www.tenderdirect.com.myEnglish Version
Home   Faq   Isi Kandungan   Hubungi Kami   Bantuan
  Pemilik   Kontraktor   Kerajaan   Korporat   Pemasaran
 
          korporat  
  perihal kami prakata penyelesaian barangan teknologi pekerja pasukan

 


SISTEM PANDUAN

A. Sistem Pengurusan Informasi Tender (TIMS)  B. Sistem Pengurusan Dokumen Tender (TDMS)
Penggerak Iklan Tender (TIMS-TAE) Dokumen databank Tender (TDMS-TDD)

Modul ini mengandungi banyak sistem, kaedah dan proses dalam pengumpulan dan pemberitahuan tender daripada pengeluar isu dan pemilik.

Merupakan Pusat 'simpanan' dokumentasi Tender.Ia membekalkan data dalam pelbagai format dan membekalkan penyimpanan yang cekap dan manipulasi.

 


Penggerak Proses Tender (TIMS-TPE)

Pengesahan dan Modul Keselamatan(TDMS-VSM)

Merupakan 'pusat utama' sistem yang bertanggungjawab ke atas pemprosesan, penapisan dan klasifikasi informasi pengiklanan tender.

 

Merupakan bahagian yang paling kritikal di antara keseluruhan sistem iaitu modul yang menguji kebenaran dan kesahihan tender.Untuk ini kaedah persijilan awam dgunakan.

 


Sistem Pengumuman Tender (TIMS-TAS)


Pengembalian Semula Tender (TDMS-TDR)

Merupakan barisan hadapan sistem yang mengawal pengedaran informasi terakhir kepada para kontraktor dalam pelbagai bentuk penyiaran.

 

Modul ini mengawal klasifikasi dan penyebaran dokumentasi tender berdasarkan pratentu peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur.

 


Sistem Pemerhatian Tender (TIMS- TMS)

Penyerahan Penawaran Tender Dalam Talian Keselamatan (TDMS-SOB)

Modul yang 'mengawal dan mengurus' supaya keseluruhan proses dan sistem sentiasa terkawal, terurus dan diawasi. Ia juga penggerak laporan dan analisis tender.

 

Memastikan keselamatan dan keaslian tender sebelum penyerahan secara tepat dibuat oleh kontaktor di akhir penawaran tender.Ia juga menguruskan pelbagai jenis dan format dokumentasi tender melalui internet.

 


Pelajari lebih tentang produk kami
 Copyright � 2000/2001 TenderDirect Sdn. Bhd./TenderWorks Sdn. Bhd. All Rights Reserved.
Address: 12A13, Level 12A, Plaza Permata, 50400 Kuala Lumpur. Tel:03-4042 8866 Fax:03-4042 1099