www.tenderdirect.com.myEnglish Version
Home   Faq   Isi Kandungan   Hubungi Kami   Bantuan
  Pemilik   Kontraktor   Kerajaan   Korporat   Pemasaran
 
          korporat  
  perihal kami prakata penyelesaian barangan teknologi pekerja pasukan
 
  PENDAHULUAN   TENDERDIRECT ialah " Sistem Tender Nasional " atau sistem pembekalan tender yang menawarkan perkhidmatan pengurusan tender yang cekap, mudah lagi berdaya saing untuk para pemilik dan penawar tender di Malaysia, mahupun di seluruh dunia. 

TENDERDIRECT adalah satu saluran informasi tender yang berteknologi tinggi. Di samping menawarkan  banyak peluang tender untuk para  pembeli dan penjual, ia juga turut melancarkan  urusniaga tender supaya lebih sempurna dan berkesan.

Informasi  tender dan projek akan dikumpul dan dimasukkan ke dalam Gedung Info TENDERDIRECT. Gedung ini  berfungsi sebagai penjana laporan asas makro bagi pihak perancang dan pembuat keputusan kerajaan. Ia juga merupakan input penting kepada Majlis Bandaran K-Ekonomi.

 
 
LATAR BELAKANG
 
Tenderworks membina Sistem Informasi Tender bermula pada  Mei 2000. Sebelum itu,  satu penyelidikan pemprosesan tender dari sudut praktikal dan mekanisme telah dijalankan terlebih dahulu. Perjalanan sistem ini turut diperbincangkan bersama dengan CIDB, JKR, MAMPU serta beberapa agensi kerajaan yang lain.
 
 
KONSEP 
 
TENDERDIRECT ľKlik dengan Tender! 

Sistem Tender Nasional dalam inisiatif E-Kerajaan 

Tumpuan 
     - para pemilik dan kontraktor.
     - Kerajaan, Separa-kerajaan dan Sektor Swasta yang meliputi kawasan tender
     - Sistem Informasi dan Pengurusan untuk para pemilik, kontraktor dan kerajaan.

 
 
NAMA SYARIKAT
 
TENDERDIRECT Sdn Bhd (537748-K)
 
  Ditubuhkan pada    26 Januari 2001  
  Wang Pampasan   RM 500,000   
  Disahkan dengan   Status MSC- Status Multimedia Koridor Raya  
  Dianugerahkan pada   2 Januari 2001  
  SLOGAN    Klik dengan Tender!!  
  LOGO     
 
Perkhidmatan 
 
TENDERDIRECT - Ruang yang membuka peluang untuk penawaran dan projek Tender khususnya  di dalam industri Pembangunan dan Pembinaan di Malaysia.
 
 
Laman Web 
 

http://www.tenderdirect.com.my/bm -- Tender MalaysiaVersi Bahasa Malaysia 
http://kh.tenderworks.com.my/blis -- Tender Cambodia 
 
 
VISI
 
Menerajui pelbagai projek, tender serta  peluang perniagaan di dalam industri Pembangunan Dan Pembinaan di Malaysia.
 
 
MISI 
 
Menyediakan perkakas dan perkhidmatan yang akan menambahkan peluang perniagaan kepada para pelanggan dalam situasi yang interaktif lagi mudahguna.

Melaksanakan model niaga yang sentiasa bercambah untuk menguasai ke semua bahagian industri dan mengetuai pengurusan pemasaran tender dalam tempoh 5 tahun.

Menggunakan pelbagai  metadologi dan statistik untuk melaporkan panduan kemodenan yang  dinamik untuk membantu perancangan makro.

Melatih pengurusan industri kewangan yang teliti berdasarkan syarikat awam yang  disenaraikan. Ini akan meningkatkan nilai pelaburan untuk pemegang saham dan kakitangan.

Menarik minat  pekerja dan  rakan kongsi dengan mencipta persekitaran kerja yang unik serta sesuai  pembelajaran.

 

 

 
Syarat Penggunaan | FAQ | Isi Kandungan | Hubungi Kami | Bantuan

Copyright © 2000/2001 TenderDirect Sdn. Bhd./TenderWorks Sdn. Bhd. All Rights Reserved.
Address: 12A13, Level 12A, Plaza Permata, 50400 Kuala Lumpur. Tel:03-4042 8866 Fax:03-4042 1099