www.tenderdirect.com.myEnglish Version
Home   Faq   Isi Kandungan   Hubungi Kami   Bantuan
  Pemilik   Kontraktor   Kerajaan   Korporat   Pemasaran
 
          korporat  
  perihal kami prakata penyelesaian barangan teknologi pekerja pasukan

 
  TENDERDIRECT UNTUK PEMILIK  

Pengiklanan Tender dan Sistem Pengurusan untuk para pemilik, pemaju dan yang lain-lain.

 
 

 

TENDERDIRECT UNTUK KONTRAKTOR

 

 

Penyiaran Tender Dan Sistem Maklumat

 
 

 

TENDERDIRECT UNTUK KERAJAAN

 

 

Untuk Perancang Bandar, Perbadanan Tetap dan Kegunaan Kerajaan

 

 
 

 

TENDERDIRECT VERSI PERUSAHAAAN

 

 

Untuk syarikat gergasi ataupun organisasi dengan penamaan sendiri oleh para kontraktor (melebihi 500 pengguna)

 

 
 
TENDERDIRECT VERSI RANGKAIAN GERGASI
 


Untuk syarikat atau organisasi yang bersaiz sederhana(di antara 100 ke 500 pengguna)

 

 
 
TENDERDIRECT VERSI RANGKAIAN KERDIL
 
Untuk kurang daripada 100 pengguna.
 
 
TENDERDIRECT TUNGGAL ATAU PERMULAAN
 
Untuk pengguna tunggal
 Copyright � 2000/2001 TenderDirect Sdn. Bhd./TenderWorks Sdn. Bhd. All Rights Reserved.
Address: 12A13, Level 12A, Plaza Permata, 50400 Kuala Lumpur. Tel:03-4042 8866 Fax:03-4042 1099