Search Results for ALL Tenders


TITLEQUALIFICATIONDOCUMENTSPECIALIAZATION
1.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujilari, Memberi Latihan, Mentauliah Dan Menyelenggara Perisian Bagi Melaksanakan Endpoint Security Di Jabatan Peguam Negara
X0114160000150007
Jabatan Peguam Negara
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2015
Send: 
13-08-2015
(12:00 PM)
Ad:
05/08/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Penyelenggaraan, Maintenance, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / ICT Security, Firewall, Encryption, PKI, Anti Virus, Keselamatan ICT, Penyulitan, Endpoint Security

2.KENYATAAN SEBUTHARGA - Tawaran Sebut Harga Bagi Membekal Baja Tumbuhan Kepada Jabatan Pertanian Negeri Perlis
X0171411011150002
Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-08-2015
Send: 
18-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
05/08/2015
Perlis/ Pembekalan, Supply / Baja, Nutrien Tumbuhan, Baja Organik, Baja Bukan Organik, Fertilizers, Plant Nutrients, Organic Fertilizers, Non Organic Fertilizers

3.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Membekal Dan Menghantar Kertas Untuk Pejabat Kesihatan Daerah Melaka Tengah, Melaka
X0251080501150017
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
05/08/2015
Melaka/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Kertas, Paper

4.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Membekal Dan Menghantar Alat Tulis Untuk Pejabat Kesihatan Daerah Melaka Tengah Bagi Tempoh 1 Tahun
X0251080501150016
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
05/08/2015
Melaka/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Alat Tulis, Alatulis, Stationery, Stationeries

5.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Sewaan Perisian P & P (Catia & Mastercam) Di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
X0213320129150025 PSA/PENT/(S)/04/15/001/221
Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
11-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
05/08/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Data, Catia, Mastercam

6.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perolehan Toner Pelbagai Jenis
X0201520101150008
Kementerian Pertahanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
11-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
05/08/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply / Peralatan Percetakan, Aksesori Peralatan Percetakan, Printing Equipment, Printing Equipment Accessories

7.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menghantar Racun Serangga / Perosak, Rumpai / Tumbuhan Kepada Jabatan Pertanian Negeri Perlis
X0171411011150003
Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-08-2015
Send: 
18-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
05/08/2015
Perlis/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Racun Serangga, Insecticides, Racun Perosak, Pesticides, Racun Rumpai, Herbicides, Racun Tumbuhan, Plants Poison

8.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menghantar Pelbagai Benih Tanaman Untuk Program Peningkatan Hasil Padi Menerusi Kaedah Kejuruteraan Ekologi
X0171211011150015
Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2015
Send: 
13-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
05/08/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Tanaman, Baka, Benih Semaian, Seedlings, Plants, Crops

9.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Membekal Dan Menghantar Ternakan Lembu Baka Frisien Thai Dan Baka Pedaging Brahman Untuk Tem Latihan Ke Kolej Pertanian Malaysia Bukit Tangga, Kedah Darul Aman
X0171202061150007
Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
11-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
05/08/2015
Kedah/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Haiwan Ternakan, Livestock Animal, Lembu Baka Frisien Thai, Baka Pedaging Kacukan Brahman

10.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Penaiktarafan Rangkaian Komputer Kawasan Setempat (LAN) Untuk KD Lamag, KD Sepagaya, KD Tengah Nipah, KD Segama, KD Cenderawasih Dan KK Lahad Datu
X0251142801150009
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-08-2015
Send: 
18-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
05/08/2015
Sabah/ Menaiktaraf, Upgrading / Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit

11.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Perkhidmatan Kantin Klinik Kesihatan Tungku Lahad Datu
X0251142801150010
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
11-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
05/08/2015
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Makanan, Makanan Tin, Makanan Botol, Makanan Bungkus, Food, Cans Food, Bottle Food, Pack Food, Minuman, Minuman Tin, Minuman Botol, Minuman Bungkus, Beverage, Cans Beverage, Bottle Beverage, Pack Beverage, Makanan Bermasak Islam, Makanan Bermasak, Islamic Cooked Food, Cooked Food, Muslim Cooked Food

12.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Perkhidmatan Kantin Klinik Kesihatan Lahad Datu
X0251142801150011
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-08-2015
Send: 
18-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
05/08/2015
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Makanan, Makanan Tin, Makanan Botol, Makanan Bungkus, Food, Cans Food, Bottle Food, Pack Food, Minuman, Minuman Tin, Minuman Botol, Minuman Bungkus, Beverage, Cans Beverage, Bottle Beverage, Pack Beverage, Makanan Bermasak Islam, Makanan Bermasak, Islamic Cooked Food, Cooked Food, Muslim Cooked Food

13.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliahkan Dan Menyelenggara Dalam Tempoh Waranti Satu (1) Unit Teraputik Scope (Upper Di Scope) Di Hospital Labuan
X0251280101150011
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
11-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
05/08/2015
Wilayah Persekutuan Labuan/ Pembekalan, Supply, Penyelenggaraan, Maintenance, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, Teraputik Scope, Upper Di Scope

14.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliahkan Dan Menyelenggara Dalam Tempoh Waranti Dua (2) Unit Extracaspular Catarac Extraction Di Hospital Labuan
X0251280101150012
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
11-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
05/08/2015
Wilayah Persekutuan Labuan/ Pembekalan, Supply, Penyelenggaraan, Maintenance, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, Extracaspular Catarac Extraction

15.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliahkan Dan Menyelenggara Dalam Tempoh Waranti Satu (1) Unit Colonoscope Di Hospital Labuan
X0251280101150013
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
11-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
05/08/2015
Wilayah Persekutuan Labuan/ Pembekalan, Supply, Penyelenggaraan, Maintenance, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, Colonoscope

16.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliahkan Dan Menyelenggara Dalam Tempoh Waranti Satu (1) Unit Vitom Colposcopy With Holder Di Hospital Labuan
X0251280101150014
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
11-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
05/08/2015
Wilayah Persekutuan Labuan/ Pembekalan, Supply, Penyelenggaraan, Maintenance, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, Vitom Colposcopy With Holder

17.KENYATAAN SEBUTHARGA - Pelawaan Sebut Harga Bagi Penyelenggaraan Dan Menaik Taraf Sistem Perekodan Digital (SPD) Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Mahkamah Perusahaan Malaysia, Kementerian Sumber Manusia
X0291081011150001
Kementerian Sumber Manusia Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
11-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
05/08/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Penyelenggaraan, Maintenance, Menaiktaraf, Upgrading / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Perkakasan, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Data, Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit, Data Management, Pengurusan Data, Wayar Elektrik, Electric Wire, Aksesori Wayar Elektrik, Electric, Wire Accessories, Wayar, Wire

18.KENYATAAN SEBUTHARGA - Quotation For The Rental Of Non-Linear Editing (NLE) System For News And Current Affairs Division, Jabatan Penyiaran Malaysia
X0281201020150046
Kementerian Penerangan, Komunikasi Dan Kebudayaan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
13-08-2015
Send: 
14-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
05/08/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Hardware, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Perkakasan, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Multimedia, Products, Video Conferencing, Web Cast, Graphic Design, Animation, Produk, Persidangan Video, Reka Bentuk Grafik, Animasi, Non Linear Editing System, NLE

19.KENYATAAN SEBUTHARGA - Quotation For The Rental Of Broadcast Equipment For News And Current Affairs Division, Jabatan Penyiaran Malaysia
X0281201020150045
Kementerian Penerangan, Komunikasi Dan Kebudayaan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
13-08-2015
Send: 
14-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
05/08/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Kamera, Camera, Aksesori Kamera, Camera Accessories, Multimedia, Products, Video Conferencing, Web Cast, Graphic Design, Animation, Produk, Persidangan Video, Reka Bentuk Grafik, Animasi, Hardware Leasing, Hardware Renting, Software Leasing, Software Renting, Pajakan Perkakasan, Penyewaan Perkakasan, Pajakan Perisian, Penyewaan Perisian, Pemajakan Komputer, Computer Rental, Rental Of Broadcast Equipment

20.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Menyelenggara Dalam Tempoh Waranti (1) Unit Ventilator Duopap Di Hospital Labuan
X0251280101150018
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
11-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
05/08/2015
Wilayah Persekutuan Labuan/ Pembekalan, Supply, Penyelenggaraan, Maintenance, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, Ventilator Duopap

21.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Menyelenggara Dalam Tempoh Waranti Satu (1) Unit Ventilator Adult High End Di Hospital Labuan
X0251280101150017
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
11-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
05/08/2015
Wilayah Persekutuan Labuan/ Pembekalan, Supply, Penyelenggaraan, Maintenance, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, Ventilator Adult High End

22.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Menyelenggara Dalam Tempoh Waranti Satu (1) Unit Ultrasound Machine Di Hospital Labuan
X0251280101150016
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
11-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
05/08/2015
Wilayah Persekutuan Labuan/ Pembekalan, Supply, Penyelenggaraan, Maintenance, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, Ultrasound Machine

23.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliahkan Dan Menyelenggara Dalam Tempoh Waranti Dua (2) Unit Ventilator High End With BIPAP & CPAP (Portable) Di Hospital Labuan
X0251280101150015
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
11-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
05/08/2015
Wilayah Persekutuan Labuan/ Pembekalan, Supply, Penyelenggaraan, Maintenance, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, Ventilator High End, BIPAP, CPAP, Portable

24.PRE-QUALIFICATION OF BUILDING CONTRACTORS - Proposed Construction & Completion Of A 41 Storey Service Apartments (400 Units) Inclusive Of 1 Level Of Main Lobby & Guard House, 32 Levels Of Service Apartments, 5 Levels Of Car Parks, 1 Level Of Car Park & Management Office & 2 Levels Of Facilities, At Lorong Stonor, Kuala Lumpur (Referred As STONOR 3)
Tan & Tan Developments Berhad
PKK: 
CIDB: 
G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2015
Send: 
12-08-2015
(5.30 PM)
Ad:
05/08/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Pembinaan, Construction Works, Sivil, Civil, Kerja Bangunan, Building Works, Bangunan, Building, Bangunan Am, General Building, Apartments, Pangsapuri, Main Lobby, Lobi Utama, Parking, Tempat Letak Kenderaan, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works

25.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Perkakasan ICT Di JPM (P)
X0111010109150003 JPM (P) Bil. 4/2015
Jabatan Perdana Menteri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
11-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
05/08/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembanguna​​​n Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Data

26.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Perkhidmatan Penyewaan Dan Penyelenggaraan Mesin Penyalin Untuk Institut Latihan Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan (I-KPKT), Bukit Tinggi, Mukim Bentong, Pahang Bagi Tempoh (3) Tahun Bermula 1 Oktober 2015 Hingga 30 September 2018
X0141110101150014
Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
11-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
05/08/2015
Pahang/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Mesin Pejabat, Office Machines, Peralatan Pejabat, Office Equipment, Sewaan Mesin Penyalin, Photocopy Machine Rental, Mesin Penyalin, Photocopy Machine

27.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Pembekalan, Mencetak Dan Memasang Banner, Bunting & Backdrop Untuk Kegunaan Program-Program Kementerian Dalam Negeri
X0267010600150148
Kementerian Dalam Negeri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2015
Send: 
13-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
05/08/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation / Mencetak Label, Mencetak Poster, Mencetak Pelekat, Mencetak Iron On, Labels Printing, Posters Printing, Stickers Printing, Iron On Printing, Rekabentuk Percetakan, Printing Design, Mencetak Pelekat Plastik, Plastic Stickers Printing, Banner, Bunting, Backdrop

28.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menghantar Gari Single Dan Sarung Di Ibu Pejabat Agensi Antidadah Kebangsaan
X0267040100150005
Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
11-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
05/08/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Alat Keselamatan, Security Equipment, Alat Perlindungan, Protection Equipment, Alat Kawalan Perlindungan, Protection Control Equipment, Alat Kawalan, Control Equipment

29.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Pensijilan Information Security Management System (ISMS) MS ISO/IEC 27001:2013 Untuk Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK)
X0267040100150006
Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
11-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
05/08/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / ICT Security, Firewall, Encryption, PKI, Anti Virus, Keselamatan ICT, Penyulitan, Pensijilan, Certification, Pengiktirafan, Recognition

30.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penyediaan Sebuah Video Korporat Untuk Suruhanjaya Pilihanraya Malaysia
X0101010100150011
Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
11-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
05/08/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services / Rakaman, Recording, Fotografi, Photography, Audio Visual, Video Korporat, Corporate Video

31.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penyediaan Sebuah Video Dokumentari Proses Pilihan Raya Di Malaysia
X0101010100150012
Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
11-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
05/08/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services / Rakaman, Recording, Fotografi, Photography, Audio Visual, Video Dokumentari

32.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Membekal Dan Menghantar Bebiri Baka Kacukan Dopper / Kambing Baka Kacukan Savana Untuk Pembiakan Ke Kolej Pertanian Malaysia Bukit Tangga, Kedah Darul Aman
X0171202061150006
Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
11-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
05/08/2015
Kedah/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Haiwan Ternakan, Livestock Animal, Bebiri Baka Kacukan Dopper, Kambing Baka Kacukan Savana

33.KENYATAAN TENDER - Cadangan Penggantian Pemasangan Sistem Voltan Tinggi (Chiller Plant) Di Fasa 1A, KOMTAR, Pulau Pinang
PPKFS / TE 12 / 2015
Perbadanan Pengurusan Komtar Fasa Satu
PKK: 
CIDB: 
G4, G5, G6, G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
30-08-2015
Send: 
30-08-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
05/08/2015
Pulau Pinang/ Perkhidmatan, Services, Pemasangan, Installation / Mekanikal, Mechanical, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical Engineering, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Tinggi, Voltan, High Voltage, Voltage, Voltan Rendah, Low Voltage

34.KENYATAAN TENDER - Cadangan Penggantian Pemasangan Sistem Voltan Tinggi (Tingkat 10, 27 & 61) Di Menara KOMTAR, KOMTAR, Pulau Pinang
PPKFS / TE 13 / 2015
Perbadanan Pengurusan Komtar Fasa Satu
PKK: 
CIDB: 
G4, G5, G6, G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
30-08-2015
Send: 
30-08-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
05/08/2015
Pulau Pinang/ Perkhidmatan, Services, Pemasangan, Installation / Mekanikal, Mechanical, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical Engineering, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Tinggi, Voltan, High Voltage, Voltage, Voltan Rendah, Low Voltage

35.NOTICE OF TENDER - The Proposed Construction And Completion Of 800 Units Public Apartment Perumahan Penjawat Awam 1 Malaysia Inclusive Of 2 Blocks Multi-Level Car Park And Common Facilities At Parcel 17RM2, Precinct 17, Putrajaya
Putrajaya Homes Sdn Bhd
PKK: 
CIDB: 
G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
(-)
Ad:
05/08/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Pangsapuri Awam, Public Apartment, Pangsapuri, Apartment, Perumahan Penjawat Awam 1 Malaysia, Tempat Letak Kereta, Parking, Carpark, Tempat Letak Kereta Bertingkat, Multi Level Parking

36.KENYATAAN TENDER - Cadangan Membina Dan Menyiapkan 800 Unit Pangsapuri Awam Perumahan Penjawat Awam 1 Malaysia Mengandungi 2 Blok Tempat Letak Kereta Bertingkat Dan Kemudahan Awam Di Parsel 17RM2, Presint 17, Putrajaya
Putrajaya Homes Sdn Bhd
PKK: 
CIDB: 
G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
(-)
Ad:
05/08/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Pangsapuri Awam, Public Apartment, Pangsapuri, Apartment, Perumahan Penjawat Awam 1 Malaysia, Tempat Letak Kereta, Parking, Carpark, Tempat Letak Kereta Bertingkat, Multi Level Parking

37.PERMINTAAN CADANGAN (RFP) - Digital Agency For MDeCs Social Media Channels
MDeC 24/2015-RFP
Multimedia Development Corporation Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-08-2015
Send: 
24-08-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
05/08/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Komputer, Peralatan Komputer, Kelengkapan Komputer, Komputer Peribadi, Sistem, Perisian, Perkakasan, Rangkaian, Computer, Computer Equipment, Personal Computer, System, Workstation, Software, Hardware, Networking, Network, Server, Notebook, Internet, Digital Agency

38.TAWARAN TENDER - Membekal Tenaga Kerja, Lori, Jentera Berat Dan Kelengkapan Yang Sepatutnya Untuk Menguruskan Kerja-Kerja Operasi Kargo Di Lumut Maritime Terminal Sdn Bhd
Lumut Maritime Terminal Sdn Bhd
PKK: 
CIDB: 
G4, G5, G6, G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-09-2015
Send: 
04-09-2015
(-)
Ad:
05/08/2015
Perak/ Pembekalan, Supply / Mekanikal, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical, Mechanical Engineering, Tenaga Kerja, Work Force, Manpower, Tenaga Buruh, Buruh, Labor, Labour, Lori, Lorry, Jentera Berat, Heavy Machinery

39.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Menghantar, Memasang Serta Mengujilari Perisian Makmal Rekabentuk Industri Di CDeC Di Politeknik Ibrahim Sultan
X0213320102150009
Politeknik Ibrahim Sultan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2015
Send: 
13-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
05/08/2015
Johor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing / Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data

40.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Perkhidmatan Membekal, Memasang Dan Membaikpulih Sistem Access Door Dan Perakam Waktu Hospital Putrajaya (HPj)
X0251270101150074
Hospital Putrajaya
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
18-08-2015
Send: 
19-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
05/08/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pembaikan, Repair / Hardware, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Perkakasan, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data

41.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Bagi Membekal Alat Ganti Elektrik Untuk Jabatan Penyiaran Malaysia Kompleks Angkasapuri Kuala Lumpur Bagi Tempoh 3 Tahun
X0281201020150044
Kementerian Penerangan, Komunikasi Dan Kebudayaan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-08-2015
Send: 
20-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
05/08/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply / Kabel Elektrik, Electric Cable, Aksesori Kabel Elektrik, Electric Cable Accessories, Kabel, Cable, Wayar Elektrik, Electric Wire, Aksesori Wayar Elektrik, Electric, Wire Accessories, Wayar, Wire, Lampu, Komponen Lampu, Aksesori Lampu, Lighting Light, Lamp, Lighting Component, Lighting Accessories

42.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menghantar Toner Mesin Pencetak (Printer), Mesin Fotostat Dan Mesin Faks Untuk Kegunaan Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Pulau Pinang Bagi Tempoh Satu Tahun
X0311020511150002
Jabatan Pengangkutan Jalan, Pulau Pinang
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2015
Send: 
13-08-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
05/08/2015
Pulau Pinang/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Alat Tulis, Alatulis, Stationery, Stationeries, Toner, Ink, Dakwat

43.KENYATAAN TENDER - Cadangan Penggantian 8 Buah Escalator Di Fasa 1D, KOMTAR, Pulau Pinang
PPKFS / TE 11 / 2015
Perbadanan Pengurusan Komtar Fasa Satu
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
26-08-2015
Send: 
26-08-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
05/08/2015
Pulau Pinang/ Perkhidmatan, Services / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Lif, Eskalator, Tangga Bergerak, Lift, Escalator, Elevator

44.COMPETITIVE BIDDING - Provision For Supply, Construction, Installation And Maintenance Of Structure Foundation, Fixed Poles And Solar System For MIMOS Berhad
CB5/S/2015
MIMOS Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
Ad:
05/08/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Pembinaan, Construction, Penyelenggaraan, Maintenance, Pemasangan, Installation / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Struktur Binaan Asas, Structure Foundation, Tiang, Fixed Poles, Solar

45.TAWARAN BIDAAN - Perolehan Untuk Kerja-Kerja Membekal, Membina, Memasang Dan Menyelenggara Struktur Binaan Asas, Tiang Dan Sistem Solar Untuk MIMOS Berhad
CB5/S/2015
MIMOS Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
Ad:
05/08/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Pembinaan, Construction, Penyelenggaraan, Maintenance, Pemasangan, Installation / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Struktur Binaan Asas, Structure Foundation, Tiang, Fixed Poles, Solar

46.KENYATAAN TAWARAN - Tawaran Sebut Harga Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Hospital Dungun, Terengganu Bagi Tempoh 2 Tahun
JKN. TR. HD. SH.07/2015
Hospital Dungun
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
26-08-2015
Send: 
26-08-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
05/08/2015
Terengganu/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard

47.KENYATAAN TAWARAN TENDER 2015 - Perkhidmatan Membersih Dan Menyelenggara Seluruh Kawasan Dan Seni Taman Di Akademi Percukaian Malaysia Bangi, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Bagi Tempoh 2 Tahun
TENDER LHDNM BIL.18/2015
Lembaga Hasil Dalam Negeri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
08-09-2015
Send: 
08-09-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
05/08/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Seni Taman, Lanskap, Landskap, Landscape, Landscaping

48.KENYATAAN TENDER - Tender Sewaan Perkhidmatan Pengangkutan Bas Pelajar Dari Universiti Malaysia Kelantan Kampus Bachok Ke Kolej Kediaman Taman Bator Harmoni Dan Dari Kampus Kota Ke Kolej Kediaman Sri Kemumin / Padang Tembak Selama Dua Puluh Empat (24) Bulan Untuk Pengajian 2015 / 2016 Dan 2016 / 2017
UMK(B)/T/11/2015-PPIP
Universiti Malaysia Kelantan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-09-2015
Send: 
02-09-2015
(-)
Ad:
05/08/2015
Kelantan/ Perkhidmatan, Services / Kenderaan, Vehicles, Kenderaan Rekreasi, Recreational Vehicles, Bus, Bus Rental

49.KENYATAAN TENDER - Tender Membekal, Memasang, Mengujilari Dan Mentauliah Peralatan Video Conferencing (VC) Secara Menyeluruh Di Universiti Malaysia Kelantan
UMK(B)/T/10/2015-PTM
Universiti Malaysia Kelantan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-09-2015
Send: 
01-09-2015
(-)
Ad:
05/08/2015
Kelantan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit, Multimedia, Products, Video Conferencing, Web Cast, Graphic Design, Animation, Produk, Persidangan Video, Reka Bentuk Grafik, Animasi, Video Conferencing, VC

50.KENYATAAN TAWARAN TENDER 2015 - Penyediaan Sistem, Khidmat Pengurusan Dan Hal-Hal Yang Berkaitan Dalam Mengurus Kemudahan Klinik Panel Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Bagi Tempoh 3 Tahun
TENDER LHDNM BIL.17/2015
Lembaga Hasil Dalam Negeri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-09-2015
Send: 
02-09-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
05/08/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Kenderaan Kegunaan Khusus, Specialized Used Vehicle, Kenderaan, Vehicles

51.KENYATAAN TENDER - Cadangan Kerja-Kerja Membekal, Memasang Dan Menguji Building Management System Dan Kerja Berkaitan Di Dalam Kampus Utama Universiti Malaya 50603, Kuala Lumpur
UM.G/PT1/804/2015/18
Universiti Malaya
PKK: 
CIDB: 
G4, G5, G6, G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-09-2015
Send: 
01-09-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
05/08/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing / Mekanikal, Mechanical, Kejuruteraan Mekanikal, Mechanical Engineering, Kerja Elektrik, Elektrik, Elektrikal, Electric Works, Electric, Electrical, Kawalan, Keselamatan, Kawalan Keselamatan, Pengawasan, Kamera Litar Tertutup, Security, Safety, Surveillance, CCTV, Closed Circuit Television, Sistem Automatik Bangunan, Building Automation System, Sistem Janakuasa Tenaga, Energy Generation System, EGS, Perlindungan Kebakaran, Pencegahan Kebakaran, Fire Protection, Fire Prevention, Sistem Automatik Bangunan, Building Automation System, Peralatan Mekanikal, Kelengkapan Mekanikal, Mechanical Equipment, Building Management System

52.KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA - Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Sistem Pencegahan Kebakaran Di Program Perumahan Rakyat (PPR) Seri Sena, Kangar, Perlis
SUK.Ps03 SULIT 284
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
14-08-2015
Send: 
01-09-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
05/08/2015
Perlis/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Perlindungan Kebakaran, Pencegahan Kebakaran, Fire Protection, Fire Prevention

53.TAWARAN BIDAAN - Perolehan Untuk Membekal Dan Memasang Perkakasan Teknologi Maklumat Untuk MIMOS Berhad
CB4/S/2015
MIMOS Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
(-)
Ad:
05/08/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation / Komputer, Peralatan Komputer, Sistem, Perisian, Perkakasan, Rangkaian, Computer, Computer Equipment, System, Software, Hardware, Networking, Network, Server, Internet, Storan, Storage, Perkakasan Teknologi Maklumat, IT Hardware

54.KENYATAAN TAWARAN TENDER 2015 - Perkhidmatan Insurans Berkelompok Bagi Pembedahan Dan Kemudahan Di Hospital Swasta Untuk Pegawai-Pegawai Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia Bagi Tempoh 3 Tahun
TENDER LHDNM BIL.16/2015
Lembaga Hasil Dalam Negeri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-09-2015
Send: 
02-09-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
05/08/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Syarikat Insuran, Insurance Companies, Insurans, Insurances, Insurans Berkelompok, Group Insurances

55.COMPETITIVE BIDDING - Provision For Supply And Installation Of IT Hardware For MIMOS Berhad
CB4/S/2015
MIMOS Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
(-)
Ad:
05/08/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation / Komputer, Peralatan Komputer, Sistem, Perisian, Perkakasan, Rangkaian, Computer, Computer Equipment, System, Software, Hardware, Networking, Network, Server, Internet, Storan, Storage, Perkakasan Teknologi Maklumat, IT Hardware

56.KENYATAAN TENDER - Menurap Semula Jalan Dengan Premix, Memperelok Perparitan Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Di Jalan Maharani, Muar
NO. TENDER : MPM/K/MRR/08/15 NO. FAIL : MPM(JK)K/MRR/09/15
Majlis Perbandaran Muar
PKK: 
CIDB: 
G4
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
25-08-2015
Send: 
25-08-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
05/08/2015
Johor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road, Kerja Pemasangan Konkrit Pra Tuang, PreCast Concrete Installation Works, Premix, Perparitan, Drainage

57.KENYATAAN TENDER - Tender Pembekalan, Penghantaran, Pemasangan, Penyusunan Dan Penyelenggaraan Perabot Secara Sewaan Di Premis Kediaman Pelajar Universiti Malaysia Kelantan Taman Bator Harmoni Kampus Bachok Dan Blok (A) & (B) Kampus Jeli
UMK(B)/T/04/2015-HEP
Universiti Malaysia Kelantan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
30-08-2015
Send: 
30-08-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
05/08/2015
Kelantan/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Penyelenggaraan, Maintenance, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery / Perabot, Kelengkapan Perabot, Furniture, Furniture Equipment, Sewaan Perabot, Furniture Rental

58.KENYATAAN TENDER - Kerja-Kerja Meroboh Dan Membina Semula 13 Unit Gerai Di Kawasan Gerai Medan MPK.Ps Kuala Perlis
MPK.Ps 06 / KPKT / 2015 / 002
Majlis Perbandaran Kangar
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
26-08-2015
Send: 
27-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
05/08/2015
Perlis/ Perkhidmatan, Services, Pembinaan, Construction / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Gerai, Stall

59.KENYATAAN TENDER - Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Pembaikan Padang Bola B, Universiti Malaysia Sabah
TENDER UMS BEN 26/2015
Universiti Malaysia Sabah
PKK: 
CIDB: 
G4
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
27-08-2015
Send: 
27-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
05/08/2015
Sabah/ Penyelenggaraan, Maintenance, Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Tanah, Tanah, Land Works, Earth Works, Soil Works, Land, Soil, Padang Bola, Football Field, Padang, Field

60.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Bagi Kerja-Kerja Kawalan Burung Dengan Teknik Pemasangan Bird Netting Dan Local Bird Spike Di Bangunan Masjid Dan Perpustakaan Di Darul Quran Jakim
X0111050502150002 JAKIM SH BIL 46/2015
Darul Quran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Pemasangan, Installation / Kawalan Serangga Perosak, Pest Control, Kawalan Burung, Bird Control, Bird Netting, Local Bird Spike

61.NOTIS SEBUTHARGA - Membekal Dan Menghantar Kontena RORO dan Leach Bin Kepada Jabatan Kesihatan Awam & Perkhidmatan Perbandaran Majlis Daerah Batu Gajah Bagi Tahun 2015
No. Sebutharga : 29/2015
Majlis Daerah Batu Gajah
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
18-08-2015
Send: 
18-08-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
04/08/2015
Perak/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Kelengkapan Awam, Kemudahan Awam, Public Equipment, Public Utilities

62.TAWARAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Membekal Pakaian Seragam Kakitangan Dan Pekerja Majlis Perbandaran Kajang 2015
MPKj S 94/2015
Majlis Perbandaran Kajang
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
18-08-2015
Send: 
18-08-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply / Pakaian, Clothing, Clothes, Kelengkapan Pakaian, Clothing Equipment, Pembuat Pakaian, Pembuat Kelengkapan Pakaian, Clothing Manufacturer, Clothing Equipment Manufacturer

63.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Membekal, Memasang, Mengkonfigurasi Dan Mentauliah Perkakasan Dan Perisian ICT Untuk Perbadanan Adat Melayu Dan Warisan Negeri Selangor
Perbadanan Adat Melayu Dan Warisan Negeri Selangor
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
13-08-2015
Send: 
13-08-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pentauliahan, Commissioning / Hardware, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Perkakasan, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data

64.KENYATAAN SEBUT HARGA - Cadangan Langganan Perisian Perakaunan GST Untuk Kegunaan MARA
086/2015/53
Majlis Amanah Rakyat (MARA)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2015
Send: 
10-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
04/08/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data

65.KENYATAAN SEBUT HARGA - Cadangan Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Melatih Dan Mentauliah Mounted LCD Projector Di Ibu Pejabat MARA
086/2015/54
Majlis Amanah Rakyat (MARA)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
12-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
04/08/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Sistem Bunyi, Sound System Equipment, Pembesar Suara, Speaker, Projektor, Projector, Mounted LCD Projector

66.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Jaya Setia, Bukit Kapar, Meru, Klang, Selangor Darul Ehsan
JKR/KLG/66/15(N)
JKR Selangor (Klang)
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
11-08-2015
(12:00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Pavement, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

67.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Selamat, Daerah Klang, Selangor Darul Ehsan
JKR/KLG/65/15(N)
JKR Selangor (Klang)
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
11-08-2015
(12:00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Pavement, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

68.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Lorong Padang Jawa 1, Daerah Klang, Selangor Darul Ehsan
JKR/KLG/64/15(N)
JKR Selangor (Klang)
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
11-08-2015
(12:00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Pavement, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

69.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Kampung Sri Pandan, Daerah Klang, Selangor Darul Ehsan
JKR/KLG/63/15(N)
JKR Selangor (Klang)
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
11-08-2015
(12:00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Pavement, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

70.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Hassan, Daerah Klang, Selangor Darul Ehsan
JKR/KLG/62/15(N)
JKR Selangor (Klang)
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
11-08-2015
(12:00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Pavement, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

71.KENYATAAN SEBUTHARGA - Merekabentuk, Membekal Dan Memasang Mihrab, Mimbar, Kerusi Dan Cokmar Di Masjid Taman Padu Permai, Daerah Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan
JKR/SEL/SH(N)018/2015
JKR Selangor (Bahagian Kontrak Dan Ukur Bahan)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Merekabentuk, Design / Bangunan Hiasan Dalaman, Hiasan Dalaman, Building Interior Design, Interior Design, Mereka Cipta, Design, Seni Halus, Fine Arts

72.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Peralatan ICT Seperti Set Komputer Riba Dan Mesin Pencetak Di Jabatan Kerja Raya Negeri Selangor, Selangor Darul Ehsan
JKR/SEL/SH(N)/011/2015
JKR Selangor (Bahagian Kontrak Dan Ukur Bahan)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen

73.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membekal Dan Memasang Flap Gate Di Sg. Jenderam Dan Sg. Langat Dan Kerja-Kerja Berkaitan Mukim Dengkil, Daerah Sepang, Selangor
JPS/N/SG/CP/37/2015(SH)
Jabatan Pengairan Dan Saliran Daerah Sepang
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
14-08-2015
Send: 
14-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Tanah, Tanah, Land Works, Earth Works, Soil Works, Land, Soil, Flap Gate, Pagar, Gate, Fence

74.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Menaiktaraf Tebing Runtuh Di Kg. Sg. Buah Dan Kg. Dato Abu Bakar Baginda Dan Kerja Berkaitan Mukim Dengkil, Daerah Sepang, Selangor
JPS/N/SG/P(13)/38/2015(SH)
Jabatan Pengairan Dan Saliran Daerah Sepang
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
14-08-2015
Send: 
14-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Tanah, Tanah, Land Works, Earth Works, Soil Works, Land, Soil, Tebing Runtuh

75.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Menaiktaraf Tebing Runtuh Di Sg. Padang Kerbau Kg. Jenderam Hulu Dan Kerja Berkaitan Mukim Dengkil, Daerah Sepang, Selangor
JPS/N/SG/P(13)/39/2015(SH)
Jabatan Pengairan Dan Saliran Daerah Sepang
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
14-08-2015
Send: 
14-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Tanah, Tanah, Land Works, Earth Works, Soil Works, Land, Soil, Tebing Runtuh

76.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membersihkan Lumpur Dan Bahan Mendakan Di Dua (2) Unit Clarifier Dan Pulsator Di Loji Rawatan Air Sultan Ismail, Skudai, Johor Bahru Bagi Tempoh Dua (2) Tahun
SAJ/KP/Q(JB)/159/15
SAJ Holdings Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2015
Send: 
12-08-2015
(-)
Ad:
04/08/2015
Johor/ Perkhidmatan, Services / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Mencuci Kolam Renang, Swimming Pool Cleaning

77.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja Menaiktaraf Kuarters Jabatan Pengairan Dan Saliran Negeri Selangor Serta Kerja Berkaitan Di Seksyen 17, Shah Alam, Selangor
JPS/N/SEL/BPA26/2015 (SH)
Jabatan Pengairan Dan Saliran, Selangor
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Kerja Am Elektrikal, General Electrical Works, Kuarters, Quarters

78.KENYATAAN SEBUT HARGA - Cadangan Membekal, Menghantar, Menempat, Menyusun, Melatih, Mengujiguna Dan Mentauliah Peralatan Kit Robotik (Lego) Untuk MRSM Bentong, Pahang
086/2015/52
Majlis Amanah Rakyat (MARA)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
12-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
04/08/2015
Pahang/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Elektronik, Electronic, Komponen Elektrik, Aksesori Elektrik, Komponen Elektronik, Aksesori Elektronik, Electric Component, Electric Accessories, Electronic Component, Electronic Accessories, Kit Pendidikan, Education Kit, Bahan Pendidikan, Educational Materials, Kit Robotik, Lego

79.NOTIS SEBUTHARGA - Pendawaian Elektrik Untuk Kerja-Kerja Menaik Taraf Padang Bola Di Sekolah Menengah Kebangsaan Kepong Baru, Jalan Helang, Kuala Lumpur
SEBUTHARGA JKR (WP/KL) NO: E74/2015
JKR WP (KL, Ibu Pejabat Cawangan Elektrik)
PKK: 
CIDB: 
G1 / G2 / G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
13-08-2015
Send: 
13-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
04/08/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Mekanikal, Mechanical, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Rendah, Voltan, Low Voltage, Voltage, Pendawaian Elektrik, Electric Wiring, Pendawaian, Wiring

80.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membaikpulih 2 Unit Kuarters Akademi G1 Dan G2 Loji Air Semangar, SAJ Kota Tinggi
SAJ/KP/Q(KT)/156/15
SAJ Holdings Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(-)
Ad:
04/08/2015
Johor/ Pembaikan, Repair / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Kerja Penyenggaraan Bangunan, Building Maintenance Works, Kuarters, Quarters

81.KENYATAAN SEBUTHARGA - Pembekalan Toner Dan Ink Cartridge Ke JPJ Bahagian Kuching, Sarawak
X0311021701150029
Jabatan Pengangkutan Jalan, Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2015
Send: 
13-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Sarawak/ Pembekalan, Supply / Alat Tulis, Alatulis, Stationery, Stationeries, Toner, Ink, Dakwa, Katrij, Cartridge

82.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Bekalan Alat Ganti Pelampung Tsunami Untuk Jabatan Meteorologi Malaysia
X0301050100150046
Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (Jabatan Meteorologi Malaysia)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply / Peralatan Sukatan, Peralatan Ukuran, Measurement Equipment, Alat Ganti Pelampung Tsunami, Float Tsunami Spare Parts Equipment

83.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Membekal Perabot Dan Kelengkapan Pejabat Di Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Batu Pahat Johor
X0291022161150010
Kementerian Sumber Manusia Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Johor/ Pembekalan, Supply / Perabot, Furniture, Kelengkapan Perabot, Furniture Equipment

84.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Membekal Dan Menghantar Bahan Mentah, Minuman Dan Peralatan Domestik Sempena Majlis Pentauliahan Dan Perhimpunan Kebangsaan Kor SISPA Kali Ke-6 Tahun 2015
X0269010200150020
Jabatan Pertahanan Awam Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Pulau Pinang/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Bahan Pencuci, Bahan Pembersihan, Detergent, Cleaning Materials, Bahan Pembungkusan, Bekas, Kotak, Palet, Packaging, Container, Box, Pallette, Makanan, Bahan Mentah Basah, Bahan Mentah Kering, Makanan Mentah Basah, Makanan Mentah Kering, Bahan Mentah, Food, Dry Raw Materials, Wet Raw Materials, Wet Raw Food, Dry Raw Food, Raw Materials, Makanan Tin, Makanan Botol, Makanan Bungkus, Cans Food, Bottle Food, Pack Food, Minuman, Minuman Tin, Minuman Botol, Minuman Bungkus, Beverage, Cans Beverage, Bottle Beverage, Pack Beverage

85.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliahkan Dan Menyelenggara Dalam Tempoh Waranti Satu (1) Unit Ventilator Duopap Di Hospital Labuan
X0251280101150009
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Wilayah Persekutuan Labuan/ Pembekalan, Supply, Penyelenggaraan, Maintenance, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical

86.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Menyelenggara Dalam Tempoh Waranti Satu (1) Unit Ventilator Adult High End Di Hospital Labuan
X0251280101150008
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Wilayah Persekutuan Labuan/ Pembekalan, Supply, Penyelenggaraan, Maintenance, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical

87.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Penyelenggaraan Lampu Jalan Di Jalan PB 1/1, Jalan PB 1/2 Dan Jalan Kilang Padi, Pusat Bandar Tanjong Karang, Daerah Kuala Selangor
SH 103/2015
Majlis Daerah Kuala Selangor
PKK: 
CIDB: 
G1, G2, G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Rendah, Low Voltage, Voltan, Voltage, Pencahayaan, Lampu, Specialized Lighting, Lighting, Light, Lamp, Lampu Jalan, Road Lighting

88.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membaiki Dan Selenggara Saliran Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan PB1/1 Dan Jalan K/P 1, Tanjong Karang, Daerah Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan
SH 102/2015
Majlis Daerah Kuala Selangor
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance, Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Saliran, Drainage

89.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membaiki Dan Selenggara Saliran Belakang Rumah Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Keseluruhan Taman Seri Setia, Tanjong Karang, Daerah Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan
SH 101/2015
Majlis Daerah Kuala Selangor
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance, Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Saliran, Drainage

90.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Menyelenggara Dalam Tempoh Waranti Dua (2) Unit Portable Reverse Osmosis Machine Di Hospital Labuan
X0251280101150006
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Wilayah Persekutuan Labuan/ Pembekalan, Supply, Penyelenggaraan, Maintenance, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Perubatan, Kelengkapan perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, Portable Reverse Osmosis Machine

91.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membaiki Dan Selenggara Longkang Monsun Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Sg. Kajang Berhadapan Taman Seri Tanjong, Tanjong Karang, Selangor Darul Ehsan
SH 100/2015
Majlis Daerah Kuala Selangor
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance, Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Longkang, Drain, Longkang Monsun

92.KENYATAAN SEBUTHARGA - Tawaran Sebutharga Membekal Urin Microalbumin Test Strip Untuk Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Dan Putrajaya
X0251279901150027
Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply / Perkakas Perubatan Pakai Buang, Disposable Medical Appliances, Disposable Medical Items, Perubatan, Medical, Urin Microalbumin Test Strip

93.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menghantar Ubat Mirtazapine Orodispesable 15mg Ke Jabatan Farmasi, Hospital Umum Sarawak
X0251150101150124 (SF/96)
Jabatan Kesihatan Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Sarawak/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Racun Berjadual, Racun, Scheduled Poison, Poison, Perubatan, Medical, Ubat, Medicine, Mirtazapine Orodispesable 15mg

94.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menghantar Ubat Hypromellose 0.3% + Carbomer 980 Opthalmic Gel Ke Jabatan Farmasi, Hospital Umum Sarawak
X0251150101150123 (SF/95)
Jabatan Kesihatan Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Sarawak/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Racun Berjadual, Racun, Scheduled Poison, Poison, Perubatan, Medical, Ubat, Medicine, Hypromellose, Carbomer 980 Opthalmic Gel

95.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Menghantar Dan Menyusun Racun Makhluk Perosak Bagi Tempoh Satu Tahun Untuk IADA Kemasin Semarak, Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani
X0171209011150004
Projek Kemasin Semerak, Kementerian Pertanian Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
16-08-2015
Send: 
17-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Kelantan/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Racun Serangga, Insecticides, Racun Perosak, Pesticides, Racun Rumpai, Herbicides, Racun Tumbuhan, Poison Plants, Racun Makhluk Perosak

96.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menghantar Ubat Ropinirole Prolonged Release 4mg Tab Ke Jabatan Farmasi, Hospital Umum Sarawak
X0251150101150122 (SF/94)
Jabatan Kesihatan Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Sarawak/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Racun Berjadual, Racun, Scheduled Poison, Poison, Perubatan, Medical, Ubat, Medicine, Ropinirole Prolonged Release 4mg Tab

97.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menghantar Ubat Bendamustine 100mg Ke Jabatan Farmasi, Hospital Umum Sarawak
X0251150101150121 (SF/93)
Jabatan Kesihatan Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Sarawak/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Racun Berjadual, Racun, Scheduled Poison, Poison, Perubatan, Medical, Ubat, Medicine, Bendamustine 100mg

98.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menghantar Ubat Carbetocin 100mg/ml Injection Ke Jabatan Farmasi, Hospital Umum Sarawak
X0251150101150120 (SF/92)
Jabatan Kesihatan Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Sarawak/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Racun Berjadual, Racun, Scheduled Poison, Poison, Perubatan, Medical, Ubat, Medicine, Carbetocin Injection

99.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menghantar Ubat Azacitidine 100mg Injection Ke Jabatan Farmasi, Hospital Umum Sarawak
X0251150101150119 (SF/91)
Jabatan Kesihatan Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Sarawak/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Racun Berjadual, Racun, Scheduled Poison, Poison, Perubatan, Medical, Ubat, Medicine, Azacitidine Injection

100.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menghantar Ubat Pegylated Doxorubicin 2 mg/ml In 10 mL Injection Ke Jabatan Farmasi, Hospital Umum Sarawak
X0251150101150118 (SF/90)
Jabatan Kesihatan Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Sarawak/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Racun Berjadual, Racun, Scheduled Poison, Poison, Perubatan, Medical, Ubat, Medicine, Pegylated Doxorubicin Injection

101.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menghantar Ubat Lidocaine / Prilocaine / Eutectic (Emla 5% Cream) Ke Jabatan Farmasi, Hospital Umum Sarawak
X0251150101150117 (SF/89)
Jabatan Kesihatan Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Sarawak/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Racun Berjadual, Racun, Scheduled Poison, Poison, Perubatan, Medical, Ubat, Medicine, Lidocaine, Prilocaine, Eutectic

102.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membaiki Dan Menurap Semula Jalan Di Lorong Teratai Kiri, Tanjong Karang Daerah Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan
SH 99/2015
Majlis Daerah Kuala Selangor
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

103.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membaiki Dan Selenggara Bebendul Jalan (Roadkerb) Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Sekitar Pekan Tanjong Karang, Daerah Kuala Selangor
SH 98/2015
Majlis Daerah Kuala Selangor
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance, Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Pemasangan Konkrit Pra Tuang, PreCast Concrete Installation Works, Bebendul Jalan, Roadkerb

104.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Penyelenggaraan Lampu Jalan Di Jalan Pekan Kampung, Kampung Batu Tiram Setia, Permatang, Daerah Kuala Selangor
SH 97/2015
Majlis Daerah Kuala Selangor
PKK: 
CIDB: 
G1, G2, G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Rendah, Low Voltage, Voltan, Voltage, Pencahayaan, Lampu, Specialized Lighting, Lighting, Light, Lamp, Lampu Jalan, Road Lighting

105.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Penyelenggaraan Lampu Jalan Di Jalan 2 Taman Seri Mengkuang, Permatang, Daerah Kuala Selangor
SH 96/2015
Majlis Daerah Kuala Selangor
PKK: 
CIDB: 
G1, G2, G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Rendah, Low Voltage, Voltan, Voltage, Pencahayaan, Lampu, Specialized Lighting, Lighting, Light, Lamp, Lampu Jalan, Road Lighting

106.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Penyelenggaraan Lampu Jalan Di Jalan 1, Taman Raja Musa, Permatang, Daerah Kuala Selangor
SH 95/2015
Majlis Daerah Kuala Selangor
PKK: 
CIDB: 
G1, G2, G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Rendah, Low Voltage, Voltan, Voltage, Pencahayaan, Lampu, Specialized Lighting, Lighting, Light, Lamp, Lampu Jalan, Road Lighting

107.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membaiki Dan Selenggara Saliran Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Taman Bayu, Permatang, Daerah Kuala Selangor
SH 94/2015
Majlis Daerah Kuala Selangor
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance, Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Saliran, Drainage

108.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membaiki Dan Selenggara Saliran Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan 1, 3, 5 Dan 7, Taman Suria Indah, Permatang, Daerah Kuala Selangor
SH 93/2015
Majlis Daerah Kuala Selangor
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance, Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Saliran, Drainage

109.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membaiki Dan Menurap Semula Jalan Dan Selenggara Saliran Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Tiram Utama 1, Jalan Tiram Utama 1 (Lorong Belakang), Jalan Tiram Utama 2, Jalan Tiram Utama 3, Jalan Tiram Utama 5, Jalan Tiram Utama 7, Jalan Tiram Utama 7 (Lorong Tepi) Taman Tiram Utama, Permatang, Daerah Kuala Selangor
SH 92/2015
Majlis Daerah Kuala Selangor
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance, Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road, Saliran, Drainage

110.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membaiki Dan Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Sungai Gulang-Gulang Baru, Permatang, Daerah Kuala Selangor
SH 91/2015
Majlis Daerah Kuala Selangor
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

111.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membaiki Dan Menurap Semula Jalan Dan Selenggara Saliran Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Nilam 1, Jalan Nilam 1 (Lorong Tepi), Jalan Nilam 6, Jalan Nilam 13 Dan Jalan Nilam 13 (Lorong Tepi), Taman Nilam, Permatang, Daerah Kuala Selangor
SH 90/2015
Majlis Daerah Kuala Selangor
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance, Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road, Saliran, Drainage

112.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membaiki Dan Menurap Semula Jalan Dan Selenggara Saliran Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Murni, Lorong Murni 1, Lorong Murni 2, Lorong Murni 4, Lorong Murni 6 Dan Lorong Murni 8, Taman Murni, Permatang, Daerah Kuala Selangor
SH 89/2015
Majlis Daerah Kuala Selangor
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance, Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road, Saliran, Drainage

113.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membaiki Dan Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Desa Mawar 1, Jalan Desa Mawar 1/1, Jalan Desa Mawar 1/1 (Lorong Tepi), Jalan Desa Mawar 1/5 (Lorong Tengah), Jalan Desa Mawar 1/7, Jalan Desa Mawar 2/11, Jalan Desa Mawar 3/6 Dan Jalan Desa Mawar 3/4, Permatang, Daerah Kuala Selangor
SH 88/2015
Majlis Daerah Kuala Selangor
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

114.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membaiki Dan Menurap Semula Jalan Dan Saliran Di Jalan 1, Jalan 2 Dan Jalan 3, Taman Bukit Belimbing Indah, Permatang, Daerah Kuala Selangor
SH 87/2015
Majlis Daerah Kuala Selangor
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road, Saliran, Drainage

115.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membaiki Dan Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan SGG 5/4, Permatang, Daerah Kuala Selangor
SH 86/2015
Majlis Daerah Kuala Selangor
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

116.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membaiki Dan Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Sekolah, Permatang Daerah Kuala Selangor
SH 85/2015
Majlis Daerah Kuala Selangor
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

117.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Membaiki Dan Selenggara Saliran Di Jalan Elmina, Saujana Utama Fasa 1 Dan Jalan Kenanga, Saujana Utama Fasa 2, Saujana Utama, Daerah Kuala Selangor
SH 83/2015
Majlis Daerah Kuala Selangor
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance, Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Saliran, Drainage

118.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Membaiki Dan Selenggara Saliran Di Jalan DC 1, Desa Coalfields Fasa 1, Desa Coalfields, Daerah Kuala Selangor
SH 82/2015
Majlis Daerah Kuala Selangor
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance, Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Saliran, Drainage

119.KENYATAAN SEBUTHARGA - Penyambungan Langganan 8000 Lesen Perisian Antispam Symantec Messaging Gateway Dan 210 Lesen Server Symantec Endpoint Protection Bagi Perolehan E-Mel Dan Server Tahun 2012 Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun
X0232010101150021
Jabatan Kastam Diraja Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit

120.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji, Mentauliahkan Dan Menyelenggara Dalam Tempoh Waranti Satu (1) Unit Ultra Sound Machine Di Hospital Labuan
X0251280101150010
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Wilayah Persekutuan Labuan/ Pembekalan, Supply, Penyelenggaraan, Maintenance, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Perubatan, Kelengkapan perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, Ultra Sound Machine

121.KENYATAAN SEBUTHARGA - Penyambungan Langganan 3150 Lesen Perisian Antivirus F-Secure Client Security Dan 113 Lesen F-Secure Server Security Bagi Perolehan Komputer Tahun 2012 Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun
X0232010101150020
Jabatan Kastam Diraja Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit

122.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perolehan Perkhidmatan Penghasilan Dan Percetakan Jurnal NIEW Edisi Ketujuh Bagi NAM Institute For The Empowerment Of Women (NIEW)
X0401030101150002
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat (KPWKM)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2015
Send: 
13-08-2015
(12:00 PM)
Ad:
04/08/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services / Mencetak Buku, Books Printing, Mencetak Majalah, Magazines Printing, Mencetak Laporan Akhbar, Press Reports Printing, Mencetak, Percetakan, Print, Printing, Jurnal NIEW

123.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perolehan Perkhidmatan Penghasilan Dan Percetakan Laporan Tahunan NIEW 2014 Bagi NAM Institute For The Empowerment Of Women (NIEW)
X0401030101150001
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat (KPWKM)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2015
Send: 
13-08-2015
(12:00 PM)
Ad:
04/08/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services / Mencetak Buku, Books Printing, Mencetak Majalah, Magazines Printing, Mencetak Laporan Akhbar, Press Reports Printing, Mencetak, Percetakan, Print, Printing

124.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Perkhidmatan Penyelenggaraan Peralatan Dan Sistem Loji Rawatan Kumbahan Di Kompleks Ibu Pejabat Laut, Kota Kinabalu
X0311040101150004
Jabatan Laut Sabah
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Sabah/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Kolam Kumbahan, Sisa Perawatan, Talian Paip, Sesalur, Sewage Pond, Waste Treatment, Pipelines, Loji Rawatan Kumbahan, Plant Sewage Treatment

125.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Penyelenggaraan Dan Pembaikan Kapal Jabatan Laut Malaysia Wilayah Sabah (Tanjung Trang)
X0311040101150003
Jabatan Laut Sabah
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Sabah/ Penyelenggaraan, Maintenance, Pembaikan, Repair / Bot, Boat, Kapal Laut, Kapal Selam, Ships, Submarines

126.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekalkan 3 Unit Patient Transport Stretcher Dan 2 Unit Channel Cardiac Monitor Ke Hospital Tengku Ampuan Jemaah Sabak Bernam
X0251062001150002
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12:00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, Patient Transport Stretcher, Channel Cardiac Monitor

127.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekalkan 10 Unit Hospital Bed Dan 12 Unit Infusion Pump Ke Hospital Tengku Ampuan Jemaah Sabak Bernam Selangor
X0251062001150001
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12:00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, Hospital Bed, Katil Hospital, Infusion Pump

128.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Membekal, Menghantar, Menguji Dan Mentauliah Peralatan Akademik Di Makmal Telekomunikasi, Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Politeknik Sultan Idris Shah
X0213320128150012
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2015
Send: 
13-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Elektronik, Electronic, Komponen Elektrik, Aksesori Elektrik, Komponen Elektronik, Aksesori Elektronik, Electric Component, Electric Accessories, Electronic Component, Electronic Accessories

129.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menghantar Kasut Lady Boot Zip Untuk Pegawai Dan Anggota LLP TLDM Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun
X0201120501150174
Kementerian Pertahanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
14-08-2015
Send: 
17-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Johor, Pahang, Perak, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Pembuat Pakaian, Pembuat Kelengkapan Pakaian, Clothing Manufacturer, Clothing Equipment Manufacturer, Kasut, Shoes, Kasut Lady Boot Zip

130.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menghantar Kasut Kulit Putih Berkilat Untuk Pegawai Kadet Dan Bintara Wanita TLDM Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun
X0201120501150173
Kementerian Pertahanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
14-08-2015
Send: 
17-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Johor, Pahang, Perak, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Pembuat Pakaian, Pembuat Kelengkapan Pakaian, Clothing Manufacturer, Clothing Equipment Manufacturer, Kasut, Shoes, Kasut Kulit Putih, White Leather Shoes

131.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Mencuci Bangunan Dan Membersih Kawasan Kompleks Belia Dan Sukan Negeri Kelantan Bagi Tempoh Selama 24 Bulan
X0191140000150001
Kementerian Belia Dan Sukan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
13-08-2015
Send: 
16-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Kelantan/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning

132.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Dan Menghantar Baja Fertigasi Set A Dan Set B Ke Jabatan Pertanian Negeri Kelantan
X0171420011150010
Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
16-08-2015
Send: 
17-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Kelantan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Baja, Nutrien Tumbuhan, Baja Organik, Baja Bukan Organik, Fertilizers, Plant Nutrients, Organic Fertilizers, Non Organic Fertilizers, Baja Fertigasi

133.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Membekal, Menghantar, Memasang, Mengujiguna, Mentauliah Dan Menyelenggara Perkakasan Serta Membangunkan Sistem e-Pembelajaran (e-Learning) Untuk Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan (NATC) Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani
X0171202051150007
Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan (Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Penyelenggaraan, Maintenance, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Hardware, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Perkakasan, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data

134.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Integrasi Sistem Lesen Permit Padi Dan Beras (eLPPB) Dengan Sistem Jabatan Kastam Diraja Malaysia (uCustoms)
X0171201011150002
Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
14-08-2015
Send: 
17-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services / Hardware, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Perkakasan, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Data, Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit, eLPPB, uCustoms

135.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perolehan Membekalkan Toner Untuk Kegunaan Mesin Pencetak (Printer) Dan Mesin Fax Di Jabatan Perangkaan Malaysia Negeri Sabah Dan Semua Pejabat Operasi
X0111223114150001
Jabatan Perangkaan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Sabah/ Pembekalan, Supply / Alat Tulis, Alatulis, Stationery, Stationeries, Toner, Ink, Dakwat

136.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Membangun, Mendokumentasi, Membekal Dan Menghantar Modul Latihan Profesional Halal & Terma Rujukan Profesional Halal, JAKIM
X0111050116150005 JAKIM BIL. 48/2015
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
11-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
04/08/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Khidmat Latihan, Training Services, Tenaga Pengajar, Instructor, Moderator, Negotiator, Modul Latihan Profesional Halal

137.TENDER NOTICE - Supply, Installation, Testing And Commissioning Of It Infrastructure For One Stop Settlement Centre (OSSC) Project
T1403515 (RFx No. : 4000004553)
Tenaga Nasional Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-08-2015
Send: 
20-08-2015
(12.00 Noon)
Ad:
04/08/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Hardware, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Perkakasan, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data, Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit, It Infrastructure

138.TENDER NOTICE - Insurance Brokering And Risk Advisory Consultancy Services For Tekai Hydroelectric Project
TNBN 2015/T10 (RFx No. : 4000004828)
Tenaga Nasional Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-08-2015
Send: 
10-09-2015
(12.00 Noon)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Broker Insuran, Insurance Broker, Insurans, Insuran, Insurances, Insurance Brokering, Risk Advisory Consultancy, Perunding, Perundingan, Juru Runding, Consultant, Consulting, Consultancy

139.TENDER NOTICE - Installation, Testing And Commissioning Of 33kV Aluminium XLPE Single Core Underground Cables And Accessories, PMU Financial Centre To SSU Medini Signature, For TNB Distribution, Johor
RFx No. : 4000004451
Tenaga Nasional Berhad
PKK: 
CIDB: 
G3 / G4 / G5 / G6 / G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
26-08-2015
Send: 
27-08-2015
(12.00 Noon)
Ad:
04/08/2015
Johor/ Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Tinggi, Voltan, High Voltage, Voltage, Kabel, Cable, 33kV Aluminium XLPE Single Core Underground Cables

140.RALAT - Perubahan Pada Tarikh Lawatan Tapak Bagi - KENYATAAN TENDER - Proposed 132kV SC Loop In/Out Into PMU Tunjung From 132kV KBRU - TMRH Transmission Line
TNBT 806815 (RFx No. : 4000004882)
Tenaga Nasional Berhad Transmission Network
PKK: 
CIDB: 
G4 / G5 / G6, G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-09-2015
Send: 
03-09-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
04/08/2015
Kelantan/ Perkhidmatan, Services / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Tinggi, Voltan, High Voltage, Voltage, Kabel Talian Atas Voltan Tinggi Melebihi 33KV, High Voltage Cable Upper Line Above 33KV, 132kV SC Loop

141.TENDER NOTICE - Proposed 132kV SC Loop In/Out Into PMU Tunjung From 132kV KBRU - TMRH Transmission Line
TNBT 806815 (RFx No. : 4000004882)
Tenaga Nasional Berhad Transmission Network
PKK: 
CIDB: 
G4 / G5 / G6, G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-09-2015
Send: 
03-09-2015
(12.00 Noon)
Ad:
04/08/2015
Kelantan/ Perkhidmatan, Services / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Tinggi, Voltan, High Voltage, Voltage, Kabel Talian Atas Voltan Tinggi Melebihi 33KV, High Voltage Cable Upper Line Above 33KV, 132kV SC Loop

142.KENYATAAN TENDER - Supply, Installation, Testing And Commissioning Of It Infrastructure For One Stop Settlement Centre (OSSC) Project
T1403515 (RFx No. : 4000004553)
Tenaga Nasional Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-08-2015
Send: 
20-08-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
04/08/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Hardware, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Perkakasan, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data, Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit, It Infrastructure

143.KENYATAAN TENDER - Insurance Brokering And Risk Advisory Consultancy Services For Tekai Hydroelectric Project
TNBN 2015/T10 (RFx No. : 4000004828)
Tenaga Nasional Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-08-2015
Send: 
10-09-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Broker Insuran, Insurance Broker, Insurans, Insuran, Insurances, Insurance Brokering, Risk Advisory Consultancy, Perunding, Perundingan, Juru Runding, Consultant, Consulting, Consultancy

144.KENYATAAN TENDER - Installation, Testing And Commissioning Of 33kV Aluminium XLPE Single Core Underground Cables And Accessories, PMU Financial Centre To SSU Medini Signature, For TNB Distribution, Johor
RFx No. : 4000004451
Tenaga Nasional Berhad
PKK: 
CIDB: 
G3 / G4 / G5 / G6 / G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
26-08-2015
Send: 
27-08-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
04/08/2015
Johor/ Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Tinggi, Voltan, High Voltage, Voltage, Kabel, Cable, 33kV Aluminium XLPE Single Core Underground Cables

145.KENYATAAN TAWARAN eP : 44/2015 - Perolehan Perkhidmatan Sokongan Dan Senggaraan Sistem Pengurusan Aset Tentera Darat (SPA-TD) Kementerian Pertahanan
KP/PERO5B/T215/2015
Kementerian Pertahanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-09-2015
Send: 
03-09-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
04/08/2015
Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Pahang, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Sabah, Sarawak, Selangor, Terengganu, Wilayah Persekutuan, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit, Data Management, Pengurusan Data

146.KENYATAAN TAWARAN eP : 44/2015 - Perolehan Perkhidmatan Senggaraan Dan Pembaikan Serta Pembekalan Alat Ganti Mesin Cetak Untuk Tentera Darat
KP/PERO5C/T188/2015
Kementerian Pertahanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
25-08-2015
Send: 
25-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
04/08/2015
Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Pahang, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Sabah, Sarawak, Selangor, Terengganu, Wilayah Persekutuan, Wilayah Persekutuan Labuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance, Pembaikan, Repair / Mesin Pejabat, Office Machine, Aksesori Mesin Pejabat, Office Machine Accessories, Mesin Kediaman, Residential Machine

147.KENYATAAN TAWARAN eP : 44/2015 - Perolehan Membekal Dan Menghantar Pelbagai Jenis Alat Tulis Dan Bekalan Pejabat Untuk Kementerian Pertahanan
KP/PERO5D/T199/2015
Kementerian Pertahanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
25-08-2015
Send: 
25-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
04/08/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Alat Tulis, Alatulis, Stationery, Stationeries, Bahan Surih, Tracing Material, Drafting, Alat Lukis, Drawing Tools, Organiser, Diari, Diary, Kalender, Calendar, Buku Alamat, Address Book, Resit, Receipt, Memo, Tag, Label, Tanda, Stiker, Sign, Sticker

148.KENYATAAN TAWARAN eP : 44/2015 - Pembekalan Dan Penghantaran Dua (2) Bekalan Makmal Dan Am Untuk Pengujian Saringan Dadah Berbahaya Untuk Kegunaan Badan Penguatkuasa Angkatan Tentera Malaysia
KP/PERO4B/KPBT/T221/2015/OE
Kementerian Pertahanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
25-08-2015
Send: 
25-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
04/08/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Pembuat Perkakas Perubatan Pakai Buang, Disposable Medical Appliances Manufacturer

149.KENYATAAN TAWARAN eP : 44/2015 - Membekal Dan Menghantar Kasut Kulit Hitam Lelaki Untuk Kakitangan Awam Kementerian Pertahanan Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun
KP/PERO4D/T119/2015
Kementerian Pertahanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
25-08-2015
Send: 
25-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
04/08/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Pembuat Pakaian, Pembuat Kelengkapan Pakaian, Clothing Manufacturer, Clothing Equipment Manufacturer, Kasut, Shoes, Kasut Kulit Hitam, Black Leather Shoes

150.TENDER NOTICE - Main Building Works
KH Alliance Quantity Surveyors Sdn Bhd
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2015
Send: 
24-08-2015
(12.00 Noon)
Ad:
04/08/2015
Perak/ Perkhidmatan, Services / Kerja Bangunan, Building Works, Bangunan, Building, Main Building Works, Kerja Bangunan Utama

151.KENYATAAN TENDER - Cadangan Kerja-Kerja Penggantian Lif Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Hospital Sultanah Bahiyah (Lama), Alor Setar, Kedah
No. Jadual T/P&P : 130/2015
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
G4
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
03-09-2015
Send: 
03-09-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
04/08/2015
Kedah/ Perkhidmatan, Services / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Kerja Elektrik, Electric Works, Elektrikal, Electrical, Elektrik, Electric, Lif, Eskalator, Tangga Bergerak, Lift, Escalator, Elevator

152.KENYATAAN TENDER - Proposed 132kV SC Loop In/Out Into PMU Tunjung From 132kV KBRU - TMRH Transmission Line
TNBT 806815 (RFx No. : 4000004882)
Tenaga Nasional Berhad Transmission Network
PKK: 
CIDB: 
G4 / G5 / G6, G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-09-2015
Send: 
03-09-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
04/08/2015
Kelantan/ Perkhidmatan, Services / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Tinggi, Voltan, High Voltage, Voltage, Kabel Talian Atas Voltan Tinggi Melebihi 33KV, High Voltage Cable Upper Line Above 33KV, 132kV SC Loop

153.NOTICE OF TENDER - The Proposed Construction And Completion Of 800 Units Public Apartment Perumahan Penjawat Awam 1 Malaysia Inclusive Of 2 Blocks Multi-Level Car Park And Common Facilities At Parcel 17RM2, Precinct 17, Putrajaya
Putrajaya Homes Sdn Bhd
PKK: 
CIDB: 
G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
(-)
Ad:
04/08/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Pangsapuri Awam, Public Apartment, Pangsapuri, Apartment, Perumahan Penjawat Awam 1 Malaysia, Tempat Letak Kereta, Parking, Carpark, Tempat Letak Kereta Bertingkat, Multi Level Parking

154.KENYATAAN TENDER - Cadangan Membina Dan Menyiapkan 800 Unit Pangsapuri Awam Perumahan Penjawat Awam 1 Malaysia Mengandungi 2 Blok Tempat Letak Kereta Bertingkat Dan Kemudahan Awam Di Parsel 17RM2, Presint 17, Putrajaya
Putrajaya Homes Sdn Bhd
PKK: 
CIDB: 
G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
(-)
Ad:
04/08/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Pangsapuri Awam, Public Apartment, Pangsapuri, Apartment, Perumahan Penjawat Awam 1 Malaysia, Tempat Letak Kereta, Parking, Carpark, Tempat Letak Kereta Bertingkat, Multi Level Parking

155.KENYATAAN TENDER - Cadangan Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Swasta Di Bangunan KWSP Jalan Sultan Ahmad Shah, Pulau Pinang
18/4/5-0550-2(13)/2015
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
20-08-2015
Send: 
24-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
04/08/2015
Pulau Pinang/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard

156.KENYATAAN TAWARAN eP : 44/2015 (Kaedah Perolehan Secara ePerolehan) - Menjahit, Membekal Dan Menghantar Pakaian Seragam Putih (2A) Lelaki Dan Wanita Untuk Pegawai Dan Anggota LLP TLDM Secara Made To Measure Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun
KP/PERO4C/T224/2015/OE
Kementerian Pertahanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
25-08-2015
Send: 
25-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
04/08/2015
Johor, Pahang, Perak, Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Pembuat Pakaian, Pembuat Kelengkapan Pakaian, Clothing Manufacturer, Clothing Equipment Manufacturer, Pakaian Seragam Putih, White Uniforms, Pakaian Seragam, Uniforms

157.KENYATAAN TAWARAN - Tawaran Bagi Membekal Reagent Bersama Analyser Untuk Ujian Full Blood Count Bagi Makmal Hematologi, Hospital Seberang Jaya, Hospital Bukit Mertajam, Hospital Kepala Batas, Hospital Balik Pulau & Hospital Sungai Bakap
PPK/T/3/2015
Jabatan Kesihatan, Pulau Pinang
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
27-08-2015
Send: 
27-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
04/08/2015
Pulau Pinang/ Pembekalan, Supply / Kimia, Kimia Makmal, Chemical, Laboratory Chemical, Reagent, Analyser, Ujian Full Blood Count

158.KENYATAAN TENDER TERBUKA - Tender Bagi Membekal Dan Menghantar Benih Ikan Kerapu Hibrid (Epinephelus Fuscoguttatus x Epinephelus Lanceolatus) Untuk Program Mempelbagai Ekonomi Nelayan Tradisi, Jabatan Perikanan Malaysia
X01717010111500XX PRK.ML.(S)T3/2015
Jabatan Perikanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
25-08-2015
Send: 
25-08-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
04/08/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Haiwan Ternakan, Haiwan Bukan Ternakan, Livestock Animal, Non Livestock Animal, Haiwan Akuatik, Aquatic Animal, Benih Ikan Kerapu Hibrid

159.PERMINTAAN CADANGAN (RFP) - Digital Agency For MDeCs Social Media Channels
MDeC 24/2015-RFP
Multimedia Development Corporation Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-08-2015
Send: 
24-08-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Komputer, Peralatan Komputer, Kelengkapan Komputer, Komputer Peribadi, Sistem, Perisian, Perkakasan, Rangkaian, Computer, Computer Equipment, Personal Computer, System, Workstation, Software, Hardware, Networking, Network, Server, Notebook, Internet, Digital Agency

160.KENYATAAN TAWARAN - Tawaran Tender Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Peralatan Weighing Machine Dan Stadiometer Untuk Digunakan Dalam Saringan Penyakit Tidak Berjangkit Bagi Insiatif Kolaborasi KKM Bersama KEMAS, Komuniti Sihat Perkasa Negara KOSPEN
X0251010304150114 JADUAL T/P&P 128/2015
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
25-08-2015
Send: 
25-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
04/08/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, Weighing Machine, Stadiometer

161.KENYATAAN TENDER - Kerja-Kerja Penggantian Sistem Perpaipan Bagi Bekalan Air Panas Dan Sistem Hot Water Boiler Termasuk Kerja-Kerja Lain Berkaitan Di Hospital Tengku Ampuan Rahimah, Klang, Selangor
No. Jadual T/P&P : 129/2015
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
G4 / G5
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-09-2015
Send: 
02-09-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
04/08/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Kerja Elektrik, Electric Works, Elektrikal, Electrical, Elektrik, Electric, Sistem Air Panas, Hot Water System, Sistem Perpaipan Bekalan Air Panas, Hot Water Supply Piping System, Sistem Hot Water Boiler, Hot Water Boiler System

162.KENYATAAN TAWARAN - Tawaran Sebutharga Membekal, Menghantar Ke Tapak, Memunggah (Door To Door) Bahan Kimia Ke Kilang-Kilang Kumpulan FGV Bagi Tempoh 1 Oktober 2015 Hingga 30 September 2016
FGV 165/2015
Felda Global Ventures Holdings Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
03/08/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Kimia, Chemical, Kimia Industri, Industrial Chemical, Bahan Kimia, Chemical Substances

163.KENYATAAN TAWARAN E-PORTAL - Membekal Dan Menghantar Anak Pokok Getah Jenis Benih Cantuman Muda Polibeg (BCMP) 2 Tingkat Daun Pelbagai Jenis Klon
  • Ladang : Tawai 01
    FGVPM/095/2015 FGV/277/2015
    Felda Global Ventures Plantations (Malaysia) Sdn Bhd
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
03/08/2015
Perak/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Tanaman, Baka, Benih Semaian, Plant, Plantation, Crops, Seeds, Anak Pokok Getah, Rubber Seedlings

164.KENYATAAN TAWARAN - Membekal Dan Mengubahsuai Ruang Bangunan Pejabat Untuk Dijadikan Bilik Mesyuarat Dan Lain-Lain Kerja Yang Berkaitan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
03/08/2015
Pahang/ Pembekalan, Supply, Pengubahsuaian, Renovation / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Hiasan Dalaman, Rekaan Dalaman, Hiasan, Interior Design, Interior Decoration, Decoration

165.KENYATAAN TAWARAN - Membina Partition Serta Pendawaian Suis Soket Plug Asrama Pekerja
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
03/08/2015
Pahang/ Perkhidmatan, Services, Pembinaan, Construction / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Pendawaian Suis Soket Plug, Pendawaian, Wiring, Partition

166.KENYATAAN TAWARAN - Membekal, Membina Dan Menyiapkan Menara Tangki Air Jenis Polytank Serta Lain-Lain Kerja Berkaitan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
03/08/2015
Pahang/ Pembekalan, Supply, Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Menara Tangki Air Jenis Polytank, Water Tank Polytank Type, Menara Tangki Air, Water Tank Tower, Tangki Air, Water Tank

167.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Membaiki Dan Menurap Semula Jalan Di Jalan Kemboja 4, Saujana Utama Fasa 2, Daerah Kuala Selangor
SH 79/2015
Majlis Daerah Kuala Selangor
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

168.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Membaiki Dan Menurap Semula Jalan Di Jalan Teratai 3, Jalan Teratai 3/1, Jalan Teratai 4 Dan Jalan Teratai 4/1 Saujana Utama Fasa 3, Daerah Kuala Selangor
SH 80/2015
Majlis Daerah Kuala Selangor
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

169.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Membaiki Dan Menurap Semula Jalan Di Jalan Bidara 1, Saujana Utama, Daerah Kuala Selangor
SH 78/2015
Majlis Daerah Kuala Selangor
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

170.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membaiki Dan Menurap Semula Jalan Di Jalan Warnasari 13/1, Fasa 3, Bandar Puncak Alam, Jeram, Daerah Kuala Selangor
SH 77/2015
Majlis Daerah Kuala Selangor
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

171.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membaiki Dan Selenggara Serta Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Melati 3/1, Bandar Kuala Selangor, Daerah Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan
SH 75/2015
Majlis Daerah Kuala Selangor
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance, Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

172.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membaiki Dan Menurap Semula Jalan Di Jalan Alam Suria 16/7 Hingga 16/12, Alam Suria, Bandar Puncak Alam, Jeram, Daerah Kuala Selangor
SH 76/2015
Majlis Daerah Kuala Selangor
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

173.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membaiki Dan Menurap Semula Jalan Di Jalan Tanjong Keramat, Daerah Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan
SH 74/2015
Majlis Daerah Kuala Selangor
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

174.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membaiki Dan Menurap Semula Jalan Di Jalan KSJ 2, 3, 2A Dan 6, Taman Kuala Selangor Jaya, Daerah Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan
SH 73/2015
Majlis Daerah Kuala Selangor
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

175.KENYATAAN TAWARAN - Mengangkut BTB Dan Pengangkutan Dalaman (Bin Sistem)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
03/08/2015
Pahang/ Perkhidmatan, Services / Pengeluaran Hasil Pertanian, Pertanian, Agricultural Production, Agriculture, Hasil Tanaman, Crop Yield, Pengangkutan, Transportation, Transport, BTB, Pengangkutan Dalaman, Internal Transportation

176.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membaiki Dan Menurap Semula Jalan Dan Selenggara Saliran Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Jasa 1, Jalan Jasa 2, Jalan Jasa 3, Jalan Jasa 5, Jalan Jasa 7, Ijok, Daerah Kuala Selangor
SH 81/2015
Majlis Daerah Kuala Selangor
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance, Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road, Saliran, Drainage

177.KENYATAAN TAWARAN - Menyewa Backhoe Beserta Pemandu
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
03/08/2015
Pahang/ Perkhidmatan, Services / Jentera Berat, Kenderaan, Jentera, Heavy Machinery, Machinery, Vehicle, Backhoe, Menyewa Backhoe, Backhoe Rental

178.KENYATAAN TAWARAN - Menyewa Backhoe Beserta Pemandu Untuk Pembaikan Jalan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
03/08/2015
Pahang/ Perkhidmatan, Services / Jentera Berat, Kenderaan, Jentera, Heavy Machinery, Machinery, Vehicle, Backhoe, Menyewa Backhoe, Backhoe Rental

179.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Program Mystery Shopping Di KWSP
SH-166/2015
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Kajian Pemasaran, Penyelidikan Pemasaran, Marketing Research, Pensijilan, Certification, Pengiktirafan, Recognition

180.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Penampalan Jalan Kawasan Industri Kundang, Desa Kundang, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan
MPS/SH/151/15
Majlis Perbandaran Selayang
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

181.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Menampal Jalan Di Taman Ehsan, Taman Perindustrian Taman Ehsan, Wangsa Permai Dan Kg. Desa Aman, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan
MPS/SH/150/15
Majlis Perbandaran Selayang
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

182.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Penampalan Jalan Di Jalan Sri Putra Mas, Sri Putra, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan
MPS/SH/149/15
Majlis Perbandaran Selayang
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

183.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Penampalan Jalan Di Jalan Akasia 1, Jalan Akasia 2, Jalan Akasia 3, Saujana Akasia, Sungai Buloh, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan
MPS/SH/148/15
Majlis Perbandaran Selayang
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

184.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Penampalan Jalan Di Bandar Country Homes Dan Taman Velox, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan
MPS/SH/147/15
Majlis Perbandaran Selayang
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

185.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Penampalan Jalan Di Rawang Perdana 2, Bukit Rawang Jaya Dan Rawang Putra, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan
MPS/SH/146/15
Majlis Perbandaran Selayang
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works,Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

186.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Menampal Jalan Di Kawasan Taman Bersatu, Taman Jati, Taman Tun Perak Dan Kg. Lim Kim Sai, Rawang, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan
MPS/SH/145/15
Majlis Perbandaran Selayang
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

187.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Menampal Jalan Di Kg. Bahtera, Taman Gombak Permai Dan Tanah Gantian, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan
MPS/SH/144/15
Majlis Perbandaran Selayang
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

188.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Menampal Jalan Di Taman Industri Bolton, Kg. Wira Damai, Kg. Gombak Indah, Sri Batu Caves, Medan Batu Caves, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan
MPS/SH/142/15
Majlis Perbandaran Selayang
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

189.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Menampal Jalan Di Taman Sri Gombak, Taman Pinggiran Batu Caves, Kampung Melayu Sri Gombak Dan Bukit Permata, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan
MPS/SH/141/15
Majlis Perbandaran Selayang
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

190.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Menampal Jalan Di Taman Selayang Jaya,Taman Sri Melati, Kampung Selayang Pandang Dan Kampung Selayang Indah, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan
MPS/SH/140/15
Majlis Perbandaran Selayang
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

191.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Menampal Jalan Di Taman Bidara, Taman Daya, Taman Indah Perdana Dan Kepong Hulu, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan
MPS/SH/139/15
Majlis Perbandaran Selayang
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

192.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan 53 Desa Jaya, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan
MPS/SH/137/15
Majlis Perbandaran Selayang
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

193.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan 23, Jalan 31 Dan Jalan 48 Desa Jaya, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan
MPS/SH/136/15
Majlis Perbandaran Selayang
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

194.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan C3 Dan C4, Kampung Melayu Sri Kundang, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan
MPS/SH/135/15
Majlis Perbandaran Selayang
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

195.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Setia Rawang 2, 3, 4, 5 Dan 6, Taman Setia Rawang, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan
MPS/SH/134/15
Majlis Perbandaran Selayang
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

196.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perolehan Blazer Petugas Kaunter
SH-172/2015
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
11-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Pakaian, Clothing, Clothes, Blazer

197.REQUEST FOR QUOTATION (RFQ) - Menukar Atap Bumbung Dan Struktur Kerangka Bumbung Kuarters KTMB No. 21 & 22 Jalan Kastam Port Klang
20005303
Keretapi Tanah Melayu Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
18-08-2015
Send: 
18-08-2015
(Before 12.00 Noon)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bumbung, Roof, Atap, Gutter, Kerangka Bumbung, Roof Frame Structure

198.REQUEST FOR QUOTATION (RFQ) - Kerja-Kerja Pembaikan Di Banglo Glen KTMB Bukit Fraser
20005302
Keretapi Tanah Melayu Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
18-08-2015
Send: 
18-08-2015
(Before 12.00 Noon)
Ad:
03/08/2015
Pahang/ Pembaikan, Repair / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Banglo, Bungalow

199.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Membekalkan Satu (1) Unit Kenderaan Toyota Camry 2.5L Hybrid (A)
PKNS/BPA/ST/3JLD11/22/2015
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
13-08-2015
Send: 
20-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply / Kenderaan, Vehicles, Kereta, Toyota Camry Hybrid

200.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Membekalkan Tiga (3) Unit Kenderaan Toyota Camry 2.0G (A)
PKNS/BPA/ST/3JLD11/23/2015
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
13-08-2015
Send: 
20-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply / Kenderaan, Vehicles, Kereta, Toyota Camry

201.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Membekalkan Empat (4) Unit Kenderaan Proton Exora 1.6 CVT Premium Metallic
PKNS/BPA/ST/3JLD11/19/2015
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
13-08-2015
Send: 
20-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply / Kenderaan, Vehicles, Kereta, Proton Exora CVT Premium Metallic

202.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Membekalkan Dua (2) Unit Kenderaan Honda Accord 2.0 Vti-L
PKNS/BPA/ST/3JLD11/20/2015
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
13-08-2015
Send: 
20-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply / Kenderaan, Vehicles, Kereta, Honda Accord

203.KENYATAAN SEBUT HARGA - Sebut Harga Membekalkan Bahan Bercetak Bagi Tahun 2015 / 2016
PKNS/BPA/ST/6JLD5/16/2015/2016
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
13-08-2015
Send: 
20-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply / Mencetak Fail, Files Printing, Mencetak Kad Perniagaan, Business Cards Printing, Mencetak Kad Ucapan, Greeting Cards Printing, Mencetak Label, Mencetak Poster, Mencetak Pelekat, Mencetak Iron On, Labels Printing, Posters Printing, Stickers Printing, Iron On Printing, Mencetak Continuous Stationery Forms, Continuous Stationery Forms Printing, Mencetak Borang, Form Printing, Mencetak Kertas Komputer, Computer Paper Printing

204.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Mencuci & Membersih Bangunan Di Kolej Komuniti Jeli Serta Di Kampus Ayer Lanas (Unit Fesyen) Bagi Tempoh 2 Tahun
X0213330120150002
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
03/08/2015
Kelantan/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning

205.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Perkhidmatan Mencuci Dan Membersih Bangunan Dan Kawasan Kolej Komuniti Padang Terap, Kedah Darul Aman
X0213330118150002
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2015
Send: 
13-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
03/08/2015
Kedah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

206.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Bagi Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Api Di Kolej Komuniti Padang Terap, Kedah Darul Aman
X0213330118150001
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2015
Send: 
13-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
03/08/2015
Kedah/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata, Security Without Firearms, Tanpa Senjata, Without Firearms, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard

207.TAWARAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Untuk Pejabat Majlis Perbandaran Kajang Zon Bangi. (1 Tahun + 1 Tahun)
MPKj S 93/2015
Majlis Perbandaran Kajang
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-08-2015
Send: 
19-08-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard

208.TAWARAN SEBUTHARGA - Membekal Perabot Dan Kelengkapan Pejabat
MPKj S 72/2015
Majlis Perbandaran Kajang
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
18-08-2015
Send: 
18-08-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply / Perabot, Furniture, Kelengkapan Perabot, Furniture Equipment, Pembuat Perabot, Pembuat Kelengkapan Perabot, Furniture Manufacturer, Furniture Equipment Manufacturer, Pembuat Aksesori Perabot, Furniture Accessories Manufacturer

209.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Melaksanakan Kerja-Kerja Penambahan Krone Tag Dan Kerja-Kerja Yang Berkaitan Di Bangunan KWSP, Jalan Raja Laut, Kuala Lumpur
18/3/5-0550-1(125)/2015
Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
PKK: 
CIDB: 
G1, G2 / G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2015
Send: 
11-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Wilayah Persekutuan/ Melaksanakan, Implementation / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Telekomunikasi, Komunikasi, Perhubungan, Telecommunication, Communication

210.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membaiki Dan Menurap Semula Jalan Di Jalan KSU 2/2, 2/4, 2/4A, 2/4B, 2/6, 2/6A Dan 2/6B, Taman Kuala Selangor Utama, Daerah Kuala Selangor, Selangor Darul Ehsan
SH 72/2015
Majlis Daerah Kuala Selangor
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

211.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Sri Hijau 2, 7, 8 Dan 9, Taman Sri Hijau 2, 2/1, 2/2, 2/3 Dan 4, Taman Hijau, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan
MPS/SH/157/15
Majlis Perbandaran Selayang
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

212.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan KJ 1C/1 Dan Jalan KJ 1C/2, Kundang Jaya, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan
MPS/SH/156/15
Majlis Perbandaran Selayang
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

213.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan 1, Taman Greenwood, Jalan Berjaya 5, Taman Berjaya, Jalan Batu Geliga, Taman Melawar Indah Dan Lorong Changkat Aman, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan
MPS/SH/155/15
Majlis Perbandaran Selayang
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

214.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Fasa 2 (Jalan SG 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 2/8, 2/9 Dan 2/10) Taman Sri Gombak, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan
MPS/SH/154/15
Majlis Perbandaran Selayang
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

215.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Taman Rawang Jaya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dan 7 Dan Jalan NGP 1/6, Taman Rawang Jaya, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan
MPS/SH/153/15
Majlis Perbandaran Selayang
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

216.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Membekal, Membina Dan Menyiapkan Pembentung Konkrit Tuang Dulu Di Laluan R112 Jalan Alor Sena (Sek. 2), Serta Kerja Yang Bersangkutan Dengannya
JKR.Ps.Q.SH (JLN) S100/2015 (K)
JKR Perlis
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
14-08-2015
Send: 
17-08-2015
(-)
Ad:
03/08/2015
Perlis/ Pembekalan, Supply, Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kerja Pemasangan Konkrit Pra Tuang, PreCast Concrete Installation Works

217.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Di Bangunan Makmal Kesihatan Awam Kota Kinabalu Untuk Tempoh Dua (2) Tahun
X0251143401150014
Jabatan Kesihatan, Sabah
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
17-08-2015
Send: 
18-08-2015
(12:00 PM)
Ad:
03/08/2015
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata, Security Without Firearms, Tanpa Senjata, Without Firearms, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard

218.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Peralatan Perubatan 4 Channel Cardiac Monitor Di Hospital Tanah Merah, Kelantan
X0251130701150012
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
13-08-2015
Send: 
16-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
03/08/2015
Kelantan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, 4 Channel Cardiac Monitor

219.KENYATAAN TAWARAN - Membetul Semula Baris Pokok, Membina Parit, Mencuci Parit, Menggali Dan Menanam Semula Sawit Di Lubang Baru
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
03/08/2015
Pahang/ Perkhidmatan, Services, Pembinaan, Construction / Pertanian, Agriculture, Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Compound Cleaning, Area Cleaning, Tanaman, Crops, Ladang, Farm, Taman, Garden, Hutan, Forest, Ladang Hutan, Forest Farms, Pokok, Tree, Sawit, Oil Palm

220.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Bagi Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Peralatan Perubatan Hand-Held Autorefracto Keratometer Untuk Kegunaan Di Unit Oftalmologi, Hospital Tanah Merah, Kelantan
X0251130701150011
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
13-08-2015
Send: 
16-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
03/08/2015
Kelantan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, Autorefracto Keratometer

221.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Api Di Kolej Komuniti Jeli Dan Kampus Ayer Lanas (Unit Fesyen)
X0213330120150003
Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
03/08/2015
Kelantan/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata, Security Without Firearms, Tanpa Senjata, Without Firearms, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard

222.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Penampalan Jalan Di Taman Greenwood, Taman Gombak Ria, Taman Gombak, Kg. Changkat, Kg Kerdas Dan Taman Gombak Setia, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan
MPS/SH/143/15
Majlis Perbandaran Selayang
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works,Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

223.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Menampal Jalan Di Kawasan Taman Templer Heritage, Jalan Persiaran Takun, Taman Bukit Templer Dan Selayang Height, Rawang, Mukim Rawang, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan
MPS/SH/138/15
Majlis Perbandaran Selayang
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works

224.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Membaikpulih Keruntuhan Tebing Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Gerai MPS Sungai Pusu (UIA) Gombak
MPS/SH/133/15
Majlis Perbandaran Selayang
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Perlindungan Cerun, Slope Protection, Cerun, Slope

225.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Menurap Semula Jalan Di Jalan Melati 2, Taman Sri Melati, Mukim Batu, Daerah Gombak, Selangor Darul Ehsan
MPS/SH/152/15
Majlis Perbandaran Selayang
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Sivil, Civil, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

226.KENYATAAN TENDER - Remodelling And Upgrading Of Premier Lounge At Sama-Sama Hotel Kuala Lumpur International Airport For K.L. Airport Hotel Sdn Bhd, Sepang, Selangor Darul Ehsan
MAHB-KLAH/T/01/2015
Malaysia Airports Holdings Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
(-)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Hiasan Dalaman, Rekaan Dalaman, Hiasan, Interior Design, Interior Decoration, Decoration, Premier Lounge

227.TENDER NOTICE - Remodelling And Upgrading Of Premier Lounge At Sama-Sama Hotel Kuala Lumpur International Airport For K.L. Airport Hotel Sdn Bhd, Sepang, Selangor Darul Ehsan
MAHB-KLAH/T/01/2015
Malaysia Airports Holdings Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
(-)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Hiasan Dalaman, Rekaan Dalaman, Hiasan, Interior Design, Interior Decoration, Decoration, Premier Lounge

228.KENYATAAN TAWARAN TENDER - Perkhidmatan Memperbaharui Lesen Dan Penyelenggaraan Perisian Serta Perkakasan Customer Focused Management Bagi Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM)
JKSM.T/1/2015
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-08-2015
Send: 
24-08-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
03/08/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / ​​Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembangunan Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Data, Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit, Data Management, Pengurusan Data

229.TAWARAN e-Bidding - Perkhidmatan Sewaan Aset ICT Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun Di Ibu Pejabat, Pejabat Perpaduan, Tabika Perpaduan Dan Taska Permata Perpaduan JPNIN Bagi Zon B (Sabah / Sarawak / Labuan)
JPNIN(eB-T) 03/2015
Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional (Jabatan Perdana Menteri)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
20-08-2015
Send: 
20-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Sabah, Sarawak, Wilayah Persekutuan Labuan/ Perkhidmatan, Services / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Hardware Leasing, Hardware Renting, Software Leasing, Software Renting, Pajakan Perkakasan, Menyewa Perkakasan, Pajakan Perisian, Menyewa Perisian, Sewaan Aset ICT

230.KENYATAAN TAWARAN - To Supply, Deliver, Install And Commissioning Personal Computer And Notebook To Pusat Pengetahuan, Komunikasi Dan Teknologi, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang
T/B/PPKT/15/41
Universiti Sains Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-08-2015
Send: 
24-08-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
03/08/2015
Pulau Pinang/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pentauliahan, Commissioning / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data

231.NOTICE OF TENDER - Kerja-Kerja Membekal, Mengganti, Memasang, Mengujitauliah Dan Menjamin Untuk Cadangan Menaiktaraf Lampu Jenis Flourescent T8 Dan Downlight Ke Jenis Lampu LED Di Aras Besmen Tempat Letak Kereta Dan Koridor Di Kompleks Perbadanan Putrajaya, Presint 3, Wilayah Persekutuan Putrajaya
PPj/T/JB/41/2015
Perbadanan Putrajaya
PKK: 
CIDB: 
G4 / G5
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-08-2015
Send: 
27-08-2015
(12.00 Noon)
Ad:
03/08/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Rendah, Voltan, Low Voltage, Voltage, Kerja Am Elektrikal, General Electrical Works, Lampu, Komponen Lampu, Aksesori Lampu, Lighting, Light, Lamp, Lighting Component, Lighting Accessories, Pembuat Komponen Elektrik, Electric Component Manufacturer, Pembuat Komponen Elektronik, Electronic Component Manufacturer, Pembuat Aksesori Elektrik, Electric Accessories Manufacturer, Pembuat Aksesori Elektronik, Electronic Accessories Manufacturer, Lampu Flourescent T8, Downlight, Lampu LED

232.KENYATAAN TENDER - Tender Bagi Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata Di Politeknik Muadzam Shah, Pahang Bagi Tempoh Dua Tahun Mulai 1.1.2016 Hingga 31.12.2017
NO. TENDER: PMS/01/T02/2015
Politeknik Muadzam Shah, Pahang
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
26-08-2015
Send: 
26-08-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
03/08/2015
Pahang/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata, Security Without Firearms, Tanpa Senjata, Without Firearms, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard

233.KENYATAAN TAWARAN - Membekal Dan Menghantar Sodium Chloride Ke Loji Air Bukit Sebukor Dan Loji Air Chin Chin Syarikat Air Melaka Berhad Bagi Tempoh Dua (2) Tahun
SAMB/07/2015
Syarikat Air Melaka Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
14-08-2015
Send: 
25-08-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
03/08/2015
Melaka/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Kimia Memproses Air, Water Processing Chemical, Kimia, Chemical, Sodium Chloride

234.KENYATAAN TENDER - Kerja-Kerja Membekal, Mengganti, Memasang, Mengujitauliah Dan Menjamin Untuk Cadangan Menaiktaraf Lampu Jenis Flourescent T8 Dan Downlight Ke Jenis Lampu LED Di Aras Besmen Tempat Letak Kereta Dan Koridor Di Kompleks Perbadanan Putrajaya, Presint 3, Wilayah Persekutuan Putrajaya
PPj/T/JB/41/2015
Perbadanan Putrajaya
PKK: 
CIDB: 
G4 / G5
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-08-2015
Send: 
27-08-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
03/08/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Kejuruteraan Mekanikal, Mekanikal, Mechanical Engineering, Mechanical, Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Voltan Rendah, Voltan, Low Voltage, Voltage, Kerja Am Elektrikal, General Electrical Works, Lampu, Komponen Lampu, Aksesori Lampu, Lighting, Light, Lamp, Lighting Component, Lighting Accessories, Pembuat Komponen Elektrik, Electric Component Manufacturer, Pembuat Komponen Elektronik, Electronic Component Manufacturer, Pembuat Aksesori Elektrik, Electric Accessories Manufacturer, Pembuat Aksesori Elektronik, Electronic Accessories Manufacturer, Lampu Flourescent T8, Downlight, Lampu LED

235.KENYATAAN TAWARAN - Cadangan Mengubahsuai Bangunan D04 Untuk Kajian Pengurusan Pembangunan Islam (ISDEV), Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang
T/B/BGN/15/15(S)
Universiti Sains Malaysia
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-08-2015
Send: 
24-08-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
03/08/2015
Pulau Pinang/ Pengubahsuaian, Renovation / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building

236.KENYATAAN TENDER - Kerja-Kerja Peningkatan Pengurusan Keselamatan Empangan Di Wilayah Persekutuan Labuan
PKK: 
CIDB: 
G4
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
21-08-2015
Send: 
28-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Wilayah Persekutuan Labuan/ Perkhidmatan, Services / Kerja Elektrik, Elektrik, Elektrikal, Electrical Works, Electric, Electrical, Kerja Am Elektrikal, General Electrical Works

237.KENYATAAN TAWARAN - Tender For Supply, Deliver And Maintenance Of Network Printers By Leasing For Universiti Teknikal Malaysia Melaka
UTeM/BEN/38/2015
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-09-2015
Send: 
02-09-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
03/08/2015
Melaka/ Pembekalan, Supply, Penyelenggaraan, Maintenance, Penghantaran, Delivery / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan

238.KENYATAAN TAWARAN - Tender For Supply, Installation, Testing And Commissioning Of Asynchronous AC Engine Test Bed For Engine Performance Testing Laboratory (Makmal Ujian Prestasi Engin), Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, Universiti Teknikal Malaysia Melaka
UTeM/BEN/37/2015
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
25-08-2015
Send: 
25-08-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
03/08/2015
Melaka/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment Accessories

239.KENYATAAN TAWARAN - Tender For Supplying, Deliverying, Testing And Commissioning 1-D Scanning Laser Vibrometer For Condition Based Maintenance Laboratory (Makmal Penyelenggaraan Berasakan Keadaan), Faculty Of Mechanical Engineering, Universiti Teknikal Malaysia Melaka
UTeM/BEN/36/2015
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
25-08-2015
Send: 
25-08-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
03/08/2015
Melaka/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Mesin, Machine​, Kelengkapan Bengkel​, Workshop Equipment

240.KENYATAAN TAWARAN 19/2015 (SECARA ePEROLEHAN) - Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air Dan Tandas Di Pangkalan TLDM Kota Kinabalu (PTKK) Sektor B, Sabah
KP/PEMB/TEN(L)/BAT 35/2015
Kementerian Pertahanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
27-08-2015
Send: 
27-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Sabah/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Mencuci Tandas, Toilet Cleaning

241.KENYATAAN TAWARAN 19/2015 (SECARA ePEROLEHAN) - Kontrak Perkhidmatan Memotong Rumput Dan Mencuci Longkang Di Markas Wilayah Laut 1 (MAWILLA 1), Pangkalan TLDM Tanjung Gelang, Kuantan, Pahang
KP/PEMB/TEN(L)/RL 34/2015
Kementerian Pertahanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
27-08-2015
Send: 
27-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Pahang/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memotong Rumput, Grass Cutting, Rumput, Grass, Mencuci Longkang, Longkang, Drain

242.TENDER NOTIFICATION - Building Cleaning
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
10-08-2015
(5.00 p.m.)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning

243.KENYATAAN TENDER - Cadangan Kerja-Kerja Menaiktaraf Lantai, Dinding Dan Siling Serta Kerja-Kerja Mekanikal & Elektrikal Berkaitan Di Lift Lobby Tingkat 28, Bangunan KOMTAR, Georgetown, Pulau Pinang
PPPP/TE 25/2015
Perbadanan Pembangunan Pulau Pinang
PKK: 
CIDB: 
G3
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-09-2015
Send: 
01-09-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
03/08/2015
Pulau Pinang/ Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Bangunan, Building Works, Bangunan, Building, Bangunan Am, General Building, Lantai, Floor, Dinding, Wall, Siling, Ceiling

244.KENYATAAN TAWARAN - Membekal Dan Menghantar Dental Material Ke Institut Perubatan Dan Pergigian Termaju, Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang
T/B/IPPT/15/42
Universiti Sains Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-08-2015
Send: 
24-08-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
03/08/2015
Pulau Pinang/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Kelengkapan Hospital, Peralatan Hospital, Hospital Equipment, Kelengkapan Perubatan, Peralatan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, Pembuat Kelengkapan Hospital, Pembuat Peralatan Hospital, Hospital Equipment Manufacturer, Pembuat Kelengkapan Perubatan, Pembuat Peralatan Perubatan, Medical Equipment Manufacturer, Dental Material

245.KENYATAAN TAWARAN TENDER - Perkhidmatan Penyediaan Makanan Bermasak Untuk Rumah Perlindungan Khas Wanita Zon Tengah
JPW : T/01/2015
Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat (KPWKM)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
02-09-2015
Send: 
02-09-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
03/08/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services / Makanan Bermasak Islam, Makanan Bermasak, Makanan, Islamic Cooked Food, Cooked Food, Food, Muslim Cooked Food

246.TAWARAN e-Bidding - Perkhidmatan Sewaan Aset ICT Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun Di Ibu Pejabat, Pejabat Perpaduan, Tabika Perpaduan Dan Taska Permata Perpaduan JPNIN Bagi Zon A (Semenanjung)
JPNIN(eB-T) 02/2015
Jabatan Perpaduan Negara Dan Integrasi Nasional (Jabatan Perdana Menteri)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
20-08-2015
Send: 
20-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Pahang, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Perak, Perlis, Selangor, Terengganu, Wilayah Persekutuan, Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Hardware Leasing, Hardware Renting, Software Leasing, Software Renting, Pajakan Perkakasan, Menyewa Perkakasan, Pajakan Perisian, Menyewa Perisian, Sewaan Aset ICT

247.KENYATAAN TAWARAN TENDER TERBUKA - Membekal, Menghantar, Memasang, Merekabentuk, Membangun, Mengintegrasi, Menguji Dan Mentauliah Perkakasan Serta Perisian Sistem Editorial BERNAMA
Pertubuhan Berita Nasional Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-08-2015
Send: 
24-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning, Merekabentuk, Design / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Perkakasan, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data, Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembanguna​​​n Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit, Data Management, Pengurusan Data

248.KENYATAAN TENDER - Kerja-Kerja Membaikpulih / Naiktaraf Sekolah Penang Free School (PSF) Pulau Pinang
Pejabat Pembangunan Negeri Pulau Pinang
PKK: 
CIDB: 
G3 / G4
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-08-2015
Send: 
25-08-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
03/08/2015
Pulau Pinang/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Mengecat, Painting

249.KENYATAAN TAWARAN - Membekal Dan Menghantar Sodium Chloride Ke Loji Air DAF II Syarikat Air Melaka Berhad Bagi Tempoh Dua (2) Tahun
SAMB/06/2015
Syarikat Air Melaka Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
14-08-2015
Send: 
25-08-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
03/08/2015
Melaka/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Kimia Memproses Air, Water Processing Chemical, Sodium Chloride

250.KENYATAAN TAWARAN TENDER - Cadangan Kerja-Kerja Perkhidmatan Membersih Bangunan & Pejabat Di German-Malaysian Institute (GMI), Kajang, Selangor
10/2015
German Malaysian Institute
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
21-08-2015
Send: 
01-09-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
03/08/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning

251.KENYATAAN TAWARAN - Tender For Supply, Installation, Testing And Commissioning Of One Unit Of Stereo Particle Image Velocimetry (PIV) System And Accessories For Flow Measurements For Turbomachinery Laboratory (Makmal Mesin Turbo), Fakulti Kejuruteraan Mekanikal, Universiti Teknikal Malaysia Melaka
UTeM/BEN/35/2015
Universiti Teknikal Malaysia Melaka
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
25-08-2015
Send: 
25-08-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
03/08/2015
Melaka/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment Accessories

252.KENYATAAN TAWARAN 19/2015 (SECARA ePEROLEHAN) - Kontrak Perkhidmatan Mencuci Bangunan, Bilik Air Dan Tandas Di Markas Wilayah Laut 1 (MAWILLA 1), Pangkalan TLDM Tanjung Gelang, Kuantan, Pahang
KP/PEMB/TEN(L)/BAT 33/2015
Kementerian Pertahanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
27-08-2015
Send: 
27-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
03/08/2015
Pahang/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Mencuci Tandas, Toilet Cleaning

253.KENYATAAN TENDER - Membekal Dan Menyediakan Kuih-Muih, Minuman Dan Makanan Bermasak Ke Institut Pertanian Ayer Hitam, Johor Bagi Tempoh 2 Tahun
X0171402021150009 JP.PSM.4/2015
Jabatan Pertanian Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
26-08-2015
Send: 
26-08-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
03/08/2015
Johor/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply / Makanan Bermasak Islam, Islamic Cooked Food, Muslim Cooked Food, Makanan Bermasak, Cooked Food, Makanan, Food, Minuman, Beverages, Drinks, Kuih Muih

254.KENYATAAN TENDER - Tender Bagi Perkhidmatan Mencuci Dan Membersih Bangunan Di Politeknik Muadzam Shah, Pahang Bagi Tempoh Dua Tahun Mulai 1.1.2016 Hingga 31.02.2017
NO. TENDER: PMS/01/T01/2015
Politeknik Muadzam Shah, Pahang
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
26-08-2015
Send: 
26-08-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
03/08/2015
Pahang/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning

255.RALAT - Dimaklumkan Bahawa Tender Ini Telah DIBATALKAN Bagi - KENYATAAN TENDER - Tender Untuk Membekal Dan Menghantar Bahan Pakai Habis Suture Secara Berperingkat-Peringkat Untuk Tempoh Tiga (3) Tahun Kepada Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia
PPUKM/KEW/TDR/BPH - 2015 (11)
Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
01-07-2015
Send: 
02-07-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
03/08/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Perkakas Perubatan Pakai Buang, Disposable Medical Items, Disposable Medical Appliances, Perubatan, Medical

256.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja Perkongsian Pintar (SMART Partnerships) Melalui Penjimatan Bil Elektrik Lampu Jalan Berteknologi Hijau Di Jalan-Jalan Utama Sekitar USJ, Subang Jaya, Selangor Darul Ehsan
MPSJ/KUB/400-10/1/55 (2015)
Majlis Perbandaran Subang Jaya
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-08-2015
Send: 
19-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Kerja Elektrik, Elektrikal, Elektrik, Electric Works, Electrical, Electric, Bil Elektrik Lampu Jalan Berteknologi Hijau

257.TENDER NOTICE No. 3/2015 - The Supply And Delivery Of Various Portable Grade Water Treatment Chemicals To LAKU Management Sdn Bhd
LAKU/T11/2015
Laku Management Sdn Bhd
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-08-2015
Send: 
26-08-2015
(Before 11.00 AM)
Ad:
01/08/2015
Sarawak/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Kimia Memproses Air, Water Processing Chemical, Kimia, Chemical, Various Portable Grade Water Treatment Chemicals

258.PENGUSAHA KAFETERIA - Menjalankan Khidmat Operasi Seperti Berikut :
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
(-)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, ​​Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning

259.TENDER NOTICE No. 3/2015 - Term Contract For The Force Disconnection And Reconnection Of Water Supply In Miri
LAKU/T12/2015
Laku Management Sdn Bhd
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-08-2015
Send: 
26-08-2015
(Before 11.00 AM)
Ad:
01/08/2015
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Paip Air, Water Pipe, Paip, Pipe, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Water Supply, Bekalan Air, Pipe Filter

260.PENGUSAHA KAFETERIA - Menjalankan Khidmat Operasi Seperti Berikut :
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
(-)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Ruang Niaga, Retail Space, Stor Mini, Convenient Shop, Pengusaha Stor Mini, Convenient Shop Operators

261.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Mencuci Bangunan Dan Membersih Kawasan Di Pusat Dakwah Islamiah, Paroi, Negeri Sembilan Darul Khusus
SEBUTHARGA JHEAINS/60/2015
Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan Darul Khusus
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
01/08/2015
Negeri Sembilan/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

262.TENDER NOTICE No. 3/2015 - The Contract For Grass-Cutting Along Trunk Main Route And Maintenance Of Compound At Various Sites Within Miri Water Supply Areas, Miri
LAKU/T10/2015
Laku Management Sdn Bhd
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-08-2015
Send: 
26-08-2015
(Before 11.00 AM)
Ad:
01/08/2015
Sarawak/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Road, Kerja Jalan, Road Works, Grasscutting, Memotong Rumput, Rumput, Grass

263.TENDER NOTICE No. 3/2015 - The Proposed Replacement Of AC Water Mains And Associated Works Along Jalan Terusan Utama & Jalan Terusan 1 - 9 Of Pujut 4, Miri
LAKU/T9/2015
Laku Management Sdn Bhd
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-08-2015
Send: 
26-08-2015
(Before 11.00 AM)
Ad:
01/08/2015
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Paip Air, Water Pipe, Paip, Pipe, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, AC Water Mains

264.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Mencuci Bangunan Dan Membersih Kawasan Di Institut Tahfiz Al-Quran, Negeri Sembilan Darul Khusus
SEBUTHARGA JHEAINS/57/2015
Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan Darul Khusus
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
01/08/2015
Negeri Sembilan/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

265.REQUEST FOR QUOTATION (RFQ) - To Supply Labour, Consumables, Equipment And Tool For Monthly Servicing Of Overhead Cranes In Depoh Urusan Jalan Shah Alam For A Period Of Two (2) Years Including Re-Certification Of PMA (Recall)
20005300
Keretapi Tanah Melayu Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-08-2015
Send: 
06-08-2015
(Before 12.00 Noon)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply / Tenaga Buruh, Labour, Labor, Lokomotif, Locomotive, Keretapi, Train, Peralatan Keretapi, Train Equipment, Alat Ganti Keretapi, Train Spare Part, Jentera, Jentera Berat, Machinery, Heavy Machinery, Overhead Cranes

266.REQUEST FOR QUOTATION (RFQ) - Membuang Dan Membersih Pokok Tumbang Di Dinding, Kubah Bumbung Bangunan Stesen Keretapi Kuala Lumpur, Platform 4, Podium Dayabumi Dan Ibu Pejabat KTMB Kuala Lumpur
20005301
Keretapi Tanah Melayu Berhad
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
13-08-2015
Send: 
13-08-2015
(Before 12.00 Noon)
Ad:
01/08/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Membersih Kawasan, Area Cleaning, Membersih, Pembersihan, Pencucian, Mencuci, Washing, Wash, Cleaning, Clean, Pembersihan Bangunan, Pembersihan Pejabat, Mencuci Bangunan, Building Cleaning, Office Cleaning, Building Washing, Mengangkat Sampah, Sampah, Rubbish Collecting, Rubbish, Garbage

267.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Mencuci Bangunan Dan Membersih Kawasan Di Maahad Ahmadi, Negeri Sembilan Darul Khusus
SEBUTHARGA JHEAINS/58/2015
Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan Darul Khusus
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
01/08/2015
Negeri Sembilan/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

268.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Mencuci Bangunan Dan Membersih Kawasan Di Bangunan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan, Bangunan Felda Dan Bangunan Penguatkuasaan Di Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus
SEBUTHARGA JHEAINS/59/2015
Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan Darul Khusus
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 Tengahari)
Ad:
01/08/2015
Negeri Sembilan/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage

269.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Membekal, Mengkonfigurasi Dan Mentauliah Perkakasan Dan Perisian ICT Untuk Perbadanan Adat Melayu Dan Warisan Negeri Selangor
SH/PADAT/UKP/22/2015
Perbadanan Adat Melayu Dan Warisan Negeri Selangor
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
13-08-2015
Send: 
13-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply, Pentauliahan, Commissioning / Komputer, Peralatan Komputer, Kelengkapan Komputer, Komputer Peribadi, Sistem, Perisian, Perkakasan, Rangkaian, Computer, Computer Equipment, Personal Computer, System, Workstations, Software, Hardware, Networking, Network, Server, Notebook, Internet

270.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Kerja-Kerja Penyelenggaraan Dan Kebersihan Dewan Serbaguna MPSJ Kampung Seri Aman, Puchong, Selangor Darul Ehsan
MPSJ/KUB/400-10/2/99 (2015)
Majlis Perbandaran Subang Jaya
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
13-08-2015
Send: 
13-08-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

271.KENYATAAN TAWARAN - Membekal Dan Menghantar Disinfectant Wipes Alcohol Base Kepada Unit Farmasi Logistik Hospital Tuanku Jaafar Seremban
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-08-2015
Send: 
06-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
01/08/2015
Negeri Sembilan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Perkakas Perubatan Pakai Buang, Disposable Medical Appliances, Disposable Medical Items, Perubatan, Medical, Disinfectant Wipes Alcohol Base

272.KENYATAAN SEBUTHARGA - Kerja-Kerja Baikpulih Dan Menyelenggara Bangunan Pejabat Agama Islam Daerah Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan
36/2015
JKR Selangor (Sabak Bernam)
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
11-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Penyelenggaraan, Maintenance, Pembaikan, Repair / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Kerja Penyenggaraan Bangunan, Building Maintenance Works

273.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Kawalan Keselamatan (Tanpa Bersenjata Api) Di Pusat Kegiatan Masyarakat Simpang Empat, Arau, Perlis
X0361020200150006
Kementerian Pembangunan Luar Bandar - Jabatan Kemajuan Masyarakat
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2015
Send: 
13-08-2015
(12:00 PM)
Ad:
01/08/2015
Perlis/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata, Security Without Firearms, Tanpa Senjata, Without Firearms, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard

274.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Kawalan Keselamatan (Tanpa Bersenjata Api) Di Pusat Kegiatan Masyarakat Kuala Perlis, Kangar, Perlis
X0361020200150005
Kementerian Pembangunan Luar Bandar - Jabatan Kemajuan Masyarakat
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2015
Send: 
13-08-2015
(12:00 PM)
Ad:
01/08/2015
Perlis/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata, Security Without Firearms, Tanpa Senjata, Without Firearms, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard

275.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Kawalan Keselamatan (Tanpa Bersenjata Api) Di Pusat Kegiatan Masyarakat Alor Tampang, Beseri, Perlis
X0361020200150004
Kementerian Pembangunan Luar Bandar - Jabatan Kemajuan Masyarakat
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2015
Send: 
13-08-2015
(12:00 PM)
Ad:
01/08/2015
Perlis/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata, Security Without Firearms, Tanpa Senjata, Without Firearms, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard

276.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Mencuci Dan Membersih Premis / Kawasan Pusat Kegiatan Masyarakat Kuala Perlis, Kangar, Perlis
X0361020200150002
Kementerian Pembangunan Luar Bandar - Jabatan Kemajuan Masyarakat
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2015
Send: 
13-08-2015
(12:00 PM)
Ad:
01/08/2015
Perlis/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning

277.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Mencuci Dan Membersih Premis / Kawasan Pusat Kegiatan Masyarakat Simpang Empat, Arau, Perlis
X0361020200150003
Kementerian Pembangunan Luar Bandar - Jabatan Kemajuan Masyarakat
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2015
Send: 
13-08-2015
(12:00 PM)
Ad:
01/08/2015
Perlis/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning

278.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Mencuci Dan Membersih Premis / Kawasan Pusat Kegiatan Masyarakat Alor Tampang, Beseri, Perlis
X0361020200150001
Kementerian Pembangunan Luar Bandar - Jabatan Kemajuan Masyarakat
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2015
Send: 
13-08-2015
(12:00 PM)
Ad:
01/08/2015
Perlis/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning

279.PENGUSAHA KAFETERIA - Menjalankan Khidmat Operasi Seperti Berikut :
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
(-)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Makanan, Makanan Bermasak, Makanan Bermasak Islam, Food, Cooked Food, Islamic Cooked Food, Malay Food, Indian Food, Chinese Food, Makanan Melayu, Makanan India, Makanan Cina, Makanan Campuran, Katerer Makanan, Food Caterer

280.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penyewaan Dispenser Unit Dan Membekal Penyegar Udara Di Ibu Pejabat Jabatan Bomba & Penyelamat Malaysia Bagi Tempoh Dua (2) Tahun
X0143010200150061
Jabatan Bomba Dan Penyelamat, Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
13-08-2015
Send: 
14-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
01/08/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services, Pembekalan, Supply / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, ​​Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Penyewaan Dispenser Unit, Dispenser Unit Rental, Dispenser Unit, Penyegar Udara, Air Fresheners

281.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal Aksesori Pakaian Seragam Jabatan Bomba Dan Penyelamat, Malaysia
X0143062000150008
Jabatan Bomba Dan Penyelamat, Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply / Kelengkapan Pakaian, Clothing Equipment, Aksesori Pakaian Seragam, Uniforms Accessories

282.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Menaiktaraf Sistem Telemetri Online Serta Kerja-Kerja Yang Berkaitan Di Bernam Headwork (BRH), Spillway Sungai Tengi Dan Terusan Utama (C-C Line), Kawasan Pengairan IADA Barat Laut Selangor, Selangor Darul Ehsan
X0171211011150014
Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services, Menaiktaraf, Upgrading / Peralatan Sukatan, Peralatan Ukuran, Measurement Equipment, Alat Perhubungan, Communication Devices, Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data, Sistem Telemetri Online

283.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Membekal Dan Menghantar Alatganti Kenderaan Truck 60 Tan Tank Transpoter
X0201320401150024
Kementerian Pertahanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
01/08/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Alat Ganti Kenderaan, Vehicles Spare Parts, Aksesori Kenderaan, Vehicles Accessories, Alatganti Kenderaan Truck, Truck 60 Tan Tank Transpoter

284.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Perkhidmatan Penghantaran Peralatan Bagi Tender Forthe Supply, Delivery, Installation, Testing And Commissioning Of HD Broadcast Link System For Jabatan Penyiaran Malaysia [Part A- HD Digital Satellite News Gathering (DSNG) System]
X0281201020150043
Kementerian Penerangan, Komunikasi Dan Kebudayaan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-08-2015
Send: 
07-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
01/08/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services, Penghantaran, Delivery / Multimodal Transport Operator, MTO

285.KENYATAAN SEBUTHARGA - Pembekalan Barang Pakai Habis Kertas Admiralty Untuk Kegunaan Carta MAL
X0201450101150011
Kementerian Pertahanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-08-2015
Send: 
07-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
01/08/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Kertas, Paper, Kertas Admiralty, Admiralty Paper

286.KENYATAAN SEBUTHARGA - Penyewaan Sistem Pengumpulan Data Di Sekitar Pelabuhan Tok Bali
X0201450101150012
Kementerian Pertahanan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-08-2015
Send: 
07-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
01/08/2015
Kelantan/ Perkhidmatan, Services / Peralatan Sukatan, Peralatan Ukuran, Measurement Equipment, Hidrografi, Hydrography, Penyewaan Sistem Pengumpulan Data, Data Collection System Rental, Sistem Pengumpulan Data, Data Collection System

287.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Perkhidmatan Penghantaran Peralatan Bagi Tender For The Design, Supply, Delivery, Installation, Testing And Commissioning Of A Digital High Definition TV Facilities For Auditorium P. Ramlee, Jabatan Penyiaran Malaysia, Kuching, Sarawak
X0281201020150042
Kementerian Penerangan, Komunikasi Dan Kebudayaan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-08-2015
Send: 
07-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
01/08/2015
Sarawak/ Perkhidmatan, Services, Penghantaran, Delivery / Multimodal Transport Operator, MTO

288.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perolehan Perkakasan Bagi Memproses Imej Fotogrametri Dan Uninterruptible Power Supply Di Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar (NRE)
X0351030101150029 JUPEM SH15/2015
Jabatan Ukur Dan Pemetaan, Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
01/08/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Hardware, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Notebook, Printer, Document Scanner, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Server, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Perkakasan, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data

289.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Memasang, Menguji Dan Menyelenggara Pemantauan Log Server Untuk Jabatan Alam Sekitar
X0351040101150008 AS(S)006/2015
Jabatan Alam Sekitar, Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
14-08-2015
Send: 
17-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
01/08/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Pembekalan, Supply, Penyelenggaraan, Maintenance, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing / Software, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Data, ICT Security, Firewall, Encryption, PKI, Anti Virus, Keselamatan ICT, Penyulitan, Pemantauan Log Server

290.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Bersenjata Dan Tanpa Senjata Di Pejabat JPJ Bahagian Limbang Bagi Tempoh 2 Tahun
X0311021701150023
Jabatan Pengangkutan Jalan, Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-08-2015
Send: 
20-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
01/08/2015
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Kawalan Keselamatan Tanpa Senjata, Security Without Firearms, Tanpa Senjata, Without Firearms, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard, Kawalan Keselamatan Bersenjata Api, Security With Firearms

291.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Satu (1) Unit High End Diathermy Machine For Hospital Miri
X0251151601150025
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-08-2015
Send: 
07-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
01/08/2015
Sarawak/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, High End Diathermy Machine

292.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Satu (1) Fully Digital Color Doppler 2D Ultrasound Imaging System For Obstetrics & Gynecology Ke Jabatan O & G Hospital Lahad Datu
X0251141601150009
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-08-2015
Send: 
07-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
01/08/2015
Sabah/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical

293.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Satu (1) Mesin Autoclave Dan Kerja-Kerja Berkaitan Untuk Hospital Kajang
X0251060401150009
Kementerian Kesihatan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
11-08-2015
Send: 
12-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Hospital, Kelengkapan Hospital, Hospital Equipment, Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, Mesin Autoclave

294.KENYATAAN SEBUTHARGA - Pembekalan Dan Pengiriman Makanan Kuda Bagi Unit Berkuda Jabatan Penjara Malaysia
X0266010100150030
Jabatan Penjara Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
11-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Makanan Haiwan, Animal Feed, Makanan Kuda, Horse Feed, Pembuat Ubat Haiwan, Veterinary Medicine Manufacturer, Pembuat Makanan Ternakan, Veterinary Feed Manufacturer, Pembuat Peralatan Ternakan, Veterinary Equipment Manufacturer, Pembuat Aksesori Ternakan, Veterinary Accessories Manufacturer

295.KENYATAAN SEBUTHARGA - Pembekalan, Penghantaran Dan Pemasangan Katil Besi Satu (1) Tingkat Dan Katil Besi Dua (2) Tingkat Untuk PDRM
X0262250101150119
Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2015
Send: 
13-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
01/08/2015
Wilayah Persekutuan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery / Pembuat Perabot, Pembuat Kelengkapan Perabot, Furniture Manufacturer, Furniture Equipment Manufacturer, Pembuat Aksesori Perabot, Furniture Accessories Manufacturer, Perabot, Furniture, Kelengkapan Berasaskan Logam, Metal Based Equipment, Katil Besi, Metal Beds

296.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Membekal Dan Memasang Rak Besi Di Dalam Bilik Kebal, Bahagian Matrikulasi KPM
X0211780101150007
Kementerian Pendidikan Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
11-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
01/08/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation / Pembuat Perabot, Pembuat Kelengkapan Perabot, Furniture Manufacturer, Furniture Equipment Manufacturer, Pembuat Aksesori Perabot, Furniture Accessories Manufacturer, Kelengkapan Berasaskan Logam, Metal Based Equipment, Perabot, Furniture, Rak Besi, Metal Rack

297.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penyelenggaraan, Pembaikan Dan Alat Ganti Bagi Peralatan Mesin Pemampat Udara Pernafasan Untuk Unit Tindakan Khas Bukit Aman Polis DiRaja Malaysia Selama Dua (2) Tahun
X0262250101150118
Ibu Pejabat Polis Diraja Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2015
Send: 
13-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
01/08/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance, Pembaikan, Repair / Menyelam, Diving Service, Peralatan Kawalan Keselamatan, Security Control Equipment, Peralatan Mesin Pemampat Udara Pernafasan, Breathing Air Compressor Machine Equipment

298.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Membaikpulih Longkang Dan Menurap Semula Jalan Di Jalan Orkid 1 Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Taman Sekinchan Jaya, Sekinchan, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan
SH2015/61 - JK/MDSB 2/63/2015
Majlis Daerah Sabak Bernam
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2015
Send: 
05-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road, Kerja Tanah, Tanah, Land Works, Earth Works, Soil Works, Land, Soil, Longkang, Drain

299.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penyediaan Sebuah Video Dokumentari Proses Pilihan Raya Di Malaysia
X0101010100150010
Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-08-2015
Send: 
07-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
01/08/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services / Rakaman, Recording, Fotografi, Photography, Audio Visual, Video Dokumentari

300.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Menurap Semula Jalan Parit 6 Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Pekan Sekinchan, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan
SH2015/63 - JK/MDSB 2/65/2015
Majlis Daerah Sabak Bernam
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2015
Send: 
05-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

301.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penyediaan Sebuah Video Korporat Untuk Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia
X0101010100150009
Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-08-2015
Send: 
07-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
01/08/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services / Rakaman, Recording, Fotografi, Photography, Audio Visual, Video Korporat

302.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Menurap Semula Jalan Dan Membaikpulih Longkang Di Jalan Aman Utama, Taman Aman Utama, Sekinchan, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan
SH2015/62 - JK/MDSB 2/64/2015
Majlis Daerah Sabak Bernam
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2015
Send: 
05-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road, Kerja Tanah, Tanah, Land Works, Earth Works, Soil Works, Land, Soil, Longkang, Drain

303.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Menurap Semula Jalan Dan Membaikpulih Longkang Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Belakang Jalan Bunga Anggerik, Pekan Sungai Besar, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan
SH2015/60 - JK/MDSB 2/62/2015
Majlis Daerah Sabak Bernam
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2015
Send: 
05-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road, Kerja Tanah, Tanah, Land Works, Earth Works, Soil Works, Land, Soil, Longkang, Drain

304.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Bagi Kerja-Kerja Menaiktaraf Dan Membaiki Kerosakan Serta Lain-Lain Yang Berkaitan Di Pasar Awam, Sungai Besar
SH2015/72 - JK / MDSB 2/74/2015
Majlis Daerah Sabak Bernam
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2015
Send: 
05-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building

305.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Membaikpulih Dan Menaiktaraf Serta Lain-Lain Yang Berkaitan Di Dewan Seri Nakhoda, Pekan BNO
SH2015/71 - JK / MDSB 2/73/2015
Majlis Daerah Sabak Bernam
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2015
Send: 
05-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building

306.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Membaikpulih Dan Menaiktaraf Serta Lain-Lain Yang Berkaitan Di Dewan Orang Ramai, Pekan Sungai Air Tawar
SH2015/70 - JK/MDSB 2/72/2015
Majlis Daerah Sabak Bernam
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2015
Send: 
05-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building

307.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Membaikpulih Dan Menaiktaraf Serta Lain-Lain Yang Berkaitan Di Dewan Sepak Takraw, Pekan BNO
SH2015/69 - JK/MDSB 2/71/2015
Majlis Daerah Sabak Bernam
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2015
Send: 
05-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building

308.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Menurap Semula Jalan Utama, Jalan 1 Dan Jalan 3 Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Taman Ria Jaya Tambahan, Sekinchan, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan
SH2015/68 - JK/MDSB 2/70/2015
Majlis Daerah Sabak Bernam
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2015
Send: 
05-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

309.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Menurap Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Salleh, Pekan Sg Haji Dorani, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan
SH2015/59 - JK / MDSB 2/61/2015
Majlis Daerah Sabak Bernam
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2015
Send: 
05-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

310.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Menurap Semula Jalan Dan Membaikpulih Longkang Di Jalan Belakang Jalan Melati, Jalan Cempaka, Jalan Orkid, Jalan Mawar 1 Dan Jalan Mawar 2 Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Taman Sekinchan Jaya, Sekinchan, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan
SH2015/67 - JK / MDSB 2/69/2015
Majlis Daerah Sabak Bernam
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2015
Send: 
05-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road, Kerja Tanah, Tanah, Land Works, Earth Works, Soil Works, Land, Soil, Longkang, Drain

311.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Menurap Semula Jalan Menteri Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Pekan Sekinchan, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan
SH2015/66 - JK/MDSB 2/68/2015
Majlis Daerah Sabak Bernam
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2015
Send: 
05-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

312.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Menurap Semula Jalan Belakang (Jalan Cahaya 2, 3, 6, Jalan Cahaya Utama, Jalan Cahaya Utama Kiri, Jalan Cahaya Utama Kanan) Dan Membaikpulih Longkang Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Taman Cahaya, Pekan Sungai Besar, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan
SH2015/58 - JK / MDSB 2/60/2015
Majlis Daerah Sabak Bernam
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2015
Send: 
05-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road, Kerja Tanah, Tanah, Land Works, Earth Works, Soil Works, Land, Soil, Longkang, Drain

313.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Menurap Semula Jalan Bagan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Bagan Sekinchan, Sekinchan, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan
SH2015/65 - JK/MDSB 2/67/2015
Majlis Daerah Sabak Bernam
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2015
Send: 
05-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

314.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Menurap Semula Jalan Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan 1, 3, 4 Dan Jalan-Jalan Berkaitan Di Bagan Sg Besar, Pekan Sungai Besar, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan
SH2015/57 - JK / MDSB 2/59/2015
Majlis Daerah Sabak Bernam
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2015
Send: 
05-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road, Kerja Tanah, Tanah, Land Works, Earth Works, Soil Works, Land, Soil

315.KENYATAAN SEBUTHARGA - Menurap Semula Dan Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Masuk Taman Wawasan, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan
SH2015/56 - JK / MDSB 2/58/2015
Majlis Daerah Sabak Bernam
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2015
Send: 
05-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road, Kerja Tanah, Tanah, Land Works, Earth Works, Soil Works, Land, Soil

316.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Rajawali, Jalan Serindit, Jalan Merbok, Lorong B Dan Lorong C, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan
SH2015/55 - JK / MDSB 2/57/2015
Majlis Daerah Sabak Bernam
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2015
Send: 
05-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

317.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Stoner, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan
SH2015/54 - JK / MDSB 2/56/2015
Majlis Daerah Sabak Bernam
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2015
Send: 
05-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

318.KENYATAAN SEBUTHARGA - Membekal, Memasang, Menguji, Mentauliah Dan Menyelenggara LCD Projektor Untuk Tujuan Sewaan Di Bangunan Perdana, Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan (ILKAP)
X0111200101150006
Institut Latihan Kehakiman Dan Perundangan (ILKAP)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-08-2015
Send: 
07-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Penyelenggaraan, Maintenance, Pemasangan, Installation, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Mesin Pejabat, Office Machines, Peralatan Pejabat, Office Equipment, Projektor, Projector, LCD Projektor

319.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Menurap Semula Jalan Pejabat Pos Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Pekan Sekinchan, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan
SH2015/64 - JK/MDSB 2/66/2015
Majlis Daerah Sabak Bernam
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2015
Send: 
05-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

320.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Parit 6 Barat, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan
SH2015/53 - JK / MDSB 2/55/2015
Majlis Daerah Sabak Bernam
PKK: 
CIDB: 
G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2015
Send: 
05-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

321.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Menteri, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan
SH2015/52 - JK / MDSB 2/54/2015
Majlis Daerah Sabak Bernam
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2015
Send: 
05-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

322.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Kolej Komuniti Dan Jalan Pegawai, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan
SH2015/51 - JK / MDSB 2/53/2015
Majlis Daerah Sabak Bernam
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2015
Send: 
05-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

323.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Menurap Semula Dan Membaikpulih Longkang Serta Kerja-Kerja Berkaitan Jalan Dataran Tanah Lesen, Parit Baru, Sungai Air Tawar, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan
SH2015/50 - JK / MDSB 2/52/2015
Majlis Daerah Sabak Bernam
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2015
Send: 
05-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road, Longkang, Drain

324.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Menurap Semula Jalan Jalan Haji Suffian Sungai Air Tawar, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan
SH2015/49 - JK / MDSB 2/51/2015
Majlis Daerah Sabak Bernam
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2015
Send: 
05-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

325.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Jailani, Sungai Air Tawar, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan
SH2015/48 - JK / MDSB 2/50/2015
Majlis Daerah Sabak Bernam
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2015
Send: 
05-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

326.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Jalan Perenggan, Sungai Air Tawar, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan
SH2015/47 - JK / MDSB 2/49/2015
Majlis Daerah Sabak Bernam
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2015
Send: 
05-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

327.KENYATAAN SEBUTHARGA - Cadangan Menurap Semula Jalan Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Lorong 5 Kg Dato Hormat, Sungai Air Tawar, Sabak Bernam, Selangor Darul Ehsan
SH2015/46 - JK/ MDSB 2/48/2015
Majlis Daerah Sabak Bernam
PKK: 
CIDB: 
G1
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
04-08-2015
Send: 
05-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Pembaikan, Repair, Menaiktaraf, Upgrading / Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Jalan, Bahu Jalan, Kaki Lima, Road, Pavement, Kerja Jalan, Road Works, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Kerja Penyalutan Berasfalt, Asfalt, Tar, Asphalt Coating Works, Asphalt, Kerja Permukaan Jalan Bitumen, Bitumen, Bitumen Road

328.TAWARAN TENDER - Cadangan Membina Dan Menyiapkan Kemudahan Awam Yang Terdiri Daripada Medan Selera, Tandas Awam, Rumah Sampah, Pondok Perhentian Bas, Tempat Letak Lori, Kereta Dan Motosikal Diatas Sebahagian Lot 11061, Mukim Lumut, Perak Darul Ridzuan Untuk Tetuan Lumut Maritime Terminal Sdn Bhd
Lumut Maritime Terminal Sdn Bhd
PKK: 
CIDB: 
G5, G6, G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
28-08-2015
Send: 
28-08-2015
(-)
Ad:
01/08/2015
Perak/ Pembinaan, Construction, Penyiapan, Completion / Kerja Pembinaan, Sivil, Construction Works, Civil, Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Tandas Awam, Public Toilet, Bus Stop, Parking, Medan Selera

329.VEHICLES FOR TENDER - As Where As Is Basis :
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
(-)
Ad:
01/08/2015
Pahang/ Jualan, Sale / Kenderaan Terpakai, Used Vehicles, Kenderaan, Vehicles, Kereta, Kereta Terpakai, Naza Citra

330.KENDERAAN UNTUK DITENDER - Seperti Sedia Ada
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
Not Stated
Ad:
01/08/2015
Pahang/ Jualan, Sale / Kenderaan Terpakai, Used Vehicles, Kenderaan, Vehicles, Kereta, Kereta Terpakai, Naza Citra

331.TENDER NOTIFICATION - Building Cleaning
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
Not Stated
Send: 
10-08-2015
(5.00 p.m.)
Ad:
01/08/2015
Selangor/ Perkhidmatan, Services / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning

332.PEMBERITAHUAN TAWARAN - Construction Of 46 Units Of Terrace Houses Type Ambiance At Neighbourhood 15, Bandar Dato Onn, Johor Bahru, Johor. (Contract No. 10)
JLB/T/26/15
Johor Land Berhad
PKK: 
CIDB: 
G6
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
18-08-2015
Send: 
18-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
01/08/2015
Johor/ Pembinaan, Construction / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Terrace Houses, Rumah Teres

333.PEMBERITAHU TAWARAN - Construction Of 93 Units Of Terrace Houses Type Amaryllis At Neighbourhood 15, Bandar Dato Onn, Johor Bahru, Johor. (Contract No. 9)
JLB/T/25/15
Johor Land Berhad
PKK: 
CIDB: 
G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
18-08-2015
Send: 
18-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
01/08/2015
Johor/ Pembinaan, Construction / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Terrace Houses, Rumah Teres

334.PEMBERITAHU TAWARAN - Construction Of 70 Units Of Terrace Houses Type Bougainvilla And 30 Units Of Terrace Houses Type Ballerina At Neighbourhood 15, Bandar Dato Onn, Johor Bahru, Johor. (Contract No. 8)
JLB/T/24/15
Johor Land Berhad
PKK: 
CIDB: 
G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
18-08-2015
Send: 
18-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
01/08/2015
Johor/ Pembinaan, Construction / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Am, General Building, Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Terrace Houses, Rumah Teres

335.PEMBERITAHU TAWARAN - Proposed Earth Works And Ancillary Works At Part Of Neighbourhood 6 And Neighbourhood 7, Bandar Dato Onn, Johor Bahru, Johor
JLB/T/22/15
Johor Land Berhad
PKK: 
CIDB: 
G7
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
18-08-2015
Send: 
18-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
01/08/2015
Johor/ Perkhidmatan, Services / Kerja Kejuruteraan Awam, Sivil, Civil Engineering Works, Civil, Kerja Am Kejuruteraan Awam, General Civil Engineering Works, Earthworks

336.KENYATAAN TENDER - Perkhidmatan Pengiklanan Dan Promosi Kempen Malaysiaku Jenama Kita Bagi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi & Kepenggunaan (KPDNKK)
TENDER KPDNKK (T) BIL: X038120501115XXXX
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-08-2015
Send: 
24-08-2015
(12.00 Tengah Hari)
Ad:
01/08/2015
Wilayah Persekutuan Putrajaya/ Perkhidmatan, Services / Media Cetak, Printing Media, Pengiklanan, Advertising, Advertisement

337.TENDER NOTICE No. 3/2015 - The Supply, Delivery And Installation Of Pressure Reducing Valve And Associated Works For LAKU Management Sdn Bhd, Miri
LAKU/T8/2015
Laku Management Sdn Bhd
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
24-08-2015
Send: 
26-08-2015
(Before 11.00 AM)
Ad:
31/07/2015
Sarawak/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery / Paip Air, Water Pipe, Paip, Pipe, Kerja Kejuruteraan Awam, Civil Engineering Works, Pressure Reducing Valve

338.KENYATAAN TAWARAN - Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Hospital Mechanical Hilo Bed Untuk Semua Wad Hospital Tuanku Jaafar Seremban
HTJS/W/B 147/2015
Hospital Tuanku Jaafar Seremban
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-08-2015
Send: 
05-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
31/07/2015
Negeri Sembilan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, Mechanical Hilo Bed

339.KENYATAAN TAWARAN - Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Multifunction Electrical Bed Untuk Semua Wad Hospital Tuanku Jaafar Seremban
HTJS/W/B 146/2015
Hospital Tuanku Jaafar Seremban
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-08-2015
Send: 
05-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
31/07/2015
Negeri Sembilan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, Multifunction Electrical Bed

340.KENYATAAN TAWARAN - Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah 5 Channel Cardiac Monitor - PVM 2701 Untuk Semua Wad Hospital Tuanku Jaafar Seremban
HTJS/W/B 144/2015
Hospital Tuanku Jaafar Seremban
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-08-2015
Send: 
05-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
31/07/2015
Negeri Sembilan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, Channel Cardiac Monitor

341.KENYATAAN TAWARAN - Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Stryker Stratcher Untuk Semua Wad Hospital Tuanku Jaafar Seremban
HTJS/W/B 145/2015
Hospital Tuanku Jaafar Seremban
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-08-2015
Send: 
05-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
31/07/2015
Negeri Sembilan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, Stryker Stratcher

342.KENYATAAN TAWARAN - Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah 6 Channel Invasive Cardiac Monitor PVM 2703 Untuk Semua Wad Hospital Tuanku Jaafar Seremban
HTJS/W/B 143/2015
Hospital Tuanku Jaafar Seremban
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-08-2015
Send: 
05-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
31/07/2015
Negeri Sembilan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, Channel Invasive Cardiac Monitor

343.KENYATAAN TAWARAN - Membekal, Menghantar, Memasang, Menguji Dan Mentauliah Spine Set Untuk Dewan Bedah Am (Orthopedik), Hospital Tuanku Jaafar Seremban
HTJS/W/B 142/2015
Hospital Tuanku Jaafar Seremban
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-08-2015
Send: 
05-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
31/07/2015
Negeri Sembilan/ Pembekalan, Supply, Pemasangan, Installation, Penghantaran, Delivery, Pengujian, Testing, Pentauliahan, Commissioning / Peralatan Perubatan, Kelengkapan Perubatan, Medical Equipment, Perubatan, Medical, Spine Set

344.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Kerja-Kerja Membina Satu (1) Unit Rumah Kakitangan (B) Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Projek Agropolitan Gana Kota Marudu
LIGS/KK(KEW)/SH/300-1/2014/5/44
Lembaga Industri Getah Sabah
PKK: 
CIDB: 
G1 / G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(-)
Ad:
31/07/2015
Sabah/ Pembinaan, Construction / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Rangka Keluli, Loji Industri Rangka Keluli, Bangunan Rangka, Steel Framed Buildings, Steel Framed Industrial Plant, Framed Building, Rumah Kakitangan, Staff House, Rumah, House, Home

345.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Kerja-Kerja Membina Satu (1) Unit Rumah Kakitangan (A) Serta Kerja-Kerja Berkaitan Di Projek Agropolitan Gana Kota Marudu
LIGS/KK(KEW)/SH/300-1/2014/5/43
Lembaga Industri Getah Sabah
PKK: 
CIDB: 
G1 / G2
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
10-08-2015
(-)
Ad:
31/07/2015
Sabah/ Pembinaan, Construction / Kerja Bangunan, Bangunan, Building Works, Building, Bangunan Rangka Keluli, Loji Industri Rangka Keluli, Bangunan Rangka, Steel Framed Buildings, Steel Framed Industrial Plant, Framed Building, Rumah Kakitangan, Staff House, Rumah, House, Home

346.NOTIS SEBUTHARGA - The Rental Of Sound System, Stage Lightings And All Associated Works For The Pesta Gudi & Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo 2015 At Old Airport Site, Bintulu
BDA/QT/14/15
Lembaga Kemajuan Bintulu (Sarawak)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-08-2015
Send: 
19-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
31/07/2015
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Sound System, Sistem Bunyi, Stage Lightings, Lampu Pentas, PA System, Projectors, Projektor, Exhibition, Pameran, Display Board, Papan Paparan

347.KENYATAAN TAWARAN TENDER - Tender For The Supply And Delivery Of New 12HP Power Tiller To The Agriculture Sarawak At Lorong 1, Jalan Kumpang, Off Jalan Ong Tiang Swee, Kuching For The Year 2015
28/DOA/ENG/2015
Jabatan Pertanian Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2015
Send: 
12-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
31/07/2015
Sarawak/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / 12HP Power Tiller, Farming Machinery, Jentera Pertanian, Agriculture Equipment, Peralatan Pertanian

348.TENDER - Cryptographic Solution For HP-TANDEM Non-Stop Machine Integrating With Hardware Security Module (HSM)
Bank Negara Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2015
Send: 
11-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
31/07/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services / Komputer, Computer, Peralatan Komputer, Kelengkapan Komputer, Computer Equipment, Komputer Peribadi, Personal Computer, Perisian, Software, Perkakasan, Rangkaian, Hardware, Networking, Network, Server, Notebook, Internet, Cryptographic Solution

349.TENDER - Support And Maintenance Services For Bank Negara Malaysia (BNM) Enterprise Public Key Infrastructure (EPKI) And System Improvement
Bank Negara Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
07-08-2015
Send: 
11-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
31/07/2015
Wilayah Persekutuan/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Komputer, Computer, Peralatan Komputer, Kelengkapan Komputer, Computer Equipment, Komputer Peribadi, Personal Computer, Perisian, Software, Perkakasan, Rangkaian, Hardware, Networking, Network, Server, Notebook, Internet, ​​Software Development, System Development, Customization, Data Entry, Data Processing, Pembanguna​​​n Perisian, Pembangunan Sistem, Penyesuaian, Kemasukan Data, Pemprosesan Data, Data, Enterprise Public Key Infrastructure, EPKI

350.TENDER NOTICE - The Proposed For Canteen Operation And Sales Of Food And Beverage At Asian Supply Base Sdn. Bhd., Labuan F.T.
CONTRACT NO: ASB/CAN/2015/15
Asian Supply Base Sdn. Bhd.
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
14-08-2015
Send: 
14-08-2015
(Before 14.00 Hrs)
Ad:
31/07/2015
Wilayah Persekutuan Labuan/ Perkhidmatan, Services / Makanan, Makanan Tin, Makanan Botol, Makanan Bungkus, Food, Canned Food, Bottled Food, Packed Food, Minuman, Minuman Tin, Minuman Botol, Minuman Bungkus, Beverage, Canned Beverage, Bottled Beverage, Packed Beverage

351.KENYATAAN TAWARAN - Membekal Dan Menghantar N95 Particulate Filter Respirator And Surgical Mask Pouch-Style With Polyuretahe Headbands Kepada Unit Farmasi Logistik Hospital Tuanku Jaafar Seremban
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-08-2015
Send: 
06-08-2015
(Sebelum 12.00 Tengah)
Ad:
31/07/2015
Negeri Sembilan/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Perkakas Perubatan Pakai Buang, Disposable Medical Appliances, Disposable Medical Items, Perubatan, Medical, N95 Particulate Filter Respirator, Surgical Mask Pouch Style, Polyuretahe Headbands

352.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Membaiki Satu (1) Unit Gas Chromatography Mass Spectrometer (GCMS) Di Jabatan Kimia Malaysia, Cawangan Johor
X0301040400150002
Jabatan Kimia Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-08-2015
Send: 
06-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
31/07/2015
Johor/ Perkhidmatan, Services, Pembaikan, Repair / Alat Kelengkapan Perubatan, Alat Kelengkapan Makmal, Medical Equipment, Mesin, Machine, Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Gas Chromatography Mass Spectrometer, GCMS

353.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Pembersihan Bangunan Dan Kawasan Luar, Dobi, Penyelenggaraan Elektrikal, Mekanikal Dan Sivil, Penjagaan Seni Taman Serta Kawalan Serangga Di Pusat Pemantapan Akidah, JAKIM, Jelebu, Negeri Sembilan
X0111050503150002
Jabatan Perdana Menteri
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
12-08-2015
Send: 
13-08-2015
(12:00 PM)
Ad:
31/07/2015
Negeri Sembilan/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Pump, Pam, Paip Air, Komponen Pam, Komponen Paip Air, Water Pipe, Pump Components, Water Pipe Components, Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Dobi, Laundry, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Kawalan Serangga Perosak, Pest Control, Anti Termite, Lampu, Komponen Lampu, Aksesori Lampu, Lighting, Light, Lamp, Lighting Component, Lighting Accessories, Seni Taman, Lanskap, Landskap, Lanscape, Landscaping

354.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Pemeriksaan Tahunan Kebuk Wasap Oleh Juruteknik Higiene II (Hygiene Technician II) Di Jabatan Kimia Malaysia, Petaling Jaya (Bangunan Forensik), Serta Cawangan Kedah, Pulau Pinang, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan, Bintulu (Sarawak), Sibu (Sarawak) Dan Tawau (Sabah)
X0301040100150020
Jabatan Kimia Malaysia
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
10-08-2015
Send: 
11-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
31/07/2015
Johor, Kedah, Kelantan, Pahang, Pulau Pinang, Sabah, Sarawak, Selangor, Terengganu/ Perkhidmatan, Services / Alat Kelengkapan Perubatan, Alat Kelengkapan Makmal, Medical Equipment, Mesin, Machine, Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Peralatan Kawalan Keselamatan, Security Control Equipment, Pensijilan, Certification, Pengiktirafan, Recognition

355.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebut Harga Untuk Pembekalan Dan Penghantaran Alat Ganti Sistem Teom, Multigas Analyzer, Filter Pack Dan HVAS-PM10 Bagi Bahagian Sains Atmosfera Dan Pembenihan Awan, Jabatan Meteorologi Malaysia
X0301050100150045
Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (Jabatan Meteorologi Malaysia)
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
06-08-2015
Send: 
07-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
31/07/2015
Selangor/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Peralatan Sukatan, Peralatan Ukuran, Measurement Equipment, Kimia, Kimia Makmal, Chemical, Laboratory Chemical, Peralatan Makmal, Laboratory Equipment, Aksesori Peralatan Makmal, Laboratory Equipment Accessories, Sistem Teom, Multigas Analyzer, Filter Pack, HVAS PM10

356.KENYATAAN SEBUTHARGA - Sebutharga Untuk Membekal Dan Menghantar Peralatan Dan Kelengkapan Komputer Pejabat Untuk Bahagian Penilaian, Jabatan Tanah Dan Ukur Sabah
NO.22/2015
Jabatan Tanah Dan Ukur Kota Kinabalu Sabah
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
05-08-2015
Send: 
07-08-2015
(Sebelum 10.00 Pagi)
Ad:
31/07/2015
Sabah/ Pembekalan, Supply, Penghantaran, Delivery / Komputer, Peralatan Komputer, Kelengkapan Komputer, Komputer Peribadi, Sistem, Perisian, Perkakasan, Rangkaian, Computer, Computer Equipment, Personal Computer, System, Workstations, Software, Hardware, Networking, Network, Server, Notebook, Internet, Low End Technology, Computer Hardware, PC, Printer, Document Scanner, Perkakasan Komputer, Pencetak, Pengimbas Dokumen, High End Technology, Mainframe, High End Printers, Storage Area Network, SAN, NAS, Pelayan, Kerangka Utama, Penyimpanan Rangkaian Kawasan, Computer Software, Operating System, Database, Off The Shelf Packages, Perisian Komputer, Sistem Operasi, Pangkalan Data, Telecommunication, Networking, Network Supply Product, Infrastructure, LAN, WAN, Internet, Wireless, Satellite, Telekomunikasi, Rangkaian, Rangkaian Bekalan Produk, Infrastruktur, Wayarles, Satelit, Data Management, Pengurusan Data

357.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Bersenjata Di Pejabat JPJ Bahagian Sri Aman Bagi Tempoh 2 Tahun
X0311021701150027
Jabatan Pengangkutan Jalan, Sarawak
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
19-08-2015
Send: 
20-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
31/07/2015
Sarawak/ Perkhidmatan, Services / Kawalan Keselamatan, Security, Security Services, Security Safety, Pengawal Keselamatan, Security Guard, Pengawal, Guard, Kawalan Keselamatan Bersenjata Api, Security With Firearms

358.KENYATAAN SEBUTHARGA - Perkhidmatan Penyelenggaraan Kebersihan (Dalam Dan Luar Bangunan) Dan Lain-Lain Kerja Berkaitan Di JKKN Kel Untuk Tempoh Dua (2) Tahun
X0374081300150001
Jabatan Kebudayaan Dan Kesenian Negara
PKK: 
CIDB: 
MOF: 
Tidak Berdaftar
Pickup: 
09-08-2015
Send: 
10-08-2015
(12.00 PM)
Ad:
31/07/2015
Kelantan/ Perkhidmatan, Services, Penyelenggaraan, Maintenance / Pembersihan, Membersih, Pencucian, Mencuci, Cleaning, Clean, Washing, Wash, Pembersihan Bangunan, Building Cleaning, Pembersihan Pejabat, Office Cleaning, Membersih Kawasan, Area Cleaning, Compound Cleaning, Memungut Sampah, Mengangkat Sampah, Rubbish Collecting, Garbage Collecting, Rubbish, Garbage, Garbage Removal

359.KENYATAAN SEBUTHARGA - Pembekalan Toner Dan Ink Catridge Ke JPJ Bahagian Sarikei