www.tenderdirect.com.myEnglish Version
Home   Faq   Isi Kandungan   Hubungi Kami   Bantuan
  Pemilik   Kontraktor   Kerajaan   Korporat   Pemasaran
 
          korporat  
  perihal kami prakata penyelesaian barangan teknologi pekerja pasukan
 
    tenderdirect.com.my Satu Sistem Pengurusan Informasi Tender melalui Internet yang membolehkan para pemilik dan penawar tender menikmati persekitaran yang sihat di mana terdapat pelbagai sumber perniagaan.

Membariskan ke semua tender- tender daripada Kerajaan, Separa-Kerajaan dan Pemilik Swasta

Pemberitahuan Tender yang relevan dan bertapis untuk diedarkan kepada para penawar tender mengikut pemilihan yang cekap.

Pendidikan serta sumber untuk 'memperkayakan' para penawar ke atas persaingan dan kecekapan.

 
 

BARANGAN 
Tenderdirect.com.my -- terdiri daripada tiga pusat pelantar iaitu -- untuk para pemilik, kontraktor dan kerajaan melalui sistem-sistem, pengumpulan, proses-proses dan pengedaran informasi tender, untuk menghasilkan Sistem Tender Nasional dibawah naungan e-kerajaan
 
TenderDirect untuk Pemilik

Imbuhan yang didapati:
mengurangkan kos penyebaran informasi tender
kecapaian yang lebih meluas terhadap penawar-penawar tender di seluruh 
Statistik yang persis dan Sistem Pengurusan Informasi.

TenderDirect Untuk Kontraktorr

Imbuhan yang didapati:
Kemasukan ke atas tender yang lebih meluas dan penawaran tender yang lebih berkualiti
Kos yang rendah dalam pemberitahuan tender.
Kemasukan laporan dan statistik untuk merancang dan membuat keputusan dengan lebih baik
Penawaran/Tender yang cekap dengan nisbah kejayaan. 

TenderDirect Untuk Kerajaan

Imbuhan yang didapati:
Memastikan tahap lapangan niaga
meningkatkan persaingan, mengurangkan kos/kemajuan- lebih penawaran.
meningkatkan kemudahan dan perkiraan
kemasukan statistik yang persis daripada tahap national
Keputusan yang lebih baik dalam perancangan perkakasan.

 
     

 
 
Syarat Penggunaan | FAQ | Isi Kandungan | Hubungi Kami | Bantuan

Copyright © 2000/2001 TenderDirect Sdn. Bhd./TenderWorks Sdn. Bhd. All Rights Reserved.
Address: 12A13, Level 12A, Plaza Permata, 50400 Kuala Lumpur. Tel:03-4042 8866 Fax:03-4042 1099