www.tenderdirect.com.myEnglish Version
Home   Faq   Isi Kandungan   Hubungi Kami   Bantuan
  Pemilik   Kontraktor   Kerajaan   Korporat   Pemasaran
 
 
Indeks Penyelesaian Untuk Pemilik perkhidmatan Untuk Kontraktor
 
 
 
 
RUANG LAYAR 
� Prakata
Bagaimana Ia Berfungsi
Sampel Permintaan
Perihal Kami
Hubungi Kami
Syarat Penggunaan 

Daftar Sekarang
Prakata 
TenderDirect merupakan pemangkin kepada aplikasi yang bersesuaian dengan pemilik, pemaju dan perolehan perseorangan untuk mencipta, mengiklan dan menguruskan tender serta Pemberitahuan Perolehan dalam situasi yang pantas, cekap dan terjamin.
 
 
Imbuhan TenderDirect Untuk Pemilik.
1.  Kos yang rendah untuk iklan pemberitahuan tender.
  hanya sebahagian kecil daripada satu hari kos pengiklanan di suratkhabar. TenderDirect menawarkan pengiklanan dalam masa yang singkat untuk tender yang lebih menyeluruh.
2. Kecapaian yang tepat terhadap para penawar tender dari seluruh Malaysia.
  pilih penyiaran tender untuk calon-calon kontraktor pilihan anda sahaja atau mana -mana dari seluruh dunia
3. Sistem Pengurusan Informasi untuk menguruskan aktiviti harian.
  jejak dan urus setiap satu aspek pemprosesan tender dengan tepat.
4. Laporan & Statistik untuk perancangan makro dan membuat keputusan. 
  menggunakan fakta sejarah dan data-data lain untuk membuat laporan yang berintelektual tinggi untuk perancangan dan membuat keputusan.

Penyelesaian berikut adalah disediakan untuk pemilik yang berlainan kapasiti.
 
TENDERDIRECT VERSI PERSENDIRIAN Untuk koperasi ataupun organisasi  besar  dengan calonan kontraktor tersendiri dan pengguna lebih daripada 500 orang.
TENDERDIRECT VERSI RANGKAIAN GERGASI Untuk syarikat yang bersaiz sederhana ataupun organisasi dengan penggunanya adalah di antara 100 hingga 500 orang.
TENDERDIRECT VERSI RANGKAIAN KERDIL untuk pengguna yang kurang daripada 100 orang.
TENDERDIRECT VERSI PEJABAT untuk pengguna yang mencapai sehingga 50 orang .
TENDERDIRECT VERSI PEJABAT KECIL untuk pengguna yang mencapai 20 orang.
TENDERDIRECT VERSI PERSEORANGAN untuk pengguna yang mencapai 10 orang.
TENDERDIRECT BERDIKARI 
ATAU STARTER KIT
untuk pengguna tunggal.

� Pelajari selanjutnya mengenai teknologi TenderDirect

� Perlukan bantuan atau sebarang pertanyaan berkenaan Pemasaran?
   HUBUNGI KAMI SEKARANG


 
 
  Syarat Penggunaan | FAQ| Isi Kandungan | Hubungi Kami | Bantuan
 
  Copyright � 2000/2001 TenderDirect Sdn. Bhd./TenderWorks Sdn. Bhd. All Rights Reserved.
Address: 12A13,Level 12A, Plaza Permata, Jalan Kampar, 50400 Kuala Lumpur. Tel: 03-4042 8866 Fax: 03-4042 1099