Buggy Track At Bintulu Golf Course, Jalan Kidurong, Bintulu
BDA/CT/78/14
Lembaga Kemajuan Bintulu (Sarawak)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-12-2014
Send: 
09-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/11/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services, Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Kerja Jalan, Jalan, Asphalt Coating Works, Asphalt, Road Works, Road, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road, Buggy Track

264.SEBUT HARGA MATRADE 72/2014 - Perkhidmatan Percetakan Brochure / Booklet / Handbook / Directory / Guidebook Untuk Aktiviti Promosi / Eksport MATRADE Bagi Tahun 2015
MT/SH/72/2014
Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
01-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Mencetak Buku, Mencetak Majalah, Mencetak Laporan Akhbar, Books Printing, Magazines Printing, Press Report Printing, Pisah Warna, Colour Separation, Menjilid Kulit Lembut, Soft Cover Binding, Pengatur Huruf, Type Setting, Mencetak, Printing, Print, Percetakan Brochure, Percetakan Booklet, Percetakan Handbook, Percetakan Directory, Percetakan Guidebook

265.NOTIS TENDER / SEBUTHARGA - Sale Of Old Mechanical Spare Parts
BDA/QT/28/14 (Re-Quote)
Lembaga Kemajuan Bintulu (Sarawak)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-12-2014
Send: 
09-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/11/2014
Sarawak/ Jualan, Sale / Barang Lusuh, Barang Terpakai, Scrap Items, Used Items, Old Mechanical Spare Parts

266.NOTIS TENDER / SEBUTHARGA - Repainting And Repair Works To BDA Market At Sebauh, Bintulu
BDA/QT/32/14
Lembaga Kemajuan Bintulu (Sarawak)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-12-2014
Send: 
09-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/11/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services, Pembaikan, Repair / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Mengecat, Painting, Kerja Mengecat Semula, Repainting Works, Mengecat Semula, Repainting

267.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Perkhidmatan Pencucian, Pembersihan Bangunan Dan Kawasan Di Pejabat FAMA Negeri Sabah
FAMA/BSH 233/2014
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/11/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning

268.KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA - Pelupusan Aset Alih Kerajaan :
 • Keterangan Aset : Proton Perdana 2.0 V6 Executive (NBV 6446)
 • Kuantiti : 1
 • Harga Simpanan : RM5,400.00
 • Deposit Sebutharga : 10%
15/2014
Kerajaan Negeri Sembilan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
28-11-2014
Send: 
28-11-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/11/2014
Negeri Sembilan/ Jualan, Sale / Kereta, Kenderaan, Vehicle, Kenderaan Terpakai, Kereta Terpakai, Used Vehicle, Proton Perdana

269.KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menghantar Bekalan Toner, Ink Cartridge Dan Ribon Pencetak Bagi Tahun 2015
MDB/KEW/01
Majlis Daerah Bera
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-12-2014
Send: 
04-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
24/11/2014
Pahang/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Alatulis, Alat Tulis, Stationery, Stationeries, Toner, Ink Cartridge, Ribon Pencetak, Dakwat, Ink

270.KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA - Perkhidmatan Mencuci Dan Membersihkan Bangunan Pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) Cawangan Siasatan Shah Alam Di Tingkat 15 & 16 Wisma Sunway Untuk Tempoh Dua (2) Tahun
LHDNM S.ALAM Bil. 07/2014
Lembaga Hasil Dalam Negeri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-12-2014
Send: 
05-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash

271.KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Mencuci Dan Membersih Bangunan Ibu Pejabat PERDA Dan Persekitarannya
PERDA/BKP/S/1/2014
Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-12-2014
Send: 
12-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/11/2014
Pulau Pinang/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning

272.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Menaiktaraf Gudang, Kemudahan Infrastruktur Serta Lain-Lain Kerja Yang Berkaitan Di FAMA Port Klang, Selangor
FAMA/BSH 236/2014
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-12-2014
Send: 
02-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/11/2014
Selangor/ Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Gudang, Kemudahan Infrastruktur, Infrastructure Facilities

273.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Membersih Bangunan Mencuci Kawasan Dan Membuang Sampah Di Pejabat FAMA Wilayah Selatan, Johor Bahru, Johor
FAMA/BSH 237/2014
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-12-2014
Send: 
02-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/11/2014
Johor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

274.KENYATAAN SEBUT HARGA - Sebut Harga Bagi Membekal, Menghantar, Memasang Dan Mengujilari Computer Vision System Untuk Fakulti Kejuruteraan Elektronik Dan Kejuruteraan Komputer, Universiti Teknikal Malaysia Melaka
UTeM073/KELENGKAPAN KOMPUTER/2014
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
02-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/11/2014
Melaka/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing / Multimedia Products, Video Conferencing, Web Cast, Graphic Design, Animation, Produk, Persidangan Video, Reka Bentuk Grafik, Animasi, Computer Vision System

275.KENYATAAN SEBUT HARGA - Sebut Harga Bagi Membekal, Menghantar, Memasang Dan Mengujilari Computer Workstation Untuk Fakulti Pengurusan Teknologi Dan Teknousahawanan Universiti Teknikal Malaysia Melaka
UTeM078/KELENGKAPAN KOMPUTER/2014
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
02-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/11/2014
Melaka/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, Computer Workstation

276.NOTIS IKLAN TENDER - Capaian Internet Baru (Utama) Tahun Kewangan 2014 / 2015 Untuk Universiti Tenaga Nasional, Kampus Putrajaya
UNITEN (ITMS) 15/ FY14-15 (T1370614) (Pengapungan Semula)
Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-12-2014
Send: 
04-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit

277.NOTIS IKLAN TENDER - To Supply Remote Controllers, Scada, Water Level Radar Sensors, Cable And Cabling Work For 4 Hydroelectrics Bagi Kegunaan Projek U-SN-CR-14-20
URND 5/ FY14-15
Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-12-2014
Send: 
04-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/11/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply / Stesen Janakuasa Elektrik, Electric Power Station, Peralatan Janakuasa Elektrik, Electric Power Equipment, Alat Ganti Janakuasa Elektrik, Electric Power Spare Parts, Aksesori Janakuasa Elektrik, Electric Power Accessories, Peralatan Makmal, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Laboratory Equipment Accessories, Remote Controllers, Scada, Water Level Radar Sensors, Cable, Cabling Work

278.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Menaiktaraf Bangunan Dan Lain-Lain Kerja Yang Berkaitan Untuk Pusat Memproses Durian Di PMMF Beseri, Perlis
FAMA/BSH 232/2014
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-12-2014
Send: 
04-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/11/2014
Perlis/ Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

279.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Mencuci, Membersih Bangunan Di Medan Niaga Satok, Kuching, Sarawak
FAMA/BSH 242/2014
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-12-2014
Send: 
02-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/11/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning

280.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Membersih Kawasan Dan Landskap Di Medan Niaga Satok, Kuching, Sarawak
FAMA/BSH 243/2014
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-12-2014
Send: 
02-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/11/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Landskap, Lanskap, Landscape, Landscaping

281.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Pembersihan Pejabat Dan Kawasan Serta Mengangkat Sampah Di Pejabat FAMA Daerah Petaling, Puchong, Selangor
FAMA/BSH 244/2014
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-12-2014
Send: 
02-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

282.KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Membekal Baju Korporat Siap Berjahit Untuk Pegawai Dan Kakitangan KPDNKK
Sebutharga KPDNKK (S) Bil. 52/2014
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
27-11-2014
Send: 
27-11-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/11/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply / Menjahit Pakaian, Sewing Clothing, Menjahit Kelengkapan Pakaian, Sewing Clothing Equipment, Menjahit, Sewing, Stitching, Tailoring, Baju Korporat, Pakaian, Clothes, Clothing

283.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata (Unarmed Guard) Bagi Pusat Operasi Batu Pahat, Johor
FAMA/BSH 238/2014
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-12-2014
Send: 
03-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/11/2014
Johor/ Perkhidmatan, Services / Kawalan, Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard, Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata, Security Without Firearms, Tanpa Senjata, Without Firearms, Unarmed Guard

284.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Mencuci, Membersih Bangunan Dan Kawasan Di Pejabat FAMA Negeri Johor
FAMA/BSH 239/2014
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-12-2014
Send: 
02-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/11/2014
Johor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning

285.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata (Unarmed Guard) Bagi Pejabat FAMA Negeri Johor
FAMA/BSH 240/2014
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-12-2014
Send: 
02-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/11/2014
Johor/ Perkhidmatan, Services / Kawalan, Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard, Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata, Security Without Firearms, Tanpa Senjata, Without Firearms, Unarmed Guard

286.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata (Unarmed Guard) Bagi Medan Niaga Satok, Kuching Sarawak
FAMA/BSH 241/2014
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-12-2014
Send: 
02-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/11/2014
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Kawalan, Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard, Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata, Security Without Firearms, Tanpa Senjata, Without Firearms, Unarmed Guard

287.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Pendawaian Elektrik Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Skyview Pejabat Pengurusan RTC Ipoh, Perak Darul Ridzuan
FAMA/BSH 231/2014
Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan
PKK: 
CIDB: 
G1 / G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-12-2014
Send: 
03-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/11/2014
Perak/ Perkhidmatan, Services / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Rendah, Voltan, Low Voltage, Voltage, Pendawaian Elektrik, Electric Wiring, Pendawaian, Wiring

288.KENYATAAN SEBUTHARGA BIL. 39/2014 - Perkhidmatan Bagi Kerja-Kerja Membekal, Menghantar Dan Memasang Serta Menurunkan Bunting Dan Paparan Billboard Di Menara DBKL 1, 2 Dan 3, Panggung Bandaraya, Galeri Kuala Lumpur Serta Lain-lain Lokasi Yang Diarahkan Oleh Datuk Bandar Bagi Tempoh Dua (2) Tahun
2014/B331
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
27-11-2014
Send: 
27-11-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery / Peralatan Domestik, Perkakas Domestik, Domestic Equipment, Domestic Appliances, Tekstil, Textile, Kelengkapan Awam, Kemudahan Awam, Public Equipment, Public Facilities, Bunting, Paparan Billboard

289.KENYATAAN SEBUTHARGA BIL. 39/2014 - Membekal Tenaga Kerja, Alatan, Perkakas Dan Alat Ganti Bagi Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Pembaikan Jentera Traktor Shovel Dan Traktor Dozer Untuk Tempoh Dua (2) Tahun
2014/B330
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-12-2014
Send: 
04-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply / Kenderaan Melebihi 3 Tan, Above 3 Tonnes Vehicle, Jentera Berat, Heavy Machinery, Kerja Khusus, Baikpulih Enjin, Specific Works, Engine Repair, Kerja Penyelenggaraan Sistem Kenderaan, Vehicle System Maintenance Works, Alat Ganti Jentera Berat, Aksesori Jentera Berat, Heavy Machinery Spare Part, Heavy Machinery Accessories, Enjin Kenderaan, Vehicles Engine, Enjin Jentera Berat, Heavy Machinery Engine, Tenaga Kerja, Labor

290.KENYATAAN SEBUTHARGA BIL. 39/2014 - Perkhidmatan Bagi Kerja-Kerja Pembersihan Pejabat Cawangan Bandar Tun Razak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur Bagi Tempoh Dua (2) Tahun
2014/B329
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-12-2014
Send: 
04-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Garbage Removal, Rubbish, Garbage

291.KENYATAAN SEBUTHARGA BIL. 39/2014 - Membekal Dan Menghantar Dua (2) Unit Alat Pengukur Tahap Kualiti Air Jenis Multiparameter MULTISENSOR PROBE Ke Jabatan Kesihatan Dan Alam Sekitar Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
2014/B328
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-12-2014
Send: 
04-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Peralatan Makmal, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Laboratory Equipment Accessories, Peralatan Makmal Pengukuran, Measurement Laboratory Equipment, Peralatan Makmal Pencerapan, Observation Laboratory Equipment, Peralatan Makmal Sukat, Measures Laboratory Equipment, Alat Pengukur Tahap Kualiti Air Jenis Multiparameter, MULTISENSOR PROBE

292.KENYATAAN SEBUTHARGA BIL. 39/2014 - Sebutharga Pembekalan Kelengkapan Dan Peralatan Pejabat Untuk Stor Jabatan Kewangan
2014/B327
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-12-2014
Send: 
04-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply / Perabot, Furniture, Kelengkapan Perabot, Furniture Equipment, Barangan Hiasan Dalaman, Interior Decoration Items, Aksesori Barangan Hiasan Dalaman, Interior Decorations Items Accessories

293.KENYATAAN SEBUTHARGA BIL. 39/2014 - Membekal Dan Menghantar Trimble External Tornado Antenna Untuk Kerja-Kerja Inventori Pokok Bagi Jabatan Landskap Dan Rekreasi
2014/B326
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-12-2014
Send: 
04-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Mesin, Machine, Kelengkapan Khusus, Specialized Equipment, Trimble External Tornado Antenna

294.KENYATAAN SEBUTHARGA BIL. 39/2014 - Cadangan Kerja-Kerja Subkontrak Untuk Membekal, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Eskalator Bagi Cadangan Membina Dan Menyiapkan Jejantas Pejalan Kaki Menyeberangi Jalan Wangsa Perdana 1, Berhampiran Stesen LRT Seri Rampai, Kuala Lumpur Untuk Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
2014/B292SS
Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
G2 / G3 / G4 / G5 / G6 / G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-12-2014
Send: 
04-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Mekanikal, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical, Mechanical Engineering, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Lif, Eskalator, Tangga Bergerak, Lift, Escalator, Elevator

295.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Api Di Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Terengganu
X0211270106140006
Kementerian Pendidikan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
02-12-2014
(12:00 PM)
Ad:
24/11/2014
Terengganu/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata, Security Without Firearms, Tanpa Senjata, Without Firearms, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard

296.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Mengangkat Barang, Membungkus, Memasang Dan Insuran Peralatan Untuk Perpindahan Jabatan Fotografi Institut Kemahiran Belia Negara Peretak Selangor Ke Institut Kemahiran Belia Negara Kuala Langat Selangor
X0191180000140004
Institut Kemahiran Belia Negara
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
02-12-2014
(12.00 PM)
Ad:
24/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Pemasangan, Installation / Pengangkutan Lori, Lorry Transportation, Agen Penghantaran, Delivery Agent, Pembungkusan, Packaging

297.KENYATAAN TAWARAN - Cadangan Membina Sebuah Dewan Semai Bakti (Jenis A) Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
23-12-2014
Send: 
23-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
24/11/2014
Kelantan/ Pembinaan, Construction / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Dewan, Hall, Dewan Semai Bakti

298.KENYATAAN TAWARAN - Cadangan Membina Sebuah Dewan Semai Bakti (Jenis A) Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
23-12-2014
Send: 
23-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
24/11/2014
Kelantan/ Pembinaan, Construction / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Dewan, Hall, Dewan Semai Bakti

299.KENYATAAN TAWARAN - Cadangan Membina Sebuah Dewan Semai Bakti (Jenis A) Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
23-12-2014
Send: 
23-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
24/11/2014
Kelantan/ Pembinaan, Construction / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Dewan, Hall, Dewan Semai Bakti

300.KENYATAAN TAWARAN - Cadangan Membina Sebuah Dewan Semai Bakti (Jenis A) Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
23-12-2014
Send: 
23-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
24/11/2014
Pahang/ Pembinaan, Construction / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Dewan, Hall, Dewan Semai Bakti

301.KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA - Perkhidmatan Membekal Pekerja Am Bagi Kerja-Kerja Mengutip Barangan Kitar Semula (Resource Recovery) Di Tapak Pelupusan Sisa Lengai Dengkil (DIWL), Lot 577, Mukim Dengkil, Selangor Darul Ehsan
Worldwide Holdings Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-12-2014
Send: 
10-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/11/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply / Tenaga Buruh, Buruh, Labor, Labour, Tenaga Kerja, Workforce, Labour Force, Manpower, Pekerja Am, General Workers

302.KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA - Perkhidmatan Membekal Pekerja Am Bagi Kerja-Kerja Mengutip Barangan Kitar Semula (Resource Recovery) Di Tapak Pelupusan Sisa Lengai Kuang (KIWL), Lot 3712, Mukim Gombak, Selangor Darul Ehsan
Worldwide Holdings Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-12-2014
Send: 
10-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/11/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply / Tenaga Buruh, Buruh, Labor, Labour, Tenaga Kerja, Workforce, Labour Force, Manpower, Pekerja Am, General Workers

303.VEHICLES FOR TENDER - As Where As Is Basis
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
Ad:
24/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Jualan, Sale / Kenderaan Terpakai, Used Vehicles, Kenderaan, Vehicle, Bus, Nissan SP210P, Nissan JA450S

304.VEHICLES FOR TENDER - Repossessed Motorcycles For Tender : As-Is-Where-Is-Basis
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
Ad:
24/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Jualan, Sale / Kenderaan Terpakai, Used Vehicles, Kenderaan, Vehicles, Motosikal Terpakai, Used Motorcycle, Motosikal, Motorcycle, Honda C100B

305.TENDER NOTICE - The Proposed Construction And Completion Of Main Infrastructure Works For Pahang Technology Park In Gambang, Pahanag Darul Makmur For The East Coast Economic Region Development Council (ECERDC).
PKK: 
CIDB: 
G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-12-2014
Send: 
17-12-2014
(Before 3.00 PM)
Ad:
24/11/2014
Pahang/ Perkhidmatan, Services, Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Tanah, Tanah, Land Works, Earth Works, Soil Works, Soil, Land, Kerja Pembinaan, Construction Works, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Earthwork, Drainage Works, Kerja Perparitan, Perparitan, Drainage

306.KENYATAAN TENDER - Projek Senggaraan Taxiway Di Pangkalan Udara Labuan
JKR Malaysia Ibu Pejabat (Cawangan Kontrak & Ukur Bahan)
PKK: 
CIDB: 
G5
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
22-12-2014
Send: 
29-12-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
24/11/2014
Wilayah Persekutuan Labuan/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Jalan, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road Works, Road, Pavement, Taxiway

307.NOTIS TENDER - Cadangan Penyelenggaraan Dan Penambahbaikan Bangunan Pejabat, Bilik Timbang, Bilik Rehat PRA, Stor Dokumen, Bilik Bahan Kimia, Gudang Dan Jalanraya Gudang BERNAS Kuching, Sarawak
T/026/1114/BSW
Padiberas Nasional Berhad
PKK: 
CIDB: 
G4, G5, G6, G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
16-12-2014
Send: 
16-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/11/2014
Sarawak/ Penyelenggaraan, Maintenance, Pembaikan, Repair / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building

308.VEHICLES FOR TENDER - As Is Where Is Basis
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
Ad:
24/11/2014
Pulau Pinang/ Jualan, Sale / Kenderaan Terpakai, Used Vehicles, Kenderaan, Vehicle, Lori, Lorry, Lori Terpakai, Used Lorry, Lori Kargo, Hino

309.KENDERAAN UNTUK DITENDER - Dalam Keadaan Sedia Ada
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
(-)
Ad:
24/11/2014
Pulau Pinang/ Jualan, Sale / Kenderaan Terpakai, Used Vehicles, Kenderaan, Vehicle, Lori, Lorry, Lori Terpakai, Used Lorry, Lori Kargo, Hino

310.NOTIS TENDER - Proposed Construction Of The Rice Storage Building & Other Related Works At Kilang Beras BERNAS (KBB) Kuala Rompin, Pahang Darul Makmur
T/025/1114/ED
Padiberas Nasional Berhad
PKK: 
CIDB: 
G4, G5, G6, G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
16-12-2014
Send: 
16-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/11/2014
Pahang/ Pembinaan, Construction / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Rice Storage Building, Bangunan Penyimpanan Beras

311.KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA - Perkhidmatan Membekal Pekerja Am Bagi Kerja-Kerja Mengutip Barangan Kitar Semula (Resource Recovery) Di Tapak Pelupusan Sampah Tanjung Duabelas (TG12SL) Daerah Kuala Langat, Selangor Darul Ehsan
Worldwide Holdings Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-12-2014
Send: 
10-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/11/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply / Tenaga Buruh, Buruh, Labor, Labour, Tenaga Kerja, Workforce, Labour Force, Manpower, Pekerja Am, General Workers

312.PEMBERITAHU TAWARAN - Cadangan Melaksanakan Dan Menyiapkan Kerja-Kerja Pembinaan Jalan Baru Dan Penurapan Jalan Sediada Termasuk Pembinaan Parit Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Taman Teknologi Johor, Mukim Senai-Kulai, Daerah Kulaijaya, Johor
JV/T2/2014
Panca Pesona Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
15-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/11/2014
Johor/ Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion, Melaksanakan, Implementation / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Kerja Jalan, Asphalt Coating Works, Asphalt, Road Works, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road, Parit, Ditch

313.TENDER NOTICE FOR CAFE - Operation Of Its Cafeteria To Cater To Its Multinational Residents
Pengiklan Tender Kafeteria
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
01-12-2014
(5.00 PM)
Ad:
24/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Makanan Bermasak Islam, Makanan Bermasak, Makanan, Islamic Cooked Food, Muslim Cooked Food, Cooked Food, Food, Cafeteria, Kafeteria, Cafe, Kafe

314.KENYATAAN TAWARAN - Cadangan Membina Sebuah Dewan Semai Bakti (Jenis A) Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
23-12-2014
Send: 
23-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
24/11/2014
Kedah/ Pembinaan, Construction / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Dewan, Hall, Dewan Semai Bakti

315.KENYATAAN TAWARAN - Perkhidmatan Penyelenggaraan Elektrik Dan Telekomunikasi Selama Tiga (3) Tahun Di UiTM (Terengganu), Kampus Kuala Terengganu, Terengganu Darul Iman
UiTM/PER/T/3/110/14
Universiti Teknologi Mara
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
22-12-2014
Send: 
22-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
24/11/2014
Terengganu/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Perkakas Elektrik, Elektrik, Electric Appliances, Electric, Mekanikal, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical, Mechanical Engineering, Kerja Elektrik, Elektrikal, Electric Works, Electrical, Voltan Rendah, Voltan, Low Voltage, Voltage, Telekomunikasi, Komunikasi, Perhubungan, Telecommunication, Communication, Kerja Am Elektrikal, General Electrical Works

316.KENYATAAN TENDER - Balai Bomba Dan Kuarters Kimanis, Papar, Sabah
JKR Malaysia Ibu Pejabat (Cawangan Kerja Keselamatan)
PKK: 
CIDB: 
G5
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
23-12-2014
Send: 
30-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
24/11/2014
Sabah/ Pembinaan, Construction / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Balai Bomba, Kuarters, Quarters

317.TAWARAN TENDER TERBUKA - Kerja-Kerja Membekal, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Stadium Grow Light (SGL) Di Perbadanan Stadium Malaysia, Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil
PSM (S) 003/287 JLD 32 (1)
Perbadanan Stadium Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
16-12-2014
Send: 
16-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
24/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pentauliahan, Commissioning, Pengujian, Testing / Lampu, Komponen Lampu, Aksesori Lampu, Lighting, Light, Lamp, Lighting Component, Lighting Accessories, Stadium Grow Light, SGL

318.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menghantar Tikar Ke JKMN Pahang Untuk Kegunaan Bencana Bagi Tahun 2014
X0401110101140005
Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Pahang
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
27-11-2014
Send: 
28-11-2014
(12.00 Tengahari)
Ad:
22/11/2014
Pahang/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Perabot, Furniture, Kelengkapan Perabot, Furniture Equipment, Tikar

319.TAWARAN SEBUTHARGA - Tawaran Sebutharga Membekal Dan Menghantar 8,000 Ampul Ubat Clindamycin Phosphate 150MG/ML Injection Untuk Kegunaan Hospital Sungai Buloh
HSgB.PENG.210/2014
Hospital Sungai Buloh
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
28-11-2014
Send: 
28-11-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/11/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Dadah Berjadual, Scheduled Drugs, Dadah, Drugs, Racun Berjadual, Scheduled Poison, Racun, Poison, Perubatan, Medical, Clindamycin Phosphate Injection, Ubat, Medicine

320.TAWARAN SEBUTHARGA - Tawaran Sebutharga Membekal Dan Menghantar 4,000 Botol Ubat Brimonidine Tartrate 0.15% Eye Drops Untuk Kegunaan Hospital Sungai Buloh
HSgB.PENG.211/2014
Hospital Sungai Buloh
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
28-11-2014
Send: 
28-11-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/11/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Dadah Berjadual, Scheduled Drugs, Dadah, Drugs, Racun Berjadual, Scheduled Poison, Racun, Poison, Perubatan, Medical, Brimonidine Tartrate Eye Drops, Ubat, Medicine

321.TAWARAN SEBUTHARGA - Tawaran Sebutharga Membekal Dan Menghantar 24 Vial Ubat Recombinant Tissue-Type Plasminogen Activator, rIPA 50MG Injection Untuk Kegunaan Hospital Sungai Buloh
HSgB.PENG.214/2014
Hospital Sungai Buloh
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
28-11-2014
Send: 
28-11-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/11/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Dadah Berjadual, Scheduled Drugs, Dadah, Drugs, Racun Berjadual, Scheduled Poison, Racun, Poison, Perubatan, Medical, Recombinant Tissue Type Plasminogen Activator, rIPA 50MG Injection, Ubat, Medicine

322.TAWARAN SEBUTHARGA - Tawaran Sebutharga Membekal Dan Menghantar 43,200 Biji Ubat Abacavir Sulphate 300MG Tablet Untuk Kegunaan Hospital Sungai Buloh
HSgB.PENG.209/2014
Hospital Sungai Buloh
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
28-11-2014
Send: 
28-11-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/11/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Dadah Berjadual, Scheduled Drugs, Dadah, Drugs, Racun Berjadual, Scheduled Poison, Racun, Poison, Perubatan, Medical, Abacavir Sulphate 300MG Tablet, Ubat, Medicine

323.TAWARAN SEBUTHARGA - Tawaran Sebutharga Membekal Dan Menghantar 3,000 Botol Ubat Olopatadine HCL 0.2% Ophthalimic Solution Untuk Kegunaan Hospital Sungai Buloh
HSgB.PENG.212/2014
Hospital Sungai Buloh
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
28-11-2014
Send: 
28-11-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/11/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Dadah Berjadual, Scheduled Drugs, Dadah, Drugs, Racun Berjadual, Scheduled Poison, Racun, Poison, Perubatan, Medical, Olopatadine HCL Ophthalimic Solution, Ubat, Medicine

324.TAWARAN SEBUTHARGA - Tawaran Sebutharga Membekal Dan Menghantar 1,800 Ampul Ubat Desmopressin Acetate 4MCG/ML Injection Untuk Kegunaan Hospital Sungai Buloh
HSgB.PENG.213/2014
Hospital Sungai Buloh
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
28-11-2014
Send: 
28-11-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/11/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Dadah Berjadual, Scheduled Drugs, Dadah, Drugs, Racun Berjadual, Scheduled Poison, Racun, Poison, Perubatan, Medical, Desmopressin Acetate Injection, Ubat, Medicine

325.TAWARAN SEBUTHARGA - Tawaran Sebutharga Membekal Dan Menghantar 135,000 Biji Ubat Rifampicin 150MG, Isoniazid 75MG, Pyrazinamide 400MG & Ethambuthol HCL 275MG Tablet Untuk Kegunaan Hospital Sungai Buloh
HSgB.PENG.208/2014
Hospital Sungai Buloh
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
28-11-2014
Send: 
28-11-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/11/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Dadah Berjadual, Scheduled Drugs, Dadah, Drugs, Racun Berjadual, Scheduled Poison, Racun, Poison, Perubatan, Medical, Ubat, Medicine, Rifampicin 150MG, Isoniazid 75MG, Pyrazinamide 400MG, Ethambuthol HCL 275MG Tablet

326.TAWARAN SEBUTHARGA - Tawaran Sebutharga Membekal Dan Menghantar 14,000 Pek Ubat Montelukast Sodium 4MG Granules Untuk Kegunaan Hospital Sungai Buloh
HSgB.PENG.207/2014
Hospital Sungai Buloh
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
28-11-2014
Send: 
28-11-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/11/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Dadah Berjadual, Scheduled Drugs, Dadah, Drugs, Racun Berjadual, Scheduled Poison, Racun, Poison, Perubatan, Medical, Montelukast Sodium 4MG Granules, Ubat, Medicine

327.TAWARAN SEBUTHARGA - Tawaran Sebutharga Membekal Dan Menghantar 1,500 Vial Ubat Sodium Valproate 400MG IV Injection Untuk Kegunaan Hospital Sungai Buloh
HSgB.PENG.206/2014
Hospital Sungai Buloh
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
28-11-2014
Send: 
28-11-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/11/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Dadah Berjadual, Scheduled Drugs, Dadah, Drugs, Racun Berjadual, Scheduled Poison, Racun, Poison, Perubatan, Medical, Sodium Valproate 400MG IV Injection, Ubat, Medicine

328.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Membekal Tilam Dan Bantal Bersarung PVC Di Rumah Seri Kenangan Ulu Kinta
X040164010114002
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat (KPWKM)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
27-11-2014
Send: 
28-11-2014
(12.00 PM)
Ad:
22/11/2014
Perak/ Pembekalan, Supply / Perabot, Furniture, Kelengkapan Perabot, Furniture Equipment, Tilam, Bantal Bersarung PVC, Mattress

329.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Membekal Lampin Pakai Buang Di Rumah Seri Kenangan Ulu Kinta Bagi Tempoh 1 Tahun
X040164010114001
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat (KPWKM)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
27-11-2014
Send: 
28-11-2014
(12.00 PM)
Ad:
22/11/2014
Perak/ Pembekalan, Supply / Pakaian Pakai Buang Kakitangan, Pakaian Pakai Buang Pesakit, Disposable Staff Clothing, Disposable Patients Clothing, Tekstil Pakai Buang Kakitangan, Tekstil Pakai Buang Pesakit, Disposable Staff Textile, Disposable Patients Textile, Lampin Pakai Buang, Lampin

330.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Menyediakan Persiapan Tempat Bagi Karnival Nilai-Nilai Murni Dan Semarak Warisan 2014
X0374010100140021
Kementerian Pelancongan Dan Kebudayaan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
27-11-2014
Send: 
28-11-2014
(12:00 PM)
Ad:
22/11/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services / Penyediaan Pentas, Stage Preparation, Pameran Pertunjukan, Exhibition Shows, Taman Hiburan, Amusement Park, Karnival, Pestaria, Carnival

331.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Menyediakan T-Shirt Dan Topi Bagi Program 1Malaysia Voluntourism
X0374010100140022
Kementerian Pelancongan Dan Kebudayaan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
27-11-2014
Send: 
28-11-2014
(12:00 PM)
Ad:
22/11/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services / Cenderamata, Cenderhati, Hadiah, Souvenir, Present, Gift, T Shirt, Topi, Hat, Cap

332.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Pembekalan Makanan Mentah Basah Dan Kering Di Cure & Care Service Centre Kota Kinabalu, Keningau, Sandakan Dan Semporna (CCSC) Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) Negeri Sabah Kementerian Dalam Negeri
X0267261000140002
Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
27-11-2014
Send: 
28-11-2014
(12.00 PM)
Ad:
22/11/2014
Sabah/ Pembekalan, Supply / Makanan, Bahan Mentah Basah, Bahan Mentah Kering, Makanan Mentah Basah, Makanan Mentah Kering, Bahan Mentah, Food, Dry Raw Materials, Wet Raw Materials, Wet Raw Food, Dry Raw Food, Raw Materials

333.QUOTATION NOTICE - To Supply And Deliver New Load Bank For PGC
20004647
Keretapi Tanah Melayu Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-12-2014
Send: 
02-12-2014
(-)
Ad:
22/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Penjana Kuasa, Power Generator, Load Bank

334.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Perkhidmatan Pembersihan Bangunan Pejabat Dan Kawasan Di Tiga Lokasi Pejabat JPJ (Lahad Datu, SPK Silam Dan SPK Segama) Untuk Tempoh Dua (2) Tahun
X0311021601140011
Jabatan Pengangkutan Jalan, Sabah
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-12-2014
Send: 
03-12-2014
(12:00 PM)
Ad:
22/11/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning

335.KENYATAAN SEBUTHARGA - Tawaran Untuk Membekalkan Empat (4) Unit Peralatan Perubatan Portable Cardiac Monitor Bagi Jabatan Kardiologi, Hospital Serdang
X0251062801140202
Jabatan Kesihatan, Selangor
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
27-11-2014
Send: 
28-11-2014
(12:00 PM)
Ad:
22/11/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, Portable Cardiac Monitor

336.QUOTATION NOTICE - To Supply And Deliver New Karcher Hot Water Pressure Cleaner
20004646
Keretapi Tanah Melayu Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-12-2014
Send: 
02-12-2014
(-)
Ad:
22/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Mesin, Machine, Kelengkapan Khusus, Specialized Equipment, Karcher Hot Water Pressure Cleaner

337.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Pengubahsuaian & Rekabentuk Dalaman Ruangan Pejabat Di Pejabat Pentadbiran YB Menteri, YB Timbalan Menteri, Pejabat Ketua Setiausaha, Bahagian Akaun Dan Unit Integriti Di Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air
X0321010100140010
Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-12-2014
Send: 
02-12-2014
(12:00 PM)
Ad:
22/11/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services, Pengubahsuaian, Renovation, Merekabentuk, Design / Bangunan Hiasan Dalaman, Hiasan Dalaman, Building Interior Design, Interior Design, Perabot, Furniture, Kelengkapan Perabot, Furniture Equipment

338.QUOTATION NOTICE - To Supply 12 Units 25 Insulated Rail Joint (IRJ) For 60 KG Rail C/W Endpost, Backup Plates, Bolts & Lock Nuts
20004638
Keretapi Tanah Melayu Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-12-2014
Send: 
02-12-2014
(-)
Ad:
22/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply / Lokomotif, Keretapi, Locomotive, Train, Peralatan Keretapi, Alat Ganti Keretapi, Train Equipment, Train Spare Part, Insulated Rail Joint, IRJ, Rail CW Endpost, Backup Plates, Bolts, Lock Nuts

339.QUOTATION NOTICE - Membina Dinding Keselamatan Yang Roboh Berhampiran Stesen Padang Jawa
20004652
Keretapi Tanah Melayu Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-12-2014
Send: 
04-12-2014
(-)
Ad:
22/11/2014
Selangor/ Pembinaan, Construction / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Dinding, Wall

340.TAWARAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Menaiktaraf Infrastruktur Rangkaian Dalaman (LAN) Di Hospital Sg. Buloh (HSgB) Dan Pusat Kawalan Kusta Negara (PKKN)
HSgB.PENG.215/2014
Hospital Sungai Buloh
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
28-11-2014
Send: 
28-11-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/11/2014
Selangor/ Menaiktaraf, Upgrading / Mekanikal, Mechanical, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical Engineering, Kawalan Pencemaran, Pencemaran, Pollution Control, Pollution

341.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Bagi Membekal, Merekabentuk, Membuat, Menghantar, Memasang Dan Menyusun Perabut Berasaskan Logam (Dikalangan Panel Pekeliling Kontrak Bil 2/2014) Untuk Kegunaan Politeknik Sultan Hj Ahmad Shah
X0211900115140021
Politeknik Sultan Haji Ahmad Shah
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
27-11-2014
Send: 
28-11-2014
(12:00 PM)
Ad:
22/11/2014
Pahang/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Merekabentuk, Design / Perabot, Furniture, Kelengkapan Perabot, Furniture Equipment, Pembuat Perabot, Furniture Manufacturer, Pembuat Kelengkapan Perabot, Furniture Equipment Manufacturer, Pembuat Aksesori Perabot, Furniture Accessories Manufacturer, Kelengkapan Berasaskan Logam, Metal Based Equipment, Perabut Berasaskan Logam, Metal Based Furniture

342.KENYATAAN SEBUTHARGA - Tawaran Sebutharga Bagi Melaksanakan Penyelenggaraan Peralatan Rangkaian Di Jabatan Pendidikan Negeri Dan Bahagian Kementerian Pendidikan Malaysia
X0211130401140009
Kementerian Pendidikan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
27-11-2014
Send: 
28-11-2014
(12:00 PM)
Ad:
22/11/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Penyelenggaraan, Maintenance, Melaksanakan, Implementation / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit, Data Management, Pengurusan Data

343.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perolehan Kontraktor Untuk Pakaian Juruteknik Bagi Anggota Di PU Butterworth
X0201540201140004
Kementerian Pertahanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
27-11-2014
Send: 
28-11-2014
(12.00 PM)
Ad:
22/11/2014
Pulau Pinang/ Perkhidmatan, Services / Pakaian, Clothes, Clothing, Pakaian Juruteknik

344.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perolehan Kontraktor Lencana Bahu Patches Skuadron Dan Tanda Nama Pakaian Juruteknik Untuk Anggota Di PU Butterworth
X0201540201140003
Kementerian Pertahanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
27-11-2014
Send: 
28-11-2014
(12.00 PM)
Ad:
22/11/2014
Pulau Pinang/ Perkhidmatan, Services / Pakaian, Clothes, Clothing, Kelengkapan Pakaian, Clothing Equipment, Pakaian Keselamatan, Kelengkapan Pakaian Keselamatan, Aksesori Pakaian Keselamatan, Safety Clothing, Safety Clothing Equipment, Safety Clothing Accessories, Lencana Bahu Patches, Lencana, Badges, Tanda Nama Pakaian

345.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perolehan Peralatan Mengajar Untuk Kegunaan No. 5 SKN Pengkalan Udara Labuan
X0201510101140052
Kementerian Pertahanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
27-11-2014
Send: 
28-11-2014
(12.00 PM)
Ad:
22/11/2014
Wilayah Persekutuan Labuan/ Perkhidmatan, Services / Perabot, Furniture, Kelengkapan Perabot, Furniture Equipment, Barangan Hiasan Dalaman, Interior Decoration Items, Aksesori Barangan Hiasan Dalaman, Interior Decorations Items Accessories, Mesin Pejabat, Office Machine, Aksesori Mesin Pejabat, Office Machine Accessories, Perkakas Elektrik, Aksesori Perkakas Elektrik, Electrical Appliances, Electrical Appliances Accessories, Perkakas Elektronik, Electronic Appliances, Aksesori Perkakas Elektronik, Electronic Appliances Accessories, Peralatan Domestik, Perkakas Domestik, Domestic Equipment, Domestic Appliances, Peralatan Mengajar, Education Equipment

346.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Peralatan Laprosopic Set Full HD 3CCD Camera System With USB Video
X0201210401140066
Kementerian Pertahanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
27-11-2014
Send: 
28-11-2014
(12.00 PM)
Ad:
22/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Hospital, Kelengkapan Hospital, Hospital Equipment, Perubatan, Medical, Laprosopic Set Full HD 3CCD Camera, USB Video

347.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Menguji Dan Mentauliah Peralatan Mobile Digital Air Compressor, Air Inflator & Air Jack With Power Wrench Unit
X0201210401140069
Kementerian Pertahanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
27-11-2014
Send: 
28-11-2014
(12.00 PM)
Ad:
22/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Mesin, Machine, Kelengkapan Bengkel, Workshop Equipment, Mobile Digital Air Compressor, Air Inflator, Air Jack With Power Wrench Unit

348.TAWARAN SEBUTHARGA - Tawaran Sebutharga Membekal Dan Menghantar 1,800 Vial Ubat Salbutamol 5MG/5ML Injection Untuk Kegunaan Hospital Sungai Buloh
HSgB.PENG.205/2014
Hospital Sungai Buloh
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
28-11-2014
Send: 
28-11-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
22/11/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Dadah Berjadual, Scheduled Drugs, Dadah, Drugs, Racun Berjadual, Scheduled Poison, Racun, Poison, Perubatan, Medical, Salbutamol Injection, Ubat, Medicine

349.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Perkhidmatan Pembungkusan Dan Penghantaran Barang Persendirian 2 Orang Pegawai Dari Kediaman Ke Pejabat Penasihat Pendidikan Dan Latihan Washington, USA Dan Frankfurt, Jerman Bagi Tahun 2014
X0112010101140033
Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
27-11-2014
Send: 
28-11-2014
(12:00 PM)
Ad:
22/11/2014
Wilayah Persekutuan Putrajaya, USA, Jerman/ Perkhidmatan, Services, Penghantaran, Delivery / Agen Perkapalan, Shipping Agents, Pengangkutan Lori, Lorry Transportation, Agen Penghantaran, Delivery Agent, Pembungkusan, Penyimpanan, Packaging, Storage, Multimodal Transport Operator, MTO

350.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Menguji Dan Mentauliah Peralatan ECG Machine
X0201210401140065
Kementerian Pertahanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
27-11-2014
Send: 
28-11-2014
(12.00 PM)
Ad:
22/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, ECG Machine

351.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Peralatan Patient Monitor (Operation Room)
X0201210401140067
Kementerian Pertahanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
27-11-2014
Send: 
28-11-2014
(12.00 PM)
Ad:
22/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Hospital, Kelengkapan Hospital, Hospital Equipment, Perubatan, Medical, Patient Monitor, Operation Room

352.KENYATAAN TAWARAN LKIM : T13/2014 - Cadangan Kerja-Kerja Membekal Dan Memasang Prefabricated House Untuk Asrama Dan Dewan Makan Serta Kerja-Kerja Membina Tandas / Bilik Air Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Pusat Latihan Perikanan Tangkapan Tanjung Manis, Sarawak
LKIM : T13/2014
Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
18-12-2014
Send: 
18-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
22/11/2014
Sarawak/ Pembekalan, Supply, Pembinaan, Construction, Pemasangan, Installation / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Prefabricated House

353.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Peralatan Anaesthetic Machine (Datex Ohmeda) Bagi 96 HAT
X0201210401140068
Kementerian Pertahanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
27-11-2014
Send: 
28-11-2014
(12.00 PM)
Ad:
22/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Hospital, Kelengkapan Hospital, Hospital Equipment, Perubatan, Medical, Anaesthetic Machine, Datex Ohmeda

354.VEHICLES FOR TENDER - Conditions As It Is
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
(-)
Ad:
22/11/2014
Johor/ Jualan, Sale / Kenderaan Terpakai, Used Vehicles, Kenderaan, Vehicle, Kereta, Kereta Terpakai, Proton Saga, Naza Sutera, Proton Wira

355.VEHICLES FOR TENDER -
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
(-)
Ad:
22/11/2014
Terengganu/ Jualan, Sale / Kenderaan Terpakai, Used Vehicles, Kenderaan, Vehicle, Kereta, Kereta Terpakai, Wira

356.KENDERAAN UNTUK DITENDER - Keadaannya Seperti Sedia Ada
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
(-)
Ad:
22/11/2014
Johor/ Jualan, Sale / Kenderaan Terpakai, Used Vehicles, Kenderaan, Vehicle, Kereta, Kereta Terpakai, Proton Saga, Naza Sutera, Proton Wira

357.KENDERAAN UNTUK DITENDER -
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
(-)
Ad:
22/11/2014
Terengganu/ Jualan, Sale / Kenderaan Terpakai, Used Vehicles, Kenderaan, Vehicle, Kereta, Kereta Terpakai, Wira

358.TENDER NOTICE FOR CAFE - Operation Of Its Cafeteria To Cater To Its Multinational Residents
Pengiklan Tender Kafeteria
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
01-12-2014
(5.00 PM)
Ad:
22/11/2014
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Makanan Bermasak Islam, Makanan Bermasak, Makanan, Islamic Cooked Food, Muslim Cooked Food, Cooked Food, Food, Cafeteria, Kafeteria, Cafe, Kafe

359.TAWARAN SEBUTHARGA - Tawaran Sebutharga Mereka Mencetak, Menjilid Dan Membekal 2,583 Unit Diari Tahun 2015 Untuk Kegunaan Hospital Sungai Buloh
HSgB.PT.121/2014
Hospital Sungai Buloh
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
26-11-2014
Send: 
26-11-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
21/11/2014
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply / Mencetak Buku, Mencetak Majalah, Mencetak Laporan Akhbar, Books Printing, Magazines Printing, Press Report Printing, Mencetak, Printing, Print, Menjilid, Binding, Diari, Diary

360.QUOTATION - Quotation For Laundry Services For Penang Complex Resort, Bank Negara Malaysia
Bank Negara Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
27-11-2014
Send: 
28-11-2014
(Before 12.00 Noon)
Ad:
21/11/2014
Pulau Pinang/ Perkhidmatan, Services / Dobi, Laundry

361.QUOTATION - Quotation For Laundry Services For Port Dickson Complex Resort, Bank Negara Malaysia
Bank Negara Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
27-11-2014
Send: 
28-11-2014
(Before 12.00 Noon)
Ad:
21/11/2014
Negeri Sembilan/ Perkhidmatan, Services / Dobi, Laundry

362.QUOTATION - Quotation For Laundry Services For Kuala Terengganu Complex Resort, Bank Negara Malaysia
Bank Negara Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
27-11-2014
Send: 
28-11-2014
(Before 12.00 Noon)
Ad:
21/11/2014
Terengganu/ Perkhidmatan, Services / Dobi, Laundry

363.NOTIS SEBUTHARGA - Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah 2 Channel Pulse Generator Untuk Makmal Ambience Pusat Pengajian Kejuruteraan Mikroelektronik Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
S/UniMAP/AMBIENCE/14/36
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-12-2014
Send: 
03-12-2014
Ad:
21/11/2014
Perlis/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Makmal, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Laboratory Equipment Accessories, Pulse Generator

364.NOTIS SEBUTHARGA - Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Spectrum Analyser Untuk Makmal Ambience Pusat Pengajian Kejuruteraan Mikroelektronik Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
S/UniMAP/AMBIENCE/14/37
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-12-2014
Send: 
03-12-2014
Ad:
21/11/2014
Perlis/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Makmal, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Laboratory Equipment Accessories, Spectrum Analyser

365.NOTIS SEBUTHARGA - Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Optical Multichannel Analyzer Untuk Makmal Ambience Pusat Pengajian Kejuruteraan Mikroelektronik Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
S/UniMAP/AMBIENCE/14/38
Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-12-2014
Send: 
03-12-2014
Ad:
21/11/2014
Perlis/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Makmal, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Laboratory Equipment Accessories, Optical Multichannel Analyzer

366.KENYATAAN TAWARAN SEBUTHARGA - Pembasmian Anai-Anai Di Bangunan Wisma Yayasan Melaka, Kampus Bandar UTeM, Jalan Hang Tuah, Melaka
Yayasan Melaka
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-12-2014
Send: 
05-12-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
21/11/2014
Melaka/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Serangga Perosak, Pest Control, Anti Termite, Pembasmian Anai Anai

367.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Bagi Melaksana Dan Mengusahakan Perniagaan Kafeteria Di Universiti Pendidikan Sultan Idris, Tanjong Malim, Perak
UPSI/SH/130/2014
Universiti Pendidikan Sultan Idris
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-12-2014
Send: 
08-12-2014
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
21/11/2014
Perak/ Perkhidmatan, Services / Makanan Bermasak Islam, Makanan Bermasak, Makanan, Islamic Cooked Food, Cooked Food, Food, Muslim Cooked Food, Kafeteria, Kafe, Cafe, Cafeteria

368.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menghantar Keperluan Reagent Makmal Di Makmal Poliklinik UMS Dan Makmal Klinik Masyarakat, Pusat Pendidikan Perubatan Desa Sikuati Kudat
UMS BEN/S2/2014 (121)
Universiti Malaysia Sabah
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
25-11-2014
Send: 
25-11-2014
(-)
Ad:
21/11/2014
Sabah/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Perkakas Perubatan Pakai Buang, Disposable Medical Items, Disposable Medical Appliances, Perubatan, Medical, Reagent

369.KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA Bil. 69/2014 - Supply Installation, Testing And Commissioning Of Benchtop Bioreactor
SS 103/2014
Sirim Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
27-11-2014
Send: 
27-11-2014
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
21/11/2014
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Mesin, Machine, Kelengkapan Bengkel, Workshop Equipment, Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment Accessories, Benchtop Bioreactor

370.QUOTATION - Sebutharga Kerja-Kerja Ubahsuai & Susunatur Stor Jabatan Perlindungan Penghantaran, Bahagian Penghantaran, Bahagian Penghantaran, Stor Kolombong Kota Kinabalu
P.4269
Sabah Electricity Sdn. Bhd.
PKK: 
I
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-12-2014
Send: 
03-12-2014
(-)
Ad:
21/11/2014
Sabah/ Perkhidmatan, Services, Pengubahsuaian, Renovation / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Stor, Store

371.KENYATAAN SEBUTHARGA - Leptospira Igm (Mab-Capture) Elisa Test
95/14/PAT/KEW/M
Hospital Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: