www.tenderdirect.com.myEnglish Version
Home   Faq   Isi Kandungan   Hubungi Kami   Bantuan
  Pemilik   Kontraktor   Kerajaan   Korporat   Pemasaran
 
 
Indeks Penyelesaian Untuk Pemilik perkhidmatan Untuk Kontraktor
 
 

Prakata
TENDERDIRECT merupakan Peluang utama serta platform pengetahuan yang membekalkan kepada pembeli-pembeli (para pemilik) dan penawar-penawar ( para kontraktor) satu persekitaran yang terjamin lagi cekap untuk Perolehan dan Pemrosesan Tender di Malaysia.

TenderDirect  bertindak mengukuhkan informasi tender daripada kerajaan, separa kerajaan dan swasta yang terdapat di dalam Pusat Simpanan Tender Malaysia.Ia menyediakan kecekapan,kemudahan serta persaingan niaga yang sihat kepada para pemilik dan Penawar Tender Di Malaysia dan dari seluruh dunia.

Penyelesaian Pemilik
Perkhidmatan Kontraktor
Selanjutnya Tentang Kami
Sertai sebagai Pemilik
Sertai sebagai Kontraktor
Tenderdirect.com.my menawarkan:

Satu Pusat Informasi Dan Sistem Pengurusan Tender untuk para Pemilik dan Kontraktor yang mengawal pemprosesan dan fungsi tender

Senarai penuh tender daripada Kerajaan, Separa Kerajaan dan Pemilik Swasta.
Pemberitahuan tender yang relevan dan bertapis untuk disiarkan kepada para penawar bagi pemilihan tender yang lebih cekap.
Pendidikan dan sumber untuk meningkatkan persaingan dan kecekapan di kalangan kontraktor.


TenderDirect untuk PEMILIK
merupakan satu sistem perisian yang menyediakan kemudahan untuk para pemilik, pemaju dan yang lain-lain untuk merekacipta, mengiklan dan mengurus tender-tender di dalam ruang penyiaran yang terjamin dan luas iaitu melalui Internet. Kami menamakan ini sebagai aplikasi laman web.Dengan adanya aplikasi terbaru ini, anda tidak perlu lagi melakukan proses muat naik, membeli pelayan (server) ataupun membuat salinan dokumen tender yang berlebihan. Kesemua ini akan diuruskan untuk anda dengan kaedah yang lebih selamat, mudah dan pantas.Pemilik akan mendapat kebebasan pengurusan perisian yang sepenuhnya, mengikut keperluan masing- masing.

TenderDirect untuk KONTRAKTOR
merupakan satu sistem penyiaran yang menawarkan perkhidmatan tender terkini dan peluang perniagaan yang lebih luas termasuk e-mel, laman web, faks dan alat kelui. Pada hari ini kami menyediakan perkhidmatan kepada CIDB, PKK dan MOF. Kami juga menyediakan perkhidmatan kepada para kontraktor, pembekal dan pengeluar barangan yang berdaftar di dalam industri pembangunan dan pembinaan.

Pelajari tentang penyelesaian untuk para pemilik dan pusat perolehan
Pelajari bagaimana anda boleh memaksimumkan keuntungan daripada perkhidmatan kontraktor


 
 
  Syarat Penggunaan | FAQ | Isi Kandungan | Hubungi Kami | Bantuan
 
  Copyright � 2000/2001 TenderDirect Sdn. Bhd./TenderWorks Sdn. Bhd. All Rights Reserved.
Address: 12A13,Level 12A, Plaza Permata, Jalan Kampar, 50400 Kuala Lumpur. Tel:03-4042 8866 Fax:03-4042 1099